. 168. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 15.1.2024

. 15. ledna/januára 2024

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 168. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat poznatky z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Dnešní setkání bude odrážet to, na co se Julo naladí a bude vhodné pro skupinu říci.

Na dnes přišly odezvy od Adama a od Evy. Obě dvě ve slovenštině.

 

Ale nejprve si pustíme Požehnání od Dr. Hawkinse. Pohodlně usaďte a začínáme.

 

Předáváme slovo Julovi.

 

JULO:

Odezva od Adama:

Adam: „Zdravím Jula, Honzu, Františka i všetkých počúvajúcich. Už dlhšiu dobu si občas čiastočne vypočujem niektoré vaše zväčša aktuálne nahrávky z YouTube. Nedá mi nepochváliť vás za to čo robíte.“

Julo: Ďakujeme!

=================

Adam: „Na odporúčanie Jula i samotného DRH som sa pustil do štúdia Kurzu zázrakov. Musím povedať, že dobre nechápem prečo KZ propagujete, lebo za pár dni som narazil na viacero rozporov medzi KZ a tým čo učil DRH. Už ho študujem 14 dní. Dúfal som, že o tri mesiace ma dostane na úroveň 540.“

Julo z DRH Julových prekladov:

­- Najväčší dar, aký môžete dať svetu stať sa viac duchovne vedomým

– zahrňte nedočkavosť, netrpezlivosť ako vstavanú časť toho, na čom pracujete

– duchovný rozvoj nie je dosiahnutie úspechu, ale spôsob života.

– Celý Kurz Zázrakov je založený na preklenovaní mylnej predstavy toho, že ste pod pôsobením a napospas účinkom čohokoľvek tam vonku vo svete.

– Kurz zázrakov je v tomto smere veľmi vynikajúci. Akonáhle sa dostanete za lekciu 76, dôjde vám, že nie ste pod pôsobením ničoho tam vonku. Nič tam vonku nemá moc nad vami. Pokiaľ neveríte v menopauzu, nemôžete dostať príznaky menopauzy. Poviete: „Nuž, tomu neverím!“ Áno, veríte! Podvedome sa toho držíte, alebo nejaká stránka vo vás to udržiava ako pravdu. A kvôli tomu sa to u vás prejavuje.

– A vždy hovorím ľuďom, ktorí majú také či onaké choroby: „Robte ‘Kurz Zázrakov’ a dúfajte v to najlepšie, pretože neviete, aká je vaša karma.“

– Viete, s veľkou intenzitou robíte KZ …

– Veru, mám rád časť s cvičeniami v KZ, pretože ide smerom rozoberania ega ako tej veľkej, veci, ktorej sa klaniame a, že ‚moje myšlienky nič neznamenajú‘ je pre mňa, nuž, je to moja obľúbená, veta z KZ.

– Časť s cvičeniami je veľmi dobrá. A hovorím ľuďom: „Robte cvičenia a ignorujte učebnicu!“

– nesúhlasím s učebnicou KZ

– Učebnica sa zaoberá s kolíziou s egom, chápete, akože ego je gauner a vy ste dobrák a vašou robotou je dobyť ego. To je dostávanie sa do kolízie s egom a to bude posilňovať ego.

– Najlepším spôsobom, ako ego preklenúť, a dôvodom týchto prednášok, je popísať, a to dosť podrobne, konkrétne mechanizmy ega. V KZ sa to robí do značnej miery. Je tam značné vysvetľovanie mechanizmov ega, ako prechádzate praktickou časťou cvičení.

– KZ je v tomto mimoriadne dobrý, pretože KZ hovorí, že veci nemôžete zanechať, nemôžete odpustiť z uhľa podhľadu z akého to vidíte v súčasnosti.

– Nuž, ale potom je to už naozaj na Duchu Svätom.

– po hlbokej premene vedomia sa mnohé neduhy vyliečili samé, ale ja som stále nosil, vtedy som mal tri-fokálne okuliare a, nuž, na hodine KZ sa ma niekto opýtal, prečo ich stále nosím?

Julo z Kurzu Zázrakov, jako to vidí neexpert Julo:

ÚVOD

. 5. … Jestliže je dosaženo {všezahrňujúceho neobmedzeného vnútorného ‘nadhľadu’ zbaveného myšlienkového premieľania} pravého vnímání ve spojení s jakoukoli osobou, situací nebo událostí, je jisté, že se úplně přenese na všechny a na všechno. A na druhou stranu, jediná výjimka, která je oddělená od {všezahrňujúceho ‘nadhľadu’} pravého vnímání, znemožňuje jeho dosažení všude {inde}.

. 6. Je nutné všude dodržovat pouze tato obecná pravidla: Za prvé, cvičení je třeba provádět přesně tak, jak bude uvedeno. To ti pomůže zobecnit uvedené {idey} myšlenky na každou situaci, v níž se ocitneš, a na každého nebo na všechno, co je součástí této situace. Za druhé, ujisti se, že {ty sa} sám nerozhodneš, že {jsou} existují někteří lidé, situace nebo věci, na které {sú precvičované idey nepoužiteľné} nelze použít uvedené myšlenky. {To by rušivo zasahovalo do prenosu precvičovaných ideí}. To by bylo na překážku zobecnění výcviku. Samotnou podstatou {všezahrňujúceho ‘nadhľadu’} pravého vnímání je, že nemá žádná omezení. To je opakem {toho, ako to vidíte teraz} tvého dosavadního způsobu vnímání.

. 7. Některým {ideám} myšlenkám uvedeným v {těchto cvičeniach} této učebnici bude pro tebe těžké uvěřit, jiné se ti mohou zdát naprosto překvapivé. Na tom však vůbec nezáleží. Po tobě se žádá pouze to, abys {idey} myšlenky používal tak, jak je {prikázané} doporučeno. Vůbec se od tebe nežádá, abys je posuzoval. Žádá se pouze, abys je používal. Právě jejich použití jim dá smysl, a ukáže ti jejich pravdivost.

. 8. Pamatuj si jen, že těmto {ideám} myšlenkám nemusíš věřit, nemusíš s nimi souhlasit a nemusíš je ani vítat. Některým můžeš i aktivně odporovat. Na ničem z toho nezáleží, ani to nesnižuje účinnost {ideí} cvičení. Nedovol však výjimky v používání {ideí} myšlenek obsažených v {cvičeniach} učebnici, a ať jsou tvé reakce na tyto {idey} myšlenky jakékoli, používej je. Nic víc se od tebe nežádá.

– prvé cvičenia sa majú robiť snáď päť minút denne

====================

Adam: „Napríklad dnešná – 14-stá lekcia: God did not create a meaningless world – Boh nestvoril tento bezvýznamný, nezmyselný svet, v ktorom žijem – teda je neskutočný, je to len ilúzia. Všetko si vytváram sám len svojimi myšlienkami. Potom ja som jediná živá bytosť v tomto svete a všetko čo vidím sú len výplody mojej (chorej?) mysle. Teda žiaden Hawkins, žiaden Julo, Honza, František, skupina, moja rodina, domov, nič v skutočnosti neexistuje. Komu to teda teraz vlastne píšem? Bavím sa len sám so sebou, so svojou myšlienkovitosťou? Ináč, presne nad takouto predstavu o svete uvažujem už roky. Ako tam však do nej zahrnúť ostatných ľudí, reinkarnácie, zvyšovanie úrovní vedomia, učenie DRH?  Už som z toho na psychiatriu.“

Julo: z DRH Julových prekladov:

– predbiehanie karmy vedie na psychiatriu

– nie je to ciachovaná úroveň učenia a učiteľa ale ako s nimi rezonujete

– potrava pre nižšie astrály, ktoré začnú chrliť ponuky na rýchle osvietenie pomocou tajomných a pravekých a čenelovaných metód, samozrejme za príslušné poplatky a za upísanie sa im, prísahou a iné.

– SUR3, SUR4a, SUR6b, SUR8a, SUR8b, SUR 10, SUR13a, SUR15a, SUR16

– Ľudský život je teda zakusovaný subjektívne, a to ako na vlastnej koži zakusovaná prítomnosť vedomia, ktoré registruje lineárnu sféru. Nie sú to veci v lineárnej sfére, ale to, čo pre vás znamenajú v nelineárnej.

– človek je poháňaný významom a zmyslom, ktoré sú v nelineárnej sfére.

– objektívny svet dokonca ani neexistuje, akurát len že je subjektívne zakusovaný. Je to subjektívna skutočnosť, o ktorej hovoríme v duchovnom vývoji.

– Mystik je ten, ktorému trkne prítomnosť Boha ako neprejavené stávajúce sa prejaveným ako vedomie, uvedomovanie, a neoblomná subjektivita pociťovania Ja-Bytia.

– Je nádherné dôjsť k pravde o tom, kto ste. Pravda o tom, kto ste, sa nelíši od toho, čo si je… subjektívne čo si je vedomé vašej existencie. Netreba o nej nič povedať. Netreba ju hľadať. Nemusíte ju študovať, aby ste ju našli. Je to skôr intuitívne uvedomenie, ktoré vám akosi svitne, že to je Vrcholná Skutočnosť, ktorú ste hľadali. Táto Vrcholná Skutočnosť je časovo neohraničená, a keď si ju človek všimne, trkne mu, že to, čím vlastne ste, vždy existovalo, vždy bude existovať, pretože je to mimo duality existencie voči neexistencii. Je to mimo času. Je to mimo formy. Je to podložie, z ktorého vzchádza všetko zakusovanie. A to vyrieši všetky záhady.

Julo: z Kurzu Zázrakov, jako to vidí neexpert Julo:

  1. . 10. Mé myšlenky nic neznamenají. >>>> My thoughts do not mean anything.

– This idea applies to all the thoughts of which you are aware, or become aware in the practice periods.

– Dnešní idea se vztahuje na všechny myšlenky, které si uvědomuješ nebo budeš uvědomovat v průběhu cvičení. 

 

. 11. Mé {bezvýznamné} nesmyslné myšlenky mi ukazují {mnou vykonštruovaný pomätený} nesmyslný svět. <<<< My meaningless thoughts are showing me a meaningless world.

– It seems as if the world determines what you perceive. Today’s idea introduces the concept that your thoughts determine the world you see.

– Zdá se, jako by svět určoval, {ako sa ti čo zdá} co vnímáš. Dnes se setkáváme s pojetím, že tvé myšlenky určují svět, který vidíš.

 

. 12. Jsem {namrzený} znepokojen, protože vidím {mnou vykonštruovaný pomätený} nesmyslný svět. <<<< I am upset because I see a meaningless world.

– You think that what upsets you is a frightening world, or a sad world, or a violent world, or an insane world. All these attributes are given it by you. The world is meaningless in itself.

– Myslíš si, že příčinou tvého {rozladenia} znepokojení je děsivý svět, {smutný} svět smutku, násilný {svet} nebo {pomätený svet} šílenství. Všechny tyto vlastnosti jsi dal světu ty. Svět sám o sobě nemá {tie významy} smysl.

 

. 13. {Mnou vykonštruovaný pomätený} Nesmyslný svět plodí strach. >>>> A meaningless world engenders fear.

– Actually, a meaningless world is impossible. Nothing without meaning exists. However, it does not follow that you will not think you perceive something that has no meaning. On the contrary, you will be particularly likely to think you do perceive it. Recognition of meaninglessness arouses intense anxiety in all the separated ones. It represents a situation in which God and the ego “challenge” each other as to whose meaning is to be written in the empty space that meaninglessness provides. The ego rushes in frantically to establish its own ideas there, fearful that the void may otherwise be used to demonstrate its own impotence and unreality. And on this alone it is correct.

– Ve skutečnosti není svět beze smyslu možný. Co nemá smysl, neexistuje. Z toho však nevyplývá, že si nebudeš myslet, že vnímáš něco, co nemá smysl. S největší pravděpodobností si naopak budeš myslet, že to opravdu vnímáš. Poznání nesmyslnosti vyvolává intenzivní úzkost u všech, kdo jsou odloučení. Je to situace, v níž Bůh a ego „soupeří“ o to, jaký smysl má být vepsán do prázdného prostoru, který nesmyslnost poskytuje. Ego se zběsile žene, aby zde zavedlo své vlastní myšlenky, neboť se bojí, že prázdnota může jinak sloužit jako ukázka jeho nemohoucnosti a neskutečnosti. V tomto směru má úplnou pravdu.

 

. 14. Bůh nestvořil {mnou vykonštruovaný pomätený…} nesmyslný svět. >>>> God did not create a meaningless world.

– The idea for today is, of course, the reason why a meaningless world is impossible. What God did not create does not exist. And everything that does exist exists as He created it. The world you see has nothing to do with reality. It is of your own making, and it does not exist.

– Dnešní myšlenka je samozřejmě důvodem, proč svět beze smyslu není možný. Co Bůh nestvořil, neexistuje. Vše, co existuje, existuje tak, jak to Bůh stvořil. Svět, který vidíš, nemá se skutečností nic společného. Je pouze tvým výtvorem, a neexistuje.

====================

Adam: „Pravdu povediac mám v mnohých veciach zmätok a hoci nad tým tuho premýšľam, neviem sa dopátrať k tomu ako to tu na tomto svete vlastne všetko funguje, aký je zmysel života… Vedel by Julo nejako stručne a jasne vysvetliť akú má on ucelenú predstavu o stvorení a našej existencii?“

Julo: z DRH Julových prekladov:

– Všetko, čo vidíme, je nekonečná možnosť prejavu Božej moci prejavujúca sa nielen ako tento vesmír, ale ako nekonečná postupnosť vesmírov, pretože podstata Boha zahŕňa ako črtu tvorenie, tvorivosť. To, čo je stvorené Bohom, má teda v sebe podstatu Boha, a následne má aj moc tvorenia. Takže ako jeden útvar, keď o tom hovoríme lingvisticky, z vesmíru vzchádza nekonečný vesmír nekonečných vesmírov nekonečných vesmírov, ktoré každým okamihom, rýchlejšie ako je rýchlosť svetla, vytvárajú ďalšie vesmíry, ktoré, pretože sú vrodene tvorivé, vytvárajú ďalšie vesmíry.

– Svetlo bolo energiou neprejaveného, stávajúcou sa prejaveným. Prvým príznakom akéhokoľvek božstva vo vesmíre je svetlo. …prvé zažiarenie Boha ako prejaveného bolo svetlo.

– Neprejavené sa stáva prejaveným v nelineárnom svete ne-formy ako energetické pole svetla predstavujúce nekonečnú možnosť prejavu toho, čo sa stáva vesmírom. Dobre, takže ako nekonečná možnosť prejavu, žiarenie Boha sa skvie ako tvorenie. Robí tak najprv v nelineárnej oblasti. Až postupne sa v celom procese začína prejavovať vo forme a hmote. To je poriadne ďaleko v procese, kým dosiahne telesnosť. Potom svetlo vzájomne pôsobí s fyzickosťou a vzniká život, ktorý sa potom vyvíja zdola nahor.

===================

Adam:Ďakujem. Adam

Julo: Ďakujeme!

 

JULO

Jen ze záznamu…Odkazy ke Kurzu Zázraků:

ACIM – Kurz zázraků ve formě videí slovensky:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx7sc0AJCqxa909PyDtAMhPnglX5BkCCf

ACIM – Kurz zázraků v písemné formě česky:

https://www.esoterickyobchudek.cz/fotky641/ACIM%20P%C5%AEVODN%C3%8D%20VERZE%20CZ%20KOMPLET%20(1).pdf

 

 Odezva od Evy:

Dobré ráno, som tu zase, chcem poprosiť o pomoc, už ste mi pomohli časť 148, 149. Dodržujem vaše odporúčania a ono to funguje, chvíľami sa aj bavím, keď sledujem niektoré reakcie vo svojom okolí. Zistila som, že nemusím byť Gabo Zelenaj a komentovať každú situáciu, ak sa pristihnem, že niečo hodnotím, tak sa napomeniem: zase stanovisko? cúvaj! (zsc) cúvnem a opúšťam stanovisko. Teraz zase nastala “ situácia“, moje dve vnučky boli vystavené zrejme dosť náročným situáciám a majú problém jedna so sebapoškodzovaním (rezanie rúk), druhá problém s príjmom potravy (už som písala, že im pred 10 rokmi zomrela mama, moja dcéra). 

Keď som sa to dozvedela, počúvala som asi 163 vysielanie, v prvom okamihu som myslela, že sadnem do auta a vinníka (podľa mňa ) roztrhnem ako hada a Julo mi s kľudom “ kanaďana“ hovoril do ucha, že každý robí všetko ako najlepšie vie, vtedy mal zase Julo šťastie, že je dosť ďaleko, aby som jeho neprizabila. To všetko trvalo asi 5 minút. 

Sadla som si na záhrade a skutočne z podstaty od srdca som prosila, Pane Ježišu Kriste pomôž mi, čo mám robiť?  Prišlo to, 

 ( vpp) vykonávaj potreby prítomnosti, buď tu pre deti. Snažím sa prosím Ježiša o pomoc, a zase ten náš dedo. Ten hľadá vinníka, občas chce riešiť veci, ktoré mu neprináležia, vyťahuje minulosť 

atď. Hovorím mu : čo bolo bolo, terazky si majorem, ( Černí baroni). Zároveň otec tých vnučiek je zrejme z celej situácie vedľa, ja nie som ochotná ho súdiť ani skúmať podiel jeho viny. (To robí dedo).  Snažím sa aj zaťa vypočuť a nemontujem sa do toho, ak sa spýta navrhnem riešenie, ale nechám na neho čo s tým urobí, dedo by mu nalinkoval čo a ako a keď sa to nestane, komentuje, šomre unavuje. 

Prosím ako komunikovať s týmito  bezradnými  a nešťastnými chlapmi. 

Pokúšala som sa už pripojiť na vaše vysielanie, ale nešiel mi zvuk, tak som radšej rýchlo prešla na you tube. 

 Chcem prípadne poprosiť, či by bol Julo ochotný poskytnúť súkromnú konzultáciu. Súhlasím so všetkým, zrejme sa ani zajtra nepripojím, lebo teraz bývajú u nás a neviem kde by som našla súkromie, cez telefón a sluchadlá vás budem sledovať. 

P.S.: Doplnenie, pred tými 4 -5 mesiacmi som si tie vysielania púšťala asi mesiac skoro stále, dnes som si to vypočula nanovo, vychádza mi z toho, že dedo sa v tom „čvachtá“ vo vode po kolená a ťahá ma utopiť sa spolu s ním, podala som mu ruku a raz ma skoro stiahol, môže ma ošpliechať  koľko chce, ale neponorím sa, neviem či mu dokážem pomôcť postaviť sa na nohy, radšej budem celá mokrá, ale na nohách. Počúvam Jula stále dookola a  prichádzam na to, že pomôž si človeče aj Pán Boh ti pomôže, platí od vekov, takže si začínam pomáhať. 

Ešte by som sa chcela spýtať, či je nejaká skupina DRH v okolí Nitry, prípadne Žiar nad Hronom, som niekde uprostred. 

Ďakujem pomáha mi už to, že to s vami zdieľam

Eva, môžete použiť čokoľvek aj moje krstné meno. 

Ste mojím požehnaním

Ďakujem Eva

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

Informace k on-line setkáváním:

Pokud zatím nedostáváte emailem informace o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.

Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Minulý týden bylo darováno 2432 Kč

Děkujeme za finanční podporu.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/14yIf9tJfOMK6_56n0U-hsOkcL-AedH8U/view?usp=sharing