Předmluva

Předcházející část: Úvodní slovo 

PŘEDMLUVA

Objev metody, jak rozlišit pravdu od lži a také jak kalibrovat ověřitelný stupeň úrovně pravdy, otevřel k přezkoumání celou lidskou zkušenost v průběhu obrovských časových období ve všech kulturách a jejích projevech.

Stejně jako při objevu kompasu, dalekohledu nebo počítače, nové informace dávají do nových souvislostí běžné lidské systémy víry a zkušenosti a zkoumají je z vyšší perspektivy a jasněji definují.

Stejně jako předchozí pokroky v poznání, výsledky nových objevů vedou ke smíšené odezvě, od vzrušení a potěšení z nových výzkumů, k odporu od pesimistů nebo skeptiků. Takže zatímco část mysli je stimulována a povznášena novým objevem, další část se touží přitisknout ke známému, dokonce i když je chybné nebo hrubě nesprávné.

Nový objev přináší výzvu i naději a skutečná hodnota je odvozena z praxe, aplikace a zkušeností v průběhu času. Pokrok v pochopení vědomí přináší nové hodnotnější definování, objasnění a uvedení jevů do souvislostí, které odhalují nové významy a porozumění ve větší hloubce.

Následuje destilace pragmatických aplikací potvrditelné pravdy pro vážně odhodlané lidi v jejich duchovním snažení a k tomuto účelu je tato práce věnována.

Gloria in Excelsis Deo!

Následující část: Úvod