. 36. Jak obejít ego; Náhlé Osvícení; Subjektivita mudrce; Živé setkání v září – 5.7.2021

Záznam on-line meetingu ze 5.7.(jul)2021 na téma: Jak obejít ego; Náhlé Osvícení; Subjektivita mudrce; Živé setkání v září?

5jul2021

Vítám všechny, kteří právě sledují naše prázdninové a současně sváteční, on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse. V dnešní den totiž v České i Slovenské republice slavíme příchod Cyrila a Metoděje, kteří přišli na Velkou Moravu v roce 863.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíčku, jen nevíme, KDY to přijde! 🙂

 

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

 

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Jak obejít ego? – začátek 5. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

   

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

– Náhlé Osvícení

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (08) na setkání z 21. června/júna 2021.

– Info k živému setkání v září/septembri 2021
– Jaká je subjektivní realita mudrce?

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Nečteno: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Jak obejít ego? – začátek 5. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’..

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo a těším se na překlad začátku páté kapitoly. Je nabitý větami, které Julo označil „tlsto“ a modře, s tím že je i okomentuje…

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 5

Ako Obísť Ego

Jednoduchosť

 1. Jadro, {teda podstata} všetkých veľkých duchovných učení a učiteľov sa dá zhrnúť doniekoľkých jednoduchých odsekov. (Z praktického hľadiska, všetky {veľké učenia} spočívajú vo výstrahe vyhýbať sa tomu, čo človeka pri svalovom testovaní oslabuje, a nasledovať to, čo ho posilňuje!)
 1. Zvoľte si: byť uvoľneným, neškodným, odpúšťajúcim, súcitným, a bezpodmienečne milujúcim, ato voči všetkému životu, vo všetkých jeho prejavoch, bez výnimky, vrátane seba samého. Zamerajte sa na nesebeckú službu, rozdávanie lásky, ohľaduplnosť, a úctu k všetkým stvoreniam.
 1. Vyhýbajte sa negativite, a túžbe po svetáctve – s jeho chamtivosťou po pôžitkoch amajetku. Zrieknite sa mienkotvornosti, posudzovania správnosti oproti nesprávnosti, ješitnosti mať ‚pravdu’, a pasce mravopočestnosti. {zrejmý preklep v originály: forego vs. forgo}.
 1. Snažte sa skôr porozumieť, než odsudzovať. Uctievajte učiteľov týchto základných princípov, a ignorujte všetkých ostatných {učiteľov}. Uplatňujte tieto zásady pri vašom pohľade na seba samého, ako aj na iných. Dôverujte láske, milosrdenstvu, nekonečnej múdrosti, a súcitu Božstva, ktoré prekukne všetky ľudské chyby, obmedzenia a{morálne} slabosti. Vložte vieru, a dôveru, v lásku Boha, ktorý je všeodpúšťajúci, a pochopte, že odsudzovanie, a strach – že budete súdený, pramenia z ega. Tak ako slnko, Božia láska žiari rovnako na všetkých. Vyhnite sa negatívnemu zobrazovaniu Boha, ako chyby, ktorá pripisuje ľudské vlastnosti Bohu, ktorý sa tým pádom stáva žiarlivým, nahnevaným, ničiacim, predpojatým, uprednostňujúcim, pomstychtivým, neistým, zraniteľným, robiacim dohody, a pod.

