Neformální setkání Piešťany 30.6.2019

Druhé setkání v Piešťanech bylo reakcí na první setkání. Příznivcům, chtějícím se s panem Julkem  znovu setkat, věnoval před svým odletem do Kanady ještě jedno velmi teplé, až tropické, nedělní dopoledne a většinu odpoledne.

Záznam je nesetříhán v rámci zachování objektivity. V průběhu záznamu se vyskytla porucha, proto první a druhá část na sebe nenavazuje.

 

První část nesestříhaného záznamu:

Druhá část nesestříhaného záznamu:

Třetí část nesestříhaného záznamu: