. 105. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 31.10.2022

. 31. října/oktobra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 105. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc září/september – bylo vámi darováno 10141 Kč. K 30. říjnu bylo darováno 7451 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Do našich setkání bude vnášena určitá variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina takzvaně „generuje“. Proto ani Honza u některých částí netuší, co bude jejich náplní a textově budou Julem doplněny až druhý den po setkání. Bude-li z čeho doplňovat či čas to vyhledávat.

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_1. – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu,
+ SUR_2. Jaký je nejjednodušší postup na meditování?;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: – překvapení – výběr textů od Jula;
– Asi překlad videoklipu ze Střílek.

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– ?

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí a co si opakoval Dr. Hawkins – opáčko z 9. setkání.

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (77) na setkání z minulého týdne – 24.října/oktobra 2022..
–  Odezva od Igora – Igorovy „hraničné situácie“ a jak 100hoven.
– ?

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8.) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

 Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

 2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_1. – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu,
+ SUR_2. Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i potřebná dopřesnění či něco ze SUR 3.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu

 

SUR2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– překvapení – výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení překvapení – výběru textů od Jula:

B3, K6

Otázka: Môžete zhrnúť rozhodujúci prvok pre vývoj vedomia do stavu osvietenia?

Odpoveď: Všimnite si, že ego bežne zaujíma stanovisko. U naivného človeka je zvyčajne nevyslovené alebo podvedomé. Stanovisko potom automaticky vytvára dualitu zdanlivých protikladov. V tomto bode myseľ vytvára svet zdanlivosti vnímania, ktoré je ako šošovka, ktorá skresľuje, zväčšuje alebo zmenšuje, význam a dôležitosť. Táto zdanlivosť vnímania je výtvorom systémov presvedčení a domnienok, a tak sa stáva rušivým filtrom. Podstatu preto nemožno postihovať z dualistickej pozície.

Vstupné údaje sú spracovávané prostredníctvom softvérových programov, ktoré súčasne editujú {tieto} prichádzajúce {vstupné údaje,} programy. Skutočnosť je tak zastretá a skrytá za obrazovkou zdanlivosti vnímania; preto všedné ja žije v zdanlivom, editovanom pretlmočení informácií. Toto spracovanie vytvára extrémne malé časové oneskorenie (odhaduje sa na 1/10 000 sekundy). Táto editačná funkcia vnímania zároveň pretvára význam, v ktorom intelekt, a najmä pamäť, zohrávajú významné úlohy.

Otázka: Štruktúra a zložitosť funkcií ega, a jeho sklon automaticky editovať vnemy, sa zdajú byť ako obrovská prekážka.

Odpoveď: Ak poznáme jeho štruktúru a spôsob fungovania, poznáme aj jeho slabiny. To sa stáva skúsenostne zrejmé počas meditácie; z neosobného pohľadu svedka/pozorovateľa sledujeme, ako {ego} funguje. Nakoniec dôjde k trknutiu, že ‘ja’ nie je obsah či údaje, ale je to neosobné pole, vzdialené niekoľko krokov od obsahu programov. Človeku potom dôjde, že je divákom, a nie účastníkom alebo zúčastnenou osobou.

V priebehu storočí sa vyvinulo mnoho duchovných postupov a techník na uľahčenie tohto nestotožňovania sa s egom a jeho svetom obmedzeného vnímania duality obsahu. Pomáha tomu aj duchovné poznanie povahy vedomia. Jedna správna informácia má v sebe moc zrušiť obrovské množstvo chybných konceptov a stanovísk. Duchovná informácia je sprevádzaná vysokofrekvenčnou nosnou vlnou veľkej moci, ktorá pochádza z Ja-Bytia mudrca, učiteľa, alebo avatára, a preto je oveľa mocnejšia ako slabé energetické pole ega.

Vedieť, že Ja-Bytie je rámec, a že na rozdiel od neho, všedné ja je obsah, je už obrovský skok vpred. Naivný hľadajúci len neustále preskupuje obsah. {Jeho} epizódy životov sú strávené zápasom o prekonanie ega a jeho hriechov, aby sa nakoniec {raz} dosiahol zasľúbený Boh, o ktorom sa verí, že je niekde inde na inom mieste (v nebi), a v čase (po smrti), alebo možno oveľa, oveľa neskôr v ďalšej epizóde života, ak si človek nazhromaždil dostatok zásluh alebo ‘dobrej’ karmy.

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí a co si opakoval Dr. Hawkins.

Honza vám pustí část záznamu z našeho devátého on-line setkání, jehož součástí bude i opakování předchozích opakování, uvedeného v předchozích týdnech.
Příští týden se možná podíváme na – 7 způsobů jednání s pocity a kde hledat ticho…

 

Sestřih videa z části devátého setkání:

1) HONZA:  Jako první je tu opakování, jak dosáhnout vysokou úroveň vědomí, které si přichystal Mirek:

MIREK:

Jak je možné dosáhnout vysokého stavu vědomí?  Pamatujete si tyto věty?

1) Na prvním místě musí existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je dosáhnout tento stav.

2) Na základě tohoto rozhodnutí vznikne oddanost k disciplinovanosti účinkovat v životě s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností, a to bez výjimky, tedy ke všemu, co přichází do našeho vědomí.

3) Nevyhnutná podmínka je přitom mít soucit a ochotu, porozumění vidět nevinnost, a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.

4) Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy. S tím souvisí vzdání se chtění, aby bylo po mém, jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

5) Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.

6) Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů, a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.

7) Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit myšlenky, přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření.

8) Nakonec bylo možné vzdát se energie provázející samotný proces myšlení a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet.

9) Tato činnost soustavného a nepřetržitého soustředění se, nedovolující ani jediný okamžik rozptýlení se od průběžné meditace, pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

Je tu ještě zkrácená verze:

Jsem definitivně rozhodnutý, že chci mít pořád klid, proto jednám se stále přítomným odpouštěním a láskyplností a jsem přitom ochoten všude vidět nevinnost. Zanechávám všechny svoje ostatní touhy. Tím, že uvolňuji a nechci vlastnit ani jednu myšlenku, pocit, touhu a skutek, mysl se utiší, čímž se mé příběhy začnou zkracovat, a rozpadávat se v průběhu vytváření, takže nakonec zmizí energie provázející samotný proces myšlení. No a prostě to dělám furt.

2) HONZA: Dále pro vás máme opakování, jak se dá jednat s pocity. Františku, máš opět slovo.

FRANTIŠEK: jak se dá jednat s pocity.

1- svalením pocitu na vámi vytvořenou umelou situaci,

2- anebo vybouchnutím,

3- anebo útěkem,

4- anebo uvolněním

5- anebo zlikvidováním, a to odhalením jeho původu, kterým je zdánlivost, jinými slovy dualistická percepce, vycházející z našich stanovisek.

3) HONZA: Tím pro dnešek končíme s opakováním, a řekneme si další způsob na jednání s pocity.

JULO: Tento spôsob plynie priamo z minulého stretnutia o tichu. Ako sme minule povedali, keby nám hučal v hlave vodopád, nepočuli by sme nič. My sme od prírody ticho a voči tomuto tichu registrujeme zvuky, ktoré nazveme „obsah“. A začneme si všímať to ticho. Ak svoju pozornosť presunieme na ticho, Hawkinsovými slovami povedané, že si rozšírime kontext, prestane mať obsah vplyv. Zanecháme myslenie si o sebe, že sme  vlastníkmi emócií —-a presunieme sa do stotožnenia sa s spôsobilosťou, vlastnosťou, kvalitou, schopnosťou, akosťou, stavom — ktorý umožňuje tieto emócie prežívať. Presunieme si svoje uvedomovanie a stotožňovanie sa s chápaním formy ako niečo čo je objektívne a naozaj —- do uvedomovania si subjektivity ako jedinej reality, Hawkinsovými slovami povedané, do Reality (s veľkým R). Prečo to bežní ľudia nerobia? Ako sme už minule povedali, lebo ich tzv. ego žije, existuje, kŕmi sa, papá, ryžuje a lebedí si z požitku, ktorý vydoluje z toho, čo sa „deje“, teda z obsahu, ku ktorému je prirastené a nie je ochotné obsah uvoľniť. Aby ste sa dostali na vyššiu úroveň vedomia je potrebné byť k sebe nehorázne, neokrôchane, tvrdo, drzo a nepríjemne úprimný, čomu však ego odporuje, lebo je to začiatok jeho konca. To je dôležitosť tej prvej vety ako napredovať.

HONZA: Pamatujete si něco z devátého listopadu/novembra 2020? To byla příprava na jednání s pocity pátým způsobem, který jsme před chvílí četli. Tak tady to máme:

Stres, potíže, problémy — vznikají nesouladem mého vzorce, mé pozice, mého stanoviska, mého mentálního modelu, mých definicí jak svět má běžet, abych byl já s ním spokojen  — s tím, co se pozoruje.

Podíváme se na krátké video, které je na toto téma. Pustím vám jej přes svoji sdílenou obrazovku. Proto si prosím přepněte zobrazení, abyste jej viděli přes celou plochu monitoru. Přepínač je dole vpravo, je to tlačítko, na kterém jsou ty čtyři malé čtverečky.

(Video – naše stanovisko)

JULO: Vedomie je sústavne blokované stanoviskom. Stanovisko vytvára dualitu, napríklad láska vs. nenávisť, dobro vs. zlo, svetlo vs. tma, tu vs. tam, teraz vs. potom. Svet duality v nás je výsledok svojvoľného stanoviska.

Podotýkame, že absolútne všetky stanoviská, naše aj iných, sú dobrovoľné.

4) HONZA:  Co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí? Na minulém setkání jsme si řekli co nedělat. Teď si povíme, co dělat. Je to poctivé dodržování jediného principu. Bez výjimky. To přinese výsledek. Anebo jak jsme již řekli – uplatňování jedné věty. Jak již dnes řekl Mirek: No a prostě to děláte furt.

Na toto téma nám Juraj přečte krátké Julovy překlady ze dvou Hawkinsových knih

JURAJ: – Transcending… (B5/p304) Kapitola 18, predposledný podnadpis, 6 odstavec, prvá veta: Dôsledné používanie hociktorého duchovného princípu môže znenazdajky a neočakávane vyústiť do veľkého skoku na nepredvídanú úroveň vedomia.

– (B5/356) Kapitola 22, prvá otázky: Otázka: Hovorí sa, že ak niekto žije podľa dokonca iba jediného a jednoduchého duchovného princípu postačuje na významný duchovný pokrok, napríklad „byť láskavý ku všetkému, čo žije“, alebo „odpúšťať bez ohľadu na to, čo sa deje“, alebo „byť dobrej vôle ku všetkému, čo existuje“, alebo  vybrať si jednu alebo dve vety z obľúbeného Žalmu z biblie a dumať nad nimi celé dni, týždne alebo dokonca aj mesiace. Odpoveď: To je najúčinnejší spôsob, ako začať. Sústavné a disciplinované používanie jediného nástroja je viac účinné, ako čítanie všetkých kníh alebo mať občasné záchvaty oduševneného elánu. Vytrvalosť je znakom „jedno – bodovej koncentrácie mysle“. Obdobou je ťahať jediné vlákno vlny, čo rozpletie celý sveter až do jeho zmiznutia.

– (B2/p30) The Eye of… Zvyšovanie vedomia je dôsledkom odstraňovania prekážok a nie získavaním nových poznatkov. Oddanosť duchovnej ceste umožňuje vzdať sa samoľúbosti a egom pestovaných ilúzií mysle, čím sa takto myseľ postupne oslobodzuje a postupne otvára svetlu Pravdy.

5) HONZA: Přesouváme se k pátému bodu. Julo, co jsi opakoval Dr. Hawkins, aby dosáhl vyššího stupně vědomí? Jedna z vět byla:

JULO:

Moja realita je dokonalá vyrovnanosť a harmónia.

Moje realita je dokonalá vyrovnanost a harmonie.

Na základe toho, čo sme minule hovorili v diskusii o krákorení, si môžeme stále pripomínať:

Stav, v ktorom všední ľudia, vrátane mňa, konajú,

nepoukazuje na nejaký morálny priestupok alebo chybu,

ale jednoducho predstavuje možnosti polí vedomia

pri ich prejavovaní prostredníctvom každého živého tvora.

Ako pomôcka k princípu „ignorovať všetky myšlienky“ si môžeme hovoriť:

Som schopný neskočiť na túto myšlienku.

 

Konec záznamu videa.

 

JULO:
volně… 

 

HONZA: Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 105 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (77) na setkání z minulého týdne – 24.října/oktobra 2022.
– Odezva od Igora – Igorovy „hraničné situácie“ a jak 100hoven.
– ?

Protože je odezva příliš dlouhá na čtení a část se prodiskutovala již počas závěru minulého setkání, text dotazu bude dostupný v záznamu archivu 105. on-line setkání.

Pro Igora jed doplnění dodá Julo:

 

Nečteno: Ad: Odezva od Igora – Igorovy „hraničné situácie“ a jak 100hoven

Igor napsal:

Dobré ránko prajem.

Igor prosí o náhľad ak budete mať s Julkom priestor. Igor Ďakuje.

popis pre Igora „hraničných situácií“..:

Igor má pocit, že sa chvíľami stráca, padá do „situácií“, kedy má pocit, že stavy v tých „situáciách“nevydrží ústáť ako „pozorovateľ“… Je to spojené s prívalom myšlienok a s tlakmi v tele a fakt akoby cez čiaru. Ten pocit, že to nezvláda a vlastne tomu chce uhnúť a že proste k uvoľňovaniu nedochádza, že iba akoby nahradil obsah = vedomostí a že mu upúšťanie  moc nefunguje (a chápe, že sú to stanoviská….)

Uvedomil si včera večer, že to može byť tím, že akoby v týchto stavoch sa ešte prejavuje, že sa v ten moment nevie neviniť a je tam hnev, že mu je zase zle a že necíti progres v tej „technike“ uvolňovania…

Cítil sa akoby zúfalí a tak si hovoril.: „Bože aké to je keď som neobmedzená Bytosť a nepodlieham negatívnym presvedčeniam?“… Igor sa potýka totiž s neustálimi pochybnosťami, že mu „to upúšťanie“ nefunguje (možno si popriať aby sa mu pre jeho vnímanie jasne manifestovalo že  funguje – dopísané pri záverečnej kontrole textu, proste sa s tím všetkým začať hrať ako na pieskovisku…?:)).

Snaží sa preladiť, aby proste v živote fungoval a život v tele mu v tejto dobe príde chvíľami dosť neradostný. Ráno ide s odhodlaním do dňa, tak ako vie, no v priebehu dňa pocity nepohody v tele rastú a večer býva hin (ale do ryti nie vždy a schválne to sem píše… aby to odľahčil:)

Myslel si včera večer, že akoby vyskočí z kože, kedy príval bol fakt veľký (v jeho vnímaní v daný moment), tlaky a to čo behalo v hlave už fakt…. A tak sa snažil to ustáť a potom také „niečo“ v ňom, že to už niekde počul a tak dal brufén a snažil sa vpraviť do módu, že to nieje prehra a urobil si kávu a preťahoval sa a nie pre radosť, ale aby sa mu uľavilo… Proste sa snažil si pomocť tak ako zrovna vedel…. Brufén zabral, či to, že má zabrať a spolu to drmolenie tej otázky a toho niečoho ako modlidby: „s láskou a vďačnosťou Bože prijímam všetko čo mi prichádza do života a vzdávam ti odpor voči tomu…“ A tak nejak sa trochu uľavilo.

A potreboval ľudský hlas (že nato akoby nie je sám, lebo to sa hlásilo silno) a tak si pustil jedničku online.  „úvahy“ o aure preskočil ( a uvedomuje si, že také to: „že predsa to moje trápenie je pre mňa najdoležitejšie, no ale zároveň chce sa bezpodmienečne milovať a tak je to jeho pre neho najdoležitejšie i keď je to z ega v ten moment) a vykukol naňho Julov koment (presne v 1hodine to začína). Julo tam zpomína potlačovanie ega… A nejak to Igorovi dáva zmysel…

Lui Hey ma v jednej knižke hneď na začiatku hovorí: „prestante sa kritizovať radikálne“…

(https://www.youtube.com/watch?v=uA0G3ZRsloY&t=180s&ab_channel=MarioKubala)

Ono to „potlačovanie ega“ je „preskakovanie karmi“ a neprejavovanie si súcitu k sebe?… Igor to potrebuje uchopiť ( a rád by nie iba mentálne), aby sa k tomu vedel v situáciach vrátiť… … „rob to čo sa dá, nepotláčaj ego….., ale ego odstráň“ = má sa Igor prijať tak ako je a prestať sa tiranizovať sebeposudzovaním?“ som tak ako som a tam kde mám byť zrovna aj keď sa fakt zrovna cítm ako cítim? Moc krát to zaznelo všetko už. No Igor má spústu informácii, no pocit, že nevidí súvisloti a tak má strách keď sa objavia situácie, že proste zlyhá…. A tak asi zlyháva, že? To, že mu ľudia nerozumeju ho už moc netrápi, pocit osamelosti tiež už tak nie, no hlásia sa vnútorné situácie kde ich neiniciuje podnet zvonka. Teda sa to tak javí Igorovi. 

Igor si uvedomuje, že teraz píše a „situácia“ tu teraz nieje. To vnútry furt napadá a Igor to nevie brať ešte ako neškodné brblanie a dosť tomu ešte podlieha (lebo to fakt v ten moment nevie nebrať vážne), že to bolo preto, že si si dal Brufén a kávu atd… A je mu jasné akoby to bolo z „rovnakého miesta“… 

V tých „situáciach“ by to nakúpené popísal ako totálny strach, že nenájde záchytný bod a že sa proste zblázni… A snaží sa tam neísť, no nejde mu z toho von inak ako z toho poodísť tím, že ide pozemským sposobom (brufén, káva, masáž, preťahovanie)… Rád by to urobil ako Dawid v druhej kapitole knihy Léčení a uzdravení , Pomoc pri liečení… No on proste v určitých tých pre neho hraničných situáciách nevie byť tím nezaujatím „pozorovateľom“… Je fakt, že David i v tejto kapitole vzpomína uznanie seba ako ľudskú Bytosť a i to, že klasická liečba proste s preladím na prijatie „simptomov“ začala u neho zaberať…. A že je to v poriadku, že si to takto Igor „dávkuje“ a že to možno má byť práve tak… No čo keď by to stačilo vydržať… No on to proste berie tak, že „musí trpieť“ aby sa mu uľavilo…. Lebo je to prote fakt nepríjemné..

ano mohol by si to prirovnať k tomu, že mu je teraz lepšie… Asi je to o vnútornom dialogu či niečom ako klíme v sebe… O tej láskavosti k sebe ako k malému dieťatu… To čo Lui Hey tiež uvádza vo vyššie uvedenej knihe… To byť k sebe láskavý… Zažíva niečo ako rozdvojenosť bezpodmienečne sa mať rád a to sa v tých „situáciach“ vlastne prejavuje tak, že si proste brufén s láskou dá a proste si zacvičí aby si naplnil, že sa mu tak uľaví a zároveň akoby podvodom v sebe nechávať umierať ego… V tom sa mu to motá… Ego ešte u neho je proste prítomné a to niekedy viac akoby si prial (možno si zase popriať aby si uvedomoval stále viac, že to čo počuje nie je on a by tomu podliehal stále menej – dopísané pri záverečnej kontrole)….

V tých pre Igora hraničných situáciach sa zachytáva ego či to čo mu v hlave drmolí natom, že veď podliehaš myšlienkam, ktoré nosíš v sebe…. Lebo niečo ako, že nemá zážitok toho, že je Nekonečná Bytosť a má vlastne iba zážitky s negatívnych nákupov… Proste si nejak nevie predstaviť to, že negatívnym programom nepodlieha… Ako? Ako si to má predstaviť?…. Možno si tiež požiadať, aby si to vedel predstaviť a precítiť, že už to vie, že? To mu teraz prišlo na um.. Lebo doteraz to boli akoby pre neho prázdne slová i mimo ony situácie a v nich mu proste tá formulka nefunguje…

Ďakuje za rozobranie a poskladanie a nemusí to byť dnes Janko a Julko, ale ak by to vyšlo, tak hej… Igor sa prípadne zapojí na nejaké prípadné upresnenia… Lebo chápe, že popísať tak, aby to vyjadrilo to čo „potrebuje“ Igor aby mal pocit, že može dostať relevantnú odpoveď a (ego bude spokojné…?)…..

:))

P.S.: Prepáčte Igorovi. On si dovolíí to poslať do skupiny i keď si uvedomuje, že je to vlastne sebereflexia, ide oto z akej úrovne a že je to jedno z akej úrovne, lebo zrkadlí tu, v ktorej Igor práve je a v tom si to Igor uvedomuje  = uvedomuje si pre neho to, že si možno zase dokáže viacej dovoliť byť plnejší lásky k sebe práve v tej úrovni i s tím všetkým čo sa mu deje práve keď sa deje a dovoliť si nezúfať na základe predstáv, že by chcel byť inde v ten či onen moment… Ďakuje

Dobré ránko

Igor 

Julova odpoveď: jen ze záznamu

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.
  • Stránky hawkins.support byly vybaveny dokonalejším antivirovým a malwarovým zabezpečením, jehož součástí je i firewall, jde o placenou a dokonalejší verzi již používaného zabezpečení stránek. Bylo totiž zaznamenáno několik větších útoků. Tak Honza zvolil větší ochranu, na úkor rychlosti zobrazování stránek. Mají asi krátké zpoždění, ale za ten okamžik je vše překontrolováno – zda dotaz není poslán z již známých hackerských adres a tyto internetové adresy se neustále doplňují.
  • Včera v noci měli stránky hawkins.support výpadek a ráno zase fungovali, tak snad to nebylo nic, čemu by bylo potřeba věnovat zvláštní pozornost, snad jen je častěji zálohovat…

V hlavním menu, v „našich audiích“ postupně vznikají podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání.

Je to aktivita našeho člena skupiny, ne Honzova. Patří mu za to velká vďaka! J

Tyto nově vložené MP3ky je možné jen vyposlechnout, nebo kliknutím na název můžeme soubor stáhnout do mobilu či počítače.

Ve studijním centru vznikla anketa, kde máte možnost hlasovat, kde byste upřednostnili regionální setkávání. Je to stejná anketa, jako ve skupině vědomí. Ve skupině vědomí zatím hlasovalo 71 osob a nejvíce zájem je o Plzeň, Prahu a Brno. Budeme hledat cestu a návod, jak tato setkání uskutečnit.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1_Jz3xanlqAo2h6JZlk7fPBnUw44MCDpe/view?usp=sharing