. 20. Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 6. část- 15.3.2021

Předcházející setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 5. část- 8.3.2021

Záznam dvacátého on-line meetingu z 15.3.2021 na téma: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse – 6. část.

 

15mar2021

Video obsahuje tyto texty:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Odpověď od Dr. Hawkinse na procesy odůvodňování,

3) 6 část opakování – Shrnutí předchozích 15ti setkání:
a. co tedy dělat pro zvýšení úrovně vědomí,
b. co si opakoval Dr. Hawkins,
c. kde tedy hledat ticho,
4) Film – The Shift a Julova otázka na posluchače.

5) Konec, dotazy.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně motto setkání a upozornění tentokrát Juraj po slovensky a Hedvika naváže hned s upozorněním…

Nečteno: Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“


JURAJ – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

HEDVIKA: Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: opakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření. Na co? A jak?:
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) HONZA: Odpověď od Dr. Hawkinse na ten proces oddůvodňování , co Julo minule zastavil.
Tato odpověď je z knihy Podél cesty k osvícení z 25. března/marca, pro lepší pochopení nám ji slovensky přečte Juraj a česky František.

JURAJ: SK: Každý na nejakej svojej úrovni vie, že „existuje“; ego sa potom škriepi o detailoch tejto definície, ale Bytie (s veľkým B) sa nedá obalamutiť týmto úskokom. Všetky falošné identifikácie možno zanechať, a to v jedinom okamihu, a to s ochotou vzdať sa všetkých vymýšľancov a odovzdať ich Bohu.

FRANTIŠEK: CZ: Každý na nějaké své úrovni ví, že „existuje“; ego se pak hádá o slovíčkách této definice, ale Bytí (s velkým B) se nedá obalamutit tímto úskokem. Všechny falešné identifikace se dají zanechat, a to v jediném okamžiku a to s ochotou vzdát se všech vymyšlenin a odevzdat je Bohu.

3) HONZA: Shrnutí předchozích 15ti setkání – 6 část.

Budeme pokračovat v opakování  dalšího mítingu, prvně slovensky i s označením původu-  např. Julo volně, nebo jen názvem knihy Dr. Hawkinse například „I“ a pak česky jen hlavní text, Po každém bodu bude pauza cca 15 vteřin na případné přihlášení se s dotazy.

Je tu ještě jedna informace, která se týká shrnutí setkání a uvedených textů a je potřeba i dnes si ji zopakovat. J

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je!

Juraji a Mirku, máte slovo: (Zde je vložen jen český text)

10) 28dec2020

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jan 2002. Stanovisko vytváří dualitu, například láska vs. nenávist, dobro vs. zlo, světlo vs. tma, tady vs. tam, teď vs. potom. Svět duality v nás je výsledkem svévolného stanoviska. Výběr a volba absolutně všech stanovisek, {našich a také u jiných}, jsou dobrovolné. Vědomí je soustavně blokované stanoviskem.

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., Transcending the Levels of Consciousness, kap.18, str.304, 356. Důsledné používání jakéhokoliv duchovního principu může znenadání a neočekávaně vyústit do velkého skoku na nepředvídanou úroveň vědomí. Soustavné a disciplinované používání jediného nástroje je víc účinné, jako čtení všech knih anebo mít občasné záchvaty oduševnělého elánu.

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D. Měli jsme větu, kterou si opakoval: Moje realita je dokonalá vyrovnanost a harmonie.

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., The Eye of the I, str.18: A větu na to, abychom přestali posuzovat sebe a jiných: Stav, ve kterém všední lidé, včetně mne, jednají, nepoukazuje na nějaký morální přestupek anebo chybu, ale jednoduše představuje možnosti polí vědomí při jejich projevovaní prostřednictvím každého živého tvora. Jako pomůcku si můžeme říkat: Jsem schopný neskočit na tuto myšlenku anebo: Jakmile se přichytím, že myšlenky nesouvisí s činností, zanechám je.

Prostor pro dotazy

 

11) 04jan2021

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, jún 2004. Náhled do věčnosti se nachází pod myšlenkami. Důvod, proč nemůžete tok myšlenek utišit v mezeře mezi myšlenkami, je ten, že jejich blokování mezi nimi {<–>} nemá vůbec žádny účinek, protože další myšlenka nepochází z předešlé, ale pochází z nicoty {z pod čáry,|^}. Úlohou myšlenek je vás vtáhnout do jejich melodramat. Myšlenky jsou jako malé magnety. Nenechejte se vcucnout myšlenkami.

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., video, How Can We Train The Mind. Později jste schopní uvolnit myšlenku ještě před tím, než se dokončí vytváření prvního slova či obrazu. Dojde vám, že existuje nějaký pramen, zdroj, ze kterého všechno myšlení vychází; ze kterého se vynořuje všechno myšlení.

Prostor pro dotazy

  1. Dr. David Hawkins, Ph.D., I, str.48. Jestli je zaostření nasměrované striktně na přítomný okamžik, dá se vidět, že myšlenka vyvstává z jakési beztvaré zamlžené prvotní matrice.

Prostor pro dotazy

Prostor pro dotazy byl maximálně využit a dále jsme se v opakování neposunuli.

Celý souhrn 15 setkání – v českém i slovenském jazyce
i Postup k dosažení vysokého stavu vědomí (nad 500) – 9 vět – v českém i slovenském jazyce
je k dispozici zde:
  Texty pro studijní skupinu

 

4) HONZA: Film – The Shift – Posun (Proměna) a Julova otázka na posluchače.

Film naleznete zde:
https://www.hawkins.support/multimedia/doporucene-filmy/the-shift-posun-promena-dr-wayne-w-dyer/


5)
Konec, dotazy.

 

Co navrhujete, abychom vylepšili, aby vám to lépe pasovalo, lépe s vámi rezonovalo?
Pište, prosím, případné náměty na mail uvedený v záhlaví stránek
nebo na jan.macto@gmail.com

 

Prozatím nabízíme hrubý záznam pořízený streamováním na youtube:

 

Následující setkání: Shrnutí prvních 15-ti setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse 7. část- 22.3.2021