. 87. Modlitba oddané nedualitě; Poslední krok k dosažení stavu osvícení; Kniha B2: kap.13. Vysvetlenia – 1/3; Kde najít akce Regionálních skupin? – 27.6.2022

. 27. června/júna 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 87. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – používáme službu ZOOM. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K 26.6.2022 za tento měsíc – červen – bylo vámi darováno 11905 Kč.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 15a+b: Modlitba oddané nedualitě;

+ SUR 16: Poslední krok k dosažení stavu osvícení;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.13. Vysvetlenia – 1. část z 3;

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Stojí za to vzdát se Boha?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (59) na setkání z 20. června/júna 2022.

– Odezva od Amandy č.1 – Kde najít místa a termíny Lokálních osobních setkání studijních skupin DRH?

– Odezva od Šárky – Dotaz na Modrou větu z B2K10.30

– Odezva od Amandy č.2 – Zvýšíme-li si vibraci (úroveň vědomí), změníme tím celý svět?

– Odezva od Adama – poděkování za rady a návody + za Modré věty, SUR 3 a Modlitbu Božího služebníka.

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

– Otevřeno přihlašování se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– Trocha přesných překladů, které jinak nedávají smysl;

– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 15a+b: Modlitba oddané nedualitě;

+ SUR 16: Poslední krok k dosažení stavu osvícení;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění či nějakou část z předchozích SURů., třeba část ze SUR 3 …
Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR13a – Modlitba božieho služobníka

Klikni a otevři ke čtení
SUR 13a – Modlitba božieho služobníka

 

SUR15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

Klikni a otevři ke čtení
SUR 15a+b – Modlitba oddanej neduálnosti

 

SUR16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  –  kapitolu 13. Vysvetlenia – 1. část z 3;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení první části 13. Kapitoly – Vysvětlení:

 

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 19jún2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 13

Vysvetlenia

.13.1.   Otázka (z 19): Ako sa najlepšie stavať k duchovnej práci?

Odpoveď: Postojom typu {niečo ako je} ‘jin’, ktorý je neúprosným a neochvejným {postojom}. {Duchovná} práca pozostáva v porozumeniach, trknutiach, a v {takom} všeobecnom prístupe {stavania sa k veciam}, ktorý je skôr umožňovaním {, pripúšťaním a dovoľovaním javov,} než ako získavaním {, zaobstarávaním, a hromadením poznatkov}. Vedzte, že to, čo hľadáte, je všadeprítomné, vrodené vo Všetkom-Čo-Je, neviditeľné a mĺkve. {To, čo hľadáte} je to nevyhnutnou podmienkou pre samotnú existenciu. Je to práve tá jediná črta, ktorá je prvorado významná, a je absolútnym, ďalej nedeliteľným podložím pre to, aby čokoľvek ‘bolo’. {A to je Ja-Bytie, nekonečná vrodená driemajúca pretrvávajúca spôsobilosť či pole možného prejavenia sa, z ktorého vyviera vedomie.} {Pozri aj 2.9.8.}

Je to natoľko považované {u všedných ja} za samozrejmé, že jeho význam sa bežne prehliada. Aby bolo možné pochopiť samotný stav existencie, Uvedomenie je nevyhnutnou predpodmienkou. Prirodzene vlastnou, vrodenou črtou, a podstatou tejto predpodmienky, {tohto} uvedomovania si/existencie, je Božstvo. Keď je objavené, je nepochybné. Poznanie je mĺkve, bez slov, a žiari ako zjavenie. Predstavuje sa v úplnej kompletnosti a zavŕšenosti. Nie je ani neurčité, ani zastreté, ale mocné a ohromujúce.

Božia Prítomnosť rozpúšťa všetku odlúčenosť {, rozkúskovateľnosť}. Človek má pocit, akoby vystúpil z času. Všetka {časová} postupnosť sa zastaví, akoby všetok čas a tvorenie boli úplne prítomné takisto aj v Terajšku {práve prebiehajúceho okamžiku}. Všetko, čo kedy bolo alebo by mohlo byť, je už úplne prítomné a kompletné. Všetko, čo je možné poznať, je už poznané. Vrodená driemajúca pretrvávajúca spôsobilosť možného prejavenia sa, už práve {teraz} je {prítomná}. Všetky myšlienky sa zastavia, a {tým} preto všetky kategórie myšlienok, akými sú čas, priestor, vzdialenosť, a trvanie, ustanú, a nie sú uplatniteľné.

Svet doslova vyzerá inak. Všetko je videné v oveľa väčšej hĺbke. Všetko je plné života a žiariace vedomím. Všetko si uvedomuje to, že je, a je uvedomuje si {aj} to, že {aj} všetko ostatné si uvedomuje. Nič nie je vrodene neaktívne {, inými slovami: všetko je vrodene, ‘od prírody’, aktívne}.

.13.2.   Otázka: Aký je najlepší duchovný prístup, ktorý je vhodný pre sebaskúmanie?

Odpoveď: Je to prístup {stavania sa k veciam} takmer {niečo} ako ‘mudra’, {čo je v Hinduizme, Jainizme, a Budhizme, symbolické alebo rituálne gesto či pozícia,} a to v tom {zmysle}, že je to postoj uvedomovania si alebo pozorovania {myšlienkovitosti}. Je aktívne pasívny v tom zmysle, že {tento pasívny} jin/umožňujúci prístup {stavania sa k veciam} je {aktívne} dôsledný a neochvejný. Človek by sa nemal ‘snažiť’ vidieť {to, čo je} zrejmé {a egom však ešte doposiaľ nerozpoznané}, ale

iba odstraňovať všetky prekážky, akými sú názory, presvedčenia, kategórie myšlienkových pochodov, komentáre, netrpezlivosť, či pokusy mysle predvídať alebo ovládať nasledujúci zlomok sekundy {, jedným slovom zanechávať stanoviskovosť, plus odstraňovať pôžitky plynúce z týchto stanovísk}.

Ako deti sme sa všetci {úsilne} snažili ‘vidieť skrytý {menší} obrázok’ {vo väčšom obrázku,} v nejakom umeleckom obrázkovom stvárnení, a keď sme sa prestali snažiť, sám sa odhalil; napríklad, krík sa zrazu očividne stal usmievajúcim sa levom. ‘Snaženie sa’ má za výsledok utvrdzovanie zdanlivosti vnímania, a zužovanie ‘videnia’ {ako úplného neobmedzeného nadhľadu}, a teda aj väčšie obmedzovanie.

Je protirečivé hľadať neviditeľné. {Nejde nám o úsilné hľadanie, ale} je to skôr ako stotožnenie sa {, splynutie s neviditeľným}, ktoré sa uskutoční so Všetkým-Čo-Je, a so samotným podkladom existencie. Pozorovaním sa stane jasným, že všetky emocionálne/myšlienkové/konceptuálne javy {v nás} sa spontánne dejú samy od seba, a že nieto osoby ako takej, ktorá ich zapríčiňuje.

Ja-Bytie je {tým} úplným {, všetkozahrňujúcim} poľom, ako {je} aj všetok jeho obsah {, ktorý je v ňom chytený}. Vedomie je črtou, vďaka ktorej je Ja-Bytie poznané {, vieme si uvedomiť svoju existenciu, teda ono si vie samo sebe uvedomiť svoju existenciu}, je poznateľné {, čo je zač}, a je prejavené. Boh je Všetko-Čo-Je, bez akéhokoľvek vylúčenia {čohokoľvek, napríklad je to} – zrak, zvuk, priestor, predmety {v ňom}, forma, bezforemné, viditeľné, neviditeľné, tuhé, tekuté, bez rozmerov a umiestnenia {v priestore}, a všade rovnako {zastúpené a tým prítomné}. Nieto protikladu k Bohu. Boh je oboje, Všezahrnutosť aj prázdnota, {zároveň} rovnako {aj} forma aj neforma.

.13.3.   Otázka: Ako človek preklenie protiklady?

Odpoveď: Toto je často spýtaná otázka. Pochopte, že všetky protiklady sú len opisy z pohodlnosti {a praktickosti}, a nemajú samoexistujúcu skutočnosť. Sú mylnou predstavou, vytvorenou osvojením si alebo zvolením si, ľubovoľného východiskového bodu alebo pozorovacej pozície. Ich jediná hodnota je prevádzková {a praktická, v každodennom živote, využitie ktorej je} k {egom definovanému} vzťažnému bodu zámeru či účelu činnosti alebo označenia. To, že môžu mať a {ozaj aj} majú operatívnu pohodlnosť {a praktickosť}, vedie k falošnému predpokladu, že sú samostatne existujúcou skutočnosťou, a nie iba opisným pohľadom.

