Modlitba ve jménu Nejvyššího Dobra – ČZ z 112. OLS studijní skupiny r. Hawkinse

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse z 19.12.2022

Přesný text není zpracován.
Pokud se najde dobrovolník ochotný přepis vytvořit, prosíme, aby nejprve u správce skupiny ověřil, zda na přepisu již někdo nepracuje.
Email: jan.macto@gmail.com a tel: +420 608119880. Děkujeme.

 

Základní text Modlitby:
„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“