. 97. Postupy na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540 a 600); Co je Oddanost?; B2K3 Povaha duchovního putování – 1/3; Jak Dr. Hawkins doporučuje jednat se stresem – 5.9.2022

. 5. září/septembra 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 97. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Výdaje na ZOOM, přes který se všichni připojujeme, nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. 

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. Za měsíc srpen/august – bylo vámi darováno 8846 Kč. K 4. září jsme přijali 750 Kč.

Čtení textů, při Julově neúčasti, budeme řešit vkládáním starších záznamů na daná témata. Toto je zvolené praktické řešení, protože se Honzovi písemně přihlásilo prozatím málo členů ochotných se aktivně zapojit do on-line setkání, čtením textu pro vzdávání se či opakování přeložených kapitol z knihy B2, Oko Já-Bytí, před kterým není nic utajeno.

A proč tu Julo není, je dáno nařízením Suzan Hawkins na odstranění překladů učení Dr. Hawkinse od Jula, zejména přeložené části knihy B2, z hawkins.support. Julo naznal, že překlady jsou pro skupinu důležitější než Julo a proto překlady jsou zachovány a Julo, do doby, než dostaneme od Suzan  vyjádření, jak má neanglicky hovořící skupina studovat učení DRH, tedy Julo se bude držet v ústraní a pomáhat off-line. Můžete být nápomocni i vy, a poslat mail na info@veritaspub.com, vzor dopisu, ze kterého se můžete inspirovat, je uveden v textu s odezvami v rámci písemného záznamu 94. On-line setkání, dostupného v archivu.

Za týden a tři dny, tedy od 16. – 18.9.2022 je naplánováno osobní setkání ve Střílkách, s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9. Zatím je přihlášeno lehce přes třicet účastníků. Stále bychom se v pohodě všichni vešli do menší, meditační místnosti. Pro skutečné opozdilce je možnost dodatečného přihlášení se, protože ve Střílkách je stále volná ubytovací kapacita. Díky delegování evidence účastníků na Míru Znamenáčka dodatečné přihlášky nebudou Honzu zatěžovat a může připravovat s Julem setkání. Věřím, že se nám podaří naplnit větší sál Jadan, ve kterém jsme byli posledně a ve kterém je instalováno ozvučení i promítací plátno.

 

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

2) Vzdávání: SUR_3. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540);
+ SUR_4a. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (600);
+ SUR_4b. Co je Oddanost?;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH:– B2K3 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
– první třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě – (1/3);

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
–?

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Jak Dr. Hawkins doporučuje jednat se stresem.

 

Neoficiální část:

6) Odezvy a Odpovědi (69) na setkání z 29. srpna/augusta 2022.
– Odezva od Miriam – růst úrovně vědomí oproti chtít mít pravdu.
– ?

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.
– Poslední termín pro přihlášky na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.
– ?

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

. c) Požádal bych Františka, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

FRANTIŠEK:

„Modlíme se ve jménu nejvyššího dobra. Vše, co přijímáme, vyzařujeme pro ty, pro které je to přínosné. Aby všichni lidé, včetně nás, viděli všechny události ve své rodině, ve svém okolí, jako i ve světě, ke kterým patří i současná válka, jako cennou příležitost ke zvyšování úrovně vědomí a k celosvětovému vzájemnému odpuštění a soucitu, které jsou opravdovou cestou k vnitřnímu klidu a Míru. Aby všichni lidé, včetně nás, viděli, že vše, co se tvoří před jejich očima, každý okamžik, každá vteřina, je tou nejlepší, nejvhodnější příležitostí k jejich osobnímu růstu. Děkuji.“

 Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR_3. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (540);

+ SUR_4a. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si (600);

+ SUR_4b. Co je Oddanost?

Tyto texty budou puštěny ze záznamu …

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3 – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4a: 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 4a – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR4b: Čo je Oddanosť?

Klikni zde a otevři text
SUR 4b – Čo je Oddanosť?

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Z knihy B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

– první třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě – (1/3);

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto nepředávám slovo Julovi, ale pustím záznam – čeká nás čtení první třetiny z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě:

Video – první třetina z 3. kapitoly: Povaha duchovní poutě:

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 03apr2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

Druhá časť

DUCHOVNÝ PROCES

KAPITOLA 3

Povaha Duchovnej púte

 

{DRH popisuje svalové testovanie}

CZ29:

.3.1 (z 58)        Nelineárny {proces} učenia prebieha viac na základe už predchádzajúceho zoznámenia sa s danou tematikou, než na základe logicky postupného spracovávania premýšľaním. Vedomie má sklon napredovať ako automatický dôsledok získania nových informácií. Pri opakovanom preskúmavaní {tematiky} je teda schopné začleniť informácie, ktoré mohli byť prehliadnuté alebo neporozumené. Každé opakované vystavenie sa {informáciám} prehlbuje ich začlenenie sa, a preto {prináša} nové pohľady.

.3.2.       Bolo objavené, že klinicky užitočný diagnostický svalový test, {občas tiež nazývaný ‘kineziologický’,} mal omnoho širšie možnosti {využitia}, než ako sa predtým predpokladalo. Podobne ako sa zistilo, že ďalekohľad je schopný odhaľovať planéty vesmíru, a nie iba diania v lese alebo na susedových dvoroch, zistilo sa, že svalový test bol založený na nelokálnej, všeobecnej črte vedomia, ktorá bola neosobná a presahovala {samotnú} osobnosť či osobitosti testovacej osoby.

.3.3.       Zistilo sa, že odozva svalov tela na predmet testovania bola určená nejakou podstatnou črtou samotného vedomia, ktorá je schopná okamžite reagovať na prítomnosť pravdy tým, že sa {sval} utužuje, a týmto vyjadruje ‘áno’ – teda kladnú odozvu. Neprítomnosť pravdy je vyjadrená jeho ochabnutím – teda odozvou ‘nie’. Skúmanie tohto zopakovateľného javu sa uskutočnilo s tisíckami testovacích osôb z každej oblasti života, v priebehu dvadsiatich rokov, a {tento jav} bol potvrdený {viacerými} skupinami výskumníkov.

.3.4.       Klinickým výskumom {metódou} pokusov a omylov, bolo potvrdené, že odozva svalov tela rozlišovala medzi tým, čo bolo prospešné, a tým, čo bolo ničivé. Malo to diagnostickú hodnotu pri odhaľovaní fyzických chorôb a pri rozpoznávaní prospešnej liečby. K týmto udalostiam došlo v priebehu 1970 rokov, čo viedlo k rozvoju celého klinického súboru informácií, a zdravotníci založili fakulty kineziológie a aplikovanej kineziológie. Tieto priťahovali hlavne všeobecných lekárov a holistických terapeutov. Zaujalo to aj psychiatra {menom} Dr. John Diamond, ktorý posunul výskum na novú úroveň, a začal používať svalovú odozvu na skúmanie prístupov, emócií, súhrnov presvedčení, hudby, zvukov a symbolov. Toto bolo predzvesťou príchodu Behaviorálnej Kineziológie {, čo je metóda svalového testovania na zistenie porúch správania}, ktorá mala oveľa širšie dôsledky.

.3.5.       Ďalším krokom bolo použitie odozvy svalového testu na zoradenie úrovní vedomia do kategórií, a napokon k ich číselnému ociachovaniu. Tieto úrovne boli {už} klasicky rozvrstvené {, a zoradené,} vo filozofických a duchovných tradíciách, ako jasne rozpoznané úrovne duchovného rozvoja, prijaté vo všetkých kultúrach. Zistilo sa, že tieto rozvrstvené úrovne sa dajú ociachovať, a to logaritmicky {, mierkou, ktorej použitie bolo zvolené z praktického hľadiska}. {Z toho} vznikla užitočná stupnica vedomia, ktorá potvrdzovala, a vlastne vykresľovala, celú históriu človeka. Zistilo sa, že na náhodne zvolenej stupnici od 1 do 1000, čokoľvek, čo ciachovalo pod úrovňou 200, bolo negatívne, proti životu, falošné a všeobecne prežívané ako ničiace. Vedomie teda bolo schopné rozlišovať pravdu od falše, čo bol významný objav.

CZ30:

.3.6.       Ďalším skokom v uvedomovaní {si výsledkov tejto práce} bol objav, že úroveň 200 oddeľovala moc a silu, čo umožnilo skúmať rozdielne črty týchto dvoch protikladných sfér. Sila je dočasná {, teda raz sa určite vyčerpá a prestane}; spotrebováva energiu {, teda je závislá na jej sústavnom prísune}; a pohybuje sa z jedného miesta na druhé {, teda ide proti niečomu}. Moc, na rozdiel {od sily}, sa udržuje sama od seba {, teda nepotrebuje sústavné dodávanie energie}; je trvalá {, teda nemá koniec svojho pôsobenia}; je nehybná {, teda nejde proti niečomu}; a je nepremožiteľná {, nakoľko sila sa raz vyčerpá}. Výsledok týchto skúmaní viedol k vzniku Ociachovanej Stupnice Vedomia, a k vydaniu knihy ‘Moc Oproti Sile’. {V nej} boli rôzne úrovne dané do vzájomného vzťahu so sociálnymi javmi, a tak isto aj s tými prevažujúcimi úrovňami vedomia, o ktorých sa zistilo, že prevládajú v ľudskom vedomí.

.3.7.     Hoci sa ociachovania týchto úrovní dajú označiť číselne {použitím linearity}, a to kvôli ich ľahšiemu rozlišovaniu a pochopeniu, odhalilo sa, že sa vlastne vzťahujú na sféry mimo dosahu tradičnej vedy. Medzitým, tento smer {výskumu} dostal {vo vedeckých kruhoch} názvy ‘teória chaosu’ alebo ‘nelineárna dynamika’. Sféra neduality je neopísateľná použitím prístupov tradičnej matematiky, ako je {napríklad} diferenciálny počet. Ukázalo sa, že sféra nedualistickej, nelineárnej skutočnosti je sférou, ktorá sa tradične opisuje ako duchovná. Moc, ktorá stála za ľudskými záležitosťami pramenila {práve} z týchto nedefinovateľných, neopísateľných a nemerateľných faktorov, ktoré ustanovovali ľudskú motiváciu, závažnosť a zmysel.

.3.8.     {Doteraz} sa život {ako taký} vymykal vedeckému skúmaniu, pretože život je nelineárny a sústavne sa meniaci. Preto bolo potrebné preklenúť obmedzenia opisného názvoslovia, a súhrn náhľadov lineárnej newtonovskej fyziky, aj s jej modelom fungovania sveta.

.3.9.     Merateľný, pozorovateľný, fyzický svet sa ukázal byť svetom {vlastne iba} následkov, bez prirodzene vlastnej moci {čokoľvek zapríčiniť}. Skutočná moc sídli v nekonečne mocných sférach neviditeľného a nelineárneho. {Vysvitlo, že} samotná Skutočnosť {fungovania sveta a vesmíru} nebola opísateľná použitím časových súvislostí, rozmerov, polohy v priestore, či merania, ale existovala nezávisle {od nich}, v nekonečných možnostiach mimo priestoru a času, tradične nazývaným ‘Skutočnosťou’ . Ide o nekonečné sféry, ktoré nikdy neboli opísané, okrem popisu od výnimočne nadaných jednotlivcov, považovaných za osvietených.

.3.10.    Skúmanie vyšších ociachovaných úrovní vedomia sa presne zhodovalo so stupňom osvietenia veľkých duchovných učiteľov v histórii ľudstva. Zistilo sa, že nikdy nežil človek, ktorý ciachoval na úrovni vedomia nad 1000, a tí, ktorí ciachovali vo vysokých {, dosiahnuteľných,} úrovniach osvietenia boli označovaní ako Veľký Učiteľ, Kristus, Budha, Krišna, Avatár, Spasiteľ, učiteľ Božstva, alebo okná Boha. Tisícky rokov, ich učenia formovali rámec ľudského pohľadu na svet, a dávali do súvislostí súhrn ľudských skúseností.

.3.11.    Mimoriadne hodnotným objavom je, že nakoľko všetko vo vesmíre, dokonca aj tá najbezvýznamnejšia {a najskrytejšia} myšlienka vyžaruje ociachovateľnú energiu, či vibračnú stopu chvenia, tak tieto vibračné {energetické} udalosti boli zaznamenané, natrvalo, v energetickom poli vedomia, ktoré je mimo času a priestoru.

.3.12.    Mimo času alebo priestoru sa nevyskytuje ani ‘vtedy‘ ani ‘teraz‘, ani ‘tu’ ani ‘tam’. Všetko, čo sa kedy odohralo, zanechalo trvalý záznam, ktorý je ociachovateľný a spätne vysledovateľný. ‘Všetko, čo kedy bolo’ vo vesmíre {teda} stále zotrváva, a je rozpoznateľné, rozoznateľné a vystopovateľné hocikým, hocikde a hocikedy.

CZ31:

3.13.     Všetky, údajne ‘nezaznamenané dejiny {a udalosti}’, boli vlastne naveky presne zaznamenané {, aj} s ich rozpoznateľnými podrobnosťami. S týmto poznatkom, Sväté Písmo sa teraz vlastne stalo overiteľným. Spôsobilosť rozoznať, rozlíšiť, a postrehnúť rozdiel medzi pravdou a falšou sa takto sama odhalila po prvýkrát v ľudskej histórii. Toto viedlo k obrovskému množstvu skúmania. Presnosť {z tohto skúmania} plynúcich pozorovaní bola podrobená akademickým štandardom pre výskum, a publikovaná ako dizertačná práca pod názvom ‘Kvalitatívna a Kvantitatívna Analýza a Ciachovanie Úrovní Ľudského Vedomia’.

.3.14.    Nevyhnutným predpokladom, pozadím, a základom pre rozvoj tohto postupne prehlbujúceho sa porozumenia ľudského vedomia bolo objavenie sa {autorovho} všetkomeniaceho, osvieteného stavu vedomia v roku 1965. Úžasnosť, mier, láska, hlboký súcit {=schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať}, a hlboké pochopenie Božej Prítomnosti odhalili nekonečnú črtu skutočnosti ako Uvedomenie/Ja-Bytie, a zdroj všetkej existencie {, ktorá je} mimo všetkého času, formy, podmienok, či popisu.

.3.15.    {Božej} Prítomnosti, je vrodené nekonečné, Časovo-Neohraničené Poznanie, ktoré osvetľuje {, odhaľuje,} všetky možnosti; mimo všetkých protikladov, alebo príčinných súvislostí. Odhalenie sa {Podstaty Všetkého-Čo-Je sa} predkladá ako samovysvetľujúce a zrejmé, ako podstata všetkej pravdy. Úplnosť a zavŕšenosť poznania prevláda nad časom, a je preto vždy prítomná. Jedným odzrkadlením prítomnosti poznania je spôsobilosť chápať nepochopiteľné, prostredníctvom sebaodhalenia svojej podstaty. Preto, všetko je odhalené. Prejavené a neprejavené sú jedno a to isté.

.3.16.    Podstatou pravdy je subjektivita, ktorá preklenuje {, a tak stojí mimo} dualitu, ale predsa len poskytuje medzi nimi premostenie. Roky trvalo, kým sa tento most zdokonalil tak, aby bolo možné zdieľať neopísateľné so svetom formy. Kniha, ‘Moc Oproti Sile’, bola toho výsledkom.

.3.17.    Objavy, doposiaľ opísané, mali hlboké dôsledky, a rozvinuli sa do dlhoročného výskumu kolegami, a neskôr skupinami spolupracujúcich výskumníkov, ktorí vykonali státisíce ciachovaní, zo všetkých oblastí ľudského života, udalostí, a osobností histórie. Tieto zahŕňali duchovné učenia, literatúru, a učiteľov.

.3.18.    Z tohto všetkého vznikli rozsiahle ciachovania ľudských prístupov, náhľadov, nápadov, a súhrnov presvedčení. {Takéto} obrovské množstvo údajov si vyžadovalo roky na ich vzájomné porovnávanie, a výber podstatného, aby bolo možné poskytnúť, do detailov idúcu, prezentáciu informácií. Získané údaje mali pre ľudstvo zjavnú prípadnú hodnotu, ako návod pre skúmanie doteraz nedostupných poznatkov.

.3.19.    Preskok z newtonovského modelu lineárnych príčinných súvislostí, dojmov vnímania a duality, na nelineárnu skutočnosť, ktorá preklenuje zdanlivosť vnímania, nie je ľahké v našej spoločnosti uskutočniť. Avšak má hodnotu pre tých, ktorí pracujú na duchovnom vývoji, alebo na napredovaní vedy, aby porozumeli črty samotného života.

.3.20.    Objav rozloženia úrovní vedomia naprieč celou spoločnosťou bol tak isto značne významný, a vysvetľoval väčšinu ľudského správania v histórii ľudstva. To, ako milióny ľudí, celé pokolenia, a celé kultúry, dokonca celé kontinenty, mohli byť tak ľahko zmanipulované {až} do ich vlastnej záhuby, sa vysvetlilo objavom, že sedemdesiatosem percent obyvateľov sveta ciachuje pod úrovňou Bezúhonnosti {z angl.: Integrity} {, ktorá je} na 200. A ešte navyše k tomuto obmedzeniu bolo, že úroveň vedomia ľudstva, braného ako celok, zostávala iba na 190, a nemenila sa po stáročia, až znenazdajky, v roku 1986, preskočila cez mimoriadne kľúčovú hranicu, z falše do Bezúhonnosti a Pravdy {, ktoré sú} na 200, a ďalej na jej súčasnú úroveň, na 207, ktorá naznačuje postupne prehlbujúcu sa bezúhonnosť a pravdivosť. Ociachovaná Stupnica Vedomia, spolu so spôsobilosťou svalového testu, tak poskytla spoľahlivú mapu a kompas pre každého, kto sa túži duchovne vyvíjať, alebo si zvyšovať svoju úroveň vedomia.

CZ32:

.3.21.    Neúprosné programovanie ľudského vedomia negativitou znamenalo nielen to, že je sedemdesiatosem percent obyvateľov {celého sveta} pod úrovňou Bezúhonnosti {, ktorá je} na 200, ale {ešte k tomu} iba štyri percentá obyvateľov sveta vôbec dosiahne úroveň Lásky {, ktorá je} na 500, a iba 0.4 percent dosiahne úroveň 540, čo je Nepodmienená Láska. Úroveň vedomia Osvietenia {, ktorá je} na 600, a ktorá je prechodom z duality do neduality, dosiahne približne jedna z desať miliónov osôb (0.000001 percent). Takisto je dôležité si uvedomiť obrovský rozdiel v úrovni moci medzi jednotlivými ociachovanými úrovňami. Pretože sú logaritmické, {posun čo iba o} zopár bodov je veľmi závažný. Pokiaľ sa metóda svalového testovania a Stupnica Vedomia používajú na objasnenie nosných základov veľkej bariéry duality, ktorá vzniká zo zdanlivosti vnímania, ktoré zasa vzniká zo stanoviska, tak závoj, ktorý schováva svetlo pravdivosti, odpadne. Božskosť je prítomná všade, ale je zahalená stotožňovaním sa s mysľou, a s telom.

Konec čtení 1. části – z 10.5.2021

 

HONZA:

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– ?

 

5) Opakování: to podstatné z prvních setkání studijní skupiny DRH

– Jak Dr. Hawkins doporučuje jednat se stresem.

Honza vám pustí část záznamu z našeho čtvrtého on-line setkání, kde jsme dali návod, jak efektivně jednat se stresem. Příští týden se podíváme na návod, jak dosáhnout vysokého stupně vědomí..

Video je z části čtvrtého setkání:

JURAJ: – rekapitulácia štyroch viet: 

z 26.octobra – všetok strach je ilúzia a ja to bezpodminečne viem,

z 02.novembera – všetky myslenky sú kladením odporu k tomu čo je,

z 09.novembera – stres vzniká nesúladom môjho vzorca s tým, čo pozorujem. (zdanlivá realita),

z 16.novembera – hľadá sa situácia.

Ak tieto vety dáme do súvislosti, tak máme—– že všetky myšlienky sú kladením odporu —–  ktorý sa vytvára z nesúladu môjho vzorca s tým, čo sa pozoruje ——  a tento nesúlad vyvoláva iluzórny strach a pocity  ——-  ktoré sa mi nezmestia do kože a preto hľadám ako si ulevit  — vmimo mňa takzvaných situáciách.

KATKA: A ty tři neefektivní způsoby na jednání s nějakým pocitem jsou

——- 1) od pocitu si ulevít svalením pocitu na něco anebo někoho (např. to je urážlivý, jak mne šéf ignoruje jako bych byl „niktoš“),

——- druhý neefektivní způsob je od pocitu si ulevit vybouchnutím (např. zakoulet očima),

——-a třetí neefektivní způsob je pocitu utéct (např. odejít z místnosti a jít na Facebook).

JURAJ:  – Nuž, a teraz otázka na vás. — Ak ste si cez týždeň hovorili vetu „hľadá sa situácia“, podarilo sa niekomu uvedomiť si nejakú situáciu—– ktorú si ego vytvorilo na odventilovanie?

HONZA:  Juraj nám to ještě jinými slovy zopakuje.

JURAJ:  Stále opakujeme, že stres —– vychádza z nesúladu programov v pamäti —-voči tomu —— čo sa pozoruje. To, čo si vedomie uvedomuje, vyvoláva pocity, —– zdrojom ktorých sú naakumulované predošlé skúsenosti, —- uložené v pamäti od počiatku až po tento moment. —- Vzápätí tieto pocity generujú myšlienky. —- Teda viac sa nám oplatí pracovať na pocitoch ako na myšlienkach. —— Múdrým spracovaním jedného pocitu odstránime tisíce myšlienok s týmto pocitom vygenerovaných. —– Inými slovami, —- ak chceme zanechať stres, tak dostaneme viac muziky za babku, ak ideme na vec cez pocity —— a nie cez myšlienky. Všimnime si, že hovoríme o pocitoch uložených v pamäti.  Dnešný cieľ je sa naučiť, ako tieto uložené pocity odstrániť.

Samozrejme stále platí, že keby sme ich nemali uložené, tak by sme boli automaticky v pohode. Takže iná téma od dnešnej by bola, aby sa vôbec do pamäte neukladali.——- Pošepkám návod: postupným vymazaním nášich definícií – ako má svet vyzerať podľa mňa, podľa — Ja Veličenstvo, z božej vôle Kráľ.

HONZA: Teď nám Mirek přečte návod, co máme dělat, abychom se zbavili jakýchkoliv emocí.

MIREK:  Český překlad, Letting Go, kapitola 2, podnadpis „Návod, — jak se zbavit nežádoucích pocitů“. (První a celý třetí odstavec).

Neulpět znamená uvědomovat si svoji emoci, svůj pocit ——— nechat ho vyvstat, ——– zůstávat s ním, ——— dovolit mu probíhat ——— a tedy nechávat mu volný průběh, ——– aniž bychom ho chtěli změnit nebo cokoliv s ním udělat. ——— Znamená to prostě připustit přítomnost tohoto pocitu a zaměřit se na vypouštění energie za ním. ——– Prvním krokem je být v pohodě, že máme tento pocit, ——– co znamená nemít k němu odpor, bez jeho vybíjení navenek, bez obav z něj, bez odsuzování nebo moralizování. Znamená to upustit od posuzování tohoto pocitu ———- a uvědomit si, že to je ——- jenom pocit.

Takže ještě jednou – říkáme, že to znamená být s tím pocitem a vzdát se veškeré snahy ho jakýmkoliv způsobem měnit. Nechtějte pocitu odporovat. Je to právě tento odpor, který je kladen, který tento pocit udržuje aktivní.

Pocit, který není odmítán, se rozplyne, protože se rozplyne energie, která ho udržuje.

Přitom, když pocit necháte sebou projít touto metodou, jinými slovy, že tento pocit necháváte být, ——- ignorujte všechny myšlenky. ——– Zaměřte se na samotný pocit, který máte, ——– a ne na myšlenky. Myšlenky nemají konce, posilují sebe samy a plodí jen další myšlenky. —-Myšlenky jsou jen racionalizacemi mysli, která se pokouší zdůvodnit si přítomnost pocitu. —–Skutečnou příčinou pocitu je tlak, který se tímto pocitem nahromadil a přiměl ho, aby se v tomto okamžiku projevil. ——-Takže ještě jednou, myšlenky nebo události kolem nás jsou jen záminkou a házením příčiny pocitu na něco anebo někoho.

 (pátý odstavec, první věta).

Když někdo dosáhl stavu uvolnění, znamená to, že nemá žádné silné emoce, týkající se dané záležitosti: „Pokud se to stane, je to v pořádku, a je to v pořádku, i když se to nestane.“

(kapitola 20, bod 16).

Tedy je na každém z nás se rozhodnout, jestli klid v duši je pro nás důležitější než nekontrolovatelné a negativní pocity.

HONZA: 

Už když jsme při tom, jak uvolnit  své pocity, tak poukažme na to, že tím samým způsobem se uvolňují také tělesné bolesti. Proto právě teď do naší debaty připojíme také fyzické bolesti. Dalo by se říct, — jednou ránou dvě mouchy. Tak si to tedy přečtěme! František s Hedvikou nám přečtou úryvky z „Letting go“.

FRANTIŠEK:  Volný český preklad z Letting go, kapitola 20, předposlední bod.

Přestaňme označovat své nemoci a potíže lékařskými názvy; tedy nejmenujme je. Jejich pojmenování spouští program, který je spojený s touto nemocí. Uvolňujme to, co právě cítíme, což jsou konkrétní fyzické pocity a ne nějaký název naši zdravotní potíže. Nemůžeme cítit nemoc, —— co je pouze lékařský název.  Lékařský název nemoci je abstraktní pojem, udržovaný v mysli.

Nemůžeme například cítit ´astma´. ——– Je užitečné se ptát: „Co právě cítím?“ —— Stačí nám pozorovat fyzické pocity v těle, jako je například ´tlak na hrudi, ——- pískání v dýchací trubici, ——- a nebo kašel´. Není možné například prožívat myšlenku „nemám dostatek vzduchu.“ —— To je jenom myšlenka v mysli. Jinými slovy, je to koncept, je to spuštěný program s názvem ´astma´. To, co ve skutečnosti prožíváme, je napětí nebo stažení v krku nebo v hrudníku.

Stejná zásada platí pro ´vředy´ nebo jakékoliv jiné zdravotní potíže. Nemůžeme cítit ´vřed´.  ———- Cítíme pálivý nebo řezavý pocit. ——— Slovo ´vřed´ je pouze lékařský název nemoci a jakmile používáme toto slovo “vřed” k pojmenování toho, co právě cítíme v těle, ztotožňujeme se s celým programem —— který se nazývá ´vřed´. Tento program je uložen v kolektivním vědomí a tím, že jej pojmenujeme se na tento program napojíme a spouštíme jej. Dokonce i slovo ´bolest´ je program. Ve skutečnosti máme jenom nějaké fyzické pocity v těle.

HEDVIKA:  Český překlad z Letting go, kapitola 20, poslední bod.

Totéž platí o našich emocích. Místo abychom dávali svým emocím názvy a nálepky, můžeme se rozhodnout jednoduše emoce prociťovat a uvolňovat energii, z které vyrůstají. Není nutné pojmenovat pocit jako ´strach´, abychom si uvědomovali jeho energii a tuto energii uvolnili. Takže nepracujeme s lékařským názvem našeho pocitu, ale energii za ním.

Honza:   Dr. Hawkins o tomto přednášel už v roce 2002. Julo, na zopakování předchodzího, nám ješte přečte úryvek z přednášky z roku 2002.

JULO:  Preklad časti lekcie z januára 2002, disk 2, na DVD 1h23m.

Ak máte nejakú telesnú bolesť, predstavte si napríklad  vytknutý členok, tak
 — za 1) samá prvá vec, ktorú treba spraviť— je,— nenazvať  to vytknutý kotník. 
—- za 2) Ďaľšou vecou je prestať odporovať tomu, čo práve cítíme.
—-  za 3) Ďaľší krok je prestať to nazývať bolesť —– toto sú všetko iba názvy, pomenovania. —-Radikálna Realita neobsahuje ani formu, ani mená, ani pomenovania.—– Jednoducho to nesmieme nijako nazvať.
—- za 4) Dokonca to ani nenazvite telesný pocit.———- Čo sa stane, ak nekladiete odpor fyzickej bolesti, —–táto bolesť opusťí lokalitu kotníka ——-a prejaví sa vo vašej celej aure, —–teda nelokalizovná,—– všade rovnako prítomná.

Takto postupujeme zo všetkými telesnými neduhami, ako napríklad — nenazveme to chrípka, pocit na vracanie, alergia, atď. Vytrvalo pokračujeme v nekladení odporu a bolesť odíde.

Tento postup pracuje s hociakou obrovskou bolesťou.

Moja poznámka: Návod v skratke: Akonáhle si začnete uvedomovať začínajúce bublanie nechcenej energie alebo bolesti, nechajte ju cez seba prejť. Niečo ako: jedným uchom dnu a druhým von“, alebo ako—–„nechať vzduch prejsť cez flautu.“ A samozrejme ignorovať všetky myšienky o danej situácii.

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden, ikdyž s námi dnes není on-line připojený, předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH, a zejména díky jeho partnerce, která toto všechno, z jednoho průměrného úřednického platu, po celou dobu víceméně umožňuje…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 97 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (69) na setkání z 29. srpna/augusta 2022.

Julovy odpovědi na odezvy nebo dotazy může Honza zachytit na video a další týden ve skupině odvysílat, nebo přečíst textovou odpověď. Julovy odpovědi čerpají z učení Dr. Hawkinse.

– Odezva od Miriam – růst úrovně vědomí oproti chtít mít pravdu.

Miriam napsala email, který nam přečte Juraj:JURAJ:

Ahojte všetkým,Miriam by chcela poprosiť Jula (ak by bolo možné) o odpoveď alebo komentár k nasledujúcej odozve:Rozhovory v dlhoročných priateľstvách boli vedené v duchu – vzájomne si potvrdzovať svoje pravdy, pravdy odsudzovania a posudzovania iných, vzájomného si potvrdzovania si ukrivdeností……… prebiehalo dokonalé vzájomné podávanie si štiav a povzbudzujúco sa išlo do tzv. ďalších „spravodlivých bojov“……Po pochopení (SUR 3), kedy sa dostavil pravdepodobne u Miriam posun(zdá sa), rozhovory tohto druhu samo od seba začali strácať pre Miriam na význame, ale pokúsila sa v týchto rozhovoroch načrtnúť aj možnosť „neukrižovať tých, akože zlých“….(možno išlo o pokus im poodhaliť príčetnosť učenia Dr. Hawkinsa)…..Miriam vedome cítila z ich strany (a to aj fyzicky) to neúprosné dožadovanie sa jej účasti „ukrižovania iných“……(predsa to takto fungovalo roky spoľahlivo)…Neutralitou Miriam pri rozhovoroch, sa menila aj taktika hladných po šťave, ….expresívne postoje druhej strany sa menili na vety s jemnejšími hlasmi, ale obsah ostával rovnaký……..“ukrižovanie iných ale s pekným hlasom, s krajšími vetami, ukrižovať niekoho miesto s 10 cm dlhými klincami len s 8 cm dlhými klincami“…. ako keby to boli iní ľudia…..zvyšovaním nenápadne zaobaleného nátlaku na Miriam, aby teda konečne potvrdila ich nenávistné postoje (v krajších znejúcich vetách), utvrdzovalo Miriam v tom, že urgentne požadovaná šťava im poskytnutá nebude…..a to za žiadnych okolností……..a to tiež láskavo….tzv. do stratena… …Ale bola tam jedna vec, u Miriam sa po rozhovoroch dostavoval hnev, …..hnev nebol adresovaný k daným osobám, cítila len to, že bola účastná tzv. pekla, v ktorom spätne videla Miriam, ktorá v tomto pekle žila roky a v ktorom si roky bažila… ………..tak možno preto ten hnev?….Miriam nevie….alebo to bol hnev z toho, že tá moc u nej, nie je až taká silná, ako sa Miriam domnieva?……..v tom čase žitia „v pekle“ bola veľká „sranda“ len tak ukrižovať niekoho, neuvedomovala si, že križuje samu seba aj s následnými pádmi na hubu a to s dvojitým odpichnutým ridbergrom… Tak veľmi pekne ďakuje za odpoveď…alebo komentár…Miriam ďakuje všetkým, Honzovi, bez ktorého by to nešlo a samozrejme Julovi….

HONZA:

Díky Juraji za přečtení. Této odezvě jsme se věnovali s Julem včera a Honza sestříhal záznam skypu a vystříhl pasáže, kde Julo hledal texty pro odpovědi.Video se záznamem Julovy odpovědi na Odezvu:Video:

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože na stránkách hawkins.support prozatím není priorita pro zprovoznění automatického rozesílání nových příspěvků, a jsme rádi, že fungují automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, proto pro zasílání upozornění je nutno žádat emailem.
  • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí a spočinutí v kruhu stejně zaměřených, případně zapojením se do přípravy hlavní části setkání.

Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je stránka s informacemi o osobním setkání ve Střílkách a pro přihlášení se na toto setkání.

Setkání bude skvělou příležitostí navázání nových přátelství díky podobně naladěným účastníkům.

Náplní setkání budou videa s Dr. Hawkinsem, které Julo nadaboval do slovenštiny a jejich následná dovysvětlení.

Julo přislíbil svoji on-line účast v průběhu celého setkání – od pátečního večera do nedělního oběda, a každé video vsadí do rámce, tak, aby mohlo být správně uchopeno. Průběh setkání se nebude on-line vysílat a vše zůstane za zdmi zámku ve Střílkách. Julo se připojí ke skupině, protože to nebude on-line sdílené a obsah veřejně prezentovaný.

Zatím je přihlášeno lehce přes třicet účastníků. Stále bychom se v pohodě všichni vešli do menší, meditační místnosti. Pro skutečné opozdilce je možnost dodatečného přihlášení se, protože ve Střílkách je stále volná ubytovací kapacita. Díky delegování evidence účastníků na Míru Znamenáčka dodatečné přihlášky nebudou Honzu zatěžovat a může připravovat s Julem setkání. Věřím, že se nám podaří naplnit větší sál Jadan, ve kterém jsme byli posledně a ve kterém je instalováno ozvučení i promítací plátno.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1pFplmUBNAjGTfolf9UwvU0AvCGPyzQI6/view?usp=sharing