. 72. Postupy na dosažení vysokého stavu uvědomování si 1+2; Co je Oddanost?; B4K15: Duchovno a válka; Jak změnit svět? – 14.3.2022

. 14. března/marca 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 72. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

Osobní setkání – Střílky (CZ) 29.4. až 1.5.2022

Uzávěrka přihlášek je 18. března / marca. Proto vyzývám ty, kteří ještě se nepřihlásili a mají zájem o účast, aby tak co nejdříve učinili.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

. 1) Motto skupiny a upozornění a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 3: 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;

+ SUR 4 a+b: 2 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si; Co je Oddanost?;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:
Místo čtení z plánované knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’ –  kap.1: Boží Přítomnost – bude čtena pro Kniha B4 ‘Pravda oproti falši’, konec z K15, nazvaný Duchovno a válka.

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Znázornění procesu rezonance – k minulému „Pravda, žák a učitel“;

– To byl vtip! – dopřesnění k předminulému videu „Co můžeme udělat, abychom změnili svět?“;

– ?

 Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (45) na setkání ze 7. března/marca 2022.

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– Rozdíl v cejchování Edgar Cayce od Dr. Hawkinse a Briana Gibbse;

– Rozpoznávání podobností dějů (navazující na čtení Duchovno a válka).

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

DRH, B4K15: What can we do about war? Dnes nové.

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia videli vojnu ako cennú príležitosť k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k Mieru. Ďakujeme“.

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

HONZA:
Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 4 a+b: 2. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si; Co je Oddanost

Tyto texty bude velmi pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění…
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4a: 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 4a – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4b: Čo je Oddanosť?

Klikni zde a otevři text
SUR 4b – Čo je Oddanosť?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes jsme zařadili místo knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’ knihu  B4Pravda oproti falši’, a to poslední podkapitolu z K15, nazvanou Duchovno a válka.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

Z videa Pasivita oproti vzdanie sa. Dnes čítaných, ale iba zopár viet, po tretí krát:

Aký je rozdiel medzi vzdaním sa a pasivitou?

Toto si veľa ľudí zamieňa,… Vzdanie sa je, že sa vzdáme odporovania veciam. Naša pasivita je, že si vyberieme ničnerobenie. Pasivita nekalibruje príliš vysoko, {na 145, a} vlastne pasivita zoči-voči agresivite vedie k masakru. Ak budeme pasívni, zomrieme.

Čeliť skutočnosti {, tomu čo vzchádza pre vedomie,} s odvahou znamená, vzhľadom na to ako to chápem, postaviť sa za Pravdu. Nebyť slaboch. Postaviť sa za Pravdu {, v tomto svete všedných ja za výhru-výhru}.

Ľudia si často zamieňajú pasivitu za ‘byť duchovným’. Nezaplietať sa {emocionálne do vecí} je niečo iné {ako pasivita, čo je nerobenie vecí}. Môžem byť nezaujatý {voči niekomu/niečomu}, {a preto} odmietnuť ísť spolu s niečím. Môžem s tým {niečím} nesúhlasiť, bez toho aby som tomu oponoval {vyvolaním scény, hádky, nenávisti, obete, viny, …}. Môžem sa rozhodnúť nezúčastniť sa. {Teda je to moja ‘aktívna voľba mojej činnosti’ nezúčastnenia sa}. Nezúčastniť sa alebo nesúhlasiť je iná možnosť {, a to}  bez obetovania vlastnej bezúhonnosti {, teda skĺznutím do pasivity}.

_____________________________________________________________

B4K15 pp323-325 Spirituality and War. Dnes nové.

Z {predošlých odsekov v knihe a v nich} predložených údajov je zrejmé, že vojna je následkom, ako aj rozširovania faloše, tak aj neprítomnosti {pravdy}, neznalosti {pravdy}, či popierania pravdy. Z dejín vidieť, že tieto podmienky {pre šírenie neprávd} boli istotou {ich výskytu}, pretože nebolo iných prostriedkov na rozpoznanie pravdy. Vojna prináša morálne, etické, a politické debaty, ktoré predstavujú problém uprednostňovania hodnôt {spoločnosti} zoči-voči {jej} prežitiu a praktickosti. Takže toto predstavuje rozpaky zo zdanlivo neriešiteľnej situácie ťažkej voľby medzi ‘dvoma mlynskými kameňmi’. Prežitie závisí od voľby menšieho zla (, čo je triáž). Toto si vyžaduje určitý {ústupok a} kompromis s idealizmom, ktorý {, tento idealizmus,} síce znie morálne ako princíp, ale často len predstavuje hypotetickú a nie naozajstnú, uskutočniteľnú voľbu. {Čo je triáž? Je to voľba menšieho zla. V klinickej praxi je to rozhodovanie pri nedostatku prostriedkov, ktorí z ťažko postihnutých občanov sa dostanú k intenzívnej liečbe a k liekom, a ktorí občania sa nechajú napospas osudu, hovorovo povedané zgegnúť}.

Eticky a duchovne orientovaní ľudia sú často rozpoltení a zmätení pochmúrnou realitou vojny. Najčastejšou chybou je nesprávne označovanie duchovnosti ako pasivity, a tým napomáhanie, podnecovanie, a privolávanie agresie. Z histórie, ako aj z ciachovania vedomia vidíme, že pasivita (na 145) povzbudzuje agresiu, a tak predstavuje slabosť, a nie morálnu nadradenosť Z dejín vidieť, že pasivita mala za následok smrť desiatok miliónov nevinných občanov, za ktorú pacifista {, čo je taký, ktorý je bezpodmienečne proti akejkoľvek vojne, a teda odmieta akúkoľvek účasť na vojnovom konflikte,} nesie morálnu a karmickú zodpovednosť. Takže pasivita vychádza hlavne z nevedomosti {jej následkov}, a k tomu navyše často narcistickým sebazveličeňovaním, a akože duchovným postojom, ktorý má, žiaľ, často smrteľné následky.

{Pri pohľade na pasivitu} z pozitívnej strany, môže pasivita predstavovať formu {kladenia} odporu voči negativite, a tak vyvíjať nátlak na vyriešenie problému (napr. pasívne {kladenie} odporu v Indii prostredníctvom Mahátmu Gándhího). Zámer a motív sú teda hlavnými {kľúčovými} faktormi dôsledkov a ciachovacej úrovne stanoviska. Nakoniec je to {vždy vlastne vlastné} nabratie odvahy a {vnútornej moci,} sily {v sebe}, namiesto bľabotania oddano-zbožných otrepaných fráz a moralistických kázní, aby sa rozriešili pôsobiace {nátlakové} sily, pri vynárajúcom sa prízraku samotného výskytu vojny.

Zatiaľ čo organizovaný {pasívny} odpor môže vyriešiť niektoré konflikty, výsledky sú {podmienené a sú} dôsledkom celkovej situácie, ako sú kultúrne, ekonomické, a politické faktory, ktoré môžu, ale nemusia, byť priaznivé {na riešenie konfliktu pasivitou v danom čase v danej krajine}. To je možné vidieť z analýzy predchádzajúcich vojen, v ktorých pasivita nielenže nefungovala, ale vlastne spustila vojnu (napr. druhá svetová vojna).

Z pohľadu samotných účastníkov v konfliktnej situácii, na rozdiel od pohľadov {nezúčastnených a mudrujúcich} divákov, zaznieva poľutovaniahodný komentár, že keď sa skončia protesty a mierové sprievody, nakoniec s {vlastnou} skutkovou situáciou a jej závažnými problémami musia {aj tak} jednať konatelia, ‘muži činu’, {ktorí sú pritom} ale etickí, praktickí realisti (ciachuje na 465), ktorí sú {ale} následne vystavovaní zpolitizovaným útokom {nízkych všedných ja spoločnosti}, bez ohľadu na to, aké činy sú potrebné {na vyriešenie danej situácie}.

Aká je duchovná/etická/morálna povinnosť obrancu pred útokom kamikadze, od ktorého sa sypú guľky a bomby? Podstatou chrabrosti je odvaha plus najlepšie etické správanie, aké je za daných okolností možné, t.j., modli sa počas boja, a buď verný k spolubojovníkom, a ku svojím povinnostiam. S obmedzenými možnosťami {riešení}, skutočne duchovné riešenie sa javí ako vynútený ústupok s {nami} vytúženým ideálom. Takéto vyústenie {konfliktu} ciachuje na 485. Keď je etický, zodpovedný postoj spojený {navyše} s črtou lásky k spolubojovníkom a k vlasti, ciachovanie vystúpi na 510. {A navyše, ale zriedkavo} keď je {takáto} situácia {všedným ja} zvolená {a vnútorne prijatá} ako vysoko duchovná možnosť, voľba, ktorú možno {potom} urobiť, je fungovať podľa požiadaviek {toho, čo vzchádza}, a úplne vzdať svoju vôľu Bohu. Potom sa otvorí zriedkavá možnosť, ktorá ciachuje na 595 a je portálom dverí k samotnému Osvieteniu na úrovni 600 alebo viac.

Hoci takáto istá príležitosť {vzdania sa Bohu} vlastne existuje v každom okamihu {každodenného} života, málokedy si ju všimneme {, ak nám nie je predostretá} bez katastrofálnej konfrontácie {všedného ja, s jeho neschopnosťou riešiť prebiehajúcu situáciu, teda bez padnutia na hubu}. Vojna sa tak protirečivo stáva práve {tou} cestou {ktorá vedie} k náhlemu veľkému duchovnému pokroku, a teda {je} veľkou karmickou príležitosťou. Zriedkavo niekto vzdá svoj život a zdanlivý zdroj existencie ({o ktorom si samozrejme myslí, že je to} ego,) Bohu, pokiaľ nie je postavený {zoči-voči} hraničnej {, všedným ja neriešiteľnej,} situácii. {Ako hovoria tí, ktorí prežili očakávanú istú fyzickú smrť,} ohromujúcim dôsledkom úplného vzdania sa {, pri ocitnutí sa} tvárou v tvár pravdepodobnej alebo istej smrti, je dramatické a zdanlivo zázračné, náhle zmiznutie všetkého strachu alebo hrôzy. Namiesto nich je človek obklopený neuveriteľnou, všezahrňujúcou všadeprítomnosťou Mieru a kľudu, ktorá je hlboká a mimo času. Takže {výrok} „pohroma človeka je príležitosťou pre Boha“ je faktom. Takýto istý jav sa vyskytuje v každej zdanlivo katastrofickej situácii. {Napríklad,} v roku 2003 {istý USA televízny kanál venovaný iba počasiu,} Weather Channel, priniesol správu, že nejaká žena, ktorá bola vysatá do výšky do vzduchu počas tornáda, {po prežití tejto skúsenosti} poznamenala: „Zrazu som sa ocitla v nehybne tichom, a v úžasnom, stave mieru, ako som bola vytáčaná stovky stôp do vzduchu.“ {‘Stopa’ sa v USA používa ako merítko vzdialenosti. Dĺžka ‘stopy’ je odvodená od bežnej dĺžky chodidla dospelého muža, a bola ustanovená ako 30,48 cm, čo je mužská 46-tka topánka.}

Hoci koncept {a idea toho, čo sa nazýva} ‘karma‘ nie je v {našom, takzvanom} Západnom svete obvyklá alebo bežná, {existencia karmy} je {ciachovaním} overiteľná skutočnosť, ktorá ciachuje na 999. {Nasleduje definícia karmy!:} {Slovíčko} karma je skrátený názov pre kompletný {, všetko zahrňujúci} súhrn všetkých činiteľov prítomných pri {fyzickom znovu}narodení {sa do tohto sveta, a týka sa čŕt ako aj}, fyzických tak aj duchovných (t.j. {už pri narodení rozpoznateľná} ciachovaná úroveň samotného vedomia {človeka}). {Tento ‘batoh’ vlastností človeka}, toto dedičstvo je ako aj individuálne, tak aj kolektívne, a preto sa každý pozemšťan podieľa na kolektívnej karme samotného ľudstva a jej svetových prejavov, z ktorých {jedným} je pravdepodobnosť vojny. {Takže, ak je aj nejaký individuálny človek mimo svojej karmy (nad 600), stále je vystavený skupinovej karme}. (Ako už bolo predtým spomenuté, vojna prebiehala počas deväťdesiatich troch percent histórie človeka na Zemi. {Takže} mier prevládal len počas siedmich percent celkového času {existencie} civilizácie).

