. 53. Vysvětli ‘vzdání se’ ; Co je ‘vzdání se’ při finiši k osvícení?; Základy – 4.kap.B2; Jednoduché, účinné přístupy jednání – 1.11.2021

.1.listopad/november 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Protože jsme poslední dobou řešili obtíže s připojováním se, přešli jsme z nekomerčního Jitsi na garantovanou službu ZOOM.

Tedy družstvo Evoluce, které tuto online službu poskytuje bezplatně, se nevyhnulo pořízení placené verze pro vaše připojování se zdarma (a proto jsou vaše dary velmi vítány). Bezplatné připojování se na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse zůstává zachováno. 

– Vstup: https://www.hawkins.support/on-line-meeting/ – včetně informací jak se na ZOOM připojit přímo ze stránek, bez instalace ZOOM aplikace.

Za setkání nejsou předem vyžadovány platby, aby kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se mohl připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše dáváme a budeme stále dávat příležitost k účasti každému, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.
Je jen na každém sledujícím, pokud sám uzná, že mu on-line setkání pomáhají, aby poslal družstvu Evoluce dar. Neposílá peníze za sebe, to už udělali svými dary ti před ním, aby vše fungovalo a on mohl vše zdarma sledovat. Jeho dar bude na podporu nově příchozích sledujících.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Juraj naladí, tedy co přesně bude říkat. 🙂

 

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

 

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

V rámci utvrzování:

– Vysvětli ‘vzdání se’ – SUR_7

– Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením? – SUR_8

– oboje je z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

 

3) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Základy – opakování 4. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

– Jurajův překlad z B5 – Překlenování úrovní vědomí;

– Praktické návody na jednání.

 

Neoficiální část setkání:

 

4) Odezvy a Odpovědi (26) na setkání z 25. října/oktobra 2021.

– Odezva od Adama

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám Hawkins.support od Honzy

– ?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Pro nepřítomnost odloženo na příští týden

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění – tímto předávám Jurajovi slovo:

 

Nečteno: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

JURAJ: Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support, opakujeme.

Dnes budeme pokračovat stranou
 – Vysvětli ‘vzdání se’ – SUR_7

Co znamená ‘vzdání se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením? – SUR_8

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Honza, který z angličtiny texty nepřekládal a může v průběhu jejich čtení přidat omezeně i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí…

1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si – SUR_3

Pro českou a slovenskou on-line skupinu <hawkins.support>
Následující přeložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si 02

Lidé jsou zvědaví, ptají se Dr. Hawkinse: „Jak je možné dosáhnout takový {vysoký} stav
uvědomování si?“. Ale málokdo tyto kroky následuje, přestože jsou tak jednoduché.

Na prvním místě musí {ve vás} existovat neotřesitelné rozhodnutí, že cílem je

dosáhnout tento stav.

%

2 {Na základě tohoto rozhodnutí} vznikne {oddanost k} disciplinovanost{i} účinkovat {v životě}

s neoblomným a stále přítomným odpouštěním a láskyplností {orig: jemností},

a to bez výjimky{, tedy ke všemu, co vzchází před naše vědomí}.
.

3 {Nevyhnutnou podmínkou je přitom} mít soucit {tedy bezpodmínečnou ohleduplnost} a ochotu, porozumění vidět nevinnost { čili důvěřivou naivitu dítěte},
a to v každém a ve všem, tedy i včetně sebe a vlastních myšlenek.
.

4 Kromě touhy dosáhnout vysoký stav vědomí je potřebné zanechat všechny ostatní touhy.

S tím souvisí vzdání se tvrdohlavosti, aby bylo po mém,

jinými slovy vzdát se své vlastní vůle.

%

5 Při tom, jak se každá tendence vlastnit myšlenku, pocit, touhu či skutek uvolňovaly

a odevzdávaly Bohu, mysl se postupně utišovala.
.

6 Tímto se postupně ztišovalo zdůvodňování a pěstování si příběhů,

a nakonec se rozptýlily i ideje a koncepty s nimi související.
.

7 Když se člověk vzdá autorství a přání vlastnit tyto myšlenky,

přestanou se rozvíjet do detailů a začnou se rozpadávat v průběhu vytváření, – když jsou jen napůl vytvořené.
.

8 Nakonec bylo možné vzdát se energie, která stála za samotným procesem myšlení,
a to před tím, než se vůbec myšlenka začala vytvářet, jak se stala myšlenkou..

%

Tato činnost soustavného a neúnavného soustředění se,
nedovolující ani jediný okamžik odpoutání pozornosti od průběžné meditace,
pokračovala v průběhu vykonávání běžných, každodenních aktivit.

 

Vysvětli ‘vzdání se – SUR_7

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“ a následně do češtiny amatérsky a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přeložil Karel a Honza

Vysvětli ‘vzdání se’ 02

„Vysvětlit vzdání se?

Přestaň se snažit. Můžeš se přestat snažit?

Nevzdám se. Budu bojovat, bojovat, bojovat.

Ne, jdu se vzdát.

To znamená zanechat chtít něco změnit.

Znamená to přijetí {toho, co je}
{ale jen pokud chceme žít v soustavném klidu, jinak to není potřeba}.

Přijímám skutečnost, že jsem starý a škaredý, a nemůžu si pomoct!

Viním za to Boha!

Kdyby Bůh chtěl, abych vypadal jako ryba a plaval,

bylo by to tak.

Kdyby On chtěl, abych měl křídla a létal,

bylo by to tak.

Chce, abych byl starý a jaksi se potácel,

tak jsem takový.

Tak tedy přijmi to, co je, a jak jsme stvořeni.

Jsme stvořeni tak, že jak plynou roky, stárneme víc a víc,

a ke konci jsme stále slabší a slabší, až se nakonec prostě svalíme.

Takže {jestli chceme žít v soustavném klidu}musíme přijmout, že je to {prostě} tak, jak to je.

Přijetí znamená přestat být tvrdohlavý.

A člověk se může modlit za Přízeň.

%

Modlím se za Přízeň, Tvoji Přízeň, Ó, Pane,

pomocí které můžu přijmout Tvoji Boží Vůli.

Amen!

%

Musí ti dojít, trknout, že Bůh nebude měnit celé lidstvo, jen aby tě potěšil.

Takže přijmeš společný osud bytí člověkem.

Všichni jsme smrtelní a lidskými tvory a

kdyby

to 

Bůh

chtěl jinak,

bylo by to jinak.“

Predchádzajúce preložil a vyčačkal Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

Co znamená ‘vzdaní se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením? 

Pro českou a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55 a do češtiny převedl Karel a Honza

 

Co znamená ‘vzdaní se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením? 04

„To, v čem to ve skutečnosti spočívá je být v neustálém střehu a vytrvale v něm zůstavat (…) Jednou přijde čas, kdy to znamená provádět jakýkoliv postup, který děláte, bez výjimky, a soustavně (…) čas začít to brát skutečně velmi vážně. V tomto bodě – řekněme, že používáte postup, který jsem nejčastěji používal – je to vzdávat {pouštět} a uvolňovat vše v okamžiku vzcházení {vznikání/rašení}. Takže to, co vzchází ve vědomí, je jako vlna, trvající jakoby 1/100 sekundy; přichází, vrcholí a potom opadává. A to uvolňování je na jejím vrcholu. Takže člověk jakoby se soustavně vznášel nad vlnami. Jinými slovy – {přitom jak} všechny tyto myšlenky začínají vzcházet, vytušujete jejich záměr, který jste už ale přitom uvolnili. Vše odevzdávejte Bohu. A stane se to nepřetržitým, neustálým, nonstop.

Vzpomínám si, že jsem se jednou snažil zbavit nějaké připoutanosti {k čemusi}, a 11 dní jsem seděl a nedělal nic jiného kromě zbavovaní, zbavovaní se té připoutanosti. Každou myšlenku, každý pocit, každou vzpomínku – všechno, jak to vzcházelo {přicházelo/rašilo}, jsem odevzdával {pouštěl}. Víte, neboť energie za některými myšlenkami se nasbírala během mnoha {epizod}životů (…)

Takže upřímná duchovní práce spočívá

v nepřetržité ochotě uvolňovat věci přitom, jak vzchází {objevují/raší}

– a to dle přístupu, který sdílím.

 Jak věci vzchází, zanechávat jich.

Být ochotný vzdát se:

 ‘chtění’ jakýmkoliv vecím vládnout.

 chcít {čokoliv} měnit, aby bylo po mém,

 odmietnutí to odevzdat Bohu (…)

{Ode}Vzdáním sebe samého tomu, co se dere na povrch, je postup, jak to{, obsah, který sa dere do mysli} nakonec jednou vymažeme. Vymažete to tím, že zvolíte jít s tím, a zanecháte chtění to měnit v průběhu toho, jak to vzchází. {Loď plující s proudem řeky nepociťuje její tok, nejsou tu dorážející vlny, a loď je v “klidu”}.

Postupovat takto popsaným způsobem znamená dělat ho nepřetržitě, {stůj co stůj}, bez ohledu na to, co se děje {okolo vás}, soustavně. Obvykle to člověk může dělat jen v nějakém časovém intervalu, ale samozřejmě, když už jste zkušenější, můžete se navrátit do tohoto nejvyššího stavu, neboť víte, že vám to zabere asi hodinu uvolňování mezitím nakupených {„nakoupených“} věcí, a pak tento stav přebere váš chod. Ale potom jste, z pohledu světa, paralyzovaní v každodenním fungování.“

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Vše odevzdáváte Bohu, soustavně, včetně pocitů, událostí a

myšlenek – vše, {už} při vzcházení, odevzdáváte nepřetržitě Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

 

3) HONZA: pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:

A – Základy – opakování 4. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’;

B – Jurajův překlad z B5 – Překlenování úrovní vědomí;

C – Praktické návody na jednání.

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Jurajovi:

JURAJ:

05 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 4

Základy

 

Náboženstvo ako zdroj duchovnej chyby

.4.1.     Sú dva zdroje chýb, vychádzajúce z tradičných ‘pravých’ náboženstiev. Prvou je jednoducho nepochopenie, alebo nesprávny výklad toho-ktorého učenia pôvodného Veľkého učiteľa. Keďže priami pôvodní poslucháči alebo nasledovníci neboli sami osvietení, {už} pôvodné učenie bolo prekrútené ich egami. Chyby sa potom zväčšovali následnými prekladateľmi a pisármi počas ďalších generácií. Prekrúcanie je často spôsobené tým, že ego má sklon brať počuté slová doslova, namiesto toho, aby slová objasňovalo v duchu, a vo významovej podstate učenia. Akýkoľvek preklad, ktorý učí čokoľvek iné, ako je mier alebo lásku, je chybný. Toto je základné pravidlo, a chyba je ľahko spozorovateľná.

.4.2.     Druhými, a častejšie sa vyskytujúcimi hrubými skresleniami sú duchovné učenia, ktoré vzchádzajú z toho, na čo sa zvyčajne odvoláva ako na ‘cirkevnú doktrínu’. Tieto nariadenia, často vo forme vinu-vyvolávajúcich zákazov, boli v skutočnosti úplne vymyslené cirkevnými hodnostármi a údajnými znalcami, ktorí v skutočnosti vôbec nemali žiaden nárok na expertízu, ale namiesto toho nadobudli politickú moc v štruktúre vládnych organizácií vtedajšej doby.

.4.3.     Nieto opravdivého alebo hodnoverného dôvodu k pozmeneniu presného učenia pôvodného Veľkého učiteľa kvôli nejakému {chvíľkovému, a z vyššieho pohľadu} zdanlivému zisku. Nech sa to zdá akokoľvek samozrejmé, v priebehu storočí nebolo jasné, že napríklad byť kresťanom znamená proste do posledného písmenka nasledovať Kristovo učenie.

.4.4.     Všetci Veľkí učitelia učia nenásilie, neodcudzovanie, a bezpodmienečnú lásku. Ťažko si je predstaviť, ako by mohli akíkoľvek údajní cirkevní predstavitelia porušiť tieto základné nepopierateľné praobyčajné pravdy pre údajné ‘dobro viery’, alebo ‘dobro cirkvi’, alebo na ‘zlikvidovanie vierolomnosti’, alebo ‘spravodlivé’ vojny.

.4.5.     Je mnoho tém, ktoré nie sú rozoberané v pôvodných duchovných učeniach, čo vytvára príležitosť pre podvodné náboženské rozpracovania. Všelijaké druhy ‘hriechov’ bolo vynájdených v priebehu storočí, spolu s dômyselnými vysvetleniami a odôvodneniami, ktoré možno klinicky opísať len ako dosť choré manipulácie normálnych ľudských záležitostí. Poškodenie, ktoré bolo toho následkom, nebolo iba duchovnou chybou, ale takisto aj psychologickou krutosťou a všeobecnou vinou ľudstva. Toto zameranie sa na vinu a hriech ešte ďalej privádza ľudské vedomie na pospas tým, že utvrdzuje rozpaky zo zdanlivo neriešiteľných situácií protikladov a duality zdanlivosti vnímania. Tento posledný zhubný vplyv na ľudské vedomie vzďaľuje človeka od Boha, a vytvára bariéru, ktorú preklenie iba zopár tých, ktorí musia byť takmer duchovnými géniami, aby sa im podarilo uniknúť z vábiacej pasce prepracovaných podvodov.

.4.6.     Ďalším zhubným účinkom vyhlásení niektorých náboženských doktrín je to, že vytvárajú samotný základ pre hrozné vojny, a prenasledovania. Tie sú vždy založené na náboženských rozdieloch, ktorých dôležitosť sa zveličuje, aby sa odôvodnili nábožensky schválené zverstvá. Tieto nesprávne výklady a odchýlky sú obzvlášť nápadné v mútnom náboženskom vmiešavaní sa do sexuality, plodenia detí, výchovy detí, stravovania, detailov každodenného života, zvykov, obliekania, a politickej moci.

.4.7.     Nosenie rozličných druhov oblečenia, čapíc, alebo ochlpenia na tvári je dostatočným dôvodom na zahájenie náboženského prenasledovania, alebo vojny. Obriezka, nejedenie mäsa v piatok, modlitba pred jedlom, a dátumy a podrobnosti náboženských sviatkov sa všetky stávajú muníciou. To, či je sabat {, deň voľna} v sobotu alebo v nedeľu, sa stáva dôležitejším ako pravda. To, či nosenie čapice, alebo jej nenosenie, je znakom úcty k Bohu, sa stáva nekonečným sporným bodom.

.4.8.     Využívaním malicherností na úkor nevšímania si hlavnej orientácie duchovnej pravdy, náboženstvá prispievajú k svojmu vlastnému pádu, a k pádu celého ľudstva. Mnohé z toho, čo sa uctieva ako cirkevná doktrína, je vlastne výplodom ega. Ak je pravda, ako povedal Ježiš, že zlo je v očiach pozorovateľa, potom tí, ktorí vidia hriech a zlo všade, sú sami o sebe problémom. Vo viktoriánskej dobe bola dokonca aj noha stola považovaná za pokušenie a musela byť cudne zakrytá závesom.

.4.9.     Mnohé z toho, čo sa tradične označuje za hriech, sú vlastne prehnané výčitky svedomiauchovávané v mysli nejakého emočne narušeného cirkevného úradu. Dodržiavanie napomenutia „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí (do nej) kameň“ by umlčalo všetky tieto zneužitia duchovnej pravdy.

.4.10.    Dohromady, tieto prekrútenia duchovnej pravdy protirečivo odsúdili ako aj Boha, tak aj prirodzenosť ľudskej povahy, a to v mene ‘Božskosti’. Uchmatnutie Božej autority, a vydávanie vyhlásení v mene Boha, sa zdá byť dosť velikášske, až pomätené. Nikto, kto niekedy zažil absolútnu skutočnosť prítomnosti Boha, by nikdy nemohol vysloviť také prekrútené vyhlásenia.

Oslobodenie ľudstva

.4.11.    Pred tým, než začneme hľadať nový smer, je potrebné rozpoznať chybu starého smeru, a prebudiť túžbu na preklenutie tej chyby. To si vyžaduje odvahu, a nebojácnu úprimnosť. Zotavenie z mnohých vážnych a nevyliečiteľných, potenciálne smrteľných chorôb, je založené na ochote a schopnosti postaviť sa pravde do očí, a na voľbe cesty iného smeru. Prekonať popieranie, a pripustiť pravdu, vynesie človeka nad kritickú hranicu Bezúhonnosti (na 200).

.4.12.    Iskra duchovného prebudenia sa rodí z popola ľudského zúfalstva {, tak ako v egyptskej mytológii sa rodí z popola vták Fénix}. Ako povedala Matka Tereza, nádherný kvet, lotos, sa vynára zo svojich koreňov v slize a v bahne na dne rybníka.

.4.13.    V rannom veku života tohto spisovateľa došlo k {falošnému} odhaleniu súhrnného utrpenia celého ľudstva. Bolo to ohromujúce a zdrvujúce svojou obrovskou nesmiernosťou. Ako sa uvádza na inom mieste, toto viedlo, bohužiaľ, k omylu zvaľovania viny všetkého ľudského utrpenia na Boha náboženstva, ktorý ‘dopustil, aby sa to všetko stalo’. Avšak {v autorovi} to posilnilo neoblomné úsilie a túžbu zmierniť ľudské utrpenie.

.4.14.    O mnoho rokov neskôr sa tento zarytý ateista, bez varovania a v hĺbke zúfalstva, vzdal Bohu, a mal hlboké duchovné prebudenie, ktoré pretvorilo jeho celkové chápanie Boha, Pravdy, a Skutočnosti. Ale až po niekoľkých rokoch {po tomto hlbokom duchovnom prebudení} sa dostavil úplný neobmedzený nadhľad a pochopenie hlbokej nevedomosti a obmedzenosti ľudského vedomia, ktoré sa odhalili ako samotný základ a zdroj všetkého ľudského utrpenia. Uvedomenie si nesmierneho rozsahu zakorenenia nevedomosti v ľudstve, a príšernej ceny, ktorú za to ľudstvo platí, bolo hlboké, a vyústilo {u autora} do presunu úsilia od zmierňovania telesných a duševných chorôb a utrpenia, k {zmierňovaniu} duchovnej chyby, ktorá za toto všetko zodpovedala.

.4.15.    Kolektívne ľudské ego, ako sa prejavuje v spoločnosti, je slepé voči základnému problému, ktorý je podstatou jeho vlastného utrpenia. Typickým pre ego je jeho presvedčenie, že problémy, s ktorými je potrebné sa zaoberať, ležia ‘tam, niekde, vonku’, {a teda zaručene nie sú v ňom}, a preto sú všetky sociálne programy, vrátane vojen, nasmerované na nápravu ‘vonkajších’ ‘problémov’, alebo nápravu niečoho, čo je ‘tam’.

Základný problém s ľudstvom {teda aj s tebou!} je,

že ľudská myseľ je neschopná rozoznať pravdu od falše.

.4.16.    Nevie rozlíšiť ‘dobro’ od ‘zla’. Bez prostriedkov sebaobrany sú ľudia vydaní na milosť a nemilosť falošnosti, v jej všetkých zvodných pretvárkach, ktoré sa predvádzajú ako vlastenectvo, náboženstvo, spoločenské blaho, neškodná zábava, atď.

.4.17.    S jednoduchým, doma po ruke, testom pravdivé/falošné, by boli všetci tí diktátori, cisári, a demagógovia v dejinách padli. Ak jednoducho vložíme obrázok Hitlera do nepriehľadnej obálky a necháme nejaké dieťa, aby si ju podržalo na slnečnom pletenci {solar plexus, povyše pupka, miesto tretej čakry}, tak rameno dieťaťa ochabne. {Upozornenie: Nespočetné množstvo opakovaných testovaní s Hitlerovým obrázkom mali za následok, že to už nemusí fungovať, a preto ho nie je vhodné, ako sa autor neskôr vyjadril, na testovanie používať}. Také isté prezrádzajúce ochabnutie odhaľuje aj skutočnú povahu Stalina, Lenina, arabských fanatických vodcov, komunizmu, a smrteľných vodcov Kambodže a afrických krajín, a diktátorov, ktorí sa skrývajú za menom Alah.

.4.18.    Všetky masakre ľudstva v priebehu storočí boli výsledkom použitia sily, na ktorú jedinou protilátkou je Moc. Sila je založená na falši; moc je založená výhradne na pravde. ‘Zlo’ stráca svoje zovretie, keď je odhalené; je to jeho zraniteľná, slabá stránka, jeho Achillova päta, ktorá je odhalená pre každého. Falošnosť sa zosype, keď sa odhalí to, akou skutočne je. Netreba vládu USA, CIA {jej Ústrednú Špionážnu Službu}, FBI {jej Federálny Úrad Pre Vyšetrovanie}, špionážne satelity a ani počítače na rozpoznanie toho, čo je zrejmé – rameno nevinného, päťročného dieťaťa má jedinú skutočnú mohutnosť moci na Zemi – moc samotnej pravdy je neporaziteľná, a nevyžaduje si obete.

Pokračování příště…

 

HONZA: – K bodu B –  Juraj si připravil překlad části kapitoly 19 z knihy B5 – Překlenování úrovní vědomí, kde najdeme jednoduché a účinné přístupy na jednání ve světě.

Předávám slovo Jurajovi:

JURAJ: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

Jednoduché nástroje s velkou hodnotou – ! amatérský překlad z hawkins.support !

Můžete si vybrat nějaký primární nástroj, plus několik dalších, ale mnoho jich zapotřebí není. Důsledné uplatňování jednoduchých nástrojů bude mít za následek odhalení duchovních pravd, které nemají být získány intelektuálně, protože se prezentují s velkou jasností. Kromě toho se předestřou samy od sebe tehdy, když je to vhodné a užitečné, a protože si je vyzískala mysl, neskončí jako duchovní marnost.

Některé osvědčené a pravdivé základní nástroje, které přinesly obrovské výsledky v průběhu staletí, jsou následující:

 1. Být laskavý ke všemu a všem, včetně sebe sama, po celou dobu, a to bez výjimky.
 2. Vážit si všeho živého ve všech jeho projevech, bez ohledu na to, že tomu člověk nerozumí.
 3. Předpokládám, že nemám žádnou skutečnou spolehlivou znalost vůbec o ničem. Prosím tedy Boha, aby odhalil význam.
 4. Mějte v úmyslu vidět skrytou krásu všeho, co existuje, pak se sama odhalí.
 5. Klidně odpusťte všechno, co jste kdy viděli a zažili, bez ohledu na to, o co šlo. Nezapomeňte, že Kristus, Buddha a Krišna řekli, že všechny chyby jsou z nevědomosti. Sokrates řekl, všichni lidé si mohou vybrat jen to, v co oni věří, že je dobré.
 6. Přistupujte k celému životu s pokorou a buďte ochotni vzdát se všech postojů, mentálních a emocionálních argumentů nebo zisků.
 7. Buďte ochotni vzdát se veškerého zisku, tužeb, nebo vjemů a usilujte o nesobeckou službu ke všemu životu ve všech jeho projevech.
 8. Udělejte vědomě ze svého života živoucí modlitbu, buďte vyladění na Boha, pokorní a podřizujte se mu. Pravá spirituální skutečnost je vlastně způsob bytí ve světě.
 9. Ověřte si pomocí testu úrovně vědomí duchovní pravdy všech učitelů, učení, duchovních skupin, a literatury, kterými se chcete zabývat a které chcete studovat.
 10. Připusťte, že duchovní závazek poskytuje podporu, informace a vědění a vše, co je potřeba, pro celou cestu života.

Nejmocnější nástroj, který se nachází v oblasti vůle, je oddanost. Nejen duchovní pravda, ale míra lidské oddanosti umožňuje, aby se stala transformační silou. Skvělé klasické dílo, které dokazuje účinnost jednoduchosti a oddanosti, je kniha bratra Lawrence Praxe přítomnosti Boží (1962), zdůrazňuje význam stálosti.

HONZA: Podbod C. –  Praktické návody na jednání.

Jsou to praktické rady na jednání s těmi, kteří vám nadávají (jednáte ale z vaší nižší úrovně, někdy je to zapotřebí, protože to visí v poli a jak stále přizvukujete při jednání s lidmi přitom samozřejmě posíláte pozitivní energii láskyplnosti).

1) Jak to vy tak vidíte, tak JE TO TAK, ale pro vás.

2) Nemám pro vás odpověď, se kterou bych byl já spokojen.

3) Je ještě něco, co třeba dodat?

4) Souhlasit, že jste nejenom takový, ale zvětšená verze toho.

5) No a co?

6) A co on na to? (toto Julo slyšel ne od Dr.Hawkinse, ale od někoho jiného, ale funguje to.).

7) Jdouc dopředu, co můžeme udělat aby…

8) Už takový nejsem! (Ano, byl jsem takový, ale už takový nejsem.)

9) Je to dobře? Co já vím! Prostě to je!

10) Co já vím? Já do toho nevidím!

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.
Je to rok, co se na internetu společně setkáváme – poprvé veřejně to bylo 26. října / oktobra 2020.

Zbývá už jen za celou skupinu dodat: Julko, i když tu dnes na setkání mimorádně nejsi přítomen, vřelé díky za vše, co pro skupinu děláš. Za to, že nám předáváš srozumitelnou formou učení podané přes Dr. Hawkinse.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (25) na setkání z 18. října/oktobra 2021.

– Odezva od Adama

– Info k on-line mítinkům a ke stránkám Hawkins.support od Honzy

– Co nelze zařadit do internetových setkávání – email s návody jak překlenout dnešní dobu

 

Ad A. Odezva č1 od „Adama“

Dobré ráno Honzo,

Adam rád reaguje na vaší výzvu z minulého setkání, do předu mi nezáleží na tom, o čem bude připravované setkání, vždy si každý z nás muže najít právě to, co ho zajímá (většinou celé setkání 😊),

Zpětně se Adam rád vrací k ostatním setkání, z předposledního si Adam pouštěl asi čtyřikrát část zvanou „SUR“ Julko to tak krásně vysvětluje, že je potřeba to slyšet znovu a znovu.

Na tyto online setkání přišel Adam náhodou, když se chtěl podívat na stránkách  hawkins.support na starší Radějov a najednou našel nynější online, zpětně si pustil všechny minulé díly a zároveň

se začal připojovat i online. Tímto mnohokrát děkuje skupině..

 S láskou Adam

Díky Adame za email. Těší nás, co jsi napsal. Julo si chtěl potvrdit, že lidé se připojují, protože je jim ve skupině dobře a není to program, co by ovlivnilo, zda se připojí či ne. Julo by tím rád přesvědčil Honzu, aby nedělal předem takovou velkou písemnou přípravu a sestavil vše, až v úterý po setkání. Před vložením na web do archivu setkání.
Ale. Je tu takové ale. I Adam se na stránky www.hawkins.support dostal přes záznam akce v Radějově z roku 2019, která byla také anoncována podobně, jako dnešní on-liny. Zaujal jej tam obsah, proto se tam podíval a následně začal sledovat naše pondělky a nyní už pro něj obsah není důležitý.
Honza naše pondělní setkání avízuje i ve skupině Vědomi na Facebooku, kde brzy bude již 8000 členů, Stručné sepsání – o čem to nadcházející setkání bude, může podnítit zájem k připojením se a „očuchání si“ skupiny. Principiálně je to podobně jako Radějov u Adama.

 

– Ještě pár rychlých informací od Honzy:

 • Děkuji, že se našel dobrovolník, který nám pomáhá s opravami a úpravami stránek hawkins.support. V rámci úprav jsme změnili i barvy stránek. Vypadá to, že stránky jsou i rychlejší v načítání, už se na ně lze i přihlásit bez chybových hlášek, ale jen když znáte správné heslo. Jistě už brzy bude opraveno i rozesílání automatických zpráv potřebných pro nové registrace a pro obnovu zapomenutých hesel. Až bude přímo ze stránek možnost rozeslat i avíza na pondělní setkání a jiné události, obnovíme možnost přihlašování se a vytvoříme neveřejnou část s adresami a telefony pro setkávání se v regionech.
 • Ale pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, než bude plně funkční web, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy;
 • Také můžete napsat své kontaktní údaje včetně telefonu pro zařazení se do neveřejné skupinové databáze členů, která může být nápomocna pro snadnější setkávání se na tzv. „položivých“ setkáních, kdy se účastníci z jedné lokality domluví a setkají se u některého z nich a společně budou sledovat pondělní on-line setkání. Můžou se i v hostování střídat. Jde o tu přátelskou, vzájemně se nabíjející atmosféru…

Způsob, jak vytvořit kontaktní tabulku a nasdílet ji, je vyřešen, Honza zprovozňoval ZOOM a proto stále nebylo kdy tuto tabulku vámi poslanými daty doplnit a přeposlat její umístění. Tedy ještě prosím o trpělivost…

Novým prostředím je ZOOM, protože se ukázalo, že zachování Jitsi v profesionální, bezporuchové variantě by stálo asi 100 USD měsíčně, což v podmínkách naší skupiny nedává smysl. Připojování by mělo jít jako dosud – přes stránky Hawkins.support nebo aplikací přes mobilní telefony nebo počítače. ZOOM umožnil integraci do našich internetových stránek, jen to nastavení byl trochu pro Honzu oříšek. ZOOM má možnost živého vysílání na Youtube, sdílení obrazovek, má chat a další námi používané funkce. Jen už nebude zadarmo a Družstvo evoluce, jako poskytovatel bude za vaše přístupy platit. Bezplatné připojování se na on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse zůstane vždy zachováno a současně budou dary od sledujících víc než vítány!

Dotazy?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Pro nepřítomnost odloženo na příští týden

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání ze ZOOMU (první živé vysílání tohoto typu 🙂 ) na youtube: