. 172. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 12.2.2024

. 12. února/februára 2024

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 172. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat poznatky z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.
Kdo má možnost si zapnout kameru, toho Julo bude moci zaregistrovat a vidět odezvy. Když nebudete mluvit přes mikrofon, nebudete vidět ani v záznamu tohoto setkání.

Dnes přišla odezva od Adama a následně i od Amandy.

 

Ale nejprve si pustíme Požehnání od Dr. Hawkinse. Pohodlně usaďte a začínáme.

 

Video s požehnáním od Dr. Hawkinse:

 

Předávám slovo Julovi.

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

 

HONZA:

Odezva od Adama: – odesílána přímo ze stánky Hawkins.support – děkujeme.

 

Předmět: Blahopřání Julovi

Zpráva:
Milý Honzo, předej, prosím, Julovi toto níže napsané blahopřaní. Jula jsem poznal z archivu setkání a i přes jeho „varování“ používám svalový test.
Díky tomu cejchování jsem zjistil, že Julo je největším znalcem díla dr. Hawkinse na planetě Zemí. Nejen co do obsahu, ale i co do chápání smyslu celého díla. Proto také jeho překlady jsou nejvěrnější, nejvíce se blíží originálu. Na Zemi je teď méně lidí s úrovní vědomí 600 a vyšší než bylo za života dr. Hawkinse, i úroveň vědomí lidstva, jako celek, je nižší. To všechno snadno zjistíte v řádu desítek vteřin svalovým testem. A teď Julovi;

Milý Julo,
Blahopřeji k jedné z nejvyšších milostí, kterou může člověk obdržet. Je to úroveň vědomí 600. Zároveň děkuji za Tvoji úsilí vynaložené ve prospěch lidí.
S pozdravem
Adam

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

 

Odezva od Amandy:

Dobré ránko, Honzo a Julo,

Mám na Jula otázku. Zaujíma ma jeho uhoľ pohľadu.

Jak poradiť sestre, ktorá adoptovala teenagera, ktorého v predošlej rodine snáď aj sexuálne zneužívali, aj ho mlátili, atď. Preto im bol odobraný. Sestra je v bode, kde jej nie je úplne jasné, ako ho viesť. Zdá sa, že chlapec je v apatii. Rada by som poznala tvoj uhol pohľadu. Prajem radosti naplnené dni, krásné dobré ránko.
Amanda.

 

Odpověď Jula:

Dobré ránko, Amanda,

Ďakujeme za dôveru ku skupine. Všetko, čo je operatívne v chlapcovi dnes, je v ňom operatívne dnes na základe úrovne vedomia, akú má dnes. To je na plnú hubu, teda inými slovami: čokoľvek, čo sa stalo v minulosti je dôležité iba do stupňa, do akého si to pripúšťame. Minulosť nezapríčiňuje prítomnosť, ale je to jednoducho dnešný chlapcov pohľad na minulosť, ktorý mu „určuje“ prítomnosť. Rozhodnutia a voľby, ktoré chlapec robí nie sú zapríčinené minulosťou, ale súhrnom programov, ktorým verí dnes. Tie je potrebné zmeniť.

Ja nie som psycho…nič, iba laik, ktorý pracuje na DRH.

Jednať s chlapcom na trochu vyššej vibrácii ako je on. Neprevalcovať ho nadšením, ale láskyplnosťou.

Čo s ním? Bude „vyzdravený“, v očiach sveta, ak mu trauma odíde. Čiže treba pracovať na chlapcovi, aby postupne začal vidieť to zneužívanie v inom svetle pohľadu. Hologram. Inými slovami, pracovať nie na obsahu (prečo to predošlá rodina robila), ale na rámci. Dva prúdy: jeden je postupovať po mape vedomia. Ak je chlapec v apatii, tak ho posúvať postupne do smútku (trúchliť, ľutovať…), potom raz do strachu (čo bude so mnou, kto by ma chcel…), potom raz do chcenia (mať veci, zarobiť…). Apatia vyžaduje dodávanie energie zvonku. Druhý je zvyšovanie úrovne vedomia chlapca. Ako? Aby postupne začal pripúšťať nevedomosť a nevinnosť prvej rodiny, lebo ináč konať nevedela. Toto treba uviesť opatrne a postupne na príkladoch z chlapcovho správania, keď si chlapec myslel, že má pravdu a ukázalo sa, že to tak nie je. Zaostriť sa na pozitívne veci a neútočiť na negatívne.

Problém sa vyrieši jedine posunom na vyššiu úroveň vedomia chlapca. Všetky ostatné riešenia iba upevnia tesnenie na pokrývke pretlakového hrnca, čo dlhodobo vyústi do kopy zdravotných problémov. Odpojiť vplyvy, ktoré do neho hustia iní, (vysvetľovať im do úmoru), že je obeťou. Ego ryžuje z bytia obeťou.

Pracovať na tom, že „hoci som mal zlé detstvo, a môžem do konca života nariekať nad tým, čo bolo v minulosti nie mojou vinou, ale teraz som už podrástol a už nie som decko, a nedovolím, aby mi môj život bol kazený spomienkami na minulosť a nejakými odkundesmi.“ Niečo smerom ako že podlieha iba tomu, čo má v hlave.

Chlapec sa musí nahovárať, že na to, aby to prekonal, potrebuje zásah “z hora”, teda nejakú vyššiu energiu, bytosť, ktorá mu pomôže v jeho trápení. Musí odovzdať svoje trápenie tej energii, kozmickej energii, Bohu… Že sám o sebe je v tom bezmocný. Ísť pomáhať iným, napríklad psíkovi, mačičke, kosiť trávu susedom, pestovať reďkvičku doma v kvetináči od semena … Dostať z toho pocit zadosťučinenia, aký je šikovný. A pozývať tú energiu na pomoc. Princíp skupín AA. Ale skupinovú terapiu nevidím perspektívne, závisí ovšem na moderátorovi, lebo všedný-ja moderátor to môže viesť do skupinového nariekania, sťažovania, a potvrdzovania si chudáčikovstva.

Predošlú rodinu neposudzujeme, lebo tiež robila to najlepšie, čo vedela.

Sestra je zodpovedná za snahu a nie za výsledok. Úroveň vedomia chlapca bol daný pri narodení, takže pretvoriť 30 na 130 je nepravdepodobné, ak je to ozaj 30.

DRH (Střílky, Apríl 2024) : sú ľudia, ktorí sú radšej, nuž, radšej na ulici, a ja mám na starosti liečebný domov {pre pouličnú mládež} a mnohí z tých, v momente, keď ich prepustíte, tak… sa vrátia späť k samotnému zdroju ich vlastnej skazy. Vhupnú späť, {do} presne toho istého životného štýlu, k tým istým {spoločníkom}, veru.

Veľa trpezlivosti sestre praje Julo.

  

HONZA:

Informace k on-line a k osobním setkáváním:

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

PkP9 Setkání studijní / štúdijnej skupiny Dr. Davida R. Hawkinse (DRH) z České a Slovenské republiky se bude konat na Moravě (v ČR) v areálu Ášramu na zámku ve Střílkách, a přilehlých ubytovacích a stravovacích prostorách zámku a zámecké zahrady,

od 25.4. čtvrtečního večera v rámci předsetkání

a hlavní část od pátku 26.4. (od 17. hod) –  do 28.4.2024 (do 14-15 hod).

Plánovaný program:

Slovensky přeložená celodenní přednáška DRH z 2/2002,
ve kterém vysvětluje DRH cestu k Božství díky Neoblomné Subjektivitě
a téma s DRH o Indii;

V rámci předsetkání:
Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH a přednáška z 1/2002;

Dále v průběhu celého setkání:
Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět;
Můžete si vyzkoušet:

1. upravené jízdní kolo s obráceným natáčením řídítek (předního kola)
a
2. koordinaci pohybu při chůzi po třech destičkách.

Odkaz na stránku se setkáním:

https://www.hawkins.support/videa/pkp9-setkani-strilky-cz-25-26-4-az-28-4-2024/

 

Předáváme slovo Františkovi:

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka, (revidované Julem):

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme JENOM tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře. Boha nacházíme skrze jednoduchost. Přece je jednoduché zanechat komentáře. Tomu každý rozumí, ale trklo vám toto rozumění?

Například, nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správná nebo nesprávná, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti a vedou k láskyplnosti a k soucitu. Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i ve všech osobách kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně a bezúhonně, tedy, abychom se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byly vytvořeny pro ty, kteří naoko volí mít pokoj a klid, ale vnitřně ho nechtějí, chtějí mít pravdu.

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonávám potřeby přítomnosti, aniž bych si přál, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“ A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila a vykryštalizovala.

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřímném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

A jak Dr. Hawkins říká – Gloria in Excelsis Deo – čili Nejvyšší Sláva Bohu.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Minulý týden bylo darováno 9614 Kč

Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1TSEqtbWwu6axjZumdrBhFHqXtgYxoQNb/view?usp=sharing