. 46. Stanovisko – 4.část 7. kap. Mysl – 2.knihy (B2K7); Modlitba božieho služobníka; Ako vyzerá svet po premene; Náhle Osvietenie – 13.9.21

13.září/september 2021

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse. Současně avízuji naše nadcházející živé akce, konané od tohoto pátečního večera do nedělního poobědí, které budou pro nezúčastněné zpřístupněny formou živého vysílání na youtube, a následně se překlopí do záznamů z živé akce. Adresu youtubového kanálu najdete v textu z dnešního online setkání na stránkách hawkins.support:

https://studio.youtube.com/channel/UCnqIX6UFpd9IHli9WFeHFgw/videos/live

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. 

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Stanovisko – podkapitola – 7. kapitoly Mysl (4.část)  z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V rámci utvrzování:

– Modlitba božieho služobníka;

– Ako vyzerá svet po premene;

– Náhle Osvietenie.

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (19) na setkání ze 6. září/septembra 2021.

– Odezva od „Amandy“

– Odezva od Míry

– Odezva od Sylvy

– Odezva od „Amandy2“

– Info k živým setkání ve Střílkách a Jakubovanoch

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění – tímto předávám Hedvice slovo:

HEDVIKA: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

NEČTENO: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Stanovisko – podkapitola – 7. kapitoly Mysl (4.část)  z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo, můžeš i zopakovat podstatné předchozí modré věty této 7. Kapitoly:

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Tretia časť

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Pokračování z minula…

Stanovisko {Že Všetko Viem}

.7.37.    So zanechaním stanoviska človeku trkne, že {sú to práve stanoviská, ktoré} boli zdrojom všetkých predchádzajúcich útrap, strachov, a nešťastnosti, a že {mať} akékoľvek stanovisko je vo svojej podstate mylné. Všetky postoje, ktoré človek zastával, sa dajú {jednoducho} odpustiť. Vzhľadom na {vtedajšie} naprogramovanie {všedného ja}, a rámca {v ktorom sa udalosti odohrávali}, zneli, v tom čase, ako dobrý nápad. Všetky takéto {kadejaké naše} nápady boli založené na rovnako mylnom poňatí, ktoré, {nápady,} do istej miery {, aj vtedy}, slúžili na pokračovanie prežitia oddeleného, nezávislého ega/všedného ja, ako vlastnej sebaidentifikácie. Vlastne, keď {stanovisko} zmizne, strata nie je možná a zisk nie je potrebný. Bola to samotná mylná predstava, ktorá bola vlastne príčinou nekonečnej bolesti a utrpenia.

.7.38.    Na základe svojej podstaty, štruktúry a vlastností, {toto} iluzórne ego/všedné ja, nie je schopné dosiahnuť {trvalý vnútorný} mier alebo opravdivé šťastie. V najlepšom prípade, prežíva potešenie, ktoré je založené na {‘nutných’ vonkajších} podmienkach, ktorých strata prináša smútok a návrat do nešťastnosti. Napokon zistíme, že obeta zanechania mysle je vlastne najväčším darom, aký môžeme dostať. Odmena tak výrazne prevyšuje akékoľvek očakávania, ktoré človek bol mohol mať, že to nie je vysvetliteľné. {Ale} keď sa ego rozpustí, a myseľ stratí svoje nenásytné zovretie nad pocitom vlastnej sebaidentifikácie, vyvstanú určité nové obavy. Bez mysle zabezpečujúcej prežitie, ako ‘ja’ prežije a ako bude život pokračovať? Ako sa pripraví večera, ak si ju nenaplánujem? Ako budú zabezpečené {každodenné} životné potreby? Nie je {tak náhodou} ego/myseľ nevyhnutná na prežitie?

.7.39.    Všetky tieto otázky sú založené na obmedzenosti {,zadebnenosti} ega/mysle{/všedného ja}, čo sa týka jeho {mylných} predstáv o príčinných súvislostiach. Tie sú zas založené na pomyselnej dualite, že jestvuje {v nás} stotožnenie myslenia s ‘ja’, ktoré svojimi myšlienkami a túžbami zapríčiňuje dianie {vonkajších} vecí, prostredníctvom konania. Hovorí sa, {vo svete všedných ja,} že ‘tamto’ nastáva ako následok ‘tohto’ vo svete.

.7.40.    Preto tu máme mylné odlúčenie medzi príčinou a následkom, medzi odlúčeným ‘ja’ a udalosťou vo svete, spôsobenou plánmi a predstavivosťou tohto ‘ja’. {Na druhej strane,} ak sa teda verí, že ak nieto myšlienok ega/mysle{/všedného ja}, ktoré by spôsobovali akékoľvek dianie, ako sa bude podporovať prežitie {človeka}? Toto je zdrojom veľa strachu, neistoty, a zúrivého hnevu, keď sa v {každodenných} plánoch {všedného ja} vyskytnú prekážky, a ohrozia tento vyfantazírovaný mechanizmus na prežitie {človeka}.

.7.41.    Pri vážnej duchovnej práci je potrebné mať niekoľko jednoduchých základných nástrojov, na ktoré sa dá úplne spoľahnúť, a o ktoré sa dá bezpečne oprieť, aby sme mohli kráčať cez strach a neistotu. Jednou základnou pravdou, ktorá má neoceniteľnú hodnotu a užitočnosť, je vyhlásenie, že všetok strach je pomýlený a nezakladá sa na pravde. Strach sa prekonáva tak, že sa kráča priamo doň, až kým sa človek neprerazí k radostinaplnenosti, ktorú strach blokuje. Radostinaplnenosť, ktorá nastane po čelení akémukoľvek duchovnému strachu, pochádza zo zistenia, že bol len mylnou predstavou bez opodstatnenia a skutočnosti.

.7.42.    Ego/myseľ{/všedné ja} je obmedzené na newtonovský model skutočnosti, a nie je vlastne schopné porozumieť podstate samotného života. Vlastne, všetko sa deje samo od seba, bez vonkajšej príčiny. Každá vec, a každá udalosť, je prejavom súhrnu Všetkého-Čo-Je, presne ako to práve je, v {každom} danom okamihu. Akonáhle je všetko videné vo svojej celistvosti, {tak potom} všetko je dokonalé, {a to} vždy {, v akomkoľvek okamihu}, a {tak} nič nepotrebuje vonkajšiu príčinu, aby sa to nejakým spôsobom zmenilo. Z pohľadu stanoviska ega a jeho obmedzeného rozsahu, akoby svet potreboval nekonečné opravovanie a napravovanie. {Z pohľadu celistvosti} táto mylná predstava sa rúca ako preceňovanie vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach.

.7.43.    V Skutočnosti {Ja-Bytia,} všetko automaticky prejavuje svoj, v sebe obsiahnutý údel svojej podstaty; nepotrebuje k tomu žiadnu vonkajšiu pomoc. S uznaním vlastných nedostatkov a nevedomosti, človek sa môže zrieknuť úlohy ega ako samozvaného spasiteľa sveta, a vzdať ju priamo Bohu. Svet, ktorý si ego vykresľuje, je uvrhnutím jeho vlastných mylných predstáv a svojvoľných stanovísk {na svet}. Taký svet neexistuje {, existuje iba vo výplodoch všedného ja}.

.7.44.    Ďalší zdroj váhavosti pri vykonávaní duchovnej práce sa objavuje preto, lebo sa zdá, že je tu dočasný konflikt medzi zvyčajnými spoločenskými postojmi, a prácou duchovného vývoja. Zo zvyku sa {u všedného ja} uplatňuje hlásenie sa k súborom presvedčení a hodnôt, ktoré vychádzajú zo zvyklostných hodnôt {všedného ja}, očakávaní, a naprogramovania. O nich sa verí, že majú hodnotu pre všedné ja a pre spoločnosť, a {preto} môže existovať určitá neochota sa ich zrieknuť. Napríklad, človek môže pociťovať vinu za to, že upúšťa od pestovaných, zabehaných, alebo náboženských presvedčení, alebo od {svojho} naprogramovania {akože} dobrého človeka, ktoré sa pokladajú za ideály. Na prechádzanie cez tieto zdroje konfliktov je užitočné si pripomínať, že duchovná cesta si vyžaduje zrieknutie sa {akýchkoľvek, teda} všetkých presvedčení a postojov, aby sa vytvoril priestor na to, ‘aby sa mohla Skutočnosť dostať do popredia ‘.

.7.45.    Dôraz vlastného úsilia, a očakávania od tohto úsilia, sa presúvajú od očakávateľného a nevýrazného k tomu, čo sa spočiatku javí ako mimoriadne a nezvyčajné. Dochádza k dočasnému opusteniu toho, o čom sa fantazírovalo, že má hodnotu pre spoločnosť. To, čo sa {doteraz} považovalo za kľúčovo dôležité pohľady {na veci}, sú {tieto teraz} videné ako nevhodné domnienky a prázdne rečičky. Zrieknutie sa obľúbených sloganov {všedného ja} odhaľuje, že sú to predovšetkým prejavy {každodenného} prevádzkového úsilia {všedného ja} s {jeho} skrytými pohnútkami ovládať druhých {, šéfovať im,} a ovplyvňovať ich mysle.

.7.46.    S uznaním si vlastných nedostatkov a nevedomosti, prichádza ochota skoncovať so snahou ovládať alebo meniť druhých ľudí, či životné situácie alebo udalosti, {akože} zjavne ‘pre ich vlastné dobro’. Byť oddaným duchovným hľadajúcim si vyžaduje zrieknuť sa túžby mať ‘pravdu’, ako aj zrieknuť sa túžby mať {nejakú} pomyselnú hodnotu pre spoločnosť. Vlastne nikoho ego alebo {jeho} súhrn presvedčení nemá pre spoločnosť vôbec žiadnu hodnotu. Svet nie je ani dobrý, ani zlý, ani narušený, ani nepotrebuje pomoc či úpravu, pretože jeho výzor je len premietaním mysle všedného ja. Taký svet neexistuje.

.7.47.    Iným zvykom mysle, ktorý vytvára dočasné prekážky, je {jej} časté používanie ‘čo-keby’ situácií, ako podkladov pre {jej} výhrady a pochybnosti {v diskusiách}.Vždy je možné, aby si  intelekt {, v 400vkách, čo je mudrovanie všedného ja} vytvoril vyfantazírovaný súhrn nápadov takým spôsobom, aby čokoľvek vyvrátilo. Podvedomým účelom {všedného ja a jeho} ‘čo-keby’ postoja je vždy ješitnosť preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a mať ‚pravdu‘, a vyvrátiť {niekoho} nejaký iný uhol pohľadu {na vec}. ‘Čo-keby’ nemá {ani} opodstatnenosť a {ani} neexistuje v Skutočnosti. S ‘čo-keby’ sa v duchovnej práci nikdy netreba zaoberať, pretože je podvrhnutým výtvorom predstavivosti a jazykového vyjadrenia, ktorého motívom je {vždy} vlastné zdôvodňovanie nejakého stanoviska {všedného ja}.

.7.48.    Úroveň vedomia {mudrovania všedného ja} intelektu ciachuje v 400vkách, čo je {samozrejme} užitočné vo fyzickom svete ľudského snaženia, ale je obmedzením a veľkou prekážkou {pre tých, ktorý zámerom je byť na ceste smerom} k osvieteniu. Samotný intelekt je veľkým obmedzením, a najväčší géniovia vedy a intelektu všetci ciachujú približne na úrovni 499. To je najďalej, kam až intelekt môže zájsť, kvôli obmedzeniam, ktoré mu ukladá jeho rámec Skutočnosti. Prekročenie tohto obmedzenia si vyžaduje väčší rámec, a {tento potom} privedie človeka mimo príčinných súvislostí, do neduality, a do nelineárnych a ne-newtonovských sfér myslenia a chápania.

.7.49.    Je potrebné vidieť, že všetko je také, aké je, ako následok bytia celého vesmíru, v jeho celistvosti, počas celého {jeho} trvania. Každá ‘vec’, o ktorej si myslíme, že ju vidíme, je sama osebe dokonalá, úplná, a je prejavením celého vesmíru. Nanajvýš, intelekt by to iba mohol pochytiť ako {nejakú} predstavu, ale nie zažiť túto ozajstnú pravdu. Aj keby ego dokázalo pochopiť Úplnosť {Všetkého-Čo-Je}, stále by hovorilo o svojom zdanlivom vnímaní {každej} udalosti, a nechápalo by svoju vlastnú existenciu. Je užitočné prísť na to, že nič sa nedá opísať alebo zažiť inak, ako zo seba samého. Všetky opisy, nech sú akokoľvek elegantné, nie sú ničím iným než zdanlivosťou vnímania {všedného ja} vytvorenými merítkami a definíciami {veciam} pripisovaných vlastností, ktoré {však v Skutočnosti Všetkého-Čo-Je} nemajú vlastnú existenciu {, ináč povedané, sú vyfantazírované všedným ja}.

.7.50.    Nič nie je tak, ako sa to dá popísať; preto všetky popisy sú o tom, čím vec nie je. Trknutie úplnej Skutočnosti a Pravdy je najväčším darom, akým človek môže byť, pre svet a celé ľudstvo. Duchovná práca, vo svojej podstate, je preto nesebeckou službou, a odovzdaním sa do Božej Vôle. Ako sa zvyšuje uvedomovanie človeka, moc tohto poľa vedomia sa zvyšuje exponenciálne v logaritmickej rozpínavosti, a to, už samo o sebe, dokáže viac, než všetky snahy či pokusy {všedného ja} o zmiernenie utrpenia sveta. Všetky takéto snahy sú márne, pretože sú nevyhnutne zvádzané sfalšovaniami a mylnými predstavami {z} činnosti zdanlivosti vnímania samotného ega.