Všetky stanoviská závisia od definície, a všetky definície sú {zaužívanými} zvyklosťami dosiahnutými historickými dohodami. Všetky konflikty vzchádzajú zo stanovísk. Z vyššieho pohľadu, všetky alternatívne dvojice stanovísk sú bezpredmetné. Všetky {protiklady} sú založené na predpoklade {všedným ja} zamýšľaného alebo teoreticky možného budúceho konania. {Ako si ukážeme, úplne} zrejmým {príkladom} je možnosť voľby. Ak nie je {nejaká egom vydolovateľná} možná hodnota, činnosť, podmienka ktorá musí nastať, či voľba, žiaduca alebo primeraná, protiklady sa rozplynú v bezvýznamnosti.

{Slovíčkové} vymedzovanie {a poukazovanie} je definovaním, za účelom komunikácie informácií medzi odlúčenými bodmi alebo bytosťami. V Skutočnosti, kde nič nie je odlúčené od ničoho iného {, a teda všetok priestor je ‘nahusto’ vyplnený}, nie sú potrebné žiadne informácie, a ani nieto medzierok či trhlín, cez ktoré by sa takéto informácie posielali. Nieto ani odosielateľa, ani príjemcu, ani jednotlivých alebo vyčlenených balíkov informácií, ktoré by sa mohli prenášať.

Komunikácia je hodnotná len vo svete zdanlivosti vnímania, kde sa všetko javí ako odlúčené od všetkého ostatného. V Skutočnosti je všetko už poznané {, a to} všetkým, čo má existenciu. Správy {, spravodajstvo,} nie je potrebné, práve tak ako oceán nepotrebuje koncept ‘mokrosti’, aby bol sám sebou.

.13.4.   Otázka: Sú slovné vyjadrovania {slovíčkovania,} zavádzajúce?

Odpoveď: Ak sú presné, môžu byť veľmi užitočné, ako východiskový bod na vykreslenie povahy a smeru púte hľadania. Slovné vyjadrenie pomáha ustanoviť rámec, ktorý sa potom postupne {s duchovným rastom} stáva neslovným a viac zahŕňajúcim. Presná informácia šetrí čas a urýchľuje plodné pátranie, naznačovaním, ktoré trasy by boli neplodne časovo zdĺhavé a odkláňajúce. {Napríklad} vedieť, v ktorej skrini sú topánky, šetrí prehľadávanie všetkých skríň v dome. Dobrý kompas ušetrí mnoho kilometrov stratenia sa, rovnako ako presná mapa ušetrí veľa neplodných a rozčarujúcich domnienok.

End 1of3

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

 – Stojí za to vzdát se Boha?

Při přípravě na dnešní setkání jsem s Julem překládal i text z „Podél cesty k osvícení“ pro 22.červen / jún. Tyto texty jsou denně překládány členem facebookové skupiny vědomí a vkládány jako příspěvek. Ten den – 22.6. – Honzovi přeložený text úplně neseděl a proto požádal Jula o překlad. Tady je výsledek.

Podél cesty k osvícení 22.6. z originalu : „Objevení Boží Přítomnosti: Oddaná Nedualita , Kapitola 6: Proživatel, str. 118, Hawkins, David R. (2006)

Můžeme si položit otázku: Stojí za to vzdát se Boha? Kvůli zadostiučiněním ega? Proto, egoistické stanovisko nese s sebou určitou daň, a to vzdaní se Boha, a proto právě vzdávání se stanovisek je, kam by měla být směřována ochota. Každé stanovisko je založeno na předpokladu, že jeho naplnění přinese štěstí. Tudíž, nic není vlastně egem ceněno, kromě mylné představy, že právě to naplnění stanoviska, přinese štěstí.

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 87 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (59) na setkání ze 20. června/júna 2022.

.1)  Odezva od Amandy č.1 – Kde najít místa a termíny Lokálních osobních setkání studijních skupin DRH?

.2)  Odezva od Šárky – Dotaz na Modrou větu z B2K10.30

.3)  Odezva od Amandy č.2 – Zvýšíme-li si vibraci (úroveň vědomí), změníme tím celý svět?

.4)  Odezva od Adama – poděkování za rady a návody + za Modré věty, SUR 3 a Modlitbu Božího služebníka.

– ?

 

Ad )  Odezva od Amandy č.1 – Kde najít místa a termíny Lokálních osobních setkání studijních skupin DRH?

Amanda napsala 1.:

Dobrý den, chci se zeptat, zda existuje 2.studijní skupina Hawkinse? Děkuji za informaci.

S pozdravem, Amanda

Honza odepsal:

Dobré ráno,

Bohužel Honza nerozumí, na co se ptáte a proto nedokáže odpovědět.

Ve světě je mnoho studijních skupin založených na učení Dr. Hawkinse, v „Československu“ funguje ta spojená s www.hawkins.support, o jiné nevím. 

Pravdou je, že vznikají lokální studijní skupiny ve větších městech ČR a SR, které jsou podporované z té společné, kde se každé pondělí v 18:30 setkáváme na Zoomu a 2x ročně na osobním setkání ve Střílkách, což je místo, které skupině vyhovuje energeticky i polohou, která je ve středu pomyslného Československa.

Bylo by vhodné váš dotaz upřesnit.

V Míru

Honza Mačto

Amanda zareagovala:

Dobrý den, Honzo,

ráda bych se informovala ohledně všech lokálních studijních skupin. Jak je lze kontaktovat? Jak se lze dozvědět, kdy se setkávají a jak se jde připojit? Případně, kde je informace ohledně osobním setkání 2x ročně? Děkuji velice za informace.

S přáním hezkého dne, Amanda

HONZA:
Děkuji za dopřesnění dotazu. Lokální skupiny teprve vznikají a zatím nebyly podchyceny centrálně. Pro lepší přehlednost byla vytvořena v boční liště na stránce hawkins.support záložka nazvaná: „Místa a termíny osobních setkání“. Honza tam vložil odkaz na mezinárodní setkání ve Střílkách a zde mohou být zveřejněny všechna lokální osobní setkání. Honza může vytvořit stránku, kde se budou doplňovat místa, termíny a kontaktní údaje na osoby, které dané setkání organizuje. Podobně Honza doplňuje stránku s informacemi o aktualizacích a nových stránkách na hawkins.support.

Přesdílím stránky hawkins.support a ukážu kde je možné najít informace o osobních setkáních:

Sdílení stránek

Julo, chceš k tomu něco dodat?

JULO:

?…

Ad .2)  Odezva od Šárky – Dotaz na Modrou větu z B2K10.30

Šárka napsala:

Ahoj Honzo, dobré ráno!
Chtěla jsem se zeptat, jestli by bylo možné, aby nám Julo přiblížil tuto modrou větu z kapitoly 10:

Ve skutečnosti není ani dění, ani událostí, a proto není potřebné nic napravovat, ani do ničeho zasahovat.

Velmi děkuji.
Šárka.
PS:nejsem Amanda a ještě jednou moc děkuji za vysvětlení.

Děkuji Šárce za email. Jen v té větě je malá chybička, jedno malé písmeno místo velkého a tím je Skutečnost s velkým S. Skutečnost je ta Julem používaná momentka v mobilu, ten velice krátký úsek děje, který jen odráží okamžitý stav Soustavnosti. Poprosím Jula o vysvětlení:

JULO:

?…

 Ad .3)  Odezva od Amandy č.2 – Zvýšíme-li si vibraci (úroveň vědomí), změníme tím celý svět?

Amanda č.2 napsala:

Dobrý den pane Jendo,

sleduji Vaše videa, nemám zatím odvahu se přihlásit jako člen. Ale příspěvky jsem poslala. 

Ve videu – Modlitba božího služebníka – jak vypadá svět po  jeho překlenutí??  /poslední setkání –    je  v čase  1.26.45     „slajd“/  – Když se zanechá kritizování …… odhalí se absolutní dokonalost a nádhera všeho ..

Keď sa zanechá kritizovanie a posudzovanie {, plynúce z} dualistických dojmov vnímania, odhalí sa absolútna dokonalosť a nádhera všetkého.

B2K1.26

Chápu, že všechny  problémy tvoří lidské ego, které je takto naprogramováno.  Chceme si to tady  užít a prožít.   

Ale je také video     https://www.youtube.com/watch?v=taW9nYB65hc&list=PLAq0uLnBrs7cXi9Ya2Aztnpr4PyA4cVOm&index=8&ab_channel=JanMa%C4%8Dto

– Co můžeme udělat, abychom změnili svět. – kde je doporučeno nedělat nic. vše je v souladu s Vesmírem.

Honza pouští video: ….

Já  to chápu tak, že vše, co se událo ve vývoji lidské společnosti –  vlivem ega, bylo v souladu  s plánem Vesmíru.  Vím, že je Absolutno a Astrál /dualita/.

Ale nyní se klade důraz na to,  že vše vytvořil člověk,  díky svému egu a toto ego musí člověk změnit  a zvýšit své vibrace, a  tím změní  celý svět. 

Chápu to dobře??? 

Moc si vážím práce Vás všech, hlavně Vaší a pana  Jula. 

Nejvíce mě zaujalo  a dovedlo k vám  – chceš mít klid  nebo pravdu. 

Děkuji. Přeji krásné léto.

Amanda

Děkujeme Amandě č.2 za odezvu a odpovědi adresuji přímo na Jula:

JULO:

?…

 

Ad .4)  Odezva od Adama – poděkování za rady a návody + za Modré věty, SUR 3 a Modlitbu Božího služebníka.

Adam napsal:

Dobrý den pane Mačto,

děkuji za Vaše 86. on- line setkání. Napojil jsem se on- line .  Zvláště děkuji za zveřejnění modrých vět. Sledování, na obrazovce počítače, modrých vět  a zároveň poslech byl pro mne časem náročný, protože některým větám jsem, v ten okamžik, neporozuměl. Bylo toho na mě moc.

 Sledování jsem přerušil a vrátil jsem se k němu až následující dny, kdy jsem si jej poslechl ze záznamu. Také jsem si věty zkopíroval a vytiskl na tiskárně a při opakovaném čtení došlo u mne k lepšímu pochopení významu vět. 

Také jsem si vytiskl SUR 3 a Modlitbu Božího služebníka.

Děkuji za všechny vaše rady, jak pracovat s uvedenými texty a také Julovy rady.  Učení Dr. Hawkinse rozvíjí a obohacuje učení všech velkých mistrů a proto je mi velmi blízké.

Zatím zůstanu v anonymitě.

S pozdravem

Adam

Děkujeme Adamovi za Odezvu a Julovi za jeho přítomnost ve skupině. Díky diskriminaci v Kanadě u soudců z lidu, kde nové jím může být pouze očkovaný člověk, je dnes Julo ve skupině a ne na soudě, kde by plnil občanskou povinnost. Předávám Julovi slovo:

JULO:

?…

 

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Potvrzení termínu osobního setkání:

Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Plánujeme možnost se setkat již o den dříve, na tzv. Before party, na takovém předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Představa je, že oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí v kruhu stejně zaměřených.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je vytvořena nová stránka s informacemi pro přihlášení se, program setkání je jen orientační, možná zařadíme i něco dalšího než jen dabovaná videa.

 

Mezinárodní – Střílky (CZ) (15.)16. až 18.9.2022

 

Byl i nabídnut termín od 8. – 14.8.2022 na týdenní pobyt v Prostorách na Zámku Ášramu ve Střílkách. Je to k diskusi, zda by o to byl zájem. Může jít jen třeba o prodloužený víkend – čtvrtek/neděle.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– Trocha přesných překladů, které jinak nedávají smysl;

Přesdílení obrázku s texty překladů českých slov do angličtiny

Co k tomu dodat? Že to není ani jen vtip. Každý pomocný text každé přeložené kapitoly obsahuje:

Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

Co s tím udělá automatický překlad?

Červencové subjektívní studijní pomůcky jsou v {…}.

Červencový překlad je fakt, ale další fakt, o kterém bys se, JULO, mohl zmínit je, že neznáme-li rámec, ze kterého je sestaven obsah (text), nelze tento obsah (text) bez nepřesností přeložit… A to se týka i u  překladů knih Dr. Hawkinse.

JULO:

?…

VYHRAZENO JEN PRO ZELENÁ VOZIDLA

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání: