Hawkins e-shop

V angličtině:
Knihy a jiné materiály v originálním anglickém jazyce máte možnost si zakoupit přímo na stránce Dr. Hawkinse: www.veritaspub.com


V češtině:
Na základě zakoupení práv na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse v ČR s SR, mohou překlady oficiálně vydávat dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.

Proto jsme se rozhodli vám nabídnout i oficiálně vydané knihy. Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách českého vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy i částečný příspěvek na svoji činnost.

Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

České překlady v prodeji:

Moc versus síla

Přesměrovat a objednat knihu…

Touto knihou to všechno začalo… 🙂

Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit. Skutečně pravdivou odpověď na jakoukoli otázku.

Člověk si myslí, že žije díky silám, které má pod kontrolou, ale ve skutečnosti je ovládán mocí z netušených zdrojů, mocí, nad níž nemá žádnou kontrolu.

Během dvaceti let Hawkins dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského vědomí a vytvořil fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato „anatomie vědomí“ vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy. Tak důkladný a rozsáhlý pohled přináší novou úroveň porozumění člověka při objevování vesmíru.

Vydalo nakladatelství PRAGMA – 2 vydání – listopad 2017

Ukázka textu knihy v pdf…

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Další kniha, která byla přeložena po více jak 10 letech…  🙂

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních.

Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství a pojmenoval je podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají, a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje, stav nejvyšších avatarů, Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista).

Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky, a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Nakladatelství Kniha.Je – 2017

Ukázka textu knihy v pdf…

Vševidoucí Já

Přesměrovat a objednat knihu…

Druhá kniha z trilogie Moc vs. Síla – Vševidoucí JÁ – JÁ: realita a subjektivita

Kniha Vševidoucí Já popisuje a vysvětluje pokročilé stavy vědomí a cestu duchovního Osvícení. Obsahuje také rozhovory, které dr. Hawkins vedl s duchovními žáky z celého světa. Výborně popisuje nástrahy lidského ega a roli karmy, nelinearitu a „nedualitu“ tedy oblasti, kde se pokročilé stavy vědomí odehrávají.

Šlo by ji přejmenovat na „Příručku na cestě za osvícením pro západního člověka“.

Výklad dr. Hawkinse vás inspiruje k tomu, abyste se chtěli stát lepšími lidmi a přínosem pro celé lidstvo. Je doporučeníhodná pro každého, v kom osvícení vzbuzuje byť jen pouhou zvědavost.
Jak pravil Buddha: „Zrodit se jako člověk je vzácné, vzácnější je slyšet o  osvícení a  ještě vzácnější je, za osvícením se vydat.“

Nakladatelství : PRAVDA.JE – Prosinec 2018

Ukázka textu knihy v pdf…

Pravda versus nepravda

Přesměrovat a objednat knihu…

Co je pravda?

Výzkum vědomí dr. Hawkinse ukázal, že pravdivost závisí nejen na obsahu, ale také na souvislostech, v nichž se tento obsah nachází. Pravda je relativní hodnotou, která já dána svým vztahem k absolutní konstantě. Měli bychom tedy spíše hovořit o úrovních pravdivosti, jež jsou vyjádřitelné na stupnici, zahrnující veškerý život se všemi jeho projevy napříč celými dějinami. Úzce souvisí s úrovněmi vědomí, jež lze měřit pomocí svalového testu.

Skupiny výzkumníků pod vedením dr. Hawkinse provedly statisíce měření nejrůznějších oblastí lidského počínání, a jejich výsledky, jichž je toto dílo plné, jsou místy znepokojivé či provokativní.

Kniha nabízí hluboký filozofický pohled na pravdu, zpřístupňuje její poznávání a především čtenáře povzbuzuje k lásce k pravdě a pravdivosti, která sama je předpokladem nejvyššího poznání.

Nakladatelství : PRAVDA.JE – Květen 2018

Ukázka textu knihy v pdf…

JÁ: REALITA A SUBJEKTIVITA

Přesměrovat a objednat knihu…

 ! Kniha, na kterou čeká řada čtenářů !

Třetí kniha z trilogie Moc vs. Síla – Vševidoucí JÁ – JÁ: realita a subjektivita

Kniha je vyvrcholením trilogie. Dr. David Hawkins v ní vysvětluje a popisuje podstatu a povahu vědomí. O vysokých stavech, které sám realizoval, hovoří s neobyčejnou jasností, která čtenáři umožňuje lépe jim porozumět a snáze k nim na duchovní stezce postupovat. V rozhovorech s pokročilými duchovními studenty předkládá řešení konfliktu mysli pomocí jejího uvádění do širších souvislostí. Objasňuje, že Osvícení přichází na základě transcendence lidského ega. Nelineární skutečnost Přítomnosti Božství se tak stává snáze pochopitelná i rozumově založeným lidem.

Úroveň pravdivosti knihy originálu – v angličtině je – 999,7 – podle metody měření dr. Hawkinse! (Maximální hodnota je 1000!) U překladu nebyla hodnota kalibrována.

Nakladatelství : PRAVDA.JE – Únor 2020

Ukázka textu knihy v pdf…