10. Co znamená ‘vzdaní se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Pro českou a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55 a do češtiny převedl Karel

Co znamená ‘vzdaní se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením? 04

„To, v čem to ve skutečnosti spočívá je být v neustálém střehu a vytrvale v něm zůstavat (…) Jednou přijde čas, kdy to znamená provádět jakýkoliv postup, který děláte, bez výjimky, a soustavně (…) čas začít to brát skutečně velmi vážně. V tomto bodě – řekněme, že používáte postup, který jsem nejčastěji používal – je to vzdávat {pouštět} a uvolňovat vše v okamžiku vzcházení {vznikání/rašení}. Takže to, co vzchází ve vědomí, je jako vlna, trvající jakoby 1/100 sekundy; přichází, vrcholí a potom opadává. A to uvolňování je na jejím vrcholu. Takže člověk jakoby se soustavně vznášel nad vlnami. Jinými slovy – {přitom jak} všechny tyto myšlenky začínají vzcházet, vytušujete jejich záměr, který jste už ale přitom uvolnili. Vše odevzdávejte Bohu. A stane se to nepřetržitým, neustálým, nonstop.

Vzpomínám si, že jsem se jednou snažil zbavit nějaké připoutanosti {k čemusi}, a 11 dní jsem seděl a nedělal nic jiného kromě zbavovaní, zbavovaní se té připoutanosti. Každou myšlenku, každý pocit, každou vzpomínku – všechno, jak to vzcházelo {přicházelo/rašilo}, jsem odevzdával {pouštěl}. Víte, neboť energie za některými myšlenkami se nasbírala během mnoha {epizod}životů (…)

Takže upřímná duchovní práce spočívá

v nepřetržité ochotě uvolňovat věci přitom, jak vzchází {objevují/raší}

– a to dle přístupu, který sdílím.

Jak věci vzchází, zanechávat jich.

Být ochotný vzdát se:

 ‘chtění’ jakýmkoliv vecím vládnout.

 chcít {čokoliv} měnit, aby bylo po mém,

 odmietnutí to odevzdat Bohu (…)

{Ode}Vzdáním sebe samého tomu, co se dere na povrch, je postup, jak to{, obsah, který sa dere do mysli} nakonec jednou vymažeme. Vymažete to tím, že zvolíte jít s tím, a zanecháte chtění to měnit v průběhu toho, jak to vzchází. {Loď plující s proudem řeky nepociťuje její tok, nejsou tu dorážející vlny, a loď je v “klidu”}.

Postupovat takto popsaným způsobem znamená dělat ho nepřetržitě, {stůj co stůj}, bez ohledu na to, co se děje {okolo vás}, soustavně. Obvykle to člověk může dělat jen v nějakém časovém intervalu, ale samozřejmě, když už jste zkušenější, můžete se navrátit do tohoto nejvyššího stavu, neboť víte, že vám to zabere asi hodinu uvolňování mezitím nakupených {„nakoupených“} věcí, a pak tento stav přebere váš chod. Ale potom jste, z pohledu světa, paralyzovaní v každodenním fungování.“

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Vše odevzdáváte Bohu, soustavně, včetně pocitů, událostí a

myšlenek – vše, {už} při vzcházení, odevzdáváte nepřetržitě Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008