Neformální setkání 15.6.2019 Piešťany

Toto předem neplánované setkání vyplynulo s informace o návštěvě Slovenska žákem Dr. Hawkinse, který se po mnoho let zúčastňoval setkání s Doktorem a po jeho smrti pokračoval v účasti na setkáních organizovaných Doktorovou ženou Susan Hawkins. Tento pán, Slovák žijící v kanadském Torontu (nedaleko hranic USA) navštívil po několika letech rodné Slovensko. Bylo úžasné, že si vyhradil celý den k tomu, aby bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu se s námi podělil o informace, které nabyl v průběhu svého života studiem Doktorova učení a ještě přinesl dar – knihu Book of Slides.  Tato 655 stranná kniha, velikostí podobná formátu A3, obsahuje souhrn přednášek Dr. Hawkinse z období 2002-2011 a shrnutí jeho výuky na každé přednášce.

Původně se mělo jednat jen o setkání v okruhu několika přátel. Juraj A. ale domluvil prostor v Piešťanech v kavárně Medulienka, kam jsme pozvali ostatní a těm, kterým bránila velká vzdálenost posloužil internet a Skype, přes který byl celý záznam natočen a vysílán. Je to amatérský záznam pomocí webkamery s nedostatečným rozlišením, který při současné nízké rychlosti internetu při záznamu na Skype se odrazil na kvalitě obrazu i zvuku. Přesto je to velmi zajímavý materiál a bylo by škoda se s ním nepodělit s ostatními. Záznam je nesetříhán v rámci zachování objektivity.

Pan Julko se ve vyprávění zaměřil na práci s pozorností se záměřem překročení mechanizmů Ega, které se identifikuje s Myslí. Ukazuje použití jednoduchých metod dotazování a přístupu k myšlenkám jako obsahu Mysli. Také nám ukázal techniku testování.

 

První část nesestříhaného záznamu:

 

Druhá část nesestříhaného záznamu:

 

Třetí část nesestříhaného záznamu:

 

Čtvrtá část nesestříhaného záznamu