D1. Postup na dosiahnutie vysokého stavu vedomia {nad 500} – 9 viet.

Nasledujúce preložil Julo z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr.Davida Hawkinsa, zo strany XXVI

 

1._Postup na dosiahnutie takého vysokého stavu vedomia

Ľudia sú zvedaví a pýtajú sa Dr. Hawkinsa: „Ako je možné dosiahnuť taký vysoký stav vedomia?“

 

1  V prvom rade musí vo vás existovať neotrasiteľné rozhodnutie, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

2  Na základe tohto rozhodnutia vznikne oddanosť k disciplinovanosti účinkovať v živote s neoblomným

a stále prítomným odpúšťaním a láskyplnosťou,

a to bez výnimky, teda ku všetkému, čo prichádza do nášho vedomia.

 

3  Nevyhnutná podmienka je pritom mať súcit a ochotu, porozumenie vidieť nevinnosť,

a to v každom a vo všetkom, teda aj vrátane seba a vlastných myšlienok.

 

4  Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné zanechať všetky ostatné túžby.

S tým súvisí vzdanie sa nástojenia, aby bolo po mojom,

inými slovami vzdať sa svojej vlastnej vôle.

%

5  Pri tom, ako sa každá tendencia vlastniť myšlienku, pocit, túžbu či skutok uvoľňovali a odovzdávali Bohu,

myseľ postupne utíchala.

 

6  Týmto postupne utíchalo zdôvodňovanie a pestovanie si príbehov,

a nakoniec sa rozptýlili aj idey a koncepty s nimi súvisiace.

 

7  Keď sa človek vzdá autorstva a priania vlastniť myšlienky,

prestanú sa rozvíjať do detailov a začnú sa rozpadávať v priebehu vytvárania.

 

8  Nakoniec bolo možné vzdať sa energie sprevádzajúcej samotný proces myslenia,

a to predtým ako sa vôbec myšlienka začala vytvárať.

%

9  Táto činnosť sústavného a nepretržitého sústredenia sa,

nedovoľujúca ani jediný okamžik rozptýlenia od priebežnej meditácie,

pokračovala počas vykonávania bežných, každodenných aktivít.

 

Predošlé preložil Julo z angl. originálu knihy „I“, 2003 od Dr.Davida Hawkinsa, zo strany XXVI

 

Celý text ke stažení je dostupný zde: Postup na dosiahnutie vysokého stavu vedomia {nad 500} – 9 viet – Julo SK