. 120. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 13.2.2023

. 13. února/februára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 120. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 750 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Julo nám dnes něco řekne z textů od Dr. Hawkinse.

DRHClip-Julo18: Cejchování některých duchovních postupů.

Tímto předávám slovo a čeká nás čtení textů od DRH:

Protože naše aktivity v rámci překladů a dabování videí s DRH – nejsou ze strany držitele autorských práv podporovány, texty nejsou v archivu setkání zveřejňovány a lze je jen vyposlechnout naživo nebo ze záznamu.


JULO

DRHClip-Julo18: Cejchování některých duchovních postupů.

Modlitba Ježiša, (525). Jej slová nie sú pevne stanovené – v klasickej podobe znie: Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym 

Otče náš (650), ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen

Čtení jen ze záznamu…

 

B2 (2006), Chapter 21: Transcending the Mind, p. 354 

Naučit se na zpaměť:

 • Duchovný vývoj je automatickým dôsledkom pozorovania {myšlienkovitosti} mysle – a jej sklonov ako {neosobného} ‘onoho’, {a to} zo zorného uhla sféry rámca, než {jej} obsahu.
  .
 • Namiesto úsilia vynútiť zmenu, je potrebné iba umožniť Božskosti jej vykonanie, hlbokým vzdaním sa všetkého{:} ovládania {diania}, vzdorovania {diania}, a mylných predstáv o zisku alebo strate.
  .
 • Nie je potrebné ničiť alebo útočiť na mylné predstavy, ale im len dovoliť, aby opadli. {Podobne nie je potrebné, ba ani perspektívne, ničiť ego, ale mu len umožniť, kamarátsky a s poďakovaním, odísť do dôchodku}
  .
 • Je tiež potrebné prijať to, že načasovanie je na Ja-Bytí, a nie na všednom ja, pretože len Ja-Bytie je spôsobilé včleniť {všednému ja} nepoznané karmické príznaky.
  .

… Pro uplatnění v praxi !

 

Co říci na závěr oficiální části?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
 2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 120 týdnů.

Děkuji vám!

 

Máme tady Odezvy a Odpovědi (91) na setkání z minulého týdne – 6.února/februára 2023:

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Minulý týden nám napsala Šárka Odezvu na odezvu, na  téma: To je sranda!

Přišlo e-mailem:

Ahoj Honzo a Julo a ostatní ze skupiny, přeji vám všem Dobré ráno!

Toto doplnění je jen taková sranda:
Ještě ke kravám: vloni měla Šárka s manželem dokonce 3 krávy! Hahaha, jednu prodala, protože,  jak Julo citoval dr. Hawkinse s těmi veľa ovcemi a malou pastvou, něco na tom vážně bude.
Načež si její manžel pořídil na zimu /!!!/ dalšího koně. Takže už má dva. I o ty se Šárka musela starat, protože manžel má stanovisko, že s koňmi není žádná práce. Hahaha. Nakonec si manžel uvědomil, že když s nimi není žádná práce, může je krmit nejstarší syn. Šárka se chce tedy Jula zeptat, jestli když se vzdá odporu proti dalšímu nakládání na její hřbet, je možné, že to přestane? Jak uvádí dr. Hawkins v knize Letting go, kapitola 18 vztahy?

Ještě další doplnění pro zasmání, jak Julo minule řekl, kdyby byl člověk hluchý, bylo by mu jedno, co za obsah do něj ten druhý hučí. Šárka sice není hluchá, ale nedoslýchá, takže to zná – když si vyndá naslouchátka, tak ty kecy neslyší, ale má velkou smůlu, protože když na ní manžel ječí, tak tomu už bohužel rozumí .
A tak každý rozdílně zažívá svoji realitu. Šárka ty krávy taky celý rok nedojí, pouze v zimním období, když mají telata, potom jsou půl roku na té pastvě. To aby si ostatní dokázali představit, o co vůbec jde. Ještě mě napadlo pro zasmání, jak si vlastně manžel vykloubil to koleno:dal si na fotbale 10 piv a ukazoval dětem, jak zamlada cvičil karate. Šárka se pak taky chvíli válela po zemi – smíchy. Je to všechno vlastně sranda. A proto vám mnohokrát děkuji, že mě učení dr. Hawkinse již několik let drží nad vodou. Již od roku 2019, kdy jsem narazila na stránky hawkins.support. Ovšem bez Julových vysvětlení bych stejně polovinu věcí nechápala, takže velký dík i Julovi posílá Šárka.
Jasně, že ne Amanda

