. 116. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 16.1.2023

. 16. ledna/januára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 116. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 1.232 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Dnešní PROGRAM:

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse, doplnění a případně opáčko z prvních setkání.

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 4 a+b: 2. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si; Co je Oddanost

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4a: 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 4a – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4b: Čo je Oddanosť?

Klikni zde a otevři text
SUR 4b – Čo je Oddanosť?

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Výběr textů od Jula: 

– B2K15 otázka 10, 11 a 12.
– překlad DRHklip-Julo 12 – Upustite od myšlienkovitosti; ste javisko a nie hra.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení textů:

Protože naše aktivity v rámci překladů a dabování videí s DRH – nejsou ze strany držitele autorských práv podporovány, texty nejsou v archivu setkání zveřejňovány a lze je jen vyposlechnout naživo nebo ze záznamu.


JULO

.15.10. Otázka: Aký je dosiahnuteľný duchovný cieľ pre priemerného človeka

Odpoveď: Každý pokrok po úrovniach vedomia je významný a veľmi hodnotný. Praktickým cieľom, ktorý je dosiahnuteľný pre každého človeka, ktorý je vážne duchovne zaviazaný, je dosiahnutie Bezpodmienečnej Lásky {, 540}. To je úroveň premeny, z ktorej {idúc ďalej} človek môže poľaviť, pretože hlavný cieľ bol dosiahnutý. Vrodenou súčasťou úrovne Bezpodmienečnej Lásky je túžba zdokonaľovať tento stav. Keď je táto úroveň dosiahnutá, aj tá najmenšia nedokonalosť Lásky je neprijateľná a volá po náprave. 

.15.11. Otázka: Aký je najúčinnejší prostriedok duchovnej očisty? 

Odpoveď: Zamerajte sa na Lásku ako takú. To je kráľovská cesta k Bohu, ktorá je prítomná všade a dostupná každému. Na začiatku sa láska chápe ako dualistická, t. j. ako ten, kto miluje, a to, alebo ten, kto je milovaný. Láska začína ako podmienený a pocitový stav, ale {postupne} sa vyvíja. {Pričom postupne} sa stane zrejmým, že láska je spôsob nazerania, prežívania, a vysvetľovania si života. Neskôr sa ukáže, že je to stav bytia {, teda stav, v ktorom sa posudzovanie vytratilo, takže všetci sú ako sú, a tým je človek automaticky schopný byť láskavý ku všetkým}. 

Život ako taký, sa stáva prejavom lásky, a táto láska je cestou k poznaniu, že život človeka je láska. Pri poslednom trknutí, božskosť lásky, pretvára zdanlivosť vnímania, na duchovné ‘videnie’ {úplného neobmedzeného vnútorného ‘nadhľadu’ bez myšlienkového premieľania}, a prítomnosť Boha ako Všetkého-Čo-Je sa stáva sebaodhaľujúcou. Všetka existencia {, všetko čo existuje,} vyžaruje božskosť svojej podstaty ako Tvorenie, ktoré je prejavom lásky Boha. 

.15.12. Otázka: Láska je cestou oddanosti. Nie je preto najúčinnejšia? 

Odpoveď: ● Láska je pretvárajúca, jej moc zmieta všetky prekážky. ● Je zároveň aj prostriedkom, aj cieľom. ● Vzbudzuje ochotu a schopnosť vzdať sa. ● Prináša súcit a túžbu porozumieť. Porozumenie vedie k odpusteniu. ● So vzdaním sa stanoviska si človek uvedomí, že nie je čo odpúšťať. ● Posudzovanie sa rozplynie, a odsudzovanie a nenávisť už nie sú viac možné.  Neznalosť zrodená z nevinnosti je videná ako jediný ‘nedostatok’, ktorý je potrebný preklenúť. ● Je vidieť, že podstata Tvorenia je taká, aká je, a nepotrebuje korektúru. 

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Pro ty, co si myslí, že Julo nic nového neříká a že tu ve skupině už nemusí být.
Ukážeme vám, že chytáte jen to, co jste zralí chytat z toho, co říká Julo. Je tam nekonečně věcí, co jste z toho nechytili. Ukažme si to na příkladu.

Minule jsme hovořili o tom, že Indiáni neviděli na obzoru lodě, které připlouvali z Evropy. To proto, že ego je zaostřené na to, na co je programované. Proto si i všímáme jen značek aut, které vlastníme. Je to ukázka percepce, neboli zdánlivosti vnímání.

Pustím vám krátké video a máte za úkol spočítat, kolikrát si přihrají míčem bílí hráči.

Video:

Všimli jste si ve videu, že se tam procházela gorila?

Video opakování

Měnila se tam barva opony? Hráč z kterého týmu odešel?

Je tisíc věcí, co se děje okolo nás a my si všímáme jen velmi málo.

zdroj:

 

JULO

 

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Není připraveno

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 116 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (87) na setkání z minulého týdne – 9.ledna/januára 2023:

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com, na dnešní setkání žádná odezva či dotaz nebyl zaslán.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Byl zde dotaz od jednoho účastníka, že má komplikace se Zoomem a připojení má nestabilní.
Pokud máte potíže s připojováním se na Zoom nebo s jeho padáním, prosím napište mi zprávu. Případně vyspecifikujte, zda máte připojení po kabelu nebo vzduchem či zda používáte mobil či počítač. Honza používá pevné připojení na stolním počítači a mobilní připojení na notebook a připojení má stabilní.

Přesouváme termíny regionálních setkávání na druhou sobotu v měsíci, aby se příští prosincové setkání nekrylo s vánočními firemními večírky a jinými akcemi. Termín pro únor 2023 bude v sobotu 11.2.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Minulý týden v sobotu 14.1.2023 se uskutečnila setkání v Praze a západním Slovensku. František do těchto skupin on-line odvysílal dva klipy:

DRHclip-Julo012. Upustite od myšlienkovitosti; ste javisko a nie hra.

DRHclip-Julo026. Ctite Boha, Ďakujte, V Láske majte, Nič neviete, Sme jedno, Om.

Děkujeme za účast na regionálním setkání a Františkovi za On-line podporu. Honza vykonával a bude ještě i v únoru a březnu vykonávat v tu dobu jiné potřeby přítomnosti, účastní se kurzu účetnictví.

 
8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– Jak bylo na regionálním setkání? Ohlasy?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1fi3pNtiaaxCMtdpWjW9bHnmuJ4qnGTV9/view?usp=sharing