SUR_13b. Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

Předcházející část: SUR_13a. Modlitba božieho služobníka


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 17feb2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

 

Otázka: Ako vyzerá svet po jeho preklenutí?

Odpoveď:

Podstata Božskosti vyžaruje ako Žiara z Dokonalosti Všetkozahrňujúceho Tvorenia ako črty existencie. Nepretržité vzchádzanie vedie k svedkovaniu javov ako nezávislých a samovyvíjajúcich sa, {a to} mimo času, príčinnej súvislosti, či dokonca časovej následnosti. {Nezobrazené} možnosti vzchádzajú ako zoskutočňovanie sa javov.

Všetko {v predchádzajúcich vetách} uvedené je nezávisle poznané na základe Jednosti Ja-Bytia/Existencie. Dokonalosť Všetkého-Čo-Je vyžaruje ako skvostná nádhera, dokonalá Vyrovnanosť, a Súlad, pomocou ktorých sa Dokonalosť {Dokončenosť} prejavuje ako ďalšia Dokonalosť {Dokončenosť} , na základe vývojového{/=evolučného} odvíjania. Nieto ani ‘tu’, ani ‘tam’; nieto ani ‘teraz’, ani ‘vtedy’. So zavŕšením {cesty, po premene,} nieto žiadnych otázok vyžadujúcich odpoveď, pretože Všetko-Je-Zrejmé.

Najvyššia Sláva Bohu!

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr. Dávid Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 362

 

Následující část: SUR_14. Náhle Osvietenie