SUR_15. Modlitba oddanej neduálnosti

Předcházející část: SUR_14. Náhle Osvietenie

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

 

Modlitba oddanej neduálnosti 04

 

„To, čo je Hlasom Boha, je ticho. Keď sa vnárame do Božieho Hlasu, vnárame sa do ticha, ktoré poukazuje na Božiu Prítomnosť. V pozadí pod {každou každučkou} myšlienkou, v pozadí pod myslením, je Nekonečné Ticho, a toto Nekonečné Ticho je zdrojom všetkej existencie; a teda {, laicky povedané, medzi myšlienkami, {ale v skutočnosti} pod myšlienkami, je hrobové ticho, a jediné, čo musíme urobiť, je uvedomiť si {prítomnosť} tohto ticha – jediné, čo musíme urobiť je, uvedomiť si to ticho – tým, že si uvedomíme jeho existenciu:

 

( tichá odmlka )

 

{V pozadí} za všetkými zvukmi vesmíru, je navždy {sa vyskytujúce} ticho. V pozadí za zvukmi v lese je ticho. Zvuk vtáka nemá nič spoločné s tichom. Všimnite si, že ticho {, ako podklad pre zvuk, sťaby tiché javisko, na ktorom počuť zvuk hercov}, si neustále udržuje svoju tichosť, a to aj napriek tomu, že je nad ňou {, nad tou tichosťou,} zvuk. {Teda} jediným dôvodom, prečo môžete počuť {nejaký} zvuk je, že {znie a ‘opiera sa’ o} pozadie ticha. Takže ticho je {sústavne} tam – priamo uprostred zvuku. Takže sústreďujte sa na to ticho, ktoré {, toto ticho,} je stále prítomné!

Uprostred nekonečnej zmesi disharmonických zvukov a katastrofy – guľky lietajú okolo a lietadlá havarujú a rozpútava sa peklo – nie je nič iné ako Nekonečné Ticho. Takže stotožnite sa s tým tichom a iba si udržujte {jeho} uvedomovanie. Môžete pokračovať vo svojom každodennom živote a robiť všetko, čo potrebujete – a stále pritom, po celý čas {, požívajúc neustálu duchovnú zamyslenosť,} si uvedomovať výskyt ticha. Takže to vás ‘zorientuje’. Možná modlitba na zorientovanie sa, je, že {prosíte o} sústavné uvedomovanie si ticha, ktoré je nekonečným rámcom. Skutočnosť Prítomnosti Boha je Nekonečné Ticho. A potom, to, čo držíte v mysli, v tom tichu, má sklon sa prejaviť, {ale} nie ako výsledok príčinných súvislostí, ale ako prejavenie sa možností {,ak sú podmienky na ich prejavenie priaznivé}. {Hovoríte:}

A ďakujeme Ti, Ó, Pane

za Tvoju Božiu Prítomnosť,

{ktorá sa prejavuje} ako Nekonečné Ticho,

z ktorého vzchádza naša existencia.

Amen!“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

———————————————

Nasledujúce z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

 

Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované,  nie je vytláčané zvukom;

nič nenarušuje jeho kľud, a  nič neprekáža jeho pokoju.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část: SUR_16. Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia