B2. Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené

 

Obsah – Slovensky – preklad Julo
+ česká původní amatérská a originální anglická varianta.

Šedé názvy kapitol zatím nejsou Julem přeloženy.


Úvodní slovo

Věnování
Předmluva
Upozornění pro čtenáře
Úvod
Upřesnění výrazů použitých slov

Oddíl I. Přítomnost Boha
SK: kap1: Božia Prítomnosť
    jen na porovnání: CZ: kap1: Přítomnost Boha
    jen na porovnání: EN: kap1: The Presence of GOD (od 1.5.2022 publikováno jen soukromě)
SK: kap2: Opätovné zaradenie sa do všedného života
    jen na porovnání: CZ: kap2: Obnovení pozemského života
    jen na porovnání: EN: kap2: The Resumption of Earthly Life (od 1.5.2022 publikováno jen soukromě)

Oddíl II. Duchovní cesta
SK: kap3: Povaha Duchovnej púte
    jen na porovnání: CZ: kap3: Podstata hledání
    jen na porovnání: EN: kap3: The Nature of the Quest (od 1.5.2022 publikováno jen soukromě)
SK: kap4: Základy
    jen na porovnání: CZ: kap4: Základy
    jen na porovnání: EN: kap4: The Basics (od 1.5.2022 publikováno jen soukromě)
SK: kap5: Ako Obísť Ego
SK: kap6: Rozriešenie Ega

Oddíl III. Cesta vědomí
SK: kap7: Myseľ
SK: kap8: Mimo Príčinnosti
SK: kap9: Pokročilé uvedomovanie si {nad 500}
SK: kap.10: Podstata Boha

Oddíl IV. Diskuse a přednášky
SK: kap.11: Pozdĺž Cesty
SK: kap.12: Hľadanie Pravdy
SK: kap.13: Vysvetlenia
SK: kap.14: Telo a spoločnosť
SK: kap.15: Objasnenia
Kapitola 16. Karma, guru a mudrc
Kapitola 17. Dialogy
Kapitola 18. Pravda a omyl
Kapitola 19. Komentáře a příklady
Kapitola 20. Dualita a non-dualita
Kapitola 21. Bytí: tvoření a evoluce

Oddíl V. Přílohy
Příloha A – Kalibrace kapitol
Příloha B – Mapa vědomí
Příloha C – Kalibrace vědomí
Příloha D – O autorovi