Najzrejmejšou duchovnou príležitosťou, ktorú vojna prináša, je {príležitosť} na odpúšťanie, a vzdanie sa {svojej} osobnej vôle. {Akým postupom?} Toto vychádza zo súcitu so samotným ľudským rozpoložením, s jeho nevyhnutnými obmedzeniami, ktoré sú vlastné (karmicky zdedenému) egu, ktoré {v sebe} zahŕňajú priam nevyhnutné chyby a zaslepenú nevedomosť. „Nevedia, čo robia“ je klinický a overiteľný fakt.

To, že sedemdesiatosem percent svetového obyvateľstva ciachuje pod 200, je dôvod, prečo {práve} veľkí avatarovia osvetlili cestu. Možnosť duchovnej spásy je pozitívnym darom ľudského (karmického) dedičstva. Múdri {ľudia, v tejto epizóde života (v tejto reinkarnácii)} si volia {využiť} tento dar, zatiaľ čo pošetilí premrhávajú túto príležitosť a volia radšej mylné predstavy {zdanlivostí vnímania aj s ich svetskými vábeniami, ktorých je akože neúrekom}. A tak tým, že človek dbá na Sokratov časom overený výrok, že „človek si volí vždy len to, v čo verí, že je dobré“, nenávisť je nahradzovaná súcitom a odpustením, ktoré tak premieňajú {a využívajú} príležitosť {hroziacej či prebiehajúcej} vojny na duchovný dar sebe samému a celému ľudstvu, ktoré pokračuje v zápase {života} v žalostne zaslepenom stave.

Duchovní ľudia sa opakovane pýtajú: „Čo môžeme urobiť s vojnou? Za čo by sme sa mali modliť?“ Dobrou modlitbou by bolo, aby všetci ľudia videli vojnu ako cennú príležitosť k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, čo je ozajstnou cestou k Mieru.

_____________________________________________________________

B3 (2003), Chapter 22, p397, z 2022jan31

V každom okamihu, človek vlastne volí medzi nebom a peklom. Súhrn všetkých týchto volieb určuje ciachovanú úroveň vedomia, a karmický a duchovný osud človeka.

Nepripútanosť neznamená pasivitu alebo nečinnosť; človek teda môže zaujať vo svete postoj obraňovania nevinnosti, ako záväzok k bezúhonnosti {zachovávania} pravdy.

_____________________________________________________________

Prijatie nie je pasivita, ale nestanoviskosť. 
Pravda je len relatívna a nie absolútna. Každá pravda je {pravdou} len v rámci určitej úrovne vedomia.

_____________________________________________________________

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

. a) – Znázornění procesu rezonance – k minulému „Pravda, žák a učitel“;

. b) – To byl vtip! – dopřesnění k předminulému videu „Co můžeme udělat, abychom změnili svět?“;

 

Ad a) Znázornění procesu rezonance – k minulému „Pravda, žák a učitel“

V minulém, 71. On-line setkání ve stejné, čtvrté části byly zařazeny otázky a odpovědi z knihy B3 – Já-Bytí, Skutečnost a Subjektivita, v kapitole 7. Radikální, zásadní Skutečnost Já-Bytí:
Je-li Pravda bezforemná, jak je možné ji předat pomocí slov?
Je studentovo pochopení závislé od učitelovy úrovně vědomí?
Co je přínosem studia učení, které se zdají být nepochopitelná v době, kdy se je učíme?
Jaké vlastnosti usnadňují porozumění a proměnu?

Krátce na to Honza objevil video objasňující odpovědi na přeložené dotazy. Video bylo upraveno a vloženo 2x za sebou, protože je velmi krátké, ale velmi vhodné na pochopení rezonančního přenosu energie. Nyní video přesdílím a pak předám slovo Julovi.

Video s Rezonancí ladiček:

JULO:

 B3 (2003), Chapter 7: The Radical Reality of the Self, p. 134 alebo 135, z 2022mar07

Ak je Pravda neforemná, ako je možné ju postúpiť pomocou slov?

…Mnohí duchovní študenti sú veľmi sčítaní, a rozumovo už vedia o mnohých duchovných pravdách, ale {tieto ich duchovné informácie} sú uložené iba v pamäti {takzvaného} mentálneho tela, a {na svoje naštartovanie} očakávajú samotnú prítomnosť {živého} učiteľa, v ktorom sú tieto vyššie duchovné telá vysoko energizované….

Více: viz videozáznam…

 

Ad b) To byl vtip! – dopřesnění k předminulému videu „Co můžeme udělat, abychom změnili svět?“

Nyní přesdílím video, které bylo mezítím doplněno o české titulky. Julo nám pak sdělí, co z toho řečeného bylo řečeno Dr. Hawkinsem jen žertem:

Video „Co můžeme udělat, abychom změnili svět?“

 

JULO:

August2004, „Identification and Illusion“, z 2022feb28

Otázka: Čo môžeme urobiť, aby sme zmenili svet?

Odpoveď: Prvá vec, ktorú môžete urobiť, je urobiť svetu láskavosť a nesnažiť sa ho zmeniť. Naivný človek sa snaží zmeniť svet. Múdrosť učí zmeniť seba samého. Zmeň seba samého a nemusíš sa namáhať so zmenením sveta. Svet slúži svojmu karmickému účelu, tak prečo by ste ho aj tak chceli meniť? Ak odstránite všetko utrpenie, všetky vojny, všetku chudobu, rozumiete, neboli by tu žiadni ľudia. Kam by si išiel, aby si sa vyvíjal vo vedomí? Veď toto je vrcholná učebná základňa, no nie? Môžete dôjsť od ľudí, ktorí sú na ciachovanej úrovni vedomia nižšie ako komodský drak, až k samotnému Kristovi. Čo viac chcete. Tu máte odrazový mostík, tu máte dokonalú školu, viete, nástupný priestor. Takže na ľudskú populáciu na Zemi sa pozerám ako na nástupný priestor. Je tu niečo, čo by ste chceli zmeniť? ===Nie===, pokiaľ mám Pepsi, kávu espresso, nie je tu nič, čo by som chcel zmeniť.

Více: viz videozáznam…

 

HONZA: Tímto je oficiální část u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo!
  2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 72 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

 

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (45) na setkání ze 7. března/marca 2022.

– ?

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

https://www.hawkins.support/videa/osobni-setkani-strilky-cz-29-4-az-1-5-2022/

Uzávěrka přihlášek je do pátku 18. března / marca, nyní je volná kapacita pokojů pro manželské páry a jeden třílůžkový a jeden čtyřlůžkový pokoj s WC a koupenou, Je tedy možnost pro ubytování páru i s dítětem nebo dětmi.

Proto vyzývám ty, kteří se ještě nepřihlásili a mají zájem o účast, aby tak co nejdříve učinili. Honza registrace organizuje zatím sám a vzhledem k ostatním potřebám přítomnosti, které vykonává, potřebuje mít zájemce co nejdříve přihlášené. Aby to stíhal. J

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

. a) – Rozdíl v cejchování Edgar Cayce od Dr. Hawkinse a Briana Gibbse;

. b) – Rozpoznávání podobností dějů (navazující na čtení Duchovno a válka).

– ?

Ad a) Rozdíl v cejchování Edgar Cayce od Dr. Hawkinse a Briana Gibbse.

Během příprav našich on-line setkání jsem s Julem hovořili o schopnostech Edgara Cayceho a že si máme dávat pozor na zázračné věci, které jsou jen zábavou pro Ego.
Julo mne požádal, abych zjistil, na kolik Edgara Cayce cejchoval Brian Gibbs.
Bylo zjištěno:

Edgar Cayce

Personal LoC, his readings and social impact. Jeho úroveň Vědomí, úroveň vědomí jeho učení a sociální dopad:

Personal LoC: 465

„Readings“ of Edgar Cayce: 465

Social impact: 515

Calibration results by Brian Gibbs

Následně mi Julo napsal:

DRH: “ Edgar Cayce okolo 285. Ak veľmi chceš, tak v nízkych 300-vkách.“

To by bola Neutralita – od 250 po 310. Veľa kôp čučoriedok pod  465.

Honza dodává:Zdroj je někde ve videu s DRH v rámci záznamů Lekcí, Julo nedoporučuje pouštět toto video, aby se Suzan Hawkins na nás nezlobila, že je zveřejňujeme  🙂

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

 

Ad b) Rozpoznávání podobností dějů (navazující na čtení Duchovno a válka).

Předávám slovo Julovi:

JULO:

?…

Media a manipulace – Dr. David R. Hawkins, české titulky

 

Státní tajemství, Official Secrets – pro studijní účely rozpoznávání (dějů)

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Dodatečně poslaná věta od Ivana:

Dobré ráno Honzo

Posielam vetu, ktorá osvetľuje (aj) podstatu vyjadrenia: „Vždy robím najlepšie ako viem.“
Táto veta je jedným z vyjadrení nasledujúceho:
Akákoľvek činnosť niekoho alebo niečoho, kedykoľvek, kdekoľvek je (prejavom) Božej dokonalosti Súladnej súhry Všetkého-Čo-Je v Sústavnosti okamihov prebiehajúcej činnosti.
 
Táto veta je len „konkrétna aplikácia“ najvšeobecnejšieho vyjadrenia, ktorým je vyjadrenie o „Manifestácii Stvorenia“ v túto (našu) sféru – dimenziu, ktorým je:
Všetko, čo vschádza pred naše Vedomie (čo je manifestované,) je vyjadrením Božskej dokonalosti  súladnej súhry Všetkého-Čo-Je v Sústavnosti jeho vschádzania.
 
Tieto vyjadrenia majú aj jednoduchšiu podobu, ako
– deje sa to „samo“ a „sa to“,
– nič nemôže byť náhoda a pod.
Ahoj

 

Druhé téma Gerson terapie – očista jater: 
Není to přímo návod od JULA, tento byl okopírovýn ze české stránky zabývající se zdravím

KLYSTÝR

Pokud začneme ozdravovat svůj jídelníček, tělo bude mít příležitost přestat bojovat s novými zdroji překyselování a začne se zbavovat toxinů nahromaděných v buňkách. Vyplaví je postupně do krevního oběhu. Kávový klystýr pomůže játrům zvýšit filtraci krve a tím se urychlí detoxikace.

Kávový klystýr ve skutečnosti není obyčejný klystýr. Nejde v něm totiž primárně o očistu střev, ale detoxikaci jater a krve. Podle vědeckých průzkumů a mnohaletých zkušeností lékařů po celém světě má káva podávána rektálně zcela opačný účinek než káva, kterou vypijeme.

Káva podávaná klasicky organizmus okyseluje a trávicí trakt na ni reaguje stažením. Naopak káva podávaná klystýrem podporuje uvolnění a prokrvení jater – očistný proces. Určité látky v kávovém klystýru stimulují důležitý detoxifikační enzym jater, rozšiřují žlučovody a zvyšují tok žluči.

Játry projde za minutu zhruba 1,5 l krve. Průměrně se proto během 15-ti minutového klystýru veškerá krev přefiltruje ca. 4 krát.

Kávový klystýr je možno aplikovat denně, pokud budeme tělo zásobovat zeleninovými a ovocnými šťávami, zeleninovými pokrmy a dostatkem vody, mátového nebo heřmánkového čaje.

Kávový klystýr není návykový a není třeba se obávat, že by naše střeva ztratila schopnost fungovat. Střevo je během detoxikační kůry a ihned po jejím ukončení schopno fungovat běžným způsobem.

Dalším blahodárným účinkem kávového klystýru je zmírnění bolesti.

Kávový klystýr je možno podávat kdykoliv v průběhu dne. Pacienti zasažení rakovinou, tuberkulózou, astmatem, diabetem, artritidou, migrénou nebo jinými chronickými a degenerativními chorobami aplikují až 5 klystýrů denně. Tito však dodržují velmi přísnou dietu doplněnou ca. 2,5 litry čerstvě vylisovaných zeleninových a ovocných šťáv.

V případě zánětlivých onemocnění střev nebo přílišné dráždivosti kávou, se doporučuje nahradit kávový klystýr odvarem z heřmánku, který sliznici zklidňuje a hydratuje organizmus.

NÁVOD – KÁVOVÝ KLYSTÝR (na 2 klystýry)

1 litr filtrované vody přivedeme k varu. Odstavíme a do horké vody dáme 6 lžic mleté zrnkové kávy v BIO kvalitě. Vaříme 3 minuty intenzivně a bez pokličky. Potom na mírném plameni s pokličkou 15 minut. Scedíme přes velmi jemné sítko. Dolijeme filtrovanou, horkou vodu, aby celkový objem byl opět 1 litr.

Do irigátoru dáme 500 ml kávy a doplníme  500 ml destilované / filtrované vody. Celý obsah irigátoru by měl mít před použitím tělesnou teplotu.

Do koupelny na zem dáme deku a/nebo ručníky a irigátor pověsíme na židli. Spodní okraj irigátoru by měl viset max. 50 cm nad úrovní konečníku, aby tlak nebyl příliš silný a káva netekla příliš rychle.

Odpustíme trošičku kávy z irigátoru, aby se odstranily vzduchové bubliny.

Lehneme si na pravý bok, nohy dáme do pozice plodu – kolena nahoru k hrudníku.

Konec trubice namažeme přírodním rostlinným (např. kokosovým) olejem a vstrčíme 5 cm do konečníku.

Necháme tekutinu pozvolna vtékat do střeva. Proces by neměl být nepříjemný. Chvilkami můžete cítit tlak nebo mírné křeče v břiše. V případě, že nepříjemný pocit bude příliš silný, zmírněte tok kávy nebo jej zastavte úplně.

Po napuštění veškeré kávy do těla, uzavřeme svorku irigátoru a trubičku vyndáme z konečníku.

Lehneme si na záda a odpočíváme 10-15 minut (např. s příjemnou hudbou nebou knihou).

Jdeme na toaletu.

Celý proces trvá zhruba 30-40 minut.

 

HEŘMÁNKOVÝ KLYSTÝR

4 polévkové lžíce sušeného heřmánku přidáme do 1/2 litru vroucí destilované/filtrované vody. Vaříme 5 minut a poté ztlumíme a necháme 10 minut vařit na mírném ohni. Scedíme a použijeme, až heřmánek zchladne na tělesnou teplotu. Heřmánkový klystýr pomáhá hydratovat organizmus a zklidnit střevo. Udržte proto heřmánkový klystýr ve střevě tak dlouho, jak to bude možné.

 

DALŠÍ TIPY

Ze začátku může být velmi těžké vydržet 10-15 minut. Může se stát, že už těsně po naplnění střev, budete mít nepříjemné pocity v břiše nebo i během plnění. Běžte okamžitě na toaletu. Střevo si postupně bude zvykat a procedura bude s postupem času jednodušší.

Ranní klystýr, pokud střeva ještě nejsou vyprázdněná, může být hůř snášen než pozdější klystýry. V případě, že by ranní klystýr byl opakovaně nepříjemný a příliš krátký, můžete si udělat rychlý výplach ca. 500 ml heřmánkového čaje a po 5 minutách jít na toaletu. Poté aplikovat kávový klystýr.

Kávu vaříme z litru vody, abychom ji nemuseli vařit několikrát denně. V termosce nám vydrží v lednici max. 2 dny.

Je možné smíchat v jakémkoliv poměru kávový a heřmánkový klystýr. Výsledný objem by však měl být stále 750-1000 ml.

 Gersonova terapie je přírodní léčba, která aktivuje mimořádnou schopnost těla léčit samo sebe.

* vše se děje prostřednictvím organické vegetariánské stravy, čerstvě lisovaných šťáv, kávových klystýrů a přírodních doplňků.

Gersonova terapie je úžasná léčebná metoda bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Zlepšuje imunitní systém, léčí rakovinu, artritidu, onemocnění srdce, alergie a mnoho jiných degenerativních onemocnění. Dr. Max Gerson vytvořil tuto terapii nejprve k léčbě vlastních migrén, ovšem poté zjistil, že tato léčba také skvěle účinkuje při léčbě rakoviny, kožní tuberkulózy a cukrovky.

Gersonova terapie se výrazně odlišuje od většin léčebných metod založených na konzumaci prášků a jiných přípravků. Je naprosto netoxická a aktivuje vlastní sebeuzdravující schopnosti těla. Tato terapie léčí dvě základní příčiny degenerativních onemocnění: toxicitu a nutriční deficit

Množství živin obsažených v čerstvě lisovaných šťávách konzumovaných každý den poskytuje tělu obrovské množství vitamínů, minerálů, enzymů a dalších životně důležitých živin. Tyto látky v těle pracují na opravě tkání, zatímco toxiny jsou z těla odstraňovány pomocí kávových klystýrů.

V průběhu života se naše tělo plní nejrůznějšími toxiny a karcinogenními látkami. Tyto látky vdechujeme ze vzduchu, který dýcháme, konzumujeme společně s jídlem, které jíme, vodou, kterou pijeme a množstvím léků, kterými se snažíme léčit.

Gersonova terapie je intenzivní detoxikační režim, který eliminuje toxiny, vyživuje tělo, a tím může začít opravdová léčba.

Základ Gersonovi terapie: Základem Gersonovi terapie je až 10 kilogramů ovoce a zeleniny zkonzumované každý den. Velká část z tohoto množství se používá k vylisování čerstvých šťáv, které jsou podávány 13krát denně každou hodinu, kdy nespíme. Pevná strava je přijímána převážně ve formě syrové zeleniny a ovoce a malého množství vařené vegetariánské stravy. Tato strava tělo zaplavuje obrovským množstvím živin, zlepšuje se zásobování těla kyslíkem, stimuluje se metabolismus a zlepšují se všechny regenerační procesy v těle.

 Syrová strava je termín popisující rostlinnou, tepelně neupravenou stravu. Jde o návrat k přirozenému stravování, jakým se člověk živil tisíce let.

Člověk je jediným tvorem na Zemi, který si svou potravu předtím, než jí sní, uvaří. Tím se zničí většina životně důležitých vitamínů, minerálů a na teplo velmi citlivých enzymů. Enzymy, nositelé života, jsou nezbytné pro fungování organismu. Bez nich by bylo tělo pouze neživým kusem hmoty. Jakmile jsou potraviny zahřáty na teplotu 45 ˚C, ničí se a strava se stává anorganickou a pro tělo nepřirozenou.

Člověk má v těle vlastní zásobárnu enzymů, která se však neustálým konzumováním zpracované potravy rychle vyčerpává a začínají se objevovat zdravotní problémy. Vyčerpáním enzymového potenciálu nastává v těle smrt.

Nezpracované syrové potraviny obsahují své vlastní enzymy, které usnadňují proces trávení a tím nevyčerpávají enzymový potenciál. Enzymy v těle se tak mohou plně věnovat opravě buněk a tkání.

Syrová potrava obsahuje velké množství minerálů, vitamínů a stopových prvků, které se zde nacházejí v přesném poměru a tím tělo živí, my získáváme zpět svoji vitalitu, krásu a zdraví.

Dalším zajímavým faktem je, že po konzumaci tepelně upravené stravy nastává v těle trávicí leukocytóza. To znamená, že se bílé krvinky zmobilizují a chovají se k potravě jako k cizímu tělesu. Tento jev nastává po každé konzumaci vařené potravy, avšak po konzumaci potravy syrové k němu nedochází. Tělo tuto potravu zná, považuje ji za vlastní, a tudíž s ní nepotřebuje bojovat.

V přírodě neexistují chronické nemoci, ty si vytvořil pouze člověk neustálým porušováním zákonů přírody. V přírodě nikdy neuvidíte zvíře, které by si svou potravu vařilo. A je známou pravdou, že pokud se zvířata v zoo krmí vařenou stravou, do několika týdnů umírají.

Pokud zařadíte do své stravy větší množství syrové potravy, téměř okamžitě pocítíte pozitivní změny.

 

Účinky syrové stravy:   

– odstranění únavy,

– rychlejší regenerace,

– lepší spánek,

– zvýšená výkonnost,

– snížení hladiny cholesterolu,

– zdravější cévní systém,

– výkonnější mozek,

– lepší paměť,

– pevnější vlasy a nehty,

– čistá pleť,

– detoxikace organismu,

– získání optimální váhy.    

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: