SUR 3 – Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540) – ČZ 112. OLS skupiny Dr. Hawkinse

Částečný záznam 112. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse z 19.12.2022

Přesný text není zpracován.
Pokud se najde dobrovolník ochotný přepis vytvořit, prosíme, aby nejprve u správce skupiny ověřil, zda na přepisu již někdo nepracuje.
Email: jan.macto@gmail.com a tel: +420 608119880. Děkujeme.

 

Základní text:

SUR3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni a otevři ke čtení
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si