SUR_5. Podstata duchovnej práce

Předcházející část: SUR_4. Čo je Oddanosť?

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

Podstata duchovnej práce 04

 

Základná podstata duchovnej práce je

zostávať neustále sústredený na to, čo vzchádza od okamihu na okamih, a

v uvedomovaní si toho, ‘čo prežíva {neexistuje ‘kto’, ale je to ‘čo’} a

‘kde sa to prežíva.

{Ako na to,} môžeme použiť alebo meditatívny prístup alebo prístup nepretržitej duchovnej zamyslenosti, pričom obidva prístupy vedú k rovnakému výsledku.

Je to prístup spočívajúci

v neustálom vzdávaní chcieť mať zážitky pod kontrolou {ovládať, usmerňovať, pomenovávať, preciťovať} ako aj

v neustálom vzdávaní sa samotného prežívania.

Potom nám raz zrazu náhle trkne, že uvedomovanie je vykonávané akousi nekonečnou črtou vedomia (Ja-Bytím) {ktoré je súčasťou a prejavom Božskosti}; to sme možno predtým aj tušili, ale sme si to vlastne neuvedomovali. Keď nám to trkne, Uvedomenie Božej Prítomnosti sa objavuje častejšie.

Z tejto skúsenosti vychádza čoraz väčšia ochota sa spoliehať na túto vnútornú Božiu Prítomnosť a čoraz menej a menej sa spoliehať na všedné ja. Človek sa teda zriedkavejšie obracia na všedné ja, aby zvládal životné problémy, pretože postupne narastá ochota odovzdať sa svojmu Ja-Bytiu. Postupná strata stotožnenia sa so všedným ja, a rastúce stotožňovanie sa s Božou Prítomnosťou – spolu s ochotou odovzdať život a všetko, čo s ním súvisí Božej Vôli – sa stanú jasným stredobodom duchovného prístupu a prežívania človeka.

Čerstvý, {hlboký a nižšou úrovňou vedomia ešte nepotlačený}, katastrofálny zážitok je kľúčovou výukovou príležitosťou, ktorá nás učí ísť k samotnému jadru, k samotnej podstate {takéhoto} zážitku, uvidieť o čo ide, a jednať s týmto zážitkom na úrovni prežívania v samotnom energetickom poli vedomia.

Je tu ochota

vzdať sa, a zanechať ‘chcenie’ zmeniť to,

čo sa udialo ‘tam vonku’.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Healing and Recovery“, 2009, str. 259

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část:  SUR_6. Prijatie toho, čo je.

Total Page Visits: 215 - Today Page Visits: 1