Neosobnosť Ega

.7.51.    Pokiaľ {vo všednom ja} panuje presvedčenie o samostatnom {, oddelenom} ‘ja’ alebo ‘mojom’, {všednému ja} sa zdá, akoby sa človek obetoval, keď sa vzdá ega/mysle. Vníma sa to ako obeta, pretože sa to pokladá za niečo unikátne a vzácne, pretože je to {považované za} osobné. Je užitočné si ujasniť, že ego je neosobné; vôbec nie je unikátne. Každého vrodené ego funguje približne tak isto, ako ego každého iného. Pokiaľ nie sú pozmenené duchovným vývojom, všetky egá/všedné ja sú samoúčelné, egoistické, márnivé, dezinformované, a oddané nekonečnému zisku, vo všetkých jeho obvyklých podobách, ako je moralistická nadradenosť, vlastníctvo {čohokoľvek ‘cenného‘}, sláva, bohatstvo, pochlebovanie, a šéfovanie.

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_13: Modlitba božieho služebníka;  a Ako vyzerá svet po premene?;
a SUR_14: Náhle Osvietenie.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

Modlitba božieho služobníka 04

 

„Všetci tí, ktorí si prajú sa ku mne pripojiť v modlitbe božieho služobníka, nech sa pridajú:

(Jednou z najmocnejších modlitieb, viete, je opakovanie, že sme služobníci Boha. Hovoríte:)

Som boží služobník,

Preto moja vôľa, moje myšlienky, a všetko ostatné,

sú zbytočné.

Som služobník Jeho Výsosti,

a prosím Boha o prejavenie Jeho Vôle pre mňa.

Akým spôsobom môžem byť Tvojím Služobníkom, Ó, Pane?

 

A tak ťa teda Boh zdokonaľuje.“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Advanced States of Consciousness“, Disk 2, 01:14:24 – 01:14:54

 

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

Otázka: Ako vyzerá svet po premene? 04

Odpoveď:

Podstata Božskosti vyžaruje ako Žiara z Dokonalosti Všetkozahrňujúceho Tvorenia ako kvality existencie. Nepretržité vzchádzanie vyúsťuje do pozorovania javov ako nezávislých a samovyvíjajúcich sa, mimo času, príčinnej súvislosti, alebo dokonca časovej následnosti. {Nezobrazené} možnosti vzchádzajú ako zoskutočňovanie sa javov.

Všetko uvedené je nezávisle poznané na základe Jednoliatosti Ja-Bytia/Existencie. Dokonalosť Všetkého-Čo-Je vyžaruje ako skvostná nádhera, dokonalá Vyrovnanosť a Súlad, pomocou ktorých sa Dokonalosť prejavuje ako ďalšia Dokonalosť, na základe evolučného odvíjania. Neexistuje ani ‘tu’, ani ‘tam’; neexistuje ani ‘teraz’, ani ‘potom’. Po premene nieto žiadnych otázok vyžadujúcich odpoveď, pretože Všetko-Je-Zrejmé.

Najvyššia Sláva Bohu!

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

Náhle Osvietenie 04

 

Duchovná Skutočnosť je väčším zdrojom rozkoše a uspokojenia, než aké môže poskytnúť svet. Je nekonečná, a sústavne dostupná v prítomnosti, namiesto v budúcnosti. Je vlastne viac fascinujúca, pretože človek sa naučí žiť na vrchole práve prítomného okamihu, namiesto {toho, aby žil} na chrbte {, na zadnej, opadávajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje minulosť, alebo na čele {, na prednej, vznikajúcej časti} vlny, ktorá predstavuje budúcnosť. Človek má väčšiu voľnosť, keď žije na fascinujúcom {sťaby} ostrí noža {práve prítomného} okamihu, než ako keď je väzňom minulosti, alebo má očakávania od budúcnosti.

Ak je cieľom života robiť to najlepšie, čo človek vie, a to v každom odvíjajúcom sa okamihu {svojej} existencie, potom, prostredníctvom duchovnej práce, už unikol hlavnej príčine utrpenia. V momentke nekompromisne prítomného {okamihu}, sa neodohráva absolútne žiaden životný príbeh, na ktorý treba reagovať alebo ho upravovať. S týmto jednobodovým zameraním mysle sa čoskoro stane zrejmým, že všetko jednoducho ‘je také, aké je’, a to bez komentárov alebo prídavných mien.

Ak v {každom}, práve prebiehajúcom okamžiku každého okamihu,

je absolútna ochota sa mu totálne odovzdať,

človek môže razom, v bleskovom okamihu,

preklenúť ego,

       a otvorí sa cesta pre Poznanie, kde Božie Svetlo, ako Ja-Bytie, odhalí Zdroj Všetkej Existencie a Skutočnosti.

Ak ego nemá ani minulosť, ani prítomnosť, ani budúcnosť, na ktorú sa môže zamerať, tak sa umlčí. Je nahradené Tichom Božej Prítomnosti; a teda cesta k náhlemu osvieteniu je sústavne dostupná. To nastáva prirodzene {samo od seba}, keď sa vzdáme fascinácie príbehu o ‘nás samých – o sebe’, a to z minulosti, prítomnosti, alebo budúcnosti.

Mylná predstava ‘Teraz’ je nahradená skutočnosťou ‘Sústavnosti’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 94

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro naši skupinu děláš. Za to, že nám předáváš srozumitelnou formou učení podané přes Dr. Hawkinse.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (19) na setkání ze 6. září/septembra 2021.

a) Odezva od „Amandy“

b) Odezva od „Míra“

b) Odezva od „Sylvy“

c) Odezva od „Amandy2“

d) Informace k živému setkání ve Střílkách

e) Informace k živému setkání v Liptove na Slovensku.

 

Ad a. – Odezva od „Amandy“

Dobré ráno, Honzo, dobré ráno, Julo,

již několikrát jsem vám psala slova díků a vděku a nejinak je tomu i nyní. Děkuji za vše, co pro skupinu děláte.
Obracím se na vás teď s prosbou dalšího vhledu, protože jsem se ocitla v bodě, kdy nevím, JAKÝM ZPŮSOBEM dál.

O co jde:

Již jsem zde psala, že pracuji v pomáhající profesi a multioborově. V rámci svého dalšího vzdělávání (psychoterapeutický výcvik) navštěvuji sama psychoterapeuta (máme určený určitý počet hodin, který musíme splnit, tj. „odchodit“). Tedy nyní není prostor pro to, abych z terapií, které se mi jeví, že nesedí s učením Dr. Hawkinse, odešla. 
V rámci terapie se dostávám do bodu, kdy mám pocit, že se s terapeutem míjíme. Já pracuji na zanechávání stanovisek a zároveň jsem ve „svém“ uvědomování poměrně soběstačná, což znamená, že na terapii „toho tolik neuděláme“ (z pohledu terapeuta, který mi již naznačil, že s ním spíš sdílím, než že by on „mohl dělat svoji práci“). Má vlastně pravdu, opravdu s ním sdílím, protože nyní nevidím témata, ve kterých bych se „mu mohla vydat“, aby tu svojí práci dělal.
Mám v „sobě“ jistý mechanismus- vlastně se to děje samo – kdy, když se zaměřím na nějakou „svou“ oblast, se mi vyjeví souvislosti. Moje zkušenost je taková, že když se tomu nebráním (nebrání se moje ego) a přijmu to s pokorou, otevřou se mi (metaforicky řečeno) dveře, ve kterých vidím ty souvislosti, proč to tak je, i to, co s tím mám dále dělat. Co s tím mám dále dělat je jednoduché: zanechávat stanoviska. A tak to dělám (snažím se; mám v sobě silný záměr a silnou víru, která je podpořená i touto skupinou, že to tak má být). A v tom je, z hlediska terapie, ten „problém“. Ono se to totiž terapeutovi asi jeví tak, že to, jak to mám, je spíše výslednicí obranného mechanismu; „přece není možné, aby byl jedinec („já“) tak nezávislý na terapeutovi; v tom „musí něco být.“ 

 A tady narážím, z čistě subjektivní stránky věci, na nepochopení ze strany terapeuta. Že on to má jasně dané z rámce své profese, svého terapeutického směru, metodiky své práce, ale už tam chybí ten spirituální přesah. Zkrátka v terapiích se operuje s „egem“ a já cítím, že je pro terapeuta přirozené s ním operovat; a zároveň já „tam“ nechci jít a otevírat něco, co je už minulostí – stejně mám pocit, že by mi nerozuměl. Nějaké Vyšší Já… to jsem naťukla párkrát, ale terapeut na to nereagoval a jemně mě přesměroval jinam. Z hlediska svého omezeného rámce jsem si v tu chvíli přišla „lehce ezo“ (před ním, ne před sebou).

Situace se má tak, že já vím, jaká je ta má cesta – a utvrzují mne v tom, Julko, tvoje videa. Bez nich nevím, kde bych nyní byla. Dost možná by převládlo moje ego, které ke mně v okamžicích klidu (tj. období, kdy se z pohledu všedního já nic zásadního neděje), má tendenci zpochybňovat víru, že „mnou“ zvolená cesta je směr / kompas, podle kterého mám jít.
Jsou to právě, Julko, tvá videa, která mi v období vnitřní nejistoty, poskytují oporu, ukotvují mě. Pokaždé, když se cítím být tímto nežádoucím vlivem napadána, pustím si videa a… najednou se cítím být doma; mezi „svými“ – komunitou lidí, kteří „mi rozumí“ a já jsem vděčná za to, že existuje někdo, kdo by mohl být mým učitelem a poskytovat konkrétní postupy, rady a návody, jak to udělat jinak, aby to bylo v souladu s (mým) Já. Jsem vděčná za všechny lidi ve skupině. Konkrétně je to Ivan, kdo mě svými příspěvky inspiruje, a já bych mu touto cestou ráda poděkovala. Děkuji.

Další věcí je, (aktuálně), jakýsi rozpor ve „mně“. Asi bych to nazvala jako „nedostatek kompetencí“.
Děje se „mi“, že ve chvílích, kdy jsem o samotě, cítím se být napojená na Zdroj. Vnímám, co všedním já (ostatním lidem – minimálně těm v mém okolí) zůstává skryto. Cítím se spokojeně, klidně. Netřeba slov.
A… pak se to stane: když jsem v interakci s „běžnými lidmi“, najednou jako kdybych byla někým jiným: najednou začnu mluvit a… slova, která používám, FORMU, kterou tvořím, abych svá slova přenesla k tomu druhému a naladila se tak na něj (tj. úroveň vědomí), respektive byla pro něj srozumitelná, se ze mě stává někdo jiný. Uvědomuji si to už ve chvíli, kdy ta slova ze mě vycházejí. Najednou jako by ten „všední stav se všedními lidmi“ byl ten převládající a „moje“ Já bylo pozorovatelem toho dění (nebo nevím, jak jinak to říci). Neumím dát do formy „svůj“ vnitřní svět (Já). 
Již jednou jsem zde psala, že se „mi“ jeví, že „moje“ ego slouží jako prostředník s vnějším světem.
Dále se mi nyní jeví, že přes ego mohu vykonávat svojí práci (psycholog, lektor, který působí ve školství – a tam je tedy pro „mě“ velice těžké být napojena, protože mám pocit, že tam zkrátka ta všední já působí tolik (viz např. práce s učitelským sborem, tedy početní převaha a energie z nich vycházející), že mne to někdy (neříkám, že vždy) vykolejí.
(A pak to jsou právě, Julo, tvá videa, která mi zpětně pomáhají dostat se tam, kde cítím, že mám být – „doma“.)

Proto bych se nyní ráda zeptala, co s tím můžu udělat? Je nějaký element, který nevidím, a na který bych se mohla zaměřit?

Troch tápu, bloudím, jsem zmatená z toho, že stav, který zažívám osamotě, se rozplývá ve chvíli, kdy interaguji s lidmi.
Kdyby bylo na mě, mlčela bych a „jen taky BYLA“, jenže to se nyní jeví jako nemožné. (I z toho důvodu, že jsem v produktivním věku, mám malé dítě, musím vydělat peníze, aby bylo na živobytí atp.)

Předem velice děkuji za jakoukoli zpětnou vazbu. Jsem otevřená všemu. Jakákoli zpětná vazba se pro mne stane vodítkem.

S úctou a láskou Amanda

+ dodatek k dotazu:

Respektive jsem se chtěla zeptat: „Jak mám existovat ve všedním světě bez toho, aniž bych se stáhla do ústraní? Jak mám fungovat ve své profesi bez toho, aniž bych dopustila být stahována nižšími energiemi?“ Tedy pomoci všedním já z pozice své profese a zároveň se nenechat vtáhnout?

A ještě dotaz k „mému“ psychoterapeutickému výcviku:
Pracujeme tam ve skupinách (skupina o 15 a pak ještě o 40 lidech). Prosím o možný vhled do otázky, „Jak si v takové silné dynamice lidí, v silné energii, zachovat tu svoji? Jak nepřijít o napojení na Já? Jak se nenechat vykolejit?“
„Problém“ je z tohoto hlediska obecný úzus, že ve skupině se mají jedinci projevovat, reagovat na sebe, zapojovat se. Tyto interakce se mi nyní jeví jako interakce všední já směrem ke všednímu já, a „já“ – Amanda – už v tom nechci (nechce) fungovat.
Jak si uchovat to „Svoje“ bez toho, aniž bych byla označkovaná jako nespolupracující?

A ještě prosím o tip, jak si nenechat vyprovokovat svoje ego vzhledem ke skupině? Protože ten tlak ve skupině je nesmírně silný…

Mnohokrát děkuji.
S úctou Amanda

Odpoveď: Předávám Slovo Julovi: ….

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

 

Ad B. – Odezva od Míry

Dobré ráno Honzo,

Prosím mám na vás jeden dotaz. Míra by si rád doupřesnil jednu věc.

B2.k7.30

7.30.    Nie je odporúčané, snažiť sa zastaviť myšlienky silou vôle, pretože to len udržuje v chode myseľ tým, že ju núti, aby si naďalej vyžadovala svoje vlastné pozastavenie {svojim –myslením!}. Účinnejším postupom je zbaviť sa túžby myslieť, a pomyselných odmien alebo výhod, ktoré by myslenie so sebou údajne prinieslo. Nevyskytuje sa vlastne nijaký osobnostný tvor, ktorý by stál za myšlienkami. Sú motivované samy sebou, zo zvyku. Myšlienky v skutočnosti slúžia len ako pohodlnosť, ale nie na prežitie, pretože keď sa myseľ odmlčí, život ide radostne ďalej aj bez nich.

Kde je rozdíl mezi zastavením myšlenky silou vůle a vytloukáním myšlenek při jejich vscházení ?

Nebo když myšlenka už vznikne, Míra jí nenechá dále rozvíjet a řekne si  nechci myšlenky, nebo ji v mžiku utípne.  

Nebo když při každodenní činnosti se Míra soustředí (průběžná meditace) na mysl a u toho rovnou aby myšlenka vůbec nevzcházela a ještě u toho v pozadí pracuje na nějaké větě – “Rozhoduji se odstoupit od zaplétání se s obsahem mysle“.

Děkuji mnohokrát.

V hluboké úctě Míra

Odpoveď: Předávám Slovo Julovi: ….

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

 

Ad C. – Odezva od Sylvie:

Milý Honzo,

moc Tobě a Julkovi děkuji za pravidelné meety. Děláte pro nás všechny neuvěřitelnou službu, jsem vám velmi vděčná.

Jsem šťastná, že se mohu díky meetům posunout dále v úrovni vědomí. Je to neuvěřitelné, ale pozoruji na sobě drobné ale soustavné změny.

Dělám zdravotní sestru v domácí péči. Mnoho vět od Jula mi pomáhá v práci. Nejvíce „Idúc dopredu“ a „Vykonávám potreby prítomnosti…a „Moje realita je dokonalá vyrovnanost a harmonie“.

Je úžasné, jak laskavost a odpouštění dělá zázraky v mezilidských vztazích. S pacienty mi toto pomáhá, až jsem někdy příjemně překvapená, jak se chladný vztah překlopí do respektujícího. Chci se zeptat, proč toto nefunguje u vedení. Dostávám neustálé výtky..i za věci, ze kterých mám obrovskou radost. Je to jejich obrovským egem?

Je tam i buzerace ze strany GPS…cítím se pod velkým tlakem a nevím, zda mám odejít z této firmy nebo si stále říkat větu „Vykonávám potreby…“

Jedna vzpomínka na přání hezkého zbytku směny…Přeji prodavačce hezký zbytek směny a v okamžiku se změnil výraz jejích očí ale tak jakoby se přenesla do jiné dimenze. Za další okamžik se oči potáhly clonou. Mohu se zeptat Jula na jeho názor?

Děkuji mnohokrát za reakci

Nepotřebuji vystupovat jako Amanda  ))

Sylva

 

Odpoveď: Předávám Slovo Julovi: ….

JULO:  odpověď pouze ze záznamu


HONZA:

Ad C. – Odezva od Amandy2:

Dobré ráno Honzo, ráda bych sdílela se skupinou toto skvělé video Dr.Hawkinse s českými titulky o neexistenci příčin….( pokud však již nebylo někdy v minulosti zmíněno…). Zdravím Amanda

Podívejte se na video „Dr. David Hawkins – Aktivovaná potencialita aneb Ego je lhář“ na YouTube

 

HONZA:

Děkuji odezvu video nebudeme pouštět, ale je to přesně to stejné, o čem ve skupině dokola, zprava, zleva hovoříme. Video má cca 12 minut a jeho adresa bude v textu dnešního setkání. Kdokolv si jej může najít a zhlédnout je. Po malé grafické úpravě související s odstraněním stále někam běžící krajiny v záběru obrazu toto opravené video a českými titulky vložím mezi krátká videa na Hawkins.support. Předávám slovo Julovi:

JULO: odpověď pouze ze záznamu

 

HONZA:
Informace k živým setkáním ve Střílkách, na Moravě, a Liptove, na Slovensku:

Živé setkání proběhne v ucelená části zámku, kde budeme mít v přízemí jídelnu a nad ni v 1 patře renovované pokoje s 4 – 6 lůžky, do kterých budeme ubytovávat páry po 1, jinak po třech až čtyřech účastnících setkání na pokoj, tak jak bylo předslíbeno. Program setkání bude probíhat v modlitební místnosti, ve které již přes 20 let se setkávají místní členové k pravidelným meditacím a modlitbám. Z této místnosti vyzařuje velmi příjemná energie.

Na našich stránkách již jsou aktualizovány veškeré informace. Dotazy ohledně ubytování a stravování směřujte na Hedviku.

Při vstupu na Zámek bude vyžadován alespoň čerstvý lékařsky potvrzený antigenní test.

Přihlášky jsou uzavřeny a případní další zájemci budou přizvání jen po telefonické dohodě. Evidujeme cca 40 přihlášených, což je tak na hranici ve vztahu k velikosti meditační místnosti.

Program byl, jak už bylo minule řečeno, přizpůsoben podle přání účastníků setkání a jejich úrovně vědomí.

Pátek 17.9.2021 příjezd do 17:00 hodiny, večeře cca 18:00, v 19:00 zahájení a první část programu + diskuse,

(19:00) – Úvodní slovo, přivítání, představení programu setkání

online přenos Střílky – Jakubovany – Toronto

– Povzbudivá promluva {príhovor} (cca od 19:15 – ?)

pokračování online přenosu Střílky – Jakubovany – Toronto

– Přátelská diskuse (cca od 21:00 – ?)

 

Sobota 18. 9. 2021

(9:00 – cca 10:00) – Stres, jeho působení; neefektivní způsoby jeho utišení a efektivní doporučení od Dr. Hawkinse na jednání s ním.

online přenos Střílky – Jakubovany

(11:00 – cca 12:00) – Jak dosáhnout vysokého stupně vědomí, a utišit mysl; co je percepce, ticho a stanovisko.

online přenos Střílky – Jakubovany

(12:30 – 14:30) – Obědový raut a volná diskuse

(15:00 – cca 16:00) – Kde hledat ticho; Subjektivita, Objektivita a Realita; poslední schod k stavu osvícení; jak být v soustavnosti; jednání na úrovni Lásky (500)

online přenos Střílky – Jakubovany

(17:00 – cca 18:00) – Mapa Vědomí s charakteristikou jednotlivých přitažlivých polí – 1 část

online přenos Střílky – Jakubovany – Toronto

(18:30 – 19:30) – Večere formou rautu a volná diskuse

(20:00 – cca 21:30) – Mapa Vědomí s charakteristikou jednotlivých přitažlivých polí – 2 část + dotazy účastníků setkání směřované na Jula

online přenos Střílky – Jakubovany – Toronto

– Volná diskuse (cca od 21:30 – ?)

 

Neděle 19. 9. 2021

(9:00 – cca 10:00) – No a Co?; 9 Hlavních rysů duchovního přístupu; Aký je najjednoduchší postup na meditovanie; 1 Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si; 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania; Čo je Oddanosť; Podstata duchovní práce; Prijatie toho, čo je; Vysvětli ‘vzdání se’; Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením 

online přenos Střílky – Jakubovany

(11:00 – cca 12:00) – Jednobodové zaměření mysli; Vzdávání {se} tvrdohlavosti; Posledné metre finišu; Dynamika osvietenia; Modlitba božího služebníka; Náhle Osvietenie; Modlitba oddanej neduálnosti; Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia

online přenos Střílky – Jakubovany

– Obědový raut a diskuse (13:00 – cca 15:30(16.00) dle zájmu )

 

Mezi jednotlivými částmi programu o délce cca 45 – 60 minut bude prostor na diskusi k pročítaným tématům.

Časy jsou jen orientační.

Současně požadujeme, aby všechny diskuse na živých setkáních byly jenom o tom, co si můžeme vzít z těchto diskusí se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

A jak to bude na Slovensku? Nosný program bude identický on-line i off line, lišit se budeme v meziprogramových rautových diskusích, budeme vzájemně propojeni on-line a Julo se bude k nám připojovat. Do vysílání obou skupin a Jula se nebude možné na Jitsi on-line připojit, jen sledovat mírně opožděné živé vysílání na youtube, bez možnosti dotazů.
Předávám slovo Jurajovi:

 JURAJ – nebyl – nahrazen Honzou: (nebude písemný záznam – k poslechu ze záznamu)…

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

Předávám slovo Julovi…

 

JULO:

6.)Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: