. 104. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 24.10.2022

. 24. října/oktobra 2022

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 104. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Za měsíc září/september – bylo vámi darováno 10141 Kč. K 23. říjnu bylo darováno 6228 Kč.

 

Dnešní PROGRAM:

Do setkání bude vnášena určitá variabilita. Julo bude inspirovaný podle toho, co skupina „generuje“. Proto ani Honza u některých částí netuší, co bude jejich náplní a textově budou Julem doplněny až druhý den po setkání.

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_16. Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: – překvapení – výběr textů od Jula;
– ?

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– ?

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Odloženo na příště – Co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí a co si opakoval Dr. Hawkins – opáčko z 9. setkání.

 

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (76) na setkání z minulého týdne – 17.října/oktobra 2022.
– Odezva od Adama č.1 – dotaz – Čo to je duchovná bezúhonnosť?.
– Odezva od Adama č.2 – dva dotazy k obsahu z PkP č.6 ve Střílkách.
– Odezva od Miriam – krátký postřeh z příběhovosti.
– Na příště – Odezva od Igora – Igorovy „hraničné situácie“.

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

8.) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

 „Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

 Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

 2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_16. Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia;
Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i potřebná dopřesnění či přidá něco ze SUR 3.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

Klikni a otevři ke čtení
SUR 16 – Posledný krok na dosiahnutie osvietenia

 

HONZA:
3) pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


– překvapení – výběr textů od Jula;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení překvapení – výběru textů od Jula:

Julovo překvápko, texty dodá Julo…

 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Odloženo na příště – Co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí a co si opakoval Dr. Hawkins.

 

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a to zejména díky jeho partnerce, která Honzu podporuje a z jednoho průměrného úřednického platu víceméně chod skupiny umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 104 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (76) na setkání z minulého týdne – 17.října/oktobra 2022.
– Odezva od Adama č.1 – dotaz – Čo to je duchovná bezúhonnosť?.
– Odezva od Adama č.2 – dva dotazy k obsahu z PkP č.6 ve Střílkách.
– Odezva od Miriam – krátký postřeh z příběhovosti.
– Na příště – Odezva od Igora – Igorovy „hraničné situácie“ a jak 100hoven.
– ?

 

Ad: Odezva od Adama č.1 – dotaz – Čo to je duchovná bezúhonnosť?
Dotaz vznikl ve skupině vědomí na facebooku:

Adam se ptá:
Čo to je tá duchovná bezúhonnosť?

Julova Odpoveď: Je to nemateriálne zameraná orientácia na pozitívne energie, bez pretvárky vševediaceho vlka v ovčom rúchu.

Julo, kdo je ten vševědoucí vlk v beraním kožuchu?

Další odpoveď: jen ze záznamu

 

Ad: Odezva od Adama č.2 – dva dotazy k obsahu z PkP č.6 ve Střílkách:

Těmto dotazům přecházela výměna emailů, které uvedu předem:

Ahoj Honzo,

mám takový návrh. Mám několik dotazů, které bych chtěl prodebatovat. Na těch pondělních setkáních se mi to nějak nedaří. K dotazům se dostáváte (tedy k těm co nesouvisí s tématem) až někdy kolem půl jedenácté nebo i později. A pokud položím několik dotazů, tak se debata může protáhnout daleko po půlnoci. Mám zkušenost – někdy se na „chvíli“ spojím s Františkem – na pár dotazů – a je z toho rozhovor na tři hodiny.

Proto chci navrhnout, jestli by nešlo jedno pondělí vyhradit pouze na dotazy a jejich zodpovězení.

Nebo jestli je možno s Julem podebatovat i mimo pondělky. Ale myslím, že by možná taková debata byla zajímavá i pro ostatní.

Měj se fajn ať se ti daří. Adam

Honza odepsal:
Dobré ranko Adámku,

Což takto napsat něco jako odezvu nebo dotaz, a během několika setkání budeš mít jasno! 😀

Odezvy přicházení na řadu kolem 21 hodiny, to by mělo být v pohodě, ale nemůžeš nás zahltit všemi dotazy najednou…

Popřemýšlej o této možnosti. Můžeš být anonymní Adam, nebo vystupovat pod tvým jménem a případně pak po zodpovězení hned položit doplňující otázku, pokud to nebude jasné z první odpovědi…

Honza

Adam následně odepsal:

Ahoj Honzo,

klidně můžu pokládat dotazy písemně. Dnes tedy pošlu první dva (jsou ještě ke Střílkám):

  1. když vyslovuji Óm s plným soustředěním se, na jaké úrovni vědomí jsem?
  2. nerozumím Bezúhonnost si nenechá kydat na hlavu – toto bych potřeboval vysvětlit, protože se mě to týká, tak se chci zorientovat.

Díky předem za zodpovězení. V pondělí se uslyšíme. Měj se krásně a ať se ti daří.
Adam

Odpověď od Jula:

Ďakujeme za záujem o DRH.

.-1. Honza Adamovi: Zeptej se, a během několika setkání budeš mít jasno! Julova otázka: Kde také ponúkajú? Julo by sa tam rám prihlásil.

.0. Snažím sa čítania skrátiť, aby bol čas na otázky. (Po?)Treb(ov?)alo by to tak jaksi-taksi odvíjať.

.1. Snáď DRH mienil toto: 

Na akej som úrovni, keď sa rozhodnem Ómovať? Odpoveď: Na takej, akej si bol „minútu“ pred tým. Keď sa 30-dka rozhodne Ómovať, je to napríklad preto, lebo počula, že jej z toho spadnú zlaté dukáty do lona, ale stále bude 30-dkou. Keď sa 400-vka rozhodne Ómovať, je to napríklad preto, lebo počula, že to zaženie myšlienkovitosť na nejakú otravnú vec, ale stále bude 400-vkou.

Zmení sa mi úroveň vedomia ako dôsledok nekonečného zaostreného Ómovania? Nie. Ináč by DRH návod zo SUR3 bol: Ómujte do zlbnutia. Má Ómovanie podporný účinok? Áno. Ako má aj počúvanie klasickej hudby, aj troch skladieb, aj chodenie po labyrinte, aj návštevy katedrál, atď.

.2. Snáď DRH mienil toto:

Nie sme mlčiacimi svedkami, a vyhovárame sa, že „je to iba moja pracovná náplň“, alebo „zamestnavateľ to po mne chce, aby som to robil“, alebo „mňa sa to netýka“, alebo „trochu sa tu kradne, aj klame, a ja s tým nič nemám, potrebujem prijem“, alebo „práve vidím zlodeja ako okráda nejakú dievčinu na ulici, ale keďže to nie je moja dcéra, tak sa obrátim druhým smerom“, alebo „ja som iba dráb, mne kázali ich tĺcť a zabíjať“. DRH: nebojujte voči zlu, ale spravte príslušné opatrenia, a odsuňte sa. 

In peace, Julo.


Další odpoveď: jen ze záznamu

 

Ad: – Odezva od Miriam – krátký postřeh z příběhovosti.:

Ahojte všetkým,

Miriam píše len takú príbehovosť…

tento týždeň mala Miriam nasledovný…..došlo k totálnemu vykradnutiu našej kancelárie zo všetkým všudy…….. a Miriam mala tendencie hádzať vinu na druhých, ako a čo malo byť zabezpečené……úroveň vedomia mínus 1000………potom nasledovalo totálne uvedomenie toho, čo sa nazýva strach zo smrti ……..a potom bolo už len „idúc dopredu“, ……..

…áno, ako Julo povedal, čo tak prísť o strechu nad hlavou…..

Tak len toľko….Miriam ďakuje všetkým….a idúc dopredu, sa teší na ďalšie on line prednášky……..

Odezva od Jula jen ze záznamu.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.
  • Stránky hawkins.support byly vybaveny dokonalejším antivirovým a malwarovým zabezpečením, jehož součástí je i firewall, jde o placenou a dokonalejší verzi již používaného zabezpečení stránek. Bylo totiž zaznamenáno několik větších útoků. Tak Honza zvolil větší ochranu, na úkor rychlosti zobrazování stránek. Mají asi krátké zpoždění, ale za ten okamžik je vše překontrolováno – zda dotaz není poslán z již známých hackerských adres a tyto internetové adresy se neustále doplňují.

V „našich audiích“ postupně vznikají podsložky: SURy – MP3 z minulých setkání, Kniha B2 – části jednotlivých kapitol jako MP3, Julova doplnění – MP3 z minulých setkání, Opakování, Odezvy a Odpovědi a Otázky a Odpovědi. Kopírují strukturu bodů našich setkání.

Je to aktivita našeho člena skupiny, ne Honzova. Patří mu za to velká vďaka! J

Tyto nově vložené MP3ky je možné jen vyposlechnout, nebo kliknutím na název můžeme soubor stáhnout do mobilu či počítače.

Existuje ve skupině vědomí anketa ohledně zájmu a místa pro regionální setkání:
https://www.facebook.com/groups/vedomi/permalink/3441579769405173

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1J9qNiwjB6A3Pik8j188KmVeAI7BiS2xR/view?usp=sharing