B6: Odhalení Boží přítomnosti {Objevování Boží přítomnosti}

OBSAH

Úvodní slovo 
Předmluva
Úvod

Část první Duchovní proces
Kapitola 1. Oddanost Neduality
Kapitola 2. Vnitřní cesta
Kapitola 3. Orientace
Kapitola 4. Duchovní praktiky
Kapitola 5. Vysvětlení
Kapitola 6. „Prožívač“
Kapitola 7. Ostrost přechodu
Kapitola 8. Vše proti nicotě

Druhá část Diskuse
Kapitola 9. Dialogy
Kapitola 10. Duchovnost a svět s egem / sebou
Kapitola 11. Učitelé a učení
Kapitola 12. Oddaný
Kapitola 13. Překročení identifikace s egem / já
Kapitola 14. Osvícení: přítomnost Já
Kapitola 15. Progresivní stavy vědomí

Kapitola třetí Dodatek
Příloha:  Mapa stupnice vědomí