SUR_15a+b. Modlitba oddanej neduálnosti

Předcházející část: SUR_14. Náhle Osvietenie


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 24feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

 

Modlitba oddanej neduálnosti

„To, čo je Hlasom Boha, je ticho. Keď sa vnárame do Hlasu Boha, vnárame sa do ticha, ktoré naznačuje Božiu Prítomnosť. V pozadí pod {každou každučkou} myšlienkou, v pozadí pod myšlieknovitosťou, je Nekonečné Ticho, a {toto} Nekonečné Ticho je zdrojom všetkej existencie; a medzi myšlienkami, {vlastne} pod myšlienkami, je hrobové ticho, a jediné, čo musíme urobiť, je uvedomiť si {prítomnosť} tohto ticha – jediné, čo musíme urobiť, je uvedomiť si to ticho – rozpoznaním, že tam je:

( tichá odmlka )

{V pozadí} za všetkými zvukmi vesmíru, ticho je tam večné. {V pozadí} za zvukmi v lese, v lese je ticho. Zvuk vtáka nemá nič spoločné s tichom. Vidíte, ticho {, ako podklad pre zvuk, sťaby tiché javisko, na ktorom počuť zvuk hercov}, je zachovávané, a to aj napriek tomu, že je nad ním zvuk. {Teda} jediným dôvodom, prečo môžete počuť {nejaký} zvuk je, že {zaznieva a ‘opiera sa’ o} pozadie ticha. Takže ticho je {sústavne} tam – priamo uprostred zvuku. Takže zaostrujete sa na {to} ticho, ktoré je sústavne prítomné!

Uprostred nekonečnej zmesi disharmonických zvukov a katastrofy – guľky lietajú okolo a lietadlá havarujú a rozpútava sa peklo – nie je nič {iné} okrem Nekonečného Ticha. Takže stotožňujete sa s tým tichom a iba si udržujte uvedomovanie si {tohto ticha}. Môžete pokračovať vo svojom každodennom živote a robiť všetko, čo potrebujete – a po celý čas zároveň {, používajúc neustálu duchovnú zamyslenosť,} si uvedomovať prítomnosť ticha. Takže to vás ‘zorientuje’. {Možná} húževnatá modlitba na ‘zorientovanie sa’, je, že si sústavne uvedomujete ticho {, že prosíte o priazeň sústavného uvedomovania si ticha}, ktoré je {vlastne} nekonečným rámcom. Naozajstnosťou {, teda faktom,} Prítomnosti Boha je Nekonečné Ticho. A potom, to, čo držíte v mysli, v tom tichu, má sklon sa prejaviť, {ale} nie ako výsledok {lineárnych} príčinných súvislostí, ale ako prejavenie sa možností {, ak sú podmienky na ich prejavenie priaznivé, v danom čase a mieste}. {Hovoríte si:}

A ďakujeme Ti, Ó, Pane

za Tvoju Božiu Prítomnosť,

{ktorá sa prejavuje} ako Nekonečné Ticho,

z ktorého vzchádza naša existencia.

Amen!“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

———————————————

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 24feb2022
Nasledujúce z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5 (.1.12.)

 

Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované,  nie je vytláčané zvukom.

Nič nevyrušuje jeho kľud, a  nič sa nemotá do jeho mieru.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5 (.1.12.)

 

Následující část: SUR_16. Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia