. 79. Modlitba Oddané Nedualitě; Poslední krok na dosažení stavu Osvícení; B2K10: Podstata Boha 2.z2; Odezvy ze Střílek– 2.5.2022

. 2. května/mája 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 79. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

. 1) Motto skupiny a upozornění a Modlitba za nejvyšší dobro + požehnání DRH posluchačům ze záznamu osobního setkání ze střílek;

2) Vzdávání: SUR 15a+b: Modlitba Oddané Nedualitě;

+ SUR 16: Poslední krok na dosažení stavu Osvícení;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.10: Podstata Boha – 2. část z 2;

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– ?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (51) na setkání z 25. dubna/apríla 2022 a ze Střílek.

– Odezva od Jirky  – pochopení oficiálního překladu ohledně vůle z „B5“;

– Odezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022.

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a které nesouvisí s učením DRH.

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 

JULO:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj vojna, ako cennú príležitosť k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

HONZA:
Vrátím se ještě k Mottu skupiny a naváži na něj s Upozorněním:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

Nyní přesdílím záznam závěru včerejšího osobního setkání ve Střílkách, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video ze Střílek:

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 15a+b: Modlitba Oddané Nedualitě;

+ SUR 16: Poslední krok na dosažení stavu Osvícení;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů…
Předávám slovo:

JULO:

SUR15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

 

SUR16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.10: Podstata Boha – 2. Část ze 2.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení druhé části 10. Kapitoly – Podstata Boha:

JULO:

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 22apr2022.

Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 10

Podstata Boha

Pokračování z minulého setkání – 2. část

.10.30.   Následky prítomnosti Boha vyvierajú zo samotnej Božskej Podstaty, a nie sú Bohom vybranými činmi. V Skutočnosti, nieto ani dianí, ani udalostí, a preto nie je potrebné nič napravovať, ani {do ničoho} zasahovať.

.10.31. Medzi Bohom a človekom je rebríček duchovných energetických úrovní a polí odstupňovanej moci. Tieto sú intuitívne vnímané, a označované ako Duch Svätý, Ja-Bytie, Priazeň Boha, Anjeli, Archanjeli, a Nebesá. Úrovne vedomia nad 1000 a vyššie v duchovnej hierarchii predstavujú moc presahujúcu spôsobilosť ľudskej predstavivosti.

.10.32. Dotyk archanjela je taký nesmierne mocný a zdrvujúci, že ego je akoby paralyzované alebo omráčené, a zamĺkne. {Táto} moc je {pociťovaná ako} absolútna a úplná. (Archanjelova moc ciachuje od 50000 a vyššie.) Ak život {človeka dotknutého dotykom archaniela} pokračuje vo forme fyzického tela, môže trvať roky, kým bude schopný znova fungovať v pozemských pomeroch.

.10.33. Každá existencia {všetkých bytostí} je teda dôsledkom Božej Prítomnosti, a {tým} je jej daná spôsobilosť naplniť svoj osud. {Po napríklad dotyku archaniela} razanciu na udržanie a prežitie samotného zážitku osvietenia poskytuje Duch Svätý ako mocná energia, ktorá {v chode} udržiava zvyšok predurčeného života. Je to práve prostredníctvom Ducha Svätého, vďaka ktorému dochádza k návratu fungovania potrebných dispozícií, ktoré ale však boli navždy pretvorené. Dokonca ani o samotnom ‘zážitku’ nemožno hovoriť dlhé roky. Nieto komu povedať, a nieto o čom referovať. Nieto hovorcu a nieto niekoho, kto by sa rozhodol hovoriť. Život je riadený a poháňaný Božiu Prítomnosťou. Mylná predstava nezávislej, osobnej vôli alebo osobe, ktorá rozhoduje, je navždy preč. Možno {, že pokračovanie pozemského života a} následné činy sú len zotrvačnosťou predchádzajúceho paktu alebo záväzkov {z minulých epizód životov}. Všetko sa {teraz sústavne javí, že sa} deje samo od seba. Prebiehajúci život je sebauskutočňujúci a {plnohodnotne} napĺňajúci. Nieto osobného ja, ktoré by malo niečo robiť; nieto mysliteľa, ktorý by myslel, nieto aktéra, ktorý by vykonával činy, nieto niekoho, kto by niečo robil, nieto rozhodovateľa, ktorý by rozhodoval. Všetky slovesá, prídavné mená, a zámená sa stávajú bezvýznamnými.

Božia Skutočnosť

.10.34. Boh nerežíruje záplavy, požiare, zemetrasenia, sopky, búrky, blesky, či dažde. Toto sú to neosobné následky podmienok vo vnútri fyzického sveta a jeho vesmíru. Boh nezdivie a ‘neničí’ mestá, civilizácie, osady, či etnické skupiny. Všetky tieto {prírodné} úkazy sa vyskytovali na planéte predtým, ako boli na nej akékoľvek žijúce spoločnosti. Boh sa nezapája do ľudských konfliktov, politických, a náboženských zápasov, či svárov. Boh nemá záujem o vojnové bojiská {akejkoľvek témy}. Nemá nepriateľov, ktorých treba pozabíjať. {U Skutočného, Pravého Boha} nieto žiadnych ‘Svätých Vojen’ – samotný názov je sebapopierajúci a absurdný.

.10.35. Neveriaci, veriaci, či {kadejakí} im podobní sú všetko stanoviskami ľudského ega. {Popri Bohu,} aj vnímaví ľudia sú dokonca nad takouto malosťou mysle a jej posudzovaním. Bohu je ‘jedno’, či človek verí v ‘Neho’ alebo nie; avšak následky {, kam sa duša po opustení fyzického tela dostane, } budú úplne iné.

.10.36. Láska gravituje smerom do nebies, a nenávisť klesá opačným smerom. Dobrota nikoho neodmieta. Podobné ide k podobnému {, vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá, teda}; láska je priťahovaná k láske. Boh nepodniká činy proti ničomu či nikomu. Niektoré duše sú priťahované svetlom {, teda cestou bezúhonnosti, k Bohu} a iné temnotou. {Tento} výber vychádza zvnútra ega, a nie je nanútený {, a zapríčinený niekým a niečím,} zvonka {, hoci všedné ja nižších úrovní vedomia vinia všetko ostatné, len nie seba}.

Boh Je Mimo Formy

.10.37. Je dôležité rozpoznať, že to, čo je mimo formy, je nedostupiteľné prostredníctvom formy, či manipuláciou s formou. Preto účasť na tajnostkárskych alebo okultných praktikách je nástrahou, a odďaľovaním {dosiahnutia duchovného cieľa}. Tieto praktiky sú bočnými cestami, ktoré vedú do astrálnych rovín, k {zaslepeným} nadšencom, a k propagátorom, ktorých je čo do počtu nekonečno. Nieto žiadnej moci v geometrických obrazcoch, mandalách {, čo sú zložité kruhové obrazce používané v Tantrickom Hinduizme a Vajrayana Budhizme}, ikonách, maľbách, sochách, či bifľovačkách. Akákoľvek hodnota, ktorá {z týchto} plynie, je výsledkom zámeru, oddanosti, záväzku, a viery veriaceho. Svet je plný dobrozamýšľajúcich, ale {pritom} naivných odriekavačov mantier, manipulátorov energií, uctievačov posvätných predmetov, amuletov, plakiet, svätých miest, {telesných} pozostatkov {, napríklad členov starobylého rádu kňazov v Galii, Británii, a v Írsku z predkresťanského obdobia, takzvaných} Druidov, mystických talizmanov; a pútnych miest, ako sú {napríklad} Machu Picchu, Stonehenge, pyramídy, {Indická rieka} Ganga, starobylé chrámy, energetické {vzdušné} víry {, ku ktorým vás pri vhodných poveternostných podmienkach radi privedú náruživí sprievodcovia v Sedone, Arizone, samozrejme za poplatok}, a všetko to ostatné. Dalo by sa to nazvať ‘zapriahnutie sa do kolobehu {všedného ja; inými slovami duchovné krysie preteky}’, ale nakoniec človek musí ísť dovnútra. „Nebo je vo vás,“ povedal Pán Ježiš Kristus.

.10.38. Boh je sebaodhaľujúci sa, a mimo akejkoľvek formy, ale prítomný a vrodený vo všetkých formách. Boh je tichosť, je nehybný, vyrovnaný, mierumilovný, nepohyblivý, všezahrnujúci, všade prítomný, vševediaci, {a to} na základe toho, že je Všetkým-Čo-Je. Boh je úplný, zavŕšený, nedá sa vyviesť z miery, milujúci, mimo času a priestoru, bez častí a predelov, nedualistický, a rovnako prítomný vo Všetkom-Čo-Je, nie odlišný od Ja-Bytia. Iba existencia je možná. Napriek {pretrvávajúcim} prekladateľským chybám a nedorozumeniam, Boh nie je ničota ani prázdnota. Neexistencia, ako možno vidieť z jeho vlastnej sebadefinície, nie je možnosťou.

.10.39. Božia Prítomnosť je mimo akýchkoľvek myšlienok, myšlienkových pochodov, alebo dokonca pozorovania {, svedkovania}. Uvedomenie je Sebauvedomenie, ktoré pramení z poznania toho, že vlaste je Všetkým-Čo-Je; preto nieto ničoho, o čom ‘vedieť’. Nieto toho, ‘kto’ vie, ani ‘čo sa vie’; sú jedným a tým istým. V stave Jednozliatosti, objektívne a subjektívne miznú jeden do druhého.

.10.40. Božia Prítomnosť je neuveriteľne jemná, nežná, milujúca, rozplývajúca, a protirečivo {je} zároveň ako skala, nemeniteľná, všemocná, a {je} nekonečnou súdržnosťou, ktorá drží pokope ‘všetku Skutočnosť’ ako vesmír, ktorý je {vlastne sústavným a} neprestajným Tvorením. V prítomnosti Boha mylné predstavy o príčine a následku miznú. Božia Prítomnosť nespôsobuje nič, aby sa udialo; namiesto toho je všetkým, čo sa javí, že sa {akože} deje.

.10.41. V Božej prítomnosti, všetok zmysel pre čas sa vytráca, čo je kľúčovým aspektom {vnútorného} mieru. Keď raz prestane nátlak času, je rozpoznané, že bol možno jedným z hlavných zdrojov úzkostí, ktoré sprevádzajú ľudský údel. Pocit času vytvára stres, nátlak, úzkostlivosť, strach, a nekonečnú roztrpčenosť {prejavujúcu sa} nespočetným množstvom spôsobov}. ‘Časový stres’ sprevádza všetky aktivity a činnosti, vytvárajúc mylnú predstavu o {časovej} následnosti a príčine. Každá ľudská činnosť je zasadená do nevysloveného tlakového hrnca času, pričom myseľ neustále kalkuluje, koľko ‘času’ možno ‘stráviť’ pri každej činnosti. Tohto následkom je panika, strach, alebo obavy, ako aj vina, hanba, a hnev. „Príliš veľa času stráveného na tomto. Nie dosť času stráveného na tamtom.“ Je veľa vecí, ktoré by sme radi robili, ale nemáme dostatok času. Dôjde nám čas. Kým sa {v človeku} pociťovanie času nezastaví, človek nemá žiadnu možnosť spoznať, ako je pociťovaná naozajstná sloboda či mier.

Boh Je Sloboda, Radostinaplnenosť, Domov, A Zdroj

.10.42. V prítomnosti Boha, všetko utrpenie prestáva. Človek {, a od teraz do konca kapitoly by sme to mali, kde je to vhodné, nazývať ‘duša’,} sa navrátil k svojmu Zdroju, ktorý sa nelíši od jeho vlastného Ja-Bytia. Je to, akoby človek bol zabudol, a teraz sa prebudil zo sna. Všetky strachy sú odhalené ako neopodstatnené; všetky starosti sú hlúpe predstavy. Nieto budúcnosti, ktorej sa treba báť, ani minulosti, ktorú treba oľutovávať. Nieto žiadneho poblúdeného ega/všedného-ja, ktoré treba napomínať alebo korigovať. Nieto ničoho, čo treba pozmeniť alebo povylepšiť. Nieto ničoho, za čo sa cítiť zahanbene alebo previnilo. Nieto ‘ostatného’, od ktorého človek môže byť oddelený. Strata nie je možná. Nič nie je potrebné urobiť, úsilie nie je potrebné, a je slobodný od nekonečného ťahania túžbou a chcením.

Boh Je VšeMilosrdný

.10.43. To, čo je samo o sebe absolútnou dokonalosťou, nevidí nič na odpustenie. Všetky ‘diania’ boli zdanlivým vnímaním ega, a nemali žiadnu naozajstnú existenciu. Nieto ‘udalostí’, ktoré treba vysvetľovať, brať do úvahy, alebo ktoré vyžadujú odvetu. Zmilovanie sa { ,milosrdenstvo, } je vlastnosťou bezpodmienečnej lásky. Dokonalosť nevidí nedokonalosť, či nedostatok.

Boh Sa Môže Zjaviť Ako Náhla Alebo Neočakávaná Božia Prítomnosť

.10.44. Rozdiel medzi všedným stavom vedomia a náhlym prebudením je veľmi extrémny, a vlastne nieto spôsobu, ako sa naň pripraviť. {Tento stav} sa náhle odhalí, bez predchádzajúceho varovania. Pozostávajúca škrupina doobnoseného ega pociťuje, že ‘zomiera’. Človek sa teraz nachádza v novej a nádhernej sfére a je tu iný rozmer, prítomnosť iného stavu či pomerov. Žiadni duchovní sprievodcovia, sväté postavy, či anjelské podobizne sa nezjavujú. Nieto vyšších bytostí, ktoré by človeka vítali alebo zdravili. Všetky zretele, očakávania, a mentálna či emocionálna aktivita ustávajú, a nahrádza ich tiché poznanie, ktoré je bez formy a bez obsahu. Bytím Všetkým-Čo-Je, neponecháva nič nezodpovedané alebo nepoznané. To, čo sa predtým považovalo za ‘ja’ alebo ‘mňa’, zmizlo. Človek je teraz neviditeľný.

.10.45. Je to, akoby sa človek lopotil, aby dosiahol horu, a zrazu sa ocitol sám na vrchole Kilimandžára, kde je vidieť len nekonečné pásmo zasnežených hôr. Na vrchole si človek všimne, že akýmsi záhadným spôsobom, je aj on samotný tou horou, ako aj oblohou, a doďaleka sa rozprestierajúcimi snehovými poľami. {Ale vlastne} nikoho tam niet; dokonca aj telo tam {len} trčí, akoby bolo niečím nedôležitým, ako {napríklad snehové} sánky. Zdajú sa ako zvláštnosť terénu a nepodstatné. Človek sa pozerá nadol na sane a žasne nad šialenstvom, že si kedysi myslel, že je sánkami.

.10.46. Ja-Bytie si sebauvedomuje mimo zmyslov. Božskosť sa skvie ako obrovské zjavenie. Jeho samozrejmosť je prenikavá a mohutná, akoby vyžarovanie. Jeho podstatou je definitívnosť a dokončenosť, totalita a zavŕšenosť. Všetky hľadania skončili.

.10.47. Črtou Uvedomenia je vlastnosť byť Všetkým-Čo-Je, na rozdiel od všedného vedomia {, ktoré považuje zdanlivosť vnímania za Skutočnosť, a}, ktoré akoby žilo a vnímalo veci len povrchovo. Zrak {, ako úplný neobmedzený nadhľad} Božej Prítomnosti je vnútorným poznaním všetkého. Ja-Bytie je zároveň sánkami, snehom, horou, oblohou, oblakmi, a vetrom. Je Všetkým súbežne, a predsa nie je žiadnym z nich. Svet akoby sa zmenil z ekvivalentu čiernobieleho filmu na trojrozmerný Technicolor {.8.11.}. Všetko má teraz veľkú hĺbku a textúru.

.10.48.  Všetky veci si rovnako uvedomujú a sú si vedomé Božej Prítomnosti a zdieľajú radosť a {vnútorné} naplnenie bezčasovosti. Ak je to tak súdené, pokračovanie života nie je od ničoho závislé, a pokračuje samo od seba. Fyzické telo sa samo pohybuje, a ide si za svojou {každodennou} činnosťou. Dokonca, ak je k tomu vyzvané, sa o seba {aj} postará; bez nabádania by to však pravdepodobne neurobilo. Človek už nepotrebuje sánky, ani nie je sánkami, takže jednoducho robí to, čo robí, čo môže byť niekedy zábavné. Telo je ako domáci mazlíček, ktorý bol objavený – je to roztomilé zvieratko.

KONIEC B2K10 {, } ‘’ ô ä „“ 

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

JULO:

nemá žádná doplnění.

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Ale ještě než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 79 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (51) na setkání z 25. dubna/apríla 2022 a ze Střílek.

– Odezva od Jirky  – pochopení oficiálního překladu ohledně vůle z „B5“;

– Odezvy z osobního setkání  – Střílky (jaro) 2022

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Tentokráte jsme ze Střílek živě nevysílali. Obrazem tu atmosféru a energii nebylo možné zcela přenést, to se muselo zažít J. Pro vás, kdo jste se nezúčastnili, bude připraven částečný záznam dění a umístěn na stránky. Honza nedává žádný přesný termín, bude usilovat, aby se to všechno zvládlo sestříhat a vložit do konce, snad tohoto, měsíce. J

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

nemá žádná doplnění.

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: