Autorské prohlášení

Autorské prohlášení

Prezentovaná práce je výsledkem doby života věnovaného objevování podstaty a esence samotné Pravdy a jak může být rozpoznaná, vyjádřená, a definovaná. Jejím důsledkem je šokující objev, že lze odhalit nejen povahu esence pravdy a odlišit pravdu od falše, ale také že tato technika byla použitelná bez omezení na cokoli a na všechno, kdekoli v čase nebo prostoru. Do nynějška byl člověk jako námořník na moři bez kompasu, kterým by rozeznal pravdu od klamu. Cena z hlediska utrpení byla enormní. Soucit s lidským stavem vzešel z uskutečnění masivních důsledků tohoto základního omezení lidské mysli samotné. Práce zde představená je proto věnovaná k překonání této vážné poruchy, kterou byla faleš špatně identifikována jako pravda.

Výzkum prokázal, že pravda je ve skutečnosti variabilní a je vztažená k absolutní konstantě. Její míra platnosti je identifikovatelná na kalibrační stupnici, která zahrnuje veškerý život ve všech jeho projevech v celé historii. Nahromaděná data byla ohromující v jejich odhaleních a důsledcích. Výzkumníci používající tento nový nástroj byli jako děti s jejich prvním mikroskopem, vzrušeně zkoušeli všechno a cokoli v lidské zkušenosti. Spousta nahromaděných dat často odhalila překvapivé informace. Tak se stalo přesvědčivě zjevným, že vnější zjev nebyl ve shodě s podstatou, a že mysl je v podstatě naivní a snadno oklamatelná. Proto jsou čtenáři varovaní, že části materiálů mohou působit rušivě a být v konfrontaci s nějakými ochraňovanými iluzemi.

Práce byla postupně představená v různých knihách, na videu a zvukových nahrávkách, v pracovních seminářích a veřejných přednáškách s účastí publika. To vše bylo přeloženo a je celosvětově k dispozici ve více než čtrnácti jazycích. Navíc to bylo představené četným pokračujícím studijním komisím světa, a bylo to nezávisle posouzeno prostřednictvím publikací.

Enormně velký objem dat byl organizovaný a představený po částech, aby se mohlo usnadnit pochopení a to napříč širokým spektrem informací. Daný předmět je také zasazen do kontextu, aby usnadnil záměr vědomí. Zdánlivé paradoxy se rozpouštějí v reflexi a mnohé informace jsou transformační samy o sobě.

Jako u Moc versus Síla, čtení materiálu zde má za následek postup úrovně čtenářova vědomí. Proto se první setkání s ním může zdát být konfrontační, paradoxně to však přispívá k většímu uvědomění a zvyšuje schopnost rozeznání.

Všimněte si, protože naše aktuální společnost příliš zpolitizovala téměř každý aspekt života, že je důležité vědět, že autor umísťuje hodnotu a význam ve shodě s klinicky odvozenou, kalibrovanou úrovní vědomí a jejich soulad se subjektivně zakoušeným stavem vědomí, jehož objevení bylo popsáno i jinde (Hawkins, 1995, 2001, 2003).

Aplikované výzkumné techniky byly popsané v předchozích knihách a v rukopise. Kalibrované úrovně důležitých sdělení jsou citované tak, jak vyvstávají, a úroveň pravdy každé kapitoly je doložená v dodatku.

Následující část: Upozornění: poznámka k čtenáři

Napsat komentář