Příloha D – O autorovi

Předcházející část: Příloha C – Kalibrace vědomí

O AUTOROVI, BIOGRAFICKÉ A AUTOBIOGRAFICKÉ DODATKY.

Doktor Hawkins je celosvětově známý duchovní učitel, spisovatel a lektor, zabývající se otázkami vyšších duchovních stavů.

Výzkumem vědomí a poznáním Přítomnosti Boha jako „JÁ“.

Jeho práce a také zápisy lekcí získaly velkou vážnost jako unikátní materiály, jelikož tak vysokého stavu duchovního poznání dosáhl člověk s vědeckým a lékařským vzděláním, který mohl později popsat a vysvětlit tento neobyčejný fenomén jasným a pochopitelným jazykem.

Přechod od běžného ego – stavu rozumu k jeho rozpuštění v Přítomnosti se popisuje v trilogii „Moc versus síla“ (1995), která získala pochvalu samotné Matky Terezy, „Oko do JÁ, před kterým nezůstane nic skryto“ /jde o toto pojednání -Vše vidoucí JÁ-/ (2001) a „JÁ – realita a subjektivita“ (2003).

Trilogie byla přeložena do všech základních jazyků světa.

V knihách „Pravda vs. Lež: v čem je rozdíl“ (2005) „Když vyjdeme za hranice vědomí“ (2006) pokračuje výzkum vyjádření ega, spojených s jeho omezením a to jak toto omezení překonat.

Napsání trilogie předcházelo studium podstaty vědomí, publikované jako doktorská disertační práce „Kvalitativní a kvantitativní analýza a kalibrace úrovní lidského vědomí“ (1995). V ní byly sjednoceny zdánlivě nespojené oblasti vědy a duchovnosti. Byla završena velkým objevem: Navržením metodiky, která poprvé v historii lidstva ukázala způsob, jak rozlišit pravdu a lež.

Důležitost přípravné práce byla zmíněna v podrobné recenzi v  Brain/Mind Bulletin i při dalších prezentacích, například na Mezinárodní konferenci o vědě a vědomí. Bylo provedeno mnoho prezentací v různých organizacích, na duchovních konferencích, před náboženskými skupinami, jeptiškami a mnichy, v Americe i v jiných zemích, včetně Oxfordského fóra. Na Blízkém východě je doktor Hawkins považován za „Učitele cesty k osvícení“

Když si doktor Hawkins všiml, že mnohé duchovní pravdy byly v průběhu věků chápány nesprávně kvůli chybějícímu vysvětlení, prováděl každý měsíc semináře, kde poskytoval podrobná vysvětlení, příliš podrobná, než aby je bylo možné uvést v knize.

Je možné získat zápisy ze seminářů, s otázkami i odpověďmi i doplňujícími poznámkami.

Celý život zasvětil tomu, aby dodal lidské zkušenosti nový kontext s pohledu evoluce vědomí a umožnil sjednotit pochopení rozumu a ducha jako vyjádření vnitřní Božskosti – podstaty a věčného zdroje života a Bytí. Takovou oddanost symbolizuje tvrzení «Gloria in Excelsis Deo!», kterým začíná a končí každá jeho publikovaná práce.

KRÁTKÁ BIOGRAFIE

Doktor Hawkins – praktický psychiatr od roku 1952, doživotní člen Americké asociace psychiatrů a mnoha jiných profesních organizací. Mezi jeho vystoupeními v národní televizi jsou pořady The McNeil/Lehrer News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show a další vědecké dokumentární pořady.

Doktor Hawkins – autor mnoha vědeckých i duchovních publikací, knih, video nahrávek i sérií lekcí. Spoluautorem jeho klíčové práce „Ortomolekulární psychiatrie“ byl laureát a nositel Nobelovy ceny Linus Pauling. Bohatá minulost doktora Hawkinse jako vědce a učitele, je zobrazena v biografických statích o něm v encyklopediích „Kdo je kdo v Americe“ a „Kdo je kdo ve světě“. Mnoho let dával konzultace Episkopální a Katolické hierarchii, klášterům, mnišským řádům i jiným.

Doktor Hawkins pravidelně přednášel, například v Vestminsterském opatství, na univerzitách v Argentině, Notre-Dame a Michiganu, univerzitě Fordham i Harwardu na Oxfordském fóru.

Každoročně četl Lekci Landsberga na Univerzitě Kalifornské medicínské školy v San Francisku. Dává konzultace zahraničním vládám ve věci mezinárodní diplomacie a hrál důležitou roli v urovnání dávných konfliktů, představujících vážnou hrozbu míru na planetě.

Jako uznání jeho přínosu pro lidstvo se v roce 1995 Dr. Hawkins stal rytířem, Suverénního Řádu Špitálníků svatého Jana Jeruzalémského, založeného v roce 1077.

(Suverénní vojenský hospitální řád sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě),

Poznámka lektora: Doktor Hawkins již nežije. Zemřel v roce 2012.

 

Gloria in Excelsis Deo –

Napsat komentář