10. Co znamená ‘vzdaní se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením?

Pro českou a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55 a do češtiny převedl Karel

Co znamená ‘vzdaní se’ z hlediska posledních metrů finiše před osvícením? 02

„Na čem to ve skutečnosti stojí je být v neustálém střehu, vytrvale v něm zůstavat (…) Jednou přijde čas, kdy to znamená provádět jakýkoliv postup, který děláte, bez výjimky, a soustavně (…) čas začít to brát skutečně velmi vážně. V tomto bodě – řekněme, že používáte postup, který jsem nejčastěji používal – je to pouštět a uvolňovat vše v okamžiku vznikání/rašení. Takže to, co raší ve vědomí, je jako vlna, trvající jakoby 1/100 sekundy; přichází, vrcholí a potom opadává. A to uvolňování je na jejím vrcholu. Takže člověk jakoby se neustále vznášel nad vlnami. Jinými slovy – jakmile všechny tyto myšlenky začínají rašit, vy rozpoznáváte jejich záměr, který jste už ale přitom uvolnili. Vše odevzdávejte Bohu. A stane se to nepřetržitým, neustálým, nonstop.

Vzpomínám si, že jsem se jednou snažil zbavit nějaké připoutanosti k čemusi, a 11 dní jsem seděl a nedělal nic jiného kromě zbavovaní, zbavovaní se té připoutanosti. Každou myšlenku, každý pocit, každou vzpomínku – všechno, jak to přicházelo/rašilo, jsem pouštěl. Víte, neboť energie za některými myšlenkami se nasbírala během mnoha životů (…)

Takže upřímná duchovní práce spočívá

v nepřetržité ochotě pouštět věci přitom jak se objevují/raší

– a to dle postupu, který sdílím.

Když věci raší v mysli, pouštět je,

být ochotný vzdát se ‘chtění’ do všeho se míchat.

Ochota vzdát se

chtít něco měnit, aby bylo po mém, odmítnutí to odevzdat Bohu (…)

{Ode}Vzdáním sebe samého tomu, co se dere na povrch, je postup, jak to nakonec jednou vymažeme. Vymažete to tím, že zvolíte jít s tím, a zanecháte chtění to měnit v průběhu toho, jak to vzniká/raší. {Loď plující  s proudem řeky nepociťuje proud, nejsou tu dorážející vlny, a loď je v “klidu”}.

Postupovat takto popsaným způsobem znamená dělat ho nepřetržitě, bez ohledu na to, co se děje, soustavně. Obvykle to člověk může dělat jen v nějakém časovém intervalu, ale samozřejmě, když už jste zkušenější, můžete se navrátit do tohoto nejvyššího stavu, neboť víte, že vám to zabere asi hodinu uvolňování mezitím nakupených věcí, a pak tento stav přebere váš chod. Ale potom jste, z pohledu světa, paralyzovaní v každodenním fungování.“

Predchádzajúce preložil Julo z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Devotion: The Way to God Through the Heart“, Sep 2002, Disk 2, 33:55

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

„Vše odevzdáváte Bohu, nepřetržitě, včetně pocitů, událostí a

myšlenek – vše, {už} při vzniku/rašení, odevzdáváte nepřetržitě Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

Total Page Visits: 93 - Today Page Visits: 2