Vzdávanie {Pripútaností} a {Naša} Obeta

 1. Sú to náhodné pojmy, ktoré vychádzajú z toho, že sa človek pozerá na duchovné princípy z uhla pohľadu ega, ktoré má vlastné osobné záujmy, a odôvodnenia negatívneho postoja. Pre ego, duchovné princípy predstavujú prípadnú {nevyhnutnú} stratu stanoviska, ale zpohľadu ducha sú ziskom.
 1. Prvotné vzdávania sa, a obety, jednajú s nahradením {našej} pýchy za pokoru. Vpraxi {to vyzerá tak, že} človek jednoducho vzdáva pýchu {a hrdosť zo sústavného vyjadrovania svojich ‘dôležitých a svetoborných’} názorov a posudzovania. Zanechanie stanovísk odstráni prekážku spojenú so {všedným ja neustále používanou} ‘chybou protipólov protikladov’, ktorá je dualistickým následkom zdanlivosti vnímania. {Nová téma:} Zanechaním, na seba vzťahujúceho sa pojmu, ‘ja’, používaného zo zvyku pri myslení {a hovorení o sebe}, sa oslabuje opantanosť narcistickým jadrom ega. Nahraďte návyk {používania} osobného zámena ‘ja’, a vyjadrujte nápady v tretej osobe. {Nová téma:} Používanie neosobných vyhlásení o tom, ako sa veci zdajú {pozor, nie ako zdanlivo ‘sú’}, predchádza osobnému zamotávaniu sa do problémov. Neosobné výroky {teda od ktorých sme emocionálne oddelený} sú zvyčajne vyváženejšie a objektívnejšie, pretože pri argumentácii zahrňujú viaceré uhly pohľadu, a nie iba jednostranný, zaujatý pohľad.
 1. To, čoho sme svedkami vo svete {všedných ja} ľudských udalostí, nie je ani ‘správne’, ani ‘nesprávne’, ale je to predvádzanie sa energetických polí vedomia, ktoré savtierajú, a vyjadrujú prostredníctvom daných jednotlivcov, pri určitých {, na zviditeľnenie priaznivých,} podmienkach v čase a na určitom mieste. Ak sa vyhneme teoretickému stanovisku, že ľudia ‘by mohli’ byť inakšími {vo svojom správaní}, než akými sú, vidíme, že ľudia si vlastne nemôžu pomôcť, aby boli inakšími, než akými sú. Keby {ľudia} mohli byť inakšími, tak by nimi boli! Obmedzenia stanovujú {zobraziteľné} možnosti; teoretické neexistuje, nie je to skutočnosť, ale je to {iba} predstavivosť. Je nezmyselné odsudzovať ľudské správanie tým, že ho porovnávame s našim teoretickým ideálom.
 1. Rozhorčenie {z mravopočestnosti} ustupuje súcitu na základe porozumenia, a privádza do popredia pravdivosť veľkých historických výrokov: „Nevedia, čo robia“, {Lk 23:34} – (Ježiš Kristus), alebo: „Jediný hriech je nevedomosť {Skutočnosti}“ (Budha).

Preklenovanie Negatívneho

 1. Nie je veľmi efektívne ani prínosné ‘bojovať proti hriechu’ a púšťať sa do zápasu, pri ktorom používame ‘silu vôle’ na prekonanie nedostatkov. Toto sú už {sami o sebe} stanoviská a pasce, ktoré spútavajú myseľ v dualistickej chybe ‘protikladov’.
 1. Spôsob, ako sa vymotať z konfliktu, nespočíva v snahe odstrániť negatíva, ale vtom, že si vyberieme, a prijmeme pozitíva. Pohľad, že životným poslaním človeka je skôr porozumieť než súdiť, automaticky rozuzľuje morálne rozpaky zo zdanlivo nevyriešiteľných situácii. Pracovníci v určitých odborných zamestnaniach to robia neustále. Lekári a právnici dokonca aj hovoria svojim pacientom a klientom , že ich pracovnou náplňou je liečiť alebo obhajovať, a nie súdiť. Chirurg rovnako operuje zlomený bedrový kĺb svätca ako aj zločinca. Bežné vyhlásenie je: „Nie je mojou funkciou ani úlohou súdiť v takýchto veciach“.
 2. Veľkú úľavu zažijeme, keď si uvedomíme, že prijatím duchovného života, sa dá mravopočestné odsudzovanie a nenávisť, ktorá vzniká {zo všedného ja}, prenechať iným. Toto úsilie o duchovné ‘dobro’ prospieva celému ľudstvu, a preto je možné povedať, že je to najchvályhodnejšie poslanie zo všetkých.
 3. Záväzok k duchovnosti teda predstavuje zreteľne inú rolu, ktorá sa líši od roly neangažovaného človeka. To nesie so sebou {aj} iný súbor noriem {správania}, {aj} inde nasmerovanú energiu a pozornosť, než aké sú pri bežnej honbe za daromnosťami ega asvetských úspechov. Človek obetuje majetkový či egocentrický zisk pre duchovný pokrok, a tým, že to robí, sa pominuteľné podriaďuje trvalému, a volí sa to, čo má skutočnú hodnotu, pred tým, čo je len mylnou predstavou. Meradlo, ktoré je užitočné pri rozhodovaní, je premietnutie sa do budúcnosti na smrteľnú posteľ, a spýtať sa: „Za ktoré rozhodnutia chcem byť {na nej,} v tom čase zodpovedný?
 1. S istotou vieme, a to z duchovného skúmania (, ktoré si môže každý {svalovým testom} overiť), že vedomiu neunikne ani jediná štipka života; všetko je brané do úvahy, aza všetko sa nesie zodpovednosť, a nič nezostáva nepovšimnuté alebo nezaznamenané. To je vo všeobecnom súlade so súhrnom skúsenosti a múdrosti človeka naprieč všetkými kultúrami, a dobami, a je to spoločná črta všetkých náboženstiev a duchovných učení.
 1. V praxi to vyzerá tak, že človek prekoná negatíva tým, že jednoducho volí opak. Vďaka vnútornej disciplíne, ktorá vyplýva z vášnivého záväzku {k zvyšovaniu si úrovne vedomia}, negatívne voľby {konania} prestanú byť pokladané za {vhodné a dokonca prípustné} možnosti. Všetci sa potom stávame tými, ktorí majú námietky na základe svedomia, a to tým, že vytýčime čiaru {pre nás prípustného správania sa} a stanovíme hranice. K tomu dochádza skôr automaticky ako dôsledok voľby duchovných cieľov, ktoré si ceníme viac, ako ciele sveta {všedných ja, akými sú napríklad sláva, majetky, výhra za každú cenu, atď.}.

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.14:
– Náhlé Osvícení

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění. Možná i zopakuje některé modré věty z předchozích stran.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

Náhle Osvietenie 03

Duchovná Skutočnosť je väčším zdrojom rozkoše a uspokojenia, než aké môže poskytnúť svet. Je nekonečná, a sústavne dostupná v prítomnosti, namiesto v budúcnosti. Je vlastne viac fascinujúca, pretože človek sa naučí žiť na vrchole práve prítomného okamihu, namiesto {toho, aby žil} na chrbte {, na zadnej, opadávajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje minulosť, alebo na čele {, na prednej, vznikajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje budúcnosť. Človek má väčšiu voľnosť, keď žije na fascinujúcom {sťaby} ostrí noža {práve prítomného} okamihu, než ako keď je väzňom minulosti, alebo má očakávania od budúcnosti.

Ak je cieľom života robiť to najlepšie, čo človek vie, a to v každom odvíjajúcom sa okamihu {svojej} existencie, potom, prostredníctvom duchovnej práce, už unikol hlavnej príčine utrpenia. V momentke nekompromisne prítomného {okamihu}, sa neodohráva absolútne žiaden životný príbeh, na ktorý treba reagovať alebo ho upravovať. S týmto jednobodovým zameraním mysle sa čoskoro stane zrejmým, že všetko jednoducho ‘je také, aké je’, a to bez komentárov alebo prídavných mien.

Ak v {každom}, práve prebiehajúcom okamžiku každého okamihu,

je absolútna ochota sa mu totálne odovzdať,

človek môže razom, v bleskovom okamihu,

preklenúť ego,

      a otvorí sa cesta pre Poznanie, kde Božie Svetlo, ako Ja-Bytie, odhalí Zdroj Všetkej Existencie a Skutočnosti.

Ak ego nemá ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť, na ktorú sa môže zamerať, tak sa umlčí. Je nahradené Tichom Božej Prítomnosti; a teda cesta k náhlemu osvieteniu je sústavne dostupná. To nastáva prirodzene {samo od seba}, keď sa vzdáme fascinácie príbehu o ‘nás samých – o sebe’, a to z minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti.

Mylná predstava ‘Teraz’ je nahradená skutočnosťou ‘Sústavnosti’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

HONZA: Julko, děkujeme za vše, co pro naši skupinu děláš, i za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (09) na emaily a setkání z 28. června/júna 2021.

Na dnešek mám připravené dva body:
a. – Info k živému setkání v září/septembri 2021
b. – Jaká je subjektivní realita mudrce?

 

ad a.) Info k živému setkání v září/septembri 2021

Minulý týden proběhlo zjištění termínu, kdy bude nejvhodnější se naživo setkat i předběžný počet zájemců o setkání. Vyjádřilo se celkem 40 osob, přičemž největší shoda kolem 25 bylo ve dvou termínech – v září/septembri od pátku do neděle – 10.-12.2021 a 17.-19.9.2021. Důvodem zjišťování předběžné účasti bylo, že kapacita hotelu v Radějově je již letos obsazena a musím hledal jiné místo.

Když jsem s Julem připravoval některé z předchozích setkání a mluvili jsme o živé akci, Julo se zmínil, že v Kanadě dokonce pořádají i svatby ve „vyčačkaných“ stodolách. Tím mne přivedl na myšlenku uspořádání živého setkání v místě, kde je taková hala – stodola pro akce používána. Je součástí vegetariánské bio restaurace Tilak ve Střílkách, s možností ubytování v nedalekém Ašrámu, kde je možné v omezeném počtu přenocovat v pokojích hotelového typu ( 20- 30 lužek) a téměř neomezeně ve vlastním spacáku na vlastní karimatce. Totiž, v roce 2018 jsem byl ve Střílkách na třídenní akci, kterou spolupořádal majitel restaurace a bylo to skvělé, proto mi to hned naskočilo.

Zatelefonoval jsem do restaurace i na ubytování a zjistil, že restaurace má volné oba termíny, ale Ašrám má volné pokoje jen v termínu 17.-19.9.2021. Z toho vyplývá, že se sejdeme ve Střílkách v restauraci Tilak 17.9., v pátek odpoledne a ukončení bude 19.9.2021 – v neděli odpoledne.
Požádám o cenovou nabídku za všechny služby a zjištěné ceny promítnu do závazné přihlášky na živé setkání a přihlášku s programem vložím na web hawkins.support. Ti, co mají předplaceno z minulé – nekonané akce v Radějově to už mají i zazálohováno, jen se přihlásit. Ostatní po odeslání přihlášky zašlou i zálohu na náš účet v družstvu Evoluce. Věřím, že setkání hladce proběhne za účasti všech zájemců z České i Slovenské republiky.

 

ad b.) Jaká je subjektivní realita mudrce?
Co říci k tomuto podbodu úvodem?

Ozval se mi, řekněme Adam, že by potřeboval správně přeložil od Jula JEN jednu větu ze 3. Knihy – Ja-Bytí, realita a subjektivita, z kapitoly 15. Karma, z odpovědi na otázku: „Jaká je subjektivní skutečnost mudrce?“ To proto, že ´Adam´ právě čte originál v angličtině, který koupil v eletronické podobě v akci na Amazonu a pomáhá si také oficiálním českým překladem.
Nejprve jsme zkoušeli větu přeložit přes překladač DeepL, pak se svou verzí překladu pomohl i Juraj, přesto jsem se nabídl, že s Julem přeložíme nejen tu větu, ale celou otázku i odpověď, aby byla věta lépe pochopena. Julo k překladu následně napsal i poznámku, kterou přečtu jako první:

Julo nechce ísť smerom, ktorý popisuje stavy, ktoré neprinášajú úžitok pri zvyšovaní si úrovne vedomia, ale uspokojujú iba zvedavosť ega. Je v pohode si ich povedať, ale nie sa v nich vŕtať. Ak je naším cieľom zanechávať všetky stanoviská, potom prospešnejšie je pracovať na postupoch, ktoré ukazujeme, a ktoré nás, po staní sa nimi, tam samy dovedú, a samy sa predostrú, než ako špekulovať a snažiť sa pochopiť (čo sa nedá, a preto to nikam nevedie), čo DRH tým a oným opisoval, keď hovorí o osvietenom stave.

 

B3K15:

Otázka: Jaká je subjektivní skutečnost mudrce?

Odpověď: Já-Bytí je mimo {všech forem}, ale přirozeně existující ve všech formách – mimo čas, bez začátku a konce, neměnné, trvalé a nesmrtelné. Z něj vyvěrá uvědomění, uvědomování a nekonečný stav {pocitu} ´nacházení se doma´. Je to vrcholná subjektivita, z níž pramení pocit ‘já’ každého člověka. Nekonečná Skutečnost, {která je zárodkem Já-Bytí tím, že} dokonce ani nezná sama sebe jako ‘Já-Bytí’, ale zná sebe jako {nějaký} samotný podklad {, tedy jenom jako něco}, co je schopno říci takový výrok, {jako, že zná samo sebe jako Já-Bytí}. Je neviditelná a všudypřítomná. V běžném pojetí je to spíše jako stav, který je bez vrozeného obsahu, ale je schopen jakéhokoli obsahu. Je to rys, díky kterému je prožívání nebo pozorování možné. Já-Bytí je existence Božství. Ačkoli je zdrojem existence, jí nepodléhá a ani takový pojem sem nepatří.

Q: What is the subjective reality of the sage?

A: The Self is beyond, yet innate, in all form — timeless, without beginning or end, changeless, permanent, and immortal. Out of it arise awareness, consciousness, and an infinite condition of ‘at homeness’. It is the ultimate subjectivity from which everyone’s sense of ‘I’ arises. The Infinite Reality does not even know itself as ‘I’ but as the very substrate of the capacity for such a statement. It is invisible and all present. In ordinary terms, it is more like a quality that is devoid of any innate content but is capable of any content. It is the quality that makes experiencing or witnessing possible. The source of the Self is the reality of Divinity. Although it is the source of existence, it is not subject to it nor is such a term applicable.

Když už to musí být, tak Julo doporučuje podívat se na B2K2ods22, B2K4ods36, a ods84-87.

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

From „2002 Lecture Series: The Way to God,“ August: ‘Advaita: The Way to God through Mind’:

Jediná skutočnosť, ktorú možno potvrdiť, je subjektívny stav nazývaný „ja“ – prítomnosť Boha v sebe samom; Ja-Bytie, ktoré sa vo vašom vedomí rozjasňuje ako pocit, že je nejaké „ja“ a že „ja“ existuje. To je jediná skutočnosť, ktorú skutočne poznáte. Všetko, čo je mimo nej, je len predstavivosť.

Okrem toho, že existujete, neexistuje žiadne iné potvrditeľné poznanie, ktoré by ste vôbec mohli mať. Všetko ostatné je hypotetická možnosť. Každý údaj, ktorý uchováva myseľ, je hypotetická abstrakcia.

Jediným overením skutočnosti je stav subjektivity. Jedinou radikálne objektívnou pravdou je samotná subjektivita. Bez subjektivity by sa nedalo povedať, že existuje nejaký objekt – čo by hovorilo, že existuje? Iba subjektívny pocit vo vnútri seba samého hovorí, že existuje objektívna skutočnosť mimo seba samého.

Všetky závery, všetky myšlienkové pochody sú zredukované na radikálny zmysel subjektivity, ktorý je jedinou skutočnosťou, ktorá môže existovať. Prítomnosť Boha v nás sa leskne ako Ja-Bytie – to, čo som. To je jediná vec, o ktorej viete – a to je, že existujete. Všetko ostatné je len softvér navrstvený na váš hardvér.

Okrem toho, že {viete, že} existujete, nič iné nie je možne skutočne poznateľné.

 

6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme MP3 záznam pořízený z vysílání na youtube:

https://drive.google.com/file/d/1thobvpnO1v15B3QcI9sfan1-3Fg_eNCt/view?usp=sharing

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: