7. Podstata duchovnej práce

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

Podstata duchovnej práce 02

 

Základná podstata duchovnej práce je zostávať neustále zameraný sa na to, čo vzchádza od okamihu k okamihu, a v uvedomovaní si toho, ‘čo’ prežíva {neexistuje ‘kto’, ale je to ‘čo’} a ‘kde’ sa to prežíva. K zodpovedaniu môžeme použiť alebo meditatívny postup alebo postup nepretržitej duchovnej zamyslenosti, pričom obidva postupy vedú k rovnakému výsledku. Je to postup spočívajúci v neustálom vzdávaní chcieť mať zážitky pod kontrolou {usmerňovať, pomenovávať, preciťovať} ako aj v neustálom vzdávaní sa samotných zážitkov. Potom nám raz zrazu trkne, že uvedomovanie si je vykonávané akousi nekonečnou povahou vedomia (Ja-Bytím) {ktoré je súčasťou a prejavom Božskosti}; to sme snáď predtým aj mohli tušiť, ale nám to vlastne nedošlo. Po tomto poznaní, uvedomovanie si Božej Prítomnosti sa vyskytne častejšie.

 

Takáto skúsenosť vyústi do stále sa zväčšujúcej ochoty sa spoliehať na túto vnútornú Božiu Prítomnosť a stále sa menej a menej sa spoliehať na všedné ja. Takže na zvládnutie životných problémov sa človek zriedkavejšie opiera o všedné ja, pretože postupne nadobúda ochotu odovzdať sa svojmu vyššiemu Ja-Bytiu. Postupné upúšťanie stotožnenia sa so všedným ja, a rastúce stotožňovanie sa s Božou Prítomnosťou – spolu s ochotou odovzdať Božej Vôli svoj život a všetko, čo s ním súvisí – sa stanú jasným stredobodom vášho duchovného prístupu a prežívania.

 

Hlboký, {čerstvý a nižšou úrovňou vedomia ešte nepotlačený}, katastrofálny zážitok je kľúčovou výukovou príležitosťou, ktorá nás učí ísť do samotného jadra, do samotnej podstaty takéhoto zážitku, vyskúmať o čo ide, a jednať s týmto zážitkom na úrovni prežívania z pohľadu energetického poľa samotného vedomia.

 

Je tu ochota

vzdať sa a zanechať ‘chcenie’ zmeniť to,

čo sa udialo ‘tam vonku’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

Total Page Visits: 120 - Today Page Visits: 1