. 61. Poslední krok k Osvícení; Co je Mysl? – 1 část z 2; Věty vhodné před Osvícením; Zkratka přes čas + Odezvy – 27.12.2021

. 27. prosince/decembera 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše povánoční on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Na úvod vám chci popřát do Nového roku. Sice by se toto přání hodilo říct až na konci setkání, ale v tu dobu už může být hodně posluchačů odpojeno. Setkání máme několika-hodinová a posluchači odchází vykonávat jiné potřeby přítomnosti. Tedy přejeme vám do Nového roku vše, co si sami přejete. Pokud do těchto přání zahrnete i zvýšení úrovně vědomí, pomůžete tím nejen sobě, ale i celému lidstvu. Stránky hawkins.support pro vás budou neustále vylepšované a více interaktivní – hlavně v nové sekci nazvané „Studijní Centrum“.

V našem setkávání se na Zoomu i v naši duchovní práci – se nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.
Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support a nově postupně i ze „Studijního Centra“, které je přístupné po přihlášení.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání – studijní skupiny Dr. Hawkinse – jsme přešli na službu ZOOM. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen a jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří vyživují svými dary naši skupinu. 

 

PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění;

2) Vzdávání: SUR16 – Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia;

– z textů pro odevzdávání používaných ve studijních skupinách Dr. Hawkinse v USA.

 

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 kap.7 – Mysl – 1 část ze 2;

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Hovorenie si viet pred Osvietením;

– Zkratka přes čas;

– ?

 

 Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (34) na setkání z 20. prosince/decembra 2021.

– Odezva od Adama – poděkování a nabídka emailu pro Suzan Hawkins;

– Odezva od Amandy – poděkování a přání do nového roku;

– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 

7.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– ?

 

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení podané přes Dr. Hawkinse, přečteme motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

 

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat poslední stranou – SUR16 –  nazvanou „Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia“.

 

Tyto texty bude velmi pomaly číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění či zopakovat některé předchozí strany či věty…
Předávám slovo:


JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia 04

 

.1.  Zamerajte sa do svojho vnútra, na absolútnu subjektivitu všetkého {svojho} prežívania.

.2.  Skúmajte povahu toho, čo {nazývame} subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

.3.  Bez toho, aby ste čokoľvek {čo si všimnete, čo je obsah} pomenovali, všimnite si, že v každom okamžiku, v každučkom okamihu, za každých okolností, je {‘s vami na cestách’} sústavne prítomný, už ďalej nedeliteľný, {‘doprevádzajúci‘} podklad subjektivity.                   

.4.  {A táto subjektivita sa} nikdy nemení. {Váš životný príbeh sa mení z ‘hodiny na hodinu’, ale stále je tu čosi, čo je nemenné, a to čosi sústavne pozoruje a trochu na inej úrovni prežíva.}

.5.  Podstatou všetkého prežívania, a to vo všetkých jeho formách (myslenie, cítenie, videnie, poznanie atď.) je prítomnosť tohto subjektívneho stavu.

.6   Nuž a začnite z bližšia bádať, čo toto stále prítomné subjektívne prežívanie je.

.7.  Bez neho by nebolo možné vedieť, že človek existuje.

%

.8.  Spýtajte sa: „Ako {je možné, že} si uvedomujem, alebo – ako dokonca viem, že existujem?“

.9.  Toto je najlepšia otázka, na ktorú je treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a {intuitívne,} bez slov ku stále vyskytujúcej sa Skutočnosti.

.10.   {Odpoveď je:} Stotožnite sa s tým stavom, (schopnosťou, črtou, fenoménom) stále prítomnej subjektivity, ktorá je prežívaná ako podklad uvedomovania.

.11. To je samotné vedomie. {Vy ste to čosi z bodu 3 a 4}.

.12.   Stotožnite sa s týmto vedomím, namiesto s tým, o ‘čom’ si je {vedomie} vedomé.

.13. To je priama cesta vedúca k {vašej podstate, teda k} Ja-Bytiu.

.14. Je to vlastne jediný prístup, ktorý vedie priamo cez dvere {vedúce k stavu osvietenia}.

.15 Netreba nič vedieť, nič sa naučiť, nič si pamätať {, a odôvodňovať, špekulovať, vymýšľať,…}.

.16. Je iba jednoducho potrebné – zamerať sa, zaostriť sa, pomeditovať, duchovne sa zamyslieť, pozrieť sa na vec a uvedomiť si, – že podkladom a zdrojom existencie je neúprosná subjektivita Božej Prítomnosti {prejavujúca sa} ako Svetlo Vedomia.

%

.17. Subjektivita, bez akéhokoľvek obsahu, {teda} bez mylnej predstavy subjekt/objekt {teda neJednoliatosti a oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta} je Ja-Bytie.

.18. Subjektívne ‘ja’ z Ja-Bytia je nezávislé na obsahu či forme, {čiže je} mimo všetkých myšlienok či konceptov.

.19.   {Takže} nie sú to ani pocity a ani myšlienky {= obsah}, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita {= nekonečný rámec}, ktorá je podkladom ich zdanlivej dôležitosti. {To čosi z bodu 11}.

.20.   Paradoxne, je to práve neúprosná subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravej ‘objektivity’.

.21. Jediný fakt, ktorý môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overený hocikým a hocikde je absolútny, nedeliteľný fakt subjektivity.

.22. Dokonca aj dôkladné vedecké vŕtanie sa {do tohto} vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a {bez subjektivity} sa ani dokonca nedá povedať, že {niečo} existuje.

.23. Uvedomovanie si uvedomovania si, uvedomovanie si ‘byť pri vedomí’ a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na vzchádzaní z tejto subjektivity.

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Mysl  – opakování toho podstatného ze 7. kapitoly z Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’. Pro velký počet modrých vět v této sedmé kapitole jsme toto čtení, se zaměřením se na to podstatné, rozdělili na dvě části a dnes budeme začínat tou první…

 

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi:

JULO:

 

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Tretia časť

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Úvod {, Ideme Na Vec – Na Zvyšovanie Úrovne Vedomia – Cez Myseľ }

.7.1. (zo 68)    Tradičné cesty k Bohu sa klasicky označujú ako veľké jogy: Rádža Joga, Karma Joga, a Advaita, okrem iných. {Prvé dve} sú to cesty smerujúce cez srdce, odovzdanie sa, lásku, službu, uctievanie, oddanosť; a napokon Advaita, cesta smerujúca cez myseľ. Hovorí sa, že cesta cez myseľ nie je vhodná pre väčšinu hľadajúcich počas tohto {v hinduizme definovaného pozemského cyklu pomenovanom} Kali Juga ({, trvajúceho jeden} eón, čo je 58 000 rokov jednej úplnej rotácie Zverokruhu), pretože je tu príliš veľa svetských rozptýlení. Cesta smerujúca cez myseľ si vyžaduje schopnosť sústredenia alebo jednobodovosť {zamerania} mysle. Môže to však byť najlepší spôsob pre človeka, ktorý svoju energiu usmerňuje skôr prostredníctvom myslenia a premýšľania, než pocitov.

{Zverokruh je hypotetický pás pozdĺž ‘pohybu’ slnka na oblohe, pozostávajúci z dvanástich pomyslených obdĺžnikov na oblohe, a k nim vymyslenými názvami súhvezdí, ktoré sa v nich nachádzajú, a z ktorých sa vyrába horoskop, pre tých, ktorí odovzdali svoju moc ‘príčinám’.}

.7.2.     Nasleduje všeobecná orientácia, ako k tomuto smeru cesty {cez myseľ} pristupovať a ako ju začať. Väčšina hľadajúcich súčasne ide aj cestou smerujúcou cez srdce; ide len o to, či je kladený väčší dôraz na jeden alebo druhý smer. Samozrejme, že sa nevylučujú, a {aj tak sa} nakoniec stávajú rovnakými. To povedie aj k diskusii o súbežnom štýle meditácie.

 

Pozorovanie {, Čo Sa To Deje S Mysľou?}

.7.3.     Myseľ sa pri prvom {jej} pozorovaní javí ako nepretržito hovoriaci stroj s neustálym prívalom nekonečných myšlienok, nápadov, náhľadov, významov, spomienok, plánov, obáv, pochybností, opakovaní a nezmyselných veršov. Potom sa vynárajú útržky hudby, minulých udalostí, príbehov, odsekov, scenárov, názorov, špekulácií, vyobrazení vecí, a ľudí minulých i súčasných. Potom nasledujú predstavy, fantázie, snenie počas dňa, strachy, špekulácie a početné motanice výmyslov. Do tohto nekonečného bľabotu sa vmiešavajú útržky správ, udalostí z médií, scén z filmov, televíznych programov a internetových rozhovorov. Naviac sa k tomu všetkému pridávajú finančné a obchodné starosti, platby ktoré treba zaplatiť, plány, rodina, kultúra, politika, obavy, a tak ďalej, do nekonečna.

.7.4.     Na prvý pohľad je tu akoby obrovské prehltenie {zmyslov} a beznádejná všezahrňujúca zamotanosť, nad ktorou má človek len veľmi malú, ak vôbec nejakú, kontrolu. Pri zameraní sa a koncentrácii, je možné dosiahnuť určité logické myšlienkové sledy, ale potom myseľ rýchlo skĺzne späť, do svojho neposedného mora myšlienok, vyobrazení a fantázií, bez zastavenia.

.7.5.     Dá sa z tohto všetkého urobiť nejaký zmysel? Je nejaké miesto, odkiaľ by sa dalo k tomuto úplnému bláznincu vôbec začať pristupovať?

.7.6.     Budha {že vraj} povedal, že Ja-Bytie sa dá zahliadnuť v priestore medzi myšlienkami, a predsa sa zdá, akoby nedochádzalo k ustaniu nekonečných činností mysle.

{Budha to nepovedal. Je to nesprávna interpretácia Budhovho učenia. Je to nesprávny preklad. Správny preklad je, že Ja-Bytie sa dá zahliadnuť v priestore pod myšlienkami. Pozri DRH júnovú video lekciu z roku 2004. Pre všedné ja je pri prvom styku s touto tematikou pochopiteľnejší nesprávny preklad, a snáď preto ho tak DRH tu uvádza.}

{Nielenže to, ale} ak niečo, zdá sa, že myseľ sa {horlivo} zapája do nekonečnej horúčkovitej činnosti, akoby sa obávala chvíle ticha viac, než čohokoľvek iného. Bojí sa, že ticho bude znamenať príchod jej konca? Zdá sa, že {myseľ} svoju nádej na prežitie upína na nepretržité žvatlanie. Vskutku vlastne rýchlo vyplní akúkoľvek prípadnú {hrozbu} chvíle ticha nezmyselnými rýmovačkami, alebo nezmyselnými úryvkami zvukov; začne si skandovať „ča-ča-ča“ alebo „eniki-beniky-kliky-bé“, alebo „Bibbidi-Bobbidi-Boo“ – čokoľvek, len aby nenastalo ticho. Čo sa to preboha deje s mysľou?

 

Motív {Pre Nás, Prečo Ignorovať Myseľ}

.7.7.     Pozorovaním