Přehled – Překonání

Předcházející část: Kapitola 15: Radost, bezpodmínečná láska a extáze (úroveň 540 – 599)

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.

Překlady profesionálů mají vyšší kvalitu než amatérské překlady, které jsou umístěny zdarma na hawkins.support a jsou čtivější, lze z nich obsah lépe pochopit a vstřebat.

Proto jsme se rozhodli vám nabídnout i oficiálně vydané knihy. Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpopořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

Oddíl čtvrtý

 Úrovně vědomí 600 – 1000 stavy osvícení

Přehled Transcendence
Kapitola 16 Mír, Blaženost a Osvícené poznání (Úroveň 600 – 699)
Kapitola 17 Realizace JÁ (Já-Bytí)

(Úroveň 700 – 849)

Kapitola 18 Osvícení

(Úroveň 850 – 1000)

Oddíl čtvrtý – Přehled

Dokonalost

Osvícené poznání, Realizace JÁ (Já-Bytí) a Osvícení označují božské stavy, které mají historicky prokázané nejvyšší úrovně vědomí. Tyto podmínky představují překonání omezení linearity ega a začne vyzařovat nekonečná Realita a zdroje Bytí.

Technicky vzato se osvícené stavy objevují na úrovni vědomí 600, což je nekonečný Mír a Blaženost osvětlená září vyššího Já. To, že se Přítomný Bůh ukáže jako „Já“, často brání v pokračování v obyčejné lidské činnosti a vede k odstoupení od světa, nebo může dokonce vést k fyzickému odchýlení se od něj, což se děje u padesáti procent těch lidí, kteří tohoto stavu dosáhli. Stav Blaženosti je úplný a je charakterizován vymizením ze všech tužeb, potřeb nebo libostí či nelibostí, včetně tělesných.

Úrovně od 700 do 850 jsou extrémně vzácné a byly označeny jako stavy Realizace JÁ (Já-Bytí) a transcendence, které jsou charakteristické pro velmi pokročilé učitele. Ti často mají tendenci zůstat v dané úrovni po celý život. Jedinečnost těchto úrovní přitahuje následovníky a oddané, kteří následně přepisují vzpomínku na učení ve zkrácené formě pro budoucí následující generace.

Ke stavům velmi pokročilých úrovní vědomí došlo opakovaně v historii v různých náboženských kulturách a civilizacích. Přestože pokročilé stavy vědomí (satori) se mohou přechodně objevit u vysoce pokročilých duchovních adeptů, stává se vzácně, aby se staly trvalými a tak vedly k plné zralosti učitele. Když k tomu dojde, nauky mají velkou hodnotu pro celá staletí a jsou přeloženy do mnoha jazyků a mají uznávanou hodnotu pro lidstvo.

Platí, že nauka má stejnou úroveň vědomí jako její učitel, proto jsou nesprávné interpretace nauky nebo špatné překlady rozeznatelné podle toho, že se svou úrovní vědomí liší od úrovně učitele. To je důležité, protože taková nedorozumění jsou velmi častá, a odchylky a chyby dokonce převládají v některých náboženstvích, které proto mají nižší úroveň vědomí než původní učení.

Nejvzácnější ze všech v celé historii jsou výskyty úrovně vědomí nad 850, které představují plnou realizaci božství nesoucí jakýkoli název. I zde se často vyskytují dezinterpretace, spolu s nedostatkem pochopení pravdy, která se tímto stala nepochopená v důsledku omezení kapacity ega / mysli pochopit výuku. Proto má velkou hodnotu validace učení nejvyšších velkých mudrců, kteří sami byli velmi v pokročilém stavu vědomí.

Přes svoji vzácnost měli osvícení duchovní učitelé v průběhu historie velký vliv na civilizace a jejich učení silně ovlivnila všechny úrovně společnosti, ať už se to otevřeně přiznává, nebo ne. Například, v současném světě se objevil vzor institucionalizace a absorboval výhody spirituálních pravd do základních struktur společnosti a následně popřel nebo vyřadil zdroje těchto inspirací v procesu sekularizace.

Každý člověk se musí rozhodnout pro to, v co uvěří, co pro něj bude konečnou pravdou pro život. To platí i v případě přesvědčeného ateisty. Rozlišení iluzorního dobra od skutečného dobra je v dnešním světě nyní možné snadno určit vznikem vědy o vědomí, která odděluje iluze a vnímání ega od potvrzené pravdy, stejně jako vznik hutnictví umožnil rozlišovat mezi bláznovým zlatem a ryzím kovem, a testování DNA umožnilo potvrzení totožnosti. I přesto, že lidská mysl je náchylná k chybám, přesto sleduje to, co vnímá jako pravdu a prostředky k jejímu objevu. Stejná cesta je demonstrována upřímností přísně materialistického vědce, který považuje intelekt za jedinou oporu pravdy.

Kromě výuky samotné Pravdy, Osvícení učitelé emitují silné pole inspirace, oddanosti a soucitu, které povznáší celé energetické pole lidstva. Bez vzniku této mocné božské duchovní energie by se evoluce vědomí lidstva zastavila na úrovni 200 a bránila by dalšímu vývoji, kterým je stav Osvícení a představuje nejzazší možnost a proveditelný potenciál. Proto Ježíš Kristus prohlásil, že je současně „Syn člověka“ a „Syn Boží“ v důsledku vtělení božství. Krišna reprezentoval pravdu Nejvyšších učitelů, a Buddha učil, že Nejvyšší stav se nedá pojmenovat.

Tyto pravdy lze v dnešním světě potvrdit využíváním kalibrace úrovní vědomí, které potvrzují, že Avataři na úrovni vědomí 1000 představují nejvyšší stupeň dosažený v lidské oblasti. Tedy úcta k úrovni velkých učitelů v historii je založena na potvrzené skutečnosti a nikoli jen na mýtu. Dokonce i metoda kalibrace vědomí samotného vznikla jako důsledek snahy lidstva o hledání pravdy a přinesla prostředek rozlišování, který je mimo schopnosti i těch nejvzdělanějších intelektů (např. Newton, Freud a Einstein měli úroveň vědomí 499).

 

Následující část: Kapitola 16. Harmonie, Blaženost a Osvícení (úroveň 600 – 699)

Napsat komentář