. 158. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 6.11.2023

. 6. listopadu/novembra 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 158. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Termín pro příští setkání ve Střílkách je tedy stanoven na  26.- 28.4. 2024 a předsetkání od večera 25.4.2024. Přihlášky a zálohy se budou přijímat až od ledna příštího roku.

Honza sestříhal páteční záznam z podzimního osobního setkání, kde Julo na úvod setkání zopakoval učení Dr. Hawkinse a umístil toto video na Hawkins.support do oddílu Naše videa, je to 13. video.

Také dnes bude setkání odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

Dnes přišla jedna odezva mailem.

 

Odezva :

Dobré ráno,

Moja otázka sa týka pýtania si božej priazne a milosti.

V modlitbe si pýtame božiu priazeň a milosť. Prečo si ju máme pýtať? Veď už ju máme, či? Aspoň ja to chápem tak, že každý ju má, len nie každý je pripravený ju prijať. Inak mi to nedáva zmysel.

Ďakujeme za odpoveď, pri odpovedi preferujem použiť meno Palo.

Ešte raz dobré ráno

Palo

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

.2.6.33.   Je úplne bezpečné odovzdať všedné ja Ja-Bytiu. Bezpodmienečná láska Ja-Bytia k všednému ja je zárukou jeho milosti {, vo význame zmilovania sa}. Vyžarovanie Ja-Bytia k všednému ja je doménou Ducha Svätého, ktorý je spojovacím článkom medzi duchom a egom. Modlitbou žiadame, povoľujeme, a rozhodujeme sa prostredníctvom slobodnej vôle, že umožníme Duchu Svätému, aby bol naším sprievodcom. Vďaka Božej priazni je umožnená premena k osvieteniu.

.2.8.32.    Ísť za hranice známeho si vyžaduje odvahu, vieru, a presvedčenie. Vyžaduje si to aj duchovnú moc a energiu, ktorých zdroj je vrodený vyšším poliam vedomia, a veľkým učiteľom a ich učení. Samotné osvietenie nastáva z Božej priazne {prvý predpoklad}, ale zároveň sa objavuje iba na základe vlastného vnútorného súhlasu a rozhodnutia {druhý predpoklad}.

.2.9.12.

Mylná predstava {naozajstnosti existencie} ega sa rozpustí,
keď sa označenie {, zámeno} ‘ja’ odstráni zo všetkého konania.

To, čo ego vydáva za svoje činy, sú len {v samotnej štruktúre ega} samoexistujúce charakteristické vlastnosti, ktorých fungovanie je automatické, určené miestnymi podmienkami, a bez {nejakého} pomyselného ‘ja’ ktoré by ich {, tieto činy ega,} uvádzalo do chodu. Človek nemyslí, necíti, ba ani neexistuje vďaka činnosti alebo rozhodovaniu nejakého vnútorného, neviditeľného ‘ja’. Myslenie a cítenie sa vyskytujú nepýtané {, prichádzajú sami od seba; nikto ich ‘nepovolil’}. To, čo hľadá vyššiu pravdu, nie je osobné ‘ja’, ale črta samotného vedomia, ktorá sa prejavuje ako inšpirácia, oddanosť, venovanie sa veci, a vytrvalosť, čo sú všetko črty duchovnej Vôle. Preto, zdrojom hľadania Ja-Bytia je samotné Ja-Bytie {, pozri modrú vetu .9.8.}, ktoré oživuje potrebné pochody, na základe svojich vlastných čŕt, ktoré {, pochody,} sú napomáhané Božou Priazňou.

.9.17.   {Duchovná} Vôľa je uvádzaná do chodu {, ako aj} je posilňovaná {našou} oddanosťou, a ona {, Vôľa} odpovedá {na našu oddanosť} inšpiráciou, čo vedie k {nášmu} ožiareniu Priazňou. Osobná vôľa sa rozpúšťa do Božej Vôle, a iskra, ktorá vedie k duchovnému hľadaniu a skúmaniu, je Božím darom.

 

HONZA

Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Termín pro příští setkání ve Střílkách je tedy stanoven na  26.- 28.4. 2024 a předsetkání od večera 25.4.2024. Přihlášky a zálohy se budou přijímat až od ledna příštího roku.

Honza sestříhal páteční záznam z podzimního osobního setkání, kde Julo na úvod setkání zopakoval učení Dr. Hawkinse a umístil toto video na Hawkins.support do oddílu Naše videa, je to 13. video.

FRANTIŠEK:

Shrnutí od Františka:
Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.

To nám umožňuje alespoň jednou za týden si uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. A tedy jak jsme si jindy řekli, na co vrháme pohledy a komentáře, tedy na to, co chceme, ale i nechceme, to potom intenzivněji chytáme. Je na nás, kolik pozornosti věnujeme vzcházejícímu obsahu. A zde je nutno říci, že my usilujeme jít směrem, kde nemáme komentáře.

Nic není dobré ani zlé, jen myšlenky skrze naše stanoviska to dělají takým. Tedy, když jsme se všemi myšlenkami v pokoji a klidu, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pokoji a klidu. Záleží na tom, kde libovolně uděláme čáru rozdělující dobro od zla, která definuje naši dualitu. Zde je nutné si odkrýt, že všechny názory či stanoviska jsme nakoupili jako děti od svých rodičů, sourozenců, učitelů a jiných, kteří nás vychovali, jak nejlépe uměli a rovněž také z předcházejících epizod života. Upouštíme od stanovisek, ale ne proto, že jsou správné nebo nesprávné, ale proto, že toto upouštění vede k zvýšení úrovní vědomí, co nás vede k pokoji a klidu. 

Jak to udělat?

Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás vtahují k vidění nevinnosti, vede k láskyplnosti a soucitu. 

Ukázalo se, že jediným účinným pomocníkem je pokorné uvědomování si vlastních nedostatků a nevědomostí. Každý, tedy i já, dělá vždy to nejlepší, co umí a čeho je schopný. Jinak řečeno, tímto vlastně uznáváme Já-Bytí, v nás i všech osob kolem nás.

A dáváme pozor, abychom v životě jednali oddaně a bezúhonně, tedy aby jsme se nešťourali, ve svém každodenním životě, s energiemi pod úrovní 200, což je úroveň bezúhonnosti. Zde je vhodné si připomenout, že tedy nemusíme sledovat světové zprávy a šťourat se v nich. Všechno jsou vlastně pohádky, které byli vytvořeny pro ty, kteří nevolí mít pokoj a klid, ale chtějí mít pravdu. 

Vhodné je opakovat si jakoukoliv jednu modrou větu, kterou si týdny, měsíce či i roky oddaně říkáme a používáme na všechno, co nás každý den potkává. Příkladem jsou věty:

„Vykonáváme potřeby přítomnosti, aniž bychom si přáli, aby věci byly jinak.“

„A budu vědět, co je třeba vědět, až to bude třeba vědět (vidět, slyšet, poznat…).“

„A jsem zodpovědný za úsilí a ne za výsledek.“

„Všechen strach je mylnou představou, a já to bezpodmínečně vím, jdu skrze něj, stůj co stůj. V absolutní Skutečnosti okamžiku jsem vždy v bezpečí.“ Důvodem proč většinu věcí děláme, je ze strachu z nemoci, z chudoby, ze stáří či ze smrti.

„Myšlenky naskakují oproti tichému pozadí nemyšlenkovitosti.“

A na každou myšlenku, moji i jiných, máte právo si říci: „Děkuji za pozvání, nepřijímám!“

A jak jsme si již řekli, modlíme se soustavně o Boží Přízeň, čili o přeměnu vyvolávající duchovní energii, která jakoby nabuzovala možnosti, které by nám snad jinak nepřišli na mysl v tom čase. Například o Přízeň na vzdávání našich nakúpených stanovisek, snad i bezeslovně, aby se naše situace ve vzájemném pokoji a klidu nějak poriešila. 

Pomoc Boha se projeví tehdy, když si přiznám, že s těmi problémy se já sám neumím vyspořádat, jsem v koncích a jednoduše je vzdávám Bohu.

Takto vědomě zlehka obměkčujeme naše zaryté stanoviska a postupně uvolňujeme překážky k pokoji a klidu v nás, tedy představy a koncepty v nás. Jednoduše řečeno, přestáváme šťúrat myšlenkovitostí do pozorovaných lidí a věcí a dovolujeme jim být tím, čím jsou. Vlastně umožňujeme jiným spravovat jejich karmu a nesnažíme se je měnit. Jinak řečeno, máme ochotu vzdát se své  tvrdohlavosti, čímž otevíráme prostor Duchovní Vůlí Já-Bytí. Postupně děkujeme všem emocím a pocitům za pozvání, které nepřijímáme, ale naopak vzdáváme je, protože z nich neustále džusuje náš ego-macík, který chce soustavně zakusovat a nechce mít pokoj a klid. Při upřimném zaostření je vidět, že každá emoce je sama o sobě její vlastní odměnou.

Boha nacházíme skrze jednoduchost. 

Děkujeme ti, Ó Pane, za tvoji Boží přítomnost, která se projevuje jako pokoj, ticho a existence. A dospějeme k poznání, že „Moje skutečnost je dokonalá vyrovnanost a souladná souhra.“

 

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo darováno 2480 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1cJPAIX3Ci101uy_ALRjVRek3YBk_uYsz/view?usp=sharing