D1. Postup k dosažení vysokého stavu vědomí {nad 500} – 9 vět

 Pro českou a slovenskou on-line skupinu <hawkins.support>
Následující přeložil Julo z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr. Davida Hawkinse, ze strany XXVI

 

1._Postup k dosažení takového vysokého stavu vědomí

Lidé jsou zvědaví, ptají se Dr. Hawkinse: „Jak je možné dosáhnout takového vysokého stavu vědomí?“

 

1  Na prvním místě musí ve vás existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

%

2  Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s

neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností,

a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

 

3  Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost,

a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

 

4  Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy.

S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém,

jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

%

5  Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a

odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

 

6  Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů,

a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

 

7  Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky,

přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

 

8  Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení,

a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

%

9  Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se,

nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace,

pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

Předešlé z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr. Davida Hawkinse, ze strany XXVI

 

Tohle, co jste právě přečetli, je ke stažení zde: Postup k dosažení vysokého stavu vědomí {nad 500} – 9 vět – Julo CZ