. 37. Jak obejít ego – pokračování B2K5; Modlitba oddané neduálnosti – 12.7.2021

Záznam on-line meetingu ze 12.7.(jul)2021 na téma: Jak obejít ego – pokračování B2K5; Modlitba oddané neduálnosti

12jul2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše druhé prázdninové on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíčku, jen nevíme, KDY to přijde! J
A minulé setkání, dle ohlasu, bylo skutečně skvělé… Pokud se najde dobrovolník, který udělá přepis, mohl by vzniknout jeho přeuspořádáním takový „Průvodce učením Dr. Hawkinse.“

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:
– Opakování modrých vět, zejména ze 4 kapitoly překladu 2. Knihy.
na které bude hned navazovat:

– Jak obejít ego? – pokračování 5. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

   

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

– Modlitba oddané neduálnosti

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (10) na setkání z 5. července/júla 2021.

– Odpověď na 3 odezvy z minulého setkáni.

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění: 

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Opakování modrých vět, zejména ze 4 kapitoly překladu 2. Knihy.
na které bude hned navazovat:

– Jak obejít ego? – pokračování 5. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo:

JULO:

 

  1. kapitola druhé knihy DRH, vybrané odstavce:

 

.32.  Ak sa týchto zadosťučinení zriekneme, objavíme, že v každom okamihu, sa za obrazovkou myšlienok nachádza tichý, neviditeľný, a myšlienky neobsahujúci priestor radosti {, ktorý je vlastne tichým pozadím, oproti ktorému sú myšlienky zviditeľnené}. Možnosť tejto voľby {tichého priestoru} je sústavne k dispozícii, ale aby sa dal {tento tichý priestor} zažiť, je potrebné si ho zvoliť nadovšetko, pred ostatnými lákavými možnosťami. Zdroj radosti je sústavne prítomný, sústavne k dispozícii, a nie je závislý na okolnostiach. Sú iba dve prekážky {prečo si ho človek nevolí}:

(1) nevedomosť, že je sústavne k dispozícii, a že je, sústavne prítomný, a

(2) cenenie si niečoho iného než je pokoj a radosť viac, ako je pokoj a radosť, pretože si viac ceníme potajmý pôžitok zo zadosťučinenia {voľby iného}.

 

.34.  Rozhodnúť sa zažiť Božiu prítomnosť nastáva mimo času. Preto sa nenachádza v nejakej budúcnosti; je dostupná iba v prítomnosti. Žiadna iná podmienka nie je potrebná, ba ani možná, pretože práve prítomný okamih je trvácny; nikdy sa nemení; nikdy nezmizne vo včerajšku alebo zajtrajšku. Skrátka {, práve prítomný okamih,} vlastne nemôže ujsť. Každý je vlastne v bezpečí v práve prítomnom okamihu, {pretože sa v ňom ‘nestihne’ vyrobiť príbeh}.

 

.40.  Človek je natoľko zvyknutý na obavy, strach, úzkosť, výčitky svedomia, vinu, konflikt, a tieseň, že ich prijíma ako normálnu súčasť života, spolu s negatívnymi emóciami, postojmi, a pocitmi. Človeku (pacientovi) sa {v svete všedných ja neperspektívne} odporúča, aby vyhľadal {všedného ja} terapeuta, a to preto, aby sa ‘vysporiadal so svojimi pocitmi’. Radšej však namiesto takéhoto prístupu ‘vysporiadania sa’ so svojimi výplodmi kvasenia klamných predstáv, bolo by užitočnejšie ich zlikvidovať, odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania.

 

.74.  Ľudský život by sme mohli označiť ako rôzne polia a úrovne ľudského vedomia, ktoré sa navzájom rozprávajú, a ľudí ako neosobných hovorcov pre tieto rôzne úrovne. Preto znevažovanie náboženstva alebo duchovna zo strany zarytého materialistického vedca nie je v skutočnosti {jeho} osobným názorom, ale iba vyjadrením energetických polí 400-viek, s ich prirodzenými obmedzeniami, ako aj schopnosťami. Najmä v nižších 400-kách sa často vyskytuje egoizmus týkajúci sa intelektu, rozumnosti a uvažovania. V 400-kách je preto Boh nahradený vedou ako zdroj všetkého poznania a nádejou do budúcnosti.

 

 

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 5

Ako Obísť Ego

…pokračování z minulého setkání:

 

Držať sa Svojho Vnútra

.15.    Duchovné náhľady nie sú v spoločnosti vo všeobecnosti veľmi populárne. Nie je potrebné vnucovať svoje názory ostatným. Presvedčovanie {na ‘správnu’ vieru} je najlepšie robené príkladom, a nie nátlakom a chytaním pod krk. Druhých ovplyvňujeme skôr tým, akí sme, než tým, čo hovoríme alebo čo máme. Vyjadrovať názory, ktoré sú v rozpore s verejnou mienkou, môže byť zo sociologického hľadiska chvályhodné, ale ak sa tak robí, vedie to ku konfliktom, a k zaplietaniu sa do hnevlivých debát a k nezhodám vo svete. Naháňanie sa za ‘honosnými poslaniami’ je rolou sociálneho a politického reformátora, čo je činnosť, odlišná od činnosti hľadača osvietenia. Chvályhodné úsilia {naháňania sa za ‘honosnými cieľmi’} je možné {zo všedných úrovní vedomia} vnímať ako zasluhujúce si sympatizujúce podporovanie, ale zároveň {sa dá vidieť, že} sú to však zdanlivosťou vnímania vytvorené stanoviská – so svojimi vlastnými obmedzeniami a zámermi. Zaplietanie sa do záležitostí spoločnosti je luxus, ktorého sa musí hľadač duchovného osvietenia zrieknuť.

.16.    Každý človek má svoju vlastnú karmu alebo osud, ktorý má napĺňať, a je lepšie nezamieňať si tieto poslania {u seba, ako aj u iných}. Duchovne motivovaní svätci v dejinách skutočne pozdvihli ľudstvo, a práve to, bolo podstatou ich poslania, a cnosťou {ich} duchovnej odvahy, ktorá často zahŕňala dokonca aj obetu ich fyzických životov. Dohromady, títo sociálni svätci {duchovne} nadchýnajú celé národy a kultúry, a tak svojimi verejnými životmi v tichosti slúžia celému ľudstvu po celé generácie.

.17.    Poslanie duchovného uchádzača je {síce} v súkromnom živote spoločensky striedmejšie, ale rovnako dôležité, a slúžiace celému ľudstvu {, a nie iba vyhranenej skupine}. Sociálny ‘svätec’ zvelebuje {svet svojím} pôsobením navonok a príkladom. Duchovný stúpenec zvelebuje {svet} napredovaním vo svojom vnútri. Každé zvýšenie úrovne vedomia ovplyvňuje vedomie celého ľudstva spôsobom, ktorý je síce neospevovaný, ale duchovným výskumom {pomocou svalového testovania} postrehnuteľný a preukázateľný. Ciachovaná úroveň vedomia ľudstva je súhrnným výsledkom stupňa vývoja každého jednotlivca, {pričom} vyššie ciachované úrovne sú nesmierne mocnejšie ako negatívne.

.18.    Moc lásky, ktorá plynie z vedomia len zlomku ľudstva, vlastne úplne vyvažuje negatívnosť celučičkého ľudstva. Sedemdesiatosem percent svetovej populácie sa stále nachádza v negatívnom pásme, pod ciachovanou úrovňou 200, iba štyri percentá vôbec dosahuje úroveň Lásky, ktorá ciachuje na 500, a iba 0,4 percenta dosahuje Bezpodmienečnú lásku, ktorá ciachuje na 540. Preto {, lebo ciachované hodnoty sú logaritmické,} každá láskavá alebo súcitná myšlienka preváži mnoho tisíc negatívnych myšlienok, ktoré majú ostatní. Svet meníme nie tým, čo hovoríme alebo čo robíme, ale v dôsledku toho, čím sme sa stali. A tak každý duchovný uchádzač slúži svetu.

Obyčajný život

.19.    Zmysel vychádza z rámca, ktorý {,cez zmysel,} určuje motív. Je to práve motív, ktorý stanovuje duchovnú hodnotu {, a tým úroveň vedomia človeka}. Oddať svoje činy, službe lásky k životu, znamená posvätiť ich, a premeniť ich zo svojich samoľúbych pohnútok na nezištné dary. Špičkové výkony označujeme ako oddanosť k dodržiavaniu najvyšších štandardov. Každý čin sa potom môže brať ako príležitosť k oslavovaniu Boha, svojou čírou rýdzosťou {motívu} úsilia. Všetky fyzické úkony a manuálna robota môžu byť súčasťami príspevku človeka pre svet. Aj tú najmenšiu úlohu možno vidieť ako slúžiacu spoločnému dobru, a ak sa na ňu pozeráme v tomto svetle, práca sa stáva povznášajúcou.

.20.    To, ako {si zaraďujeme životné súvislosti a z akého uhla pohľadu} sa pozeráme na život, nám môže priniesť buď radosť, alebo zatrpknutosť. Skúposť je nahradená veľkorysosťou. Ak {pritom aj} iní majú úžitok zo snažení človeka, o to lepšie. Každý má možnosť prispievať k súladnej súhre a kráse, a to láskavosťou k iným, a tak podporovať ľudského ducha. To, čo sa bez nároku dáva životu, tečie naspäť k nám, pretože {aj my}, sme rovnocennou súčasťou tohto života. Podobne, ako {po hodení kameňom do vody, sa} sčerené kruhy {na hladine vracajú k nám}, tak sa každý dar vracia späť k darcovi. To, čo podporujeme u iných, vlastne podporujeme aj u seba.

Výnimočný život

.21.    Aby sme boli realistickí, musíme vziať do úvahy, že rozhodnúť sa zasvätiť svoj život na dosiahnutie osvietenia je v našej spoločnosti nezvyčajné a pomerne zriedkavé. Cieľom spoločnosti, vo všeobecnosti, je uspieť vo svete, zatiaľ čo cieľom osvietenia, je svet preklenúť. Je dôležité si uvedomiť, že svet funguje v rámci obmedzeného newtonovského modelu lineárnej príčinnej súvislosti, ktorá má svoje prevládajúce zdanlivosti vnímania toho, čo je ‘skutočné’.

.22.    Duchovnosť, na druhej strane, je založená na neviditeľných skutočnostiach a sférach neduality, a preto sa bežnému svetu môže zdať neskutočná, alebo, v najlepšom prípade, podivná.

.23.    Pre zarytého realistu, ktorý sa riadi vecným prístupom a obmedzuje sa na merateľné, konkrétne ‘výsledky’, sa {životné} hodnoty duchovne oddaných {osôb} zdajú byť nejasnými, prechodnými a podozrivými. Preto úrovne Vedy a Logiky, ktoré ciachujú v 400-kách a prevládajú v našej spoločnosti, hľadia na hodnoty a motívy tých, ktorí sú v úrovniach 500-viek, skepticky, a {veselo} popierajú akúkoľvek realitu úrovniam nad 600-vkami.

.24.    Väčšina ľudí zvyčajne chápe duchovnosť, alebo náboženstvo, (ktoré si navzájom zamieňajú), tak, že majú niečo do činenia so ‘správnym a nesprávnym’. Spoločnosť je všeobecne popretkaná moralistickými protikladmi dobra a zla, čo vyúsťuje do celej {, z miestnych zvykov vytvorenej,} palety kultúrnych ustanovizní, {ako napríklad} práva, väzníc, vládnych nariadení, daňovníctva, účtovníctva, súdov, polície, armády, politiky, a vojny.

.25.    Na rozdiel od toho, čisto duchovné organizácie nemajú {nad sebou} úradnú správu, nevlastnia budovy ani objekty, nemajú funkcionárov, finančný úrad, tovar či peniaze, a vyhýbajú sa vyjadrovaniu akýchkoľvek názorov {na svet}, a zostávajú nezapojené do záležitostí vonkajšieho sveta. {Vyplývajúc} zo svojej podstaty, duchovné organizácie nevydávajú žiadne verejné vyhlásenia, a fungujú výlučne na základe dobrovoľného dodržiavania duchovných princípov. Ani neobracajú ľudí na svoju vieru, a hoci nemajú zamestnancov, {stúpenci v nich} vykonávajú svoju činnosť vo forme {dobrovoľného} slúženia {veci}. Nemajú žiadne dlhy, záväzky, ani investície, a preto o tom, čo je skutočne duchovné, je možné povedať, že sa nachádza ‘vo svete, ale nepodlieha mu’. Duchovnosť nevyhľadáva ani uznanie {keď niečo ide ako po masle}, ani neprijíma obvinenia {keď tomu tak nie je}.

.26.    Najlepšími príkladmi takýchto skupín v našej súčasnej spoločnosti sú takzvané skupiny „dvanástich krokov“, {z ktorých najznámejšia je ‘Anonymní Alkoholici’, AA}, ktorých jediná moc pramení z ich duchovnej čistoty, a ktoré sa rozvinuli do takej šírky, že sa zameriavajú na veľké množstvo {rozličných} ľudských utrpení. Tieto skupiny ciachujú na úrovni 540, čo je úroveň Bezpodmienečnej lásky.

.27.    ’Výnimočný život‘ sa stáva {výnimočným} na podklade rámca a významu, pričom {naša} voľba {nášho konania} vytvára rebríček hodnôt, ktoré potom podnecujú všetky činnosti. Rozdiel medzi bežným a výnimočným životom spočíva predovšetkým v rámci {z akého volíme pozerať sa na život}. Vážiť si lásku nad zisky, je už taká výrazná zmena {životného prístupu}, že pretvára život.

.28.    Keď sa ľudia stanú duchovne nadšenými a oddanými, ich celý život môže prejsť veľmi veľkým rozvratom. Mnohí takíto ľudia náhle opustia zamestnania, kariéry, rodinu, priateľov, a postavenie, a často odchádzajú na zdanlivo odľahlé miesta. Tento závažný krok je často vnímaný so zdesením zo strany rodiny a spolupracovníkov, ktorí hľadajú pádne psychologické odôvodnenia. {Veď predsa} vo všednom svete rozumní ľudia len tak náhle nezdrhnú a neopustia všetko, aby našli Boha! Duchovní uchádzači mútia {hlavy} všedných ľudí svojou ochotou vzdať sa všetkého, {len} aby nasledovali nejaké neviditeľné vnútorné poslanie. Keďže ciele duchovne zameraného človeka sú neviditeľné, všednému svetu sa zdá, že sa tento človek pravdepodobne zbláznil, pomiatol, alebo sa snaží ‘uniknúť skutočnosti’.

.29.    Rodiny alebo priatelia môžu byť tiež nahnevaní a rozhorčení nad zjavným opustením, a zavrhnutím práve tých cieľov, o ktorých dosiahnutie sa svet usiluje. Zanechať svoje výsady, peniaze, moc a postavenie sa zdá byť nehoráznym, až urážlivým. Mnohí stúpenci si osvoja jednoduchý striedmy životný štýl, čo sa predchádzajúcim spoločníkom {naviac} zdá ako ‘utečenie pred zodpovednosťou’.

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.15:
– Modlitba oddané neduálnosti

 

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění. Možná i zopakuje některé modré věty z předchozích stran.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

Modlitba oddanej neduálnosti 03

„To, čo je Hlasom Boha, je ticho. Keď sa vnárame do Božieho Hlasu, vnárame sa do ticha, ktoré poukazuje na Božiu Prítomnosť. V pozadí pod {každou každučkou} myšlienkou, v pozadí pod myslením, je Nekonečné Ticho, a toto Nekonečné Ticho je zdrojom všetkej existencie; a teda {, laicky povedané, medzi myšlienkami, {ale v skutočnosti} pod myšlienkami, je hrobové ticho, a jediné, čo musíme urobiť, je uvedomiť si {prítomnosť} tohto ticha – jediné, čo musíme urobiť je, uvedomiť si to ticho – tým, že si uvedomíme jeho existenciu:

( tichá odmlka )

{V pozadí} za všetkými zvukmi vesmíru, je navždy {sa vyskytujúce} ticho. V pozadí za zvukmi v lese je ticho. Zvuk vtáka nemá nič spoločné s tichom. Všimnite si, že ticho {, ako podklad pre zvuk, sťaby tiché javisko, na ktorom počuť zvuk hercov}, si neustále udržuje svoju tichosť, a to aj napriek tomu, že je nad ňou {, nad tou tichosťou,} zvuk. {Teda} jediným dôvodom, prečo môžete počuť {nejaký} zvuk je, že {znie a ‘opiera sa’ o} pozadie ticha. Takže ticho je {sústavne} tam – priamo uprostred zvuku. Takže sústreďujte sa na to ticho, ktoré {, toto ticho,} je stále prítomné!

 

Uprostred nekonečnej zmesi disharmonických zvukov a katastrofy – guľky lietajú okolo a lietadlá havarujú a rozpútava sa peklo – nie je nič iné ako Nekonečné Ticho. Takže stotožnite sa s tým tichom a iba si udržujte {jeho} uvedomovanie. Môžete pokračovať vo svojom každodennom živote a robiť všetko, čo potrebujete – a stále pritom, po celý čas {, požívajúc neustálu duchovnú zamyslenosť,} si uvedomovať výskyt ticha. Takže to vás ‘zorientuje’. Možná modlitba na zorientovanie sa, je, že {prosíte o} sústavné uvedomovanie si ticha, ktoré je nekonečným rámcom. Skutočnosť Prítomnosti Boha je Nekonečné Ticho. A potom, to, čo držíte v mysli, v tom tichu, má sklon sa prejaviť, {ale} nie ako výsledok príčinných súvislostí, ale ako prejavenie sa možností {,ak sú podmienky na ich prejavenie priaznivé}. {Hovoríte:}

A ďakujeme Ti, Ó, Pane

za Tvoju Božiu Prítomnosť,

{ktorá sa prejavuje} ako Nekonečné Ticho,

z ktorého vzchádza naša existencia.

Amen!“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

Nasledujúce z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

Ticho prevláda, takže ticho -> nie je prerušované, -> nie je vytláčané zvukom;

-> nič nenarušuje jeho kľud, a -> nič neprekáža jeho pokoju.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

HONZA: Tímto je hlavní program u konce a zbývá už jen dodat: Julko, děkujeme za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (10) na emaily a setkání z 5. července/júla 2021.

Na dnešek mám připravené tři odezvy a jednu krátkou informaci k živému setkání:
a. – Info k živému setkání v září/septembri 2021
b. – Obsáhlý email s dotazy jako odezva od Amandy.
c. – Odezva od Petra
d. – Odezva od „Adama“

 

ad a.) Info k živému setkání v září/septembri 2021

Opakování: Minulý týden proběhlo zjištění termínu, kdy bude nejvhodnější se naživo setkat i předběžný počet zájemců o setkání. Z toho vyplynulo, že se sejdeme ve Střílkách, nedaleko je hrad Buchlov, v restauraci Tilak 17.9., v pátek odpoledne a ukončení bude 19.9.2021 – v neděli odpoledne.
Požádal jsem minulou středu o cenové nabídky za všechny služby a ubytování, zjištěné ceny promítnu, až nabídky obdržím, do závazné přihlášky na živé setkání a přihlášku s programem vložím na web hawkins.support.

ad b.) Obsáhlý email s dotazy jako odezva od Amandy
Tento email nejprve přečteme celý a pak budeme postupně na něj odpovídat.

„Dobré ráno“,

chtěla bych tobě, Honzo, i Julovi velmi poděkovat za vaši iniciativu.
K vašim videím jsem se dostala zhruba na začátku ledna tohoto roku. A musím říci, že vše bylo perfektně načasované. V té době jsem procházela velice složitým obdobím, svojí osobní transformací, a vaše videa mi pomohla touto transformací projít. Jsem za to nesmírně vděčná.
Také si velice cením, s jakou precizností jsou vaše stránky a obsahy v nich tvořeny, a ani si nedokážu představit, kolik času vám to s Julkem muselo zabrat.
Děkuji.

Co se týká vděku (uživatelů, ale konkrétně i toho mého) za vše, čím jste vy oba přispěli k šíření Hawkinsova díla, tak se musím přiznat, že já jsem si vyjádření zpětné vazby pro vás vyložila asi trochu jinak, než jak vy ji nejspíše očekáváte.
Na vaše videa se dívám pravidelně, ale ze záznamu. Nicméně za každé vaše video jsem vděčná a domnívám se, že tuto energii „vysílám“ a že „to tam“ někde je. Zároveň jsem v jednom z vašich videí postřehla jistou… mrzutost (?) z toho, že uživatelé vaše videa přijímají a zároveň finanční kompenzaci neposkytují (nebo ne v takové míře). To upoutalo moji pozornost, protože až do té doby jsem ve vaší iniciativě viděla obdarovávání bez očekávání.
Nyní je pro mne situace přehlednější.

Původně jsem chtěla v tomto e-mailu položit otázky, které blíže rozvedu. Nyní píšu tyto řádky a je vše jinak. Proto níže pokládám otázky bez bližších detailních informací a souvislostí a prosím vás o jejich zpětnou vazbu.

1) Všední já, Vyšší Já

Všední já = ego? (chápu to správně?)

2) Smrt ega

Jak by se, pokud máte tu zkušenost (prožitek) dala popsat? 

Zkraje tohoto roku, právě v rámci té transformace, jsem prožila jakýsi stav (ale nemyslím si, že to byl stav smrti ega… nebo…?… nevím), při němž jsem měla prožitek (trval cca 30 min.) umírání. (A že to byl prožitek téměř totožný vím i z toho důvody, kdy nám minulý rok odcházel v domácí péči můj dědeček, tedy jsem měla možnost v bezprostřední blízkosti tyto „fáze“ navnímat).
V průběhu těch 30 minut ke mně přicházely obrazy, kdy jsem sama sebe cítila (neviděla, ale cítila / vnímala / prožívala SE) jako umírající osobu. Nejprve osobu, která má ještě dost sil na to, aby se normálně pohybovala, ale už ví, že umírá. Záhy jako osobu, která už ty síly ztrácí. Poté už je upoutána na lůžko. A v určité chvíli… jako kdybych doslova prožila smrt. Vnímala / cítila (nevím, jak přesnou terminologií to vyjádřit) jsem bílé světlo, které mě obklopovalo. Cítila jsem se v něm dobře a… už mi bylo všechno jedno. Zároveň jsem si v jistý moment uvědomila svoji připoutanost ke svému 5letému synovi. V ten moment jako bych si tam v sobě řekla: „Ne, ještě nechci… (umřít).“ 

Ten okamžik měl pro mě mystický význam.
Od té doby jako kdyby ze mě spadly všechny strachy, A zároveň jsem si od té doby mnohem víc vědomá své připoutanosti a možná i povinnosti vůči synovi (výchova atd.).

3) Běžné fungování + partnerské vztahy + vztahy
Od jisté doby mám v sobě otazníky v tom smyslu, že se ptám: „Jak při vyšší úrovni vědomí skloubit běžný život? Třeba tu výchovu syna? Myslím tím každodennosti, sestoupit na jeho úroveň…; zkrátka být „běžná máma“, která nežije jen ve spiritualitě. Protože někdy mám pocit, že je mi v tom spirituálním prostoru tak „dobře“, že když vejdu do toho normálního, běžného života, tak v něm už dokážu méně fungovat. Vidím souvislosti téměř všude a… jako kdybych pak zůstávala s těmi vhledy sama, protože toto je svět, který běžní lidé nevnímají.

Nebo partnerství. Co když je můj partner značně jinde v úrovni vědomí a zároveň vím, že… ten vztah je napojen dvěma srdci?
Moje otázka zní vlastně takto: „Když je někdo na vysoké úrovni vědomí, jak to pak má s tím svým partnerem? Je tento partner také na vysoké úrovni, nebo člověk s vysokou úrovní dokáže žít i vedle někoho s nižší úrovní vědomí?“
Co je to „naplněnost“ – partnerská, vztahová – když od určité úrovně vědomí ten dotyčný už má třeba rozpuštěnou převážnou část svých stanovisek, v sobě ticho, klid, je nepřipoutaný…? 

A kde je ta hranice mezi tím: BÝT (být tím Já) – „jen tak být / pobývat ve světě“ a být, tedy pobývat (ve svém vyšším Já) mezi běžnými lidmi? Jak se s tím dá vůbec fungovat?
Máte s tím prosím zkušenost?
Budu ráda za sdílení.

4) ego vs. Já
Dá se s převládající úrovní vyššího Já vůbec vychovávat malé dítě?

Můj aktuální postřeh (ale uvnitř sebe už teď vnímám, že tudy cesta asi nepovede) je takový, že to moje ego mi v podstatě pomáhá udržovat kontakt s běžnými lidmi. Přijímám to a vlastně se to zdá být praktické. Až do doby, kdy to moje ego udělá nějakou záludnost a… je zde značný potenciál, aby se mi úroveň vědomí snížila. Tyto „výpady“ se v mém případě dějí znenadání a já si je pro sebe nazývám jako „lstivé výpady ega“.

Uvnitř mě mě to táhne „tam nahoru“ – zkrátka zůstávat na vlně, dodržovat zásady a BÝT. Přiznám se, že právě ta připoutanost k mému dítěti mě stahuje a zpomaluje, protože je ve mně asi jakási obava, že kdybych tu vlnu respektovala a zůstávala tam (a uvnitř vím, že to je TA cesta), tak mě to úplně odtrhne… i od toho mého dítěte…
Prosím Jula o reflexi. 

5) Pozemský anděl
V jednom z videí byla zmínka o pozemském andělovi (viz příhoda Hawkinse a kola od auta). Jak se takový pozemský anděl pozná? (Mimo ten Hawkinsonův případ.)

6) Jak pracovat s tím, co ke mně přichází? Snažit se předávat své „vhledy“ dál, nebo raději ne?
Někdy přede mnou vyvstává otázka, zda to, co se ve mně nakupilo (vhledy, souvislosti), aktivně nepředávat dál.
Někdy se nabízí možnost vše, co ve mně je, „poslat dál“ / vyabstrahovat to a poskytnout třeba inspiraci dalším lidem. Zároveň si říkám, kde je to moje ego, a kde moje Já.
Jak poznat, kdy „mám aktivně předávat dál“? Jak poznat, že to vychází z Já, či duševní Pýchy…?
Přirovnám to: někdy to v sobě mám jako kdybych měla obrovskou knihovnu (já/Já (?) ), ale do té knihovny byly jen na škvírku pootevřené dveře.

Předem vám velmi děkuji za reflexi na tento e-mail a zároveň velmi prosím o to, aby byl tento dotaz zveřejněn anonymně (Amanda). 🙂

Honza: Velice děkujeme za tuto obsáhlou odezvu s možností se s ostatními podělit o odpovědi. Jsme velice rádi, že nás sledujete ze záznamu a že vám naše on-line setkání pomáhají při osobní transformaci. Oceňujeme vaši odvahu jít tzv. z kůží na trh.

Nyní budu číst postupně části mailu, který jsme doupravili rozkouskováním a dočíslováním a Julo bude postupně odpovídat:

„Dobré ráno“,

chtěla bych tobě, Honzo, i Julovi velmi poděkovat za vaši iniciativu. K vašim videím jsem se dostala zhruba na začátku ledna tohoto roku. A musím říci, že vše bylo perfektně načasované. V té době jsem procházela velice složitým obdobím, svojí osobní transformací, a vaše videa mi pomohla touto transformací projít. Jsem za to nesmírně vděčná. Také si velice cením, s jakou precizností jsou vaše stránky a obsahy v nich tvořeny, a ani si nedokážu představit, kolik času vám to s Julkem muselo zabrat. Děkuji.

Co se týká vděku (uživatelů, ale konkrétně i toho mého) za vše, čím jste vy oba přispěli k šíření Hawkinsova díla, tak se musím přiznat, že já jsem si vyjádření zpětné vazby pro vás vyložila asi trochu jinak, než jak vy ji nejspíše očekáváte.

Ako povedal Honza, ďakujeme za príspevok do skupiny.

Neočakáváme nič, veci sú, ako sú. Je to len vrhanie predpokladov všedného ja na druhých.

Na vaše videa se dívám pravidelně, ale ze záznamu. Nicméně za každé vaše video jsem vděčná a domnívám se, že tuto energii „vysílám“ a že „to tam“ někde je. Zároveň jsem v jednom z vašich videí postřehla jistou… mrzutost (?) z toho, že uživatelé vaše videa přijímají a zároveň finanční kompenzaci neposkytují (nebo ne v takové míře). To upoutalo moji pozornost, protože až do té doby jsem ve vaší iniciativě viděla obdarovávání bez očekávání.

Nyní je pro mne situace přehlednější.

============================================================

 

postřehla jsem mrzutost = ak to tak vidíš, tak je to tak pre teba, pretože je to vrhanie stanoviska všedného ja na počuté slová, a potom uverenie, že ten pohľad, ktorý bol vrhnutý na tie počuté slová, je naozaj pravdivý. Je to pocit, ako by si sa ty cítila, keby si ty oznamovala to, čo oznamoval Honza, a privádza to do popredia, alebo ináč povedané, vyfarbuje to, tvoj kolík. Pocit je v tebe, nie v situácii, vonku, a z praktického hľadiska sa ho dá zbaviť metódou 4 a 5, ale iba ak si človek uzná, že on je tým pôvodcom toho pocitu.

Predpokladám, že to muselo byť dávno, ak vôbec, že si bola v situácii, kde chýba napríklad 500 korún na zaplatenie nájmu na nasledujúci mesiac? A sú medzi nami aj takí, ktorí vedia, podľa ich vlastných slov na týchto stretnutiach, čo to znamená. A vtedy, ak napríklad poskytovateľ vebovej stránky požaduje platbu za prevádzku domény na webe, to nie je otázka ochoty, dobrovoľnosti a iniciatívy bez očakávania obdarovania, ktorú spomínaš, ale otázka pokračovania stretnutí. Alebo zapožičanie videokamery na záznam živého stretnutia, pretože nikto z účinkujúcich ju nevlastní. Alebo zakúpenie dodatočnej funkčnosti na stránke, atď.

Z nášho hľadiska tomu tak nie je, ako to vidí tvoj kolík, pre nás veci sú, ako sú, a neexistuje ani mrzutosť ani nemrzutosť. Finančné dary do družstva sú na pokrývanie nákladov a vracajú sa naspäť k poslucháčom vo forme schopnosti pokračovania a poskytovania toho, čo vzchádza. Ak bude, bude, ak nebude, nebude.

Původně jsem chtěla v tomto e-mailu položit otázky, které blíže rozvedu. Nyní píšu tyto řádky a je vše jinak. Proto níže pokládám otázky bez bližších detailních informací a souvislostí a prosím vás o jejich zpětnou vazbu.

============================================================

 

1) Všední já, Vyšší

Všední já = ego? (chápu to správně?)=jo;     Vyšší Já=Já-Bytí;

============================================================

2) Smrt ega

Jak by se, pokud máte tu zkušenost (prožitek) dala popsat?

Zkraje tohoto roku, právě v rámci té transformace, jsem prožila jakýsi stav (ale nemyslím si, že to byl stav smrti ega… nebo…?… nevím), při němž jsem měla prožitek (trval cca 30 min.) umírání. (A že to byl prožitek téměř totožný vím i z toho důvodu, kdy nám minulý rok odcházel v domácí péči můj dědeček, tedy jsem měla možnost v bezprostřední blízkosti tyto „fáze“ navnímat). V průběhu těch 30 minut ke mně přicházely obrazy, kdy jsem sama sebe cítila (neviděla, ale cítila / vnímala / prožívala SE) jako umírající osobu. Nejprve osobu, která má ještě dost sil na to, aby se normálně pohybovala, ale už ví, že umírá. Záhy jako osobu, která už ty síly ztrácí. Poté už je upoutána na lůžko. A v určité chvíli… jako kdybych doslova prožila smrt. Vnímala / cítila (nevím, jak přesnou terminologií to vyjádřit) jsem bílé světlo, které mě obklopovalo. Cítila jsem se v něm dobře a… už mi bylo všechno jedno. Zároveň jsem si v jistý moment uvědomila svoji připoutanost ke svému 5letému synovi. V ten moment jako bych si tam v sobě řekla: „Ne, ještě nechci… (umřít).“

Ten okamžik měl pro mě mystický význam. Od té doby jako kdyby ze mě spadly všechny strachy, A zároveň jsem si od té doby mnohem víc vědomá své připoutanosti a možná i povinnosti vůči synovi (výchova atd.).

U Jula tá skúsenosť nesúvisela s myšlienkami na fyzické telo, alebo hocičo iné, ale so samotnou vnútornou totožnosťou zdroja a náhonu tých myšlienok, pričom to bolo úplne bez obsahu, nebolo to ani ‘o niečom’, ani ‘o ničom’, bola to panika zo straty toho, čo je podložkou akéhokoľvek obsahu, obrazov, myšlienok. Bola to panika zo straty samotného javiska, poháru, obrazovky, pozadia, nádoby, kuchyne, zdroja existencie, ako videné z pohľadu všedného ja. Nebola to ztrata nákladu (obsahu), ale potopenie celej lode do hlbín mora, a tým jej zhltnutie a zánik, čiže splynutie s morom. V tom stave neexistovalo vyjednávanie. Ešte raz, nesúviselo to z fyzikalitou, čo by sa dalo snáď povedať, že veľa ľudí má s ňou súvisiaci strach, ako má Julo potvrdené od ľudí, ktorých zamestnanie je v tzv. ‘domoch pre zomierajúcich’, kam sa dávajú ľudia, ktorých lekárska veda považuje za ‘odpísaných’, a kam idú z vlastného rozhodnutia, od doktorov s nahuckaným porozumením, že aj tak im už nikto nepomôže, a radšej odídu zo sveta bez napojenia na kadejaké trubky. Niektorí majú strach do posledného výdychu. Ale sú tam aj takí, ktorí ten názor o odchode nenakúpia, niektorí dokonca čítajú napr. R. Maharshiho, a, dobré ráno, poberú sa uzdravení do fyzického sveta.

============================================================

3) Běžné fungování + partnerské vztahy + vztahy

a) Od jisté doby mám v sobě otazníky v tom smyslu, že se ptám: „Jak při vyšší úrovni vědomí skloubit běžný život? Třeba tu výchovu syna? Myslím tím každodennosti, sestoupit na jeho úroveň…; zkrátka být „běžná máma“, která nežije jen ve spiritualitě. Protože někdy mám pocit, že je mi v tom spirituálním prostoru tak „dobře“, že když vejdu do toho normálního, běžného života, tak v něm už dokážu méně fungovat. Vidím souvislosti téměř všude a… jako kdybych pak zůstávala s těmi vhledy sama, protože toto je svět, který běžní lidé nevnímají.

a) O jednaní s ľuďmi na nižších úrovniach sme hovorili na minulom stretnutí. Z tvojho textu je zrejmé, že oddeľuješ spiritualitu od života, keď píšeš… skrátka být „běžná máma“, která nežije jen ve spiritualitě. To je bežná chyba. Na stretnutí, 16-teho októbra (říjen) sme mali vetu: Vykonávam potreby prítomnosti; bez toho, aby som si prial, aby veci boli ináč; a viem, že budem vedieť, čo bude treba vedieť, keď to bude treba vedieť; a som zodpovedný za snahu a nie výsledok. Čiže sústredíš sa na ticho, ale zvuk je stále rozoznateľný. Doporučujem prečítanie B2K2_SK_ods13, a SUR_SK_str15 z dnešného stretnutia.

b) Nebo partnerství. Co když je můj partner značně jinde v úrovni vědomí a zároveň vím, že… ten vztah je napojen dvěma srdci?

b) Rozličné úrovne u partnerov sú nepodstatné, ak jedna osoba je na takej úrovni vedomia, že táto otázka sa stáva humornou. Ak tomu tak nie je, tak, v závislosti na ich úrovniach vedomia, sa odohráva karmický tanec pod taktovkou úmysľu a voľby oboch parnerov, pričom z vyššej úrovne je výsledok nezaujímavý. Pre partnera na nižšej úrovni je to ovšem na úrovni podpálenia domu. Plus partner na nižšej úrovni ujde zo vzťahu sám od seba, keď prestane byť krmený žranicou pre všedné ja, ktorá je jeho odrazom. Kdo by chcel ostať žiť s jednotvárnym, nudným, nič nechciacím, kľudným, a na nič nereagujúcim partnerom?

c) Moje otázka zní vlastně takto: „Když je někdo na vysoké úrovni vědomí, jak to pak má s tím svým partnerem? Je tento partner také na vysoké úrovni, nebo člověk s vysokou úrovní dokáže žít i vedle někoho s nižší úrovní vědomí?“

c) Prvá časť otázky je zodpovedaná pod b). Odpoveď na druhú časť je: áno, dokáže. Príklad z pred pár rokov: DRH.

d) Co je to „naplněnost“ – partnerská, vztahová – když od určité úrovně vědomí ten dotyčný už má třeba rozpuštěnou převážnou část svých stanovisek, v sobě ticho, klid, je nepřipoutaný…?

d) Radost s toho, že člověk vidí, že se mu napríklad darí rozpúšťať prevažnú časť svojich stanovisiek, a že je schopný mať v sebe ticho, kľud, a je nepripútaný. Nesúvisí to s partnerom a vzťahmi, ktoré sú ´tam vonku´.

e) A kde je ta hranice mezi tím: BÝT (být tím Já) – „jen tak být / pobývat ve světě“ a být, tedy pobývat (ve svém vyšším Já) mezi běžnými lidmi? Jak se s tím dá vůbec fungovat? Máte s tím prosím zkušenost? Budu ráda za sdílení.

e) Ja-Bytie je prítomné sústavne, tak, ako aj slnko svieti sústavne. Obe sú zatemnené, jedno všedným ja a druhé oblakmi. Je to karmicky dané, či človek pokračuje v cúraní sa na zemeguli, alebo nie, takže sa tým netreba zaoberať, pretože sa to samo vykoná. Jak sa s tým dá fungovat je podrobne napísané v druhej knihe, ktorú práve čítáme.

 

============================================================

 

4) ego vs. Já

a) Dá se s převládající úrovní vyššího Já vůbec vychovávat malé dítě?

a) Dá.

b) Můj aktuální postřeh (ale uvnitř sebe už teď vnímám, že tudy cesta asi nepovede) je takový, že to moje ego mi v podstatě pomáhá udržovat kontakt s běžnými lidmi. Přijímám to a vlastně se to zdá být praktické. Až do doby, kdy to moje ego udělá nějakou záludnost a… je zde značný potenciál, aby se mi úroveň vědomí snížila. Tyto „výpady“ se v mém případě dějí znenadání a já si je pro sebe nazývám jako „lstivé výpady ega„.

b) Ako jsme hovorili na predošlých stretnutiach, môže byť, že práve lstivé výpady ega sú prevládajúcou a definujúcou úrovňou človeka, ktorú sa ego lstivo naučilo maskovať, aby sa predvádzalo svetu ako niekto spirituálny. Zdá sa, že si prečítala veľa kníh, ako vlastne sama píšeš v bode 6d), a vydala si sa na cestu pracného chcenia dosiahnuť vyššiu úroveň vedomia. Ak je tomu tak, DRH varuje pred takýmto prístupom, o ktorom sme vlastne hovorili na viacerých stretnutiach. Spirituálne ego sa snaží predbehnúť karmu, je netrpezlivé, a jeho kompas je nasmerovaný nie perspektívnym smerom. Z praktického hľadiska je perspektívny smer ten, ktorý je síce zameraný na cieľovú stanicu, ale odhŕňa sneh, ktorý je rovno pred nosom. Inými slovami, je to smer, ktorý odstraňuje, z pohľadu spirituálneho ega, teda všedného ja, odstraňuje banálne, sprosté, nepodstatné veci. Inými slovami, chce prekročiť z feudalizmu priamo do kapitalizmu, chce prekročiť zo štrnásťročného priamo do dvadsaťpäť ročného, chce prekročiť z bezdomovca priamo na pána paláca, chce prekročiť z chudobného začínajúceho inžiniera priamo na vlastníka podniku. Ako sme mali vo videu o predbiehaní karmy, predbiehanie karmy je bežný jav. Pre teba by to znamenalo prestať, upustiť, vykašlať sa na, zahrabať zámer robiť ‘veľké veci’, a začať s každodenným, banálnym obmäkčovaním stanovísk a nabifľovania sa, a s tým súvisiacim postupným, pozvoľným vykonávaním toho nabifľovaného, až sa to nabifľované stane automatickým, bez analyzovania a rozmýšľania.

c) Uvnitř mne, mne to táhne „tam nahoru“ – zkrátka zůstávat na vlně, dodržovat zásady a BÝT. Přiznám se, že právě ta připoutanost k mému dítěti mě stahuje a zpomaluje, protože je ve mně asi jakási obava, že kdybych tu vlnu respektovala a zůstávala tam (a uvnitř vím, že to je TA cesta), tak mě to úplně odtrhne… i od toho mého dítěte…

Prosím Jula o reflexi.

c) Zdá sa mi tu nepochopenie, čo znamená ‘byť na vlne’. Ak je tomu tak, doporučujem záznam z minulého stretnutia, plus záznam zo 4-ho januára (ledna). Možno sa tu pletú pojmy odtrhnutosť a nepripútanosť. Prvý vedie z emocionálnej tuposti a nezáujmu o deti, svet, atď., a druhý vedie k, s plnou vervou, k zúčastňovaniu sa diania svojho všedného žívota, ale bez ‘vloženia sa’ do veci. Zdá sa mi, že dieťa sa používa ako výhovorka, ktorá vzniká z podvedomého uvedomenia existencie spiriuálného ega, ktoré hľadá zdroj a príčinu svojho neúspechu v minulosti, prítomnosti aj budúcnosti.

============================================================

 

5) Pozemský anděl

V jednom z videí byla zmínka o pozemském andělovi (viz příhoda Hawkinse a kola od auta). Jak se takový pozemský anděl pozná? (Mimo ten Hawkinsonův případ.)

Len tak mimochodom, prečo je ti to treba vedieť? Ako to pomôže tebe pri zvyšovaní si úrovne vedomia? A teraz odpoveď: DRH na jednej prednáške testoval, že práve aj v tej miestnosti, na tej prednáške, boli anjeli. Julo si myslí, že anjel sa zrejme spozná tak, že koná, k sebe, aj ku iným, bez výpadkov, nepretržite, tak, ako DRH uvádza v celom svojom diele správanie nad 540, a hlavne je absolútne normálne zapadajúco správajúci sa, a bez vytrubovania svojich cností. A pri kontrolných otázkach dáva odpovede, ktoré na chlp sedia s DRH.

============================================================

6)a) Jak pracovat s tím, co ke mně přichází? Snažit se předávat své „vhledy“ dál, nebo raději ne? Někdy přede mnou vyvstává otázka, zda to, co se ve mně nakupilo (vhledy, souvislosti), aktivně nepředávat dál.

a) Pod ‘vhledy’, predpokladám, že myslíš duchovné trknutia. A keď nie, odpoveď je aj tak rovnaká. Treba si pripustiť, že všetky trknutia sa konajú na tvojej súčasnej úrovni ´A´, a zdanlivo objasňujú nejaký zádrheľ na úrovni ´A´, ale nemusí tomu tak byť. V tvojej otázke je predpoklad, že to trknutie ťa posúva do vyššej úrovne, ´B´. Plus je tam predpoklad, že tí ľudia, ktorí sú v tvojom dosahu, sú práve na tej úrovni ´A´, že sú práve zvedaví na to tvoje trknutie, ktoré vzniklo na úrovni ´A´. Oni s tou úrovňou ´A´ nemusia mať nič spoločné. A keď ťa trkne, za týždeň, niečo iné, čo bude negovať to predchádzajúce, potom čo? DRH predkladá jeho učenie ako celok, ktorý vedie k zaručenému výsledku, a pri ktorom sa trknutia študentov týkajú výhradne jeho učenia, a nie výplodov študentov. Človek pomôže najviac, a to všetkým, ľuďom, keď bude konať, a vo svojom vnútri sa stávať tým, čo učí DRH.

b) Někdy se nabízí možnost vše, co ve mně je, „poslat dál“ / vyabstrahovat to a poskytnout třeba inspiraci dalším lidem. Zároveň si říkám, kde je to moje ego, a kde moje Já.

b) Ďalej píšeš, že chceš vyabstrahovať a poslať ďalej, čo je v tebe. Julo práve varuje poslucháčov pred takými učiteľmi, ktorý učia, čo je v nich, a Julo doporučuje nasledovať učenie DRH. Julo, v roli učiteľa, ani nemá priezvisko. Nikto nie je zvedavý na Julove názory, ani on sám, lebo vie, že zaručená cesta k zvyšovaniu si úrovne vedomia vedie cez presné vykonávanie návodu opísanom DRH.

c) Jak poznat, kdy „mám aktivně předávat dál“? Jak poznat, že to vychází z Já, či duševní Pýchy…?

c) Ty si odpovedz, či je to duševná Pýcha, zdá sa, že áno.

d) Přirovnám to: někdy to v sobě mám jako kdybych měla obrovskou knihovnu (já/Já (?) ), ale do té knihovny byly jen na škvírku pootevřené dveře.

d) Slová DRH sú: “Ak bude svet potrebovať tvoju pomoc, bude ti oznámené. Príde to samo, keď sa vzdáš chcenia, čo je na 125, čokoľvek s tým robiť.” Ľudia ťa budú nasledovať, ak potrebuješ nasledovanie, keď sa staneš natrvalo tým, čo sú úrovne vedomia nad 500, ale potom ti to bude jedno, či ťa niekto nasleduje alebo nie. Ako, vieme, že chceme nasledovníkov – lebo si sledujeme počet privržencov a ich Like na Facebooku, Instagramu, Twiteru a podobne.

 

Ad c. – Odezva od Petra

Tato odezva přišla přes messenger a máme svolení ji přečíst. Nabídl jsem přečtení přímo Petrovi, ale dnes není z pracovních důvodů zde přítomen, takže to přečteme za něj. Velice děkujeme za tuto odezvu.

 

Hezký podvečer Honzo.

Pondělní setkání bylo opravdu vyjímečné. Nastartovalo u mne reakci a dnes v práci jsem sloužil opravdu přítomně a upouštěl jsem od stanovisek a upouštěl. Zákazníky jsem dnes vnímal opravdu s láskou, ne jen že je to nutnost, ale tak nějak jinak. Vracelo se mi to s úrokem a dokonce ve mne došlo k pohnutí citů i slza se vyrojila, ale tak jinak, vnitřně. Děkuji, že tuto skupinu vedeš a dáváš tomu s Julom krásný směr.

Petr

 


ad d. – Odezva od „Adama“

Odezva je stručná a sám autor píše: „Nie je dôležité kto to povedal, ale to, o čom to je.”

 

Dobré ráno

Celý text preloženého je pre mňa jasný a zrozumiteľný.

Neviem, či si všetci uvedomujú „obrovský význam slov v zátvorkách“.

Ďakujem za seba a za všetkých.

Adam

 

K tomu mám dnes z facebooku ze skupiny vědomí i jinou, opačnou reakci k závorkám:

Amanda

Dotaz: Co znamená v češtině slovenské sloveso „vyčačkatˇ „?

Jan Mačto

Vytunit, „přehnaně“ zkrášlit, co „nejdokonaleji“ doplnit? 🤔

Vím že Julo to slovo používá v rámci překládání Hawkinse záměrně, aby jeho ego nemělo z čeho žrát. 🙂

Vyčačkání, pokud jsem to správně pochopil, je přehnaná výzdoba například obličeje šminkami v kombinaci s náušnicemi a dalšími doplňky. Vyčačkaná byla tím i Marfuška z Mrazíka.

Amanda

Význam slova vyčačkať mě v této souvislosti trochu udivuje. Proč? Protože správný překlad jakéhokoliv textu z jednoho jazyka do některého z dalších jazyků plně respektuje význam toho, co se překládá, tj. nevzniká žádná snaha to překladem vyzdobit, zkrášlit = vyčačkať

Jan Mačto

Julo vkládá při překladu do složených závorek dovysvětlení textu, aby překlad textu mohl být lépe pochopen.

Před překladem každé kapitoly se uvádí:

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Příklady závorek: – v kapitole 2 druhé knihy:

7. – část z odstavce… To, či je sabat {, deň voľna} v sobotu alebo v nedeľu, sa stáva dôležitejším ako pravda.

26. Je možné, že {autorom nedávno objavený svalový test a} rameno dieťaťa nám môže odhaliť prvé svetlo nového úsvitu pre civilizáciu.

27. Nevinnosť dieťaťa zostáva nenarušená a nepoškvrnená, {a je sústavne prítomná} v samotnom vedomí každého človeka.

Amanda

Inu… Díky své mnohaleté překladatelské praxi vnímám jako optimální poctivě přeložit význam originálního textu, bez osobní snahy překládaný text jakkoliv modifikovat a doplňovat podle vlastního pochopení a preferencí.

Jan Mačto

Inu… záleží na záměru, s jakým se překlad vytváří.

Vyjmutím závorek zůstává čistý Hawkins {ale je mu obtížné porozumět, viz např. Percepce}.

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.
– nebyly žádné.

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: