. 138. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 19.6.2023

. 19. června/júna 2023

 

Vítáme všechny, kteří právě sledují naše 138. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Už jen tím, že jsme dotřepali svoje kostry na toto setkání, máme šanci, že se na nás něco osmózou nalepí. Tak, jak se to děje v AA nebo v jiných dvanácti krokových skupinách. Naše setkání umožňují postupné posuny z poslouchání do momentů, kdy tzv. trkne – a to naposlouchané je uplatněno v praxi, v situacích, kterými jsme karmicky přitahováni.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z darů.

Za minulý týden bylo opět darováno 1976 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Míra prosí o sdílení termínu setkání v Praze.

rád by tímto pozval všechny, na setkání v Praze ve Stromovce a to v sobotu 24.6 ve 14 hodin.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Míru – mira-z@volny.cz

Děkuji mnohokrát.

 

FRANTIŠEK:

Na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání:

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Naše skupina je oddaná učení DRH.  Honza přesdílí video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

FRANTIŠEK:

. c) Julo nám řekne Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

FRANTIŠEK:

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

Dnes můžeme opakovat:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 9: Jednobodovost zaměření mysli

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 3

 

SUR9 – Jednobodové zaměření mysli

Klikni a otevři ke čtení
SUR 9 – Jednobodové zameranie mysle

 

FRANTIŠEK:

Co říci na závěr oficiální části?
Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že František i Honza mohou být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 138 týdnů.

Děkujeme vám!

 

Máme tady prostor na Odezvy a Odpovědi (108) na setkání z minulého týdne…

Vaše odezvy a dotazy můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com.

Na dnes máme připravené dvě odezvy:

. 1) – Amanda č. 1 napsala:

 

Dobrý den Honzo,

mé jméno je “Amanda” a měla jsem možnost se účastnit mého prvního on-line setkání skupiny studující učení Dr. D. Hawkinse, které je úžasným způsobem zprostředkovávané prostřednictvím Jula.

Jsem úplný začátečník studia Hawkinse, a tak jsem nejdříve poslouchala záznamy z archívu. Jsem teprve u 13. vysílání z 25. 01. 2021. Nejprve jsem si říkala, že se k on-line vysílání připojím až po nějaké době studia a poslechu archivních záznamů, ale nakonec jsem to udělala hned a tedy
05. 06. 2023 bylo mé první on-line setkání ve skupině.

Píšu Vám, abych Vás požádala a zařazení mé e-mailové adresy do Vaší databáze k možnosti získávat aktualit: ….

Děkuji.

Na základě poslechu archivních záznamů mě zaujala informace, že člověk se vrací domů. Byl již kdysi osvícený, ale během vývoje na Zemi se tzv. „karmicky znečistil“ a získal tak své dosavadní ego,
které teď blokuje jeho možný návrat. Nikdy jsem nebyla praktikující křesťan, ale vím, že Bible hovoří
o stromu poznání, ze kterého Adam a Eva snědli jablko (chápu to tak, že před tím byli osvícení a od této doby začali na sebe nabalovat ego).

Moje otázka na Jula zní: Proč člověk přišel na tuto Zem jako původně „osvícený“ aby toto osvícení zanesl nabalováním ega a znovu ho musel nalézat? Nějak mi nedává smysl tento původní záměr příchodu na Zem. Měl být ten záměr zvýšit si vědomí nad „osvícení“ a něco se tzv. zvrtlo?

Omluvte prosím mou troufalost, jen mě to při poslechu takto napadlo.

Nemohu se zúčastnit přímo on-line přenosu 12. 6. 2023, ale následné vysílání bych už měla být přítomná. Uvítala bych, kdyby se na mou položenou otázku odpovědělo, tedy až budu ve skupině. 

Přeji Vám pěkné nadcházející dny a děkuji za možnost využívat duchovní moci skupiny.

Amanda

 

FRANTIŠEK:
Dekujeme Amandě za odezvu a předávám slovo Julovi.

JULO

Jen ze záznamu…

 

FRANTIŠEK:

. 2) – Amanda č. 2 napsala:

Ahoj Honzo, 
 „Amanda“ děkuje za 137.meetig a i když nestíhá, snaží se napsat alespoň krátké poděkování. Opět jí to velmi pomohlo v dalším posunu. Děkuji Julovi, jak nám stále vysvětluje, že nemůžeme vlastně postupovat dál bez toho, abychom měli vše vyřešené, nebo nás to později dostane. Tak se dostala i Amanda do opakující se životní situace, se kterou si nevěděla rady. Jak říká Julo, ego už nevědělo, kam   s   konopím. Díky za ní, neboť se po tom připomenutí, jak jednat s pocity vrátila opět ke knize Letting go. A opravdu se to dostavilo – viděla potom jako na talíři před sebou jak mysl vytváří… jak ego vytváří překážky a důvody, proč na tuto situaci nejde využít SUR 3, na všechny ano, ale na tuhle teda ne….tak v tomhle teda přece nemůže vidět nevinnost a jednat s láskyplností. A bylo to tak zaryté a ani s tím nešlo hnout a pak najednou bylo úplně jasné, že nemůžu vlastně znamená – nechci. Tak by se chtěla ještě zeptat, jestli Honza neví, kdy vyjde ta kniha česky, protože nyní si musela vytisknout kapitoly 2 a 3, aby si tam mohla podtrhávat a s tím pracovat. Předtím, když stránky měly problémy s autorskými právy už tiskla kapitolu 14 až 20, tak už třeba za chvíli knihu ani nebude potřebovat;).
 Ještě jednou moc díky za vaši práci
 Zdraví Amanda

 

FRANTIŠEK:
Děkujeme Amandě za odezvu.
Honza vzkazuje, že neví, jestli někdy oficiálně bude k zakoupení překlad Letting Go v knižní podobě. Z největší pravděpodobnosti práva na překlad této knihy nemá nakladatelství pravda.je, ale bývalá Pragma. A tam už vůbec se není možno spoléhat na kvalitu překladu – protože v „Úspěchu pro vás“ překladatel pracující pro „Pragmu“ zaměnil slovní termín „duchovní moc“ za „duchovní sílu“, prostě jen v textu  – moc za sílu. Otočil to naruby a proto je to, pokud máte zafixovány tyto dvě slovní vyjádření, nesrozumitelné.
Pokud je potřeba Letting go – v překladu – Uvolňování, cesta vzdávání se – ale přeložené pod názvem „Neulpívat, cesta odevzdávání“ – používejte překlad na hawkins.support. I tento překlad obsahuje nepřesnosti, ale je to zatím jediný ucelený překlad.
Honza ještě poprosí o vysvětlení slovenského slova skonopiť, protože se domnívá, že to „s°°konopím“ má málo společného, í když by bylo možné, že když ego neví kudy kam, tak „zahulíme“.
J
Pokud František nepřidá pár slov,  tak předá slovo Julovi:

 

JULO

Jen ze záznamu…

 

HONZA:

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: jan.macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Další osobní setkání ve Střílkách – na Moravě – mezi Brnem a Uherským Hradištěm, se bude konat od 29.9. – 1.10., tj. od pátečního večera do nedělního odpoledne, a pro ty, co mají možnost se uvolnit o jeden den dříve, bude jako už tradičně tzv. předsetkání, od čtvrtečního, svátečního, večera 28.9.2023 .

Program:
. 1. Slovensky namluvený videozáznam celodenní přednášky DRH, ve kterém vysvětluje hlavní blok omezující vnitřní klid a mír vedoucí do vyšších úrovní.

. 2. Slovensky namluvené videozáznamy krátkých klipů DRH.

. 3. Možnost si ověřit v praxi, že vědět ještě neznamená umět. Můžete si vyzkoušet upravené jízdní kolo s obráceným natáčením předního kola spřevodovanými řídítky.

. 4. Příležitost pro navázání nových přátelství podobně naladěných účastníků setkání.

https://www.hawkins.support/videa/pkp8-setkani-strilky-cz-28-29-9-az-1-10-2023/

 

Míra prosí o sdílení termínu setkání v Praze:

Dobré ráno, rád by tímto pozval všechny, na setkání v Praze ve Stromovce a to v sobotu 24.6 ve 14 hodin.

Pro bližší informace prosím kontaktujte Míru – mira-z@volny.cz

Děkuji mnohokrát.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

FRANTIŠEK:

Přátelé, děkujeme, že máme opět příležitost být ve skupině stejně zaměřených a osmózou obdarovávat naše kamarádská těla.
Dovolujeme si tím častěji uvědomovat, že podléháme jen tomu, co uchováváme v mysli. Tedy když jsme se všemi myšlenkami v pohodě, tak ty věci, jakože venku, jsou také v pohodě.
Jak to udělat?
Objednáváme si, nejlépe 2x denně, láskyplné myšlenky, které nás opantávají, podmaňují k projevování laskavostí, vidění nevinnosti a účasti na soucitu.
Děkujeme a jsme za to vděční JáBytí.
S láskou František.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1Y3GwDtfCzwWQSkEs9HnHlYbNLTr-aXJv/view?usp=sharing