HONZA:

Děkujeme Šárce za do odezvu. Proč si její manžel pořídil druhýho koně? No přece, aby tomu prvnímu nebylo v maštali smutno. Jen si ale pořídili na zimu další velký spotřebič na seno a slámu, kterou se podestýlá. Kůň taky něco sežere…

Honza si vzpomněl na vtip: Přijde do hospody sedlák a od dveří křičí na druhýho: Hej, Franto, kóřijó ti koně?  Franta: Ne! Nekóřijó! Aha, řekne ten první, tak to ti asi hoří maštal !!!

Předávám slovo Julovi, který k tomu řekne víc:

 

JULO:

Ako to vidí Julo:  … záznam

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Termín regionálních setkávání pro březen / marec 2023 bude v sobotu 11.3.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Děkujeme, že fungují skupiny v Praze, v Západním Slovensku a na Ostravsku.
Pokud by se povedlo fungovaní na Liberecku, Plzeňsku a Brněnsku, bylo by to skvělé.

Opětovná výzva:

Jste-li od Liberce, Plzně a Brna chcete se zapojit do setkání regionálních skupin, napište na jan.macto@gmail.com a Honza se pokusí vás propojit, abyste vytvořili regionální skupinu. To stejné platí i pro Prahu, Ostravsko a západní Slovensko, pokud se chcete do těchto skupin připojit. Pošlu kontakty na regionální organizátory.

K PkP setkání číslo 7:

 Bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách:
Zámecká 202, 768 04 Střílky, Česká republika

od 27.4. večera v rámci předsetkání
a hlavní část bude od 28. (od 17. hod) –  do 30.4.2023 (do 14-15 hod). 

Program, který nás tam čeká:

Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH,
ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět.
Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola řídítky.

Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

Přihláška

Prosím přihlašujte se pouze pomocí přihláškového formuláře a vyplňte prosím vše, co obsahuje.
Setkání organizuje námi vytvořené družstvo EVOLUCE,  které má s Ášramem smluvní vztah.

Přihlášení jste až po přijetí přihlášky a potvrzení zaplacení zálohy. Prosím uveďte své telefonní číslo a PSČ.

Páry a matky s dětmi nebudou moci být ubytování v pokojích v hlavním objektu Zámku, mohu se ubytovat mimo Ášram. Stravování bude zajištěno s celou skupinou.

Ve 4. a  6. lůžkových pokojích budeme ubytovávat ženy i muže odděleně, všechny lůžka budou vybaveny lůžkovinami a povlečením.

Plánovaná kapacita ubytování je přibližně 60 osob + 40 jako rezerva ve velkokapacitních průchozích pokojích, je možnost se ubytovat vně Ášramu a absolvovat celý program včetně stravování, ale bez ubytování. Jakmile bude na zámku ve 4. a  6. lůžkových pokojích plno, oznámíme, že další přihlášky budou zařazeny na ubytování formou náhradníků nebo do velkých pokojů.
Pro každého účastníka – tedy i doprovodu zasílejte vyplněnou přihlášku, tedy co přihláška, to jeden účastník. Pokud ve spánku „chrápete“, poznačte to do poznámky v přihlášce, abychom vám našli podobné nocležníky. Pokud chcete domluvit společnou cestu, prosím také uvést do přihlášky.

Termín přihlášení  a uhrazení zálohy ve výši 1000 Kč je stanoven do 17. dubna/apríla 2023 a uhrazení doplatku bude v hotovosti (v Kč!) až v den příjezdu, před ubytováním.
V případě omluvy a neúčasti bude storno zálohy do 17. dubna/apríla 2023 vráceno v plné výši, po tomto termínu bude záloha nevratná a přesunutá jako dar studijní skupině DRH.

Přihlášku a dotazy na Střílky (ČR) adresujte na e-mail: jan.macto@gmail.com

Přihláškový formulář ve Wordu:
Prihlaskovy-formular-Strilky-4_2023

Přihláškový formulář v PDF:
Prihlaskovy-formular-Strilky-4_2023

Ubytování Střílky: 

. 1. Standardní varianta: cena 2.300 Kč (úplná cena pro jednu dospělou osobu za: ubytování, plnou vegetariánskou penzi, pronájem sálu a používání meditační místnosti). Pokud se rozhodnete o účast bez ubytování a snídaní, cena bude ponížena o 860 Kč.

. 2. Varianta včetně předsetkání– stejná jako standardní + ubytování a strava o den navíc: cena 2.950 Kč. Pokud se rozhodnete o účast bez ubytování a snídaní, cena bude ponížena o 1230 Kč.

V objektu Zámku i ostatních budov Ášramu je zákaz kouření, alkoholu a masité stravy. Prosíme o dodržování těchto zásad. Je domluvena možnost kouření mimo objekt v zadní části zámecké zahrady.
Vstup do ubytovací části objektu je možný jen bez obuvi, v papučích nebo naboso, do sálu Jadan a do Meditační místnosti jen vstup povolen jen v ponožkách (ne naboso!) Přineste si je. V obou meditačních prostorách je zakázána konzumace jakéhokoliv jídla, nápoje jsou povoleny jen v uzavíratelných lahvích se šroubovacím víčkem.

Předsetkání:
Čtvrtek 27.4.2023: příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00  neformální zahájení v přátelském „kruhu“ ,
Pátek 28.4.2023: testování jízdního kola s otočeným zatáčením, pokračování přátelského setkání, promítaní dabovaných videoklipů a neformální diskuze do 18 hod
+ pomoc v přípravě ubytování a sálu na hlavní část.

Pátek 28. 4. 2023

–  Přivítání, představení programu setkání (19:00)

–  Pozdrav od Jula + vybraná, slovensky namluvená, krátká videa s DRH (cca od 19:15 – ?)

  Seznámení se a přátelská diskuse (cca od 21:00 – ?)

Sobota 29. 4. 2023

–  Dopolední blok s promítáním slovensky namluvené celodenní přednášky DRH (9:00 – cca 12:30)

  Obědový raut a volná diskuse + testování jízdního kola s otočeným zatáčením (13:00 – 14:00)

–  Odpolední blok s promítáním slovensky namluvené celodenní přednášky DRH a vybraná slovensky namluvená, krátká videa s DRH (14:30 – cca 17:30)

  Večere formou rautu a volná diskuse + testování jízdního kola s otočeným zatáčením (18:00 – 19:00)

–  Večerní blok – opakování – slovensky namluvené celodenní přednášky DRH a vybraná slovensky namluvená, krátká videa s DRH (19:30 – cca 21:00)

–  Volná diskuse (cca od 21:00 – ?)

Neděle 30. 4. 2023

–  Dopolední – opakování – promítání slovensky namluvené celodenní přednášky DRH (9:00 – cca 12:30)

  Obědový raut a volná diskuse + testování jízdního kola s otočeným zatáčením (13:00 – cca 15:30(16.00) dle zájmu )

Mezi videi po cca 45 minutách bude prostor na občerstvení a na diskusi k probíraným tématům.
Časy jsou jen orientační.

Požadujeme, aby všechny diskuse byly jenom o tom, co si můžeme vzít z diskuse se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1igy39J0HAyeI8quH0TNERUPkFNLI94I4/view?usp=sharing