. 73. Podstata duchovní práce; Přijetí toho, co Je; No A Co? anebo „Naučte se přestat myslet!“; B2K1 – Boží Přítomnost; Tělo, Mysl, Vědomí a nemoci; Analýza a syntéza DRH učení – 21.3.2022

. 21. března/marca 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 73. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši skupinu. 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

Osobní setkání Střílky (CZ – Morava) 29.4. až 1.5.2022

Uzávěrka přihlášek byla 18. března / marca. Protože se změnily pravidla pro vstup do ČR a tedy pro cesty ze zemí EU není nadále vyžadován žádný doklad spojený s pandemií covid-19. Přicestovat tak můžou Slováci na Moravu za stejných podmínek jako před pandemií. Proto opět vyzývám ty, kteří ještě se nepřihlásili a mají zájem o účast, aby tak co nejdříve učinili, prodlužuji uzávěrku přihlášek o 14 dní – do 1. Dubna/apríla  2022.

Dnešní PROGRAM:

 

Oficiální část:

.1) Motto skupiny a upozornění a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR 5: Podstata duchovní práce;

+ SUR 6a: Přijetí toho, co Je;

+ SUR 6b: No A Co? anebo „Naučte se přestat myslet!“;

– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

–  kap.1: Boží Přítomnost – zachyceno na základě vlastního zúčastnění se Dr. Hawkinsem;

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Tělo, Mysl, Vědomí a nemoci;

– ?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (46) na setkání ze 14. března/marca 2022.

a) – Odezva od Amandy č.1 – Je možný skok ve vědomí těsně před odchodem z těla?
b) – Odezva od Adama – stavět na DRH Mapě Vědomí nemá opodstatnění a je v první řadě Fata Morgánou;
c) – Odezva od Amandy č.2 – Poděkování a dar.

 

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

7) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

–  Analýza a syntéza DRH Učení;

–  Tělo, Mysl, Vědomí a zdraví.

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, přečteme nyní motto setkání. Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 

JULO:

 

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia videli vojnu ako cennú príležitosť k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k Mieru. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

HONZA:
Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 5: Podstata duchovní práce;

– SUR 6a: Přijetí toho, co Je;

– SUR 6b: No A Co? anebo „Naučte se přestat myslet!“;

Tyto texty bude velmi pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění…
Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR5: Podstata duchovnej práce

Klikni zde a otevři text
SUR 5 – Podstata duchovnej práce

SUR6: Prijatie toho, čo je!

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

SUR6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

Klikni a otevři ke čtení
SUR 6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  kap.1: Boží Přítomnost.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 20mar2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

Prvá časť

BOŽIA PRÍTOMNOSŤ

Klikni a otevři ke čtení
B2K1 – Božia Prítomnosť

KONIEC B2K1

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které jsou součástí učení DRH.

 – Tělo, Mysl, Vědomí a nemoci

Minule v neoficiální části jsme měli téma očisty těla, konkrétně střev, pomocí kávových klystýrů za účelem očisty jater.

Kniha B8 – Léčení a zotavení Kapitola 2. Pomoc při léčení, kde se na konci píše:

Všechny nemoci jsou fyzické, duševní a duchovní, a proto je nejlepší využít všechny způsoby, které pomáhají při zotavení. Existují také neznámé faktory, které ovlivňují zotavení, například karmické sklony. Některé nemoci tak mohou přetrvávat a čekat na další vnitřní objev nebo vývoj osobní úrovně vědomí, při kterém se odhalí zdroj nemoci. Proto by duchovní práce měla pokračovat kvůli sobě samé a uzdravení odevzdat Bohu. Úspěšná léčba je jedna věc, uzdravení má jiný rozměr, protože byly objeveny a vyneseny na světlo rozsáhlé zdroje.

Tedy všechno je fyzické, duševní a duchovní. Které je nejlepší?

JULO:

?…

Připomenutí:
Tí, ktorí naozaj chcú dosiahnuť vysokú úroveň vedomia, sa musia raz a navždy vzdať okúsovania (zo slova okúsiť) a zahrávania sa s vecami. Osvojte si len jednu ideu, jednu tému, jeden postup, ktorý sa stane vaším životom. Myslite naň, snívajte o ňom, žite podľa neho. Nechajte mozog, svaly, nervy, každú časť svojho tela, aby boli naplnené touto jedinou ideou, a ostatné idey nechajte na pokoji.

 

HONZA: Tímto je oficiální část u konce.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen ve skupině Julo!
 2. Je mi umožněno být prospěšný pro naši studijní skupinu DRH…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary tuto skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 73 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (46) na setkání ze 14. března/marca 2022.

 1. a) – Odezva od Amandy č.1 – Je možný skok ve vědomí těsně před odchodem z těla?
 2. b) – Odezva od Adama – stavět na DRH Mapě Vědomí nemá opodstatnění a je v první řadě Fata Morgánou;
  c) – Odezva od Amandy č.2 – Poděkování a dar.

Ad A: Odezva od Amandy č.1 – Je možný skok ve vědomí těsně před odchodem z těla?

Dobré ráno, Honzo a Julko, 

děkuji za včerejší online setkání.

V návaznosti na něj ve mně vyvstala otázka, se kterou se nyní obracím na Julka.

Jedná se o doprovázení umírajících (například v hospicu, rodinných příslušníků a podobně).

„Umírá-li člověk, který kalibruje na velmi nízké úrovni vědomí, je možné, aby přes doprovázejícího dosáhl určité formy „spásy“? „

Mám tím na mysli zklidnění, přijetí, odevzdání se a vstup do smrti beze strachu…

„Pokud umírající odchází z tohoto fyzického světa v tomto „rozpoložení“, znamená to, že došlo (třeba i skokově) ke zvýšení úrovně jeho vědomí?“

Za odpověď ti, Julko, již předem mnohokrát děkuji.

Dobré ránko vám oběma a s úctou 

Amanda

JULO:

Ďakujeme,

Amanda, za záujem, ako vždy, poznávať veci, týkajúce sa vedomia.

Odpoveď: Hocikoho  úroveň vedomia môže hocikedy, znenazdajky, a náhle poskočiť stovky ‚bodov‘ na mape úrovní vedomia. A tento skok nie je limitovaný na to, že pol roka, či týždeň pred smrťou to už neplatí. Čiže všedné ja, ktorému niečo trkne sekundu pred odchodom, z tela, je na tom tak isto, ako keby mu to trklo pred rokom. Inými slovami, opravdivý kajúcnik ozaj dostane miestenku do trknutej vyššej úrovne vedomia, čo je pre neho, z jeho pohľadu, ‚spása‘.

Iba by som to nevyjadril tak, ako si napísala, že „je to možné přes doprovázejícího“. Povedal by som „s pomocou doprevádzjúceho“. V trknutí je zapletené výhradne všedné ja toho-ktorého človeka, a ten doprevádzajúci iba poskytuje prostriedky na to trknutie, ako napríklad spoločná modlitba, púha prítomnosť, súcit, vysvetľujúce slová rezonujúce na úrovni zomierajúceho, láskyplnosť, vychádzanie v ústrety, nehodnotenie, atď.

In peace, Julo.

Ad b: Odezva od Adama – stavět na DRH Mapě Vědomí nemá opodstatnění a je v první řadě Fata Morgánou;

Dívám se na tabulku: Střílky_Jakubovany 9/2021_Úrovne_Vedomia
a říkám si, jak je tohle vlastně celé myšleno?

Člověk přece není jen jeden pocit nebo stav mysli, ale jeho nálady se mění s tím, na co pomyslí. Třeba dvacetkrát za den, takže nelze ani určit, co je převládajícím stavem jeho vědomí. Ä každý ten stav je diametrálně odlišný od těch ostatních. Někdy převládá stud, někdy hněv, někdy ochota ke změně, jindy srší nápady (tedy intelektem), pak zase je prodchnutý láskou, kterou však nějaká nová situace nebo intenzivní vjem může srazit do marnosti, smutku, až apatie.

Člověk jde a reaguje na své okolí, které ho někdy doslova válcuje. Není možné si udržet svůj jakýsi pomyslný stav klidu, když na tebe ostatní křičí, obviňují tě nebo do tebe přímo strkají. A není možné zůstat nepohnutý, když se to děje někomu jinému v tvém okolí. Jak nesoucítit s druhým člověkem, i když se nás to přímo nedotýká, a udržet svůj stav vědomí v klidu a tichu, pln naděje a odevzdání, když svět kolem nás doslova vyje hrůzou, násilím a běsem chtění, ochoten k jakémukoli činu jen aby jeho žádost byla naplněna.

Tahle tabulka je sice moc hezká, ale připadá mi, že vůbec nesouvisí s realitou. Nálady a stavy mysli v nás koexistují navzájem a rozdíl mezi nimi je dvě stě, pět set a někdy i víc bodů. A nechci tím říct, že se tyhle stavy po čase střídají, ale že skutečně koexistují vedle sebe teď, v tomto okamžiku a je otázkou vteřin, na co svou mysl právě nyní vyladíme. Stačí závan větru, dotyk vzpomínky, někoho zaregistrujeme na sto metrů, mysl se upře jeho směrem a všechno se od základu změní. A kolik času jsme k tomu potřebovali, abychom své vědomí přeladili kupříkladu o pět set bodů? Dvě, tři vteřiny.

Udržet svou mysl v jednom stavu vědomí by znamenalo především se pro ten den nesetkat s žádným člověkem. Pak si nepřipustit pochybnosti a soustředit se do nějakého bodu vnitřního soustředění. No vlastně odejít někam do hor, najít příhodnou jeskyni a tam se oddávat meditacím, jak činili staří mistři v Tibetu nebo Indii. Za takových okolností to možné je, pokud se vypořádáme se svým podvědomím, aby nám do toho nezasahovalo. Tedy mám na mysli v prvé řadě svědomí. Jelikož to nás může začít bičovat v tom okamžiku, kdy svou mysl pro vnější svět konečně trochu přibrzdíme.

Chápu, že Hawkins tuhle tabulku nabídl lidem ku poučení o sobě samých, ale stavět na ní jakýkoli závěr se mi jeví jako tvořit vzdušné zámky. To není ani stavba na písku, ale doslova pomyslná stavba ve vzduchu, která nemá žádné opodstatnění, je jen představou, iluzí, možná v jistém smyslu i naší nadějí, ale v prvé řadě fata morgánou povstávající z našich snů.  

ADAM

JULO:

Adam,

ďakujeme Ti za všimnutie si učenia DRH. Podobne ako rada iných vecí v našom živote, z ktorých niektoré nás dnes priťahujú a niektoré odpudzujú, tak aj učenie DRH rezonuje výhradne iba s tými, ktorí dosiahli potrebnú zrelosť na vôbec vypočutie si jeho učenia. Dosiahnutie zrelosti, v tejto epizóde života, nie je ani dobré, ani zlé, ale je dané karmou každého jednotlivca.

Každý film, aj tento náš, má divákov, ktorí nejaký film zbožňujú, a takisto má divákov, ktorí ho nemôžu cítiť. Ich postoj k danému filmu nerobí samotný film ani zlým, ani dobrým. Ich postoj iba odzrkadľuje ich vnútorný pohľad na svet, cez ktorý daný film hodnotia. Ešte raz, ich pohľad na daný film nie je ani dobrý, ani zlý, iba ohlasuje okolitému svetu ich komentár, vyprodukovaný ich egom/všedným ja, oznamujúcim svoje pripojenie sa na tú-ktorú úroveň vedomia.

Ako varuje DRH v úvodoch svojich kníh, predkadané učenia sú pre tých závažných duchovných študentov, ktorí chcú mať každodenný mier a pokoj, hľadajú Boha, a prípadné osvietenie. Smer cesty na osvietenie vedie cez radikálnu, zásadnú pravdu, cesta je náročná, a požaduje vzdanie sa svojich súhrnov presvedčení. Iba vtedy, a iba vtedy, sa odhalí vrcholná pravda a skutočnosť. A DRH varuje, že predkladaný materiál môže byť pre tradičných veriacich, a pre duchovne bojazlivejších znepokujujúci, a preto by sa mu mali radšej vyhnúť.

Vhodné učenie pre niekoho je také, ktoré s ním rezonuje, s ktorým sa cíti v pohode, ku ktorému je priťahovaný, z ktorého má radosť, a bol s ním ochotný zdielať týždne zavretý v kláštore, ašráme, mešite, a pod.

A keďže, Adam, píšeš, že:

„Závery z tabuľky Úrovní Vedomia DRH vôbec nesúvisia s realitou“, a že „Stavať na nej akýkoľvek záver sa mi javí ako tvorenie vzdušných zámkov, dokonca ani nie ako stavba na piesku, ale doslova pomyselná stavba vo vzduchu, ktorá nemá žiadne opodstatnenie, je len predstavou, ilúziou, a v prvom rade fatamorgánou“,

tak z toho sa Julovi zdá, že DRH učenie nie je pre teba. Ponúkame Ti riešenie tým, že Ti doporučujeme, a prajeme, aby si si našiel učenie, ktoré budeš cítiť, že ho netreba upravovať, kritizovať, meniť, aby sedelo Tvojmu egu/všednému ja, ale že sa ho budeš usilovať vstrebať do seba tak, ako je podávané, až kým dosiahneš úroveň majstra v tom učení, kedy Ti trkne, že všetky Tvoje predchádzajúce kázne pochádzali z tvrdohlavosti, a z mylných predstáv zdanlivosti vnímania, a so skutočnosťou nesúvisia. Ako oznamujeme, každý jeden krát, pre našimi stretnutiami, pri čítaní diela DRH: namiesto tvrdenia si ‘to mi nesedí’, doporučujeme klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“. Vtedy sa staneš skutočným majstrom. Ak sa rozhodneš predsa len sledovať naše stretnutia, doporučujeme Ti ich iba počúvať, a potláčať akéhokoľvek nutkania komentovať predkladané učenie. To je naozaj ťažké.

Múdri ľudia, v tejto epizóde života, v tejto reinkarnácii, si volia využiť dar prevtelenia, zatiaľ čo pošetilí premrhávajú túto príležitosť a volia radšej mylné predstavy zdanlivostí vnímania aj s ich svetskými vábeniami, ktorých je akože neúrekom. Človek si volí vždy len to, v čo verí, že je dobré. Takže my nikoho nekritizujeme, ani nehodnotíme.

Julovi Tvoj prístup pripomína jedného ‘nádejného’ tenistu, ktorý sa rozhodol hrať tenis, a zapísal sa na tenisové lekcie. A hoci hru len práve ‘ochutnal’ a všetko, čo zatiaľ vie, je udržať dve loptičky v pästi, už sa podujíma vysvetľovať trénerovi, ako by sa tréning mal odohrávať, a kde v ňom vidí hlboké nedostatky, a vzdušné zámky. Ako by asi ten tenisový tréner jednal s týmto ‘nádejným’ tenistom? Vysvetľoval by neutíchajúce kázne? Asi nie. Zrejme by láskavo oznámil, že „keď sa chceš naučiť hrať, najprv počúvaj majstrov, potom to rob, čo si počul, potom sa tým staň, a keď sa Ty staneš opravdivým majstrom, tak ja budem prvý, ktorý si príde od Teba pýtať rady.

Zo srdca Ti prajeme, aby Ti to fungovalo. Je to Tvoja slobodná vôľa.

Ďakujem, in peace, Julo.

HONZA:
Adam ještě reagoval, kde celá následná odpověď měla dalších 850 slov. Přečtu vám jen prvních 80:

Takže résumé tohoto vysvětlení od Jula:

Nejdříve zmanipuluj svou mysl, teprve pak se s námi můžeš bavit.

Uvědomuješ si vůbec, Honzo, proč vlastně píšu? Že nehledám odpovědi pro Tebe, ale pro sebe. Tobě určitě Julova odpověď zcela vyhovuje a nejspíše se Ti zdá velmi moudrá, jinak bys mi ji nejspíš neposílal. Ale jak už jsem na stránkách psal: Každá věc, myšlenka, postoj, má dvě strany. Rub a líc. A vy ten rub nevidíte. Protože všichni (na tomto projektu zúčastnění) jste zmanipulovali svou mysl jedním způsobem. 

JULO:

?…

Ad c) – Odezva od Amandy č.2 – Poděkování.

Je už z předminulého týdne a Honza ji objevil ve spamu…

 

Dobrý den pane Jendo,

moc děkuji za Vaši práci.  Posílám  500,-. Nemohu se účastnit pondělků,  tak projdu záznamy.  

Vaše práce je hodně potřebná.  Mám za sebou mnoho různých  kurzů a přečtených mnoho knih a přála jsem si, najít to nejlepší.  A stalo se.  

 Preji hodně úspěchů. 

Amanda

Odpověď: Děkujeme Amandě za odezvu, předminule jsme měli technický problém spustit přenos živého vysílání ze Zoomu na Youtube. A nabádal jsem posluchače, aby sledovali raději Zoom než Youtube, že máme kapacitu celkem 100 míst na Zoomu a že Zoom jede až na malé potíže, vždy. Že i na Vysílání přes Zoom se nevybírá vstupné a až posluchači zjistí přínos, mohou nám poslat finanční dar.

JULO:

?…

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

Všechny informace k osobnímu setkání, které se bude konat ve Střílkách od pátku večera do nedělního poobědí, tedy od 29.4.-1.5.2022, jsou dostupné na stránkách hawkins.support ve složce Osobní setkání:

https://www.hawkins.support/videa/osobni-setkani-strilky-cz-29-4-az-1-5-2022/

Uzávěrka přihlášek byla 18. března / marca. Protože se změnily pravidla pro vstup do ČR a tedy pro cesty ze zemí EU není nadále vyžadován žádný doklad spojený s pandemií covid-19. Přicestovat tak můžou Slováci na Moravu za stejných podmínek jako před pandemií. Proto opět vyzývám ty, kteří ještě se nepřihlásili a mají nyní zájem o účast, aby tak co nejdříve učinili, prodlužuji uzávěrku přihlášek o 14 dní – do 1. Dubna/apríla  2022.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

–  Analýza a syntéza DRH Učení;

–  Tělo, Mysl, Vědomí a zdraví.

 

Ad a) Analýza a syntéza DRH Učení.

Závěrem minulého setkání sdělil Ivan větu, která zarezonovala a přislíbil ji poslat mailem. Stalo se:

Dobré ráno Honzo

Posielam vetu, ktorá osvetľuje (aj) podstatu vyjadrenia: „Vždy robím najlepšie ako viem.“

Táto veta je jedným z vyjadrení nasledujúceho:

Akákoľvek činnosť niekoho alebo niečoho, kedykoľvek, kdekoľvek je (prejavom) Božej dokonalosti Súladnej súhry Všetkého-Čo-Je v Sústavnosti okamihov prebiehajúcej činnosti.

Táto veta je len „konkrétna aplikácia“ najvšeobecnejšieho vyjadrenia, ktorým je vyjadrenie o „Manifestácii Stvorenia“ v túto (našu) sféru – dimenziu, ktorým je:

Všetko, čo vschádza pred naše Vedomie (čo je manifestované,) je vyjadrením Božskej dokonalosti  súladnej súhry Všetkého-Čo-Je v Sústavnosti jeho vschádzania.

Tieto vyjadrenia majú aj jednoduchšiu podobu, ako

– deje sa to „samo“ a „sa to“,

– nič nemôže byť náhoda a pod.

Ahoj

JULO:

?…

Ad b) Tělo, Mysl, Vědomí a zdraví.

JULO:

?…

Angel Juicer 5500 – cena cca 1270 Euro, stačí koupit jen Juicer s jemným sítkem (hrubé sítko a homogenizační pouzdro není potřeba) a s normální nerezové oceli, netřeba chirurgická. Viz náhodně zvolená stránka, www.eujuicers.sk , nevíme či dobrá či zlá, ale vyskočila na Jula prvá.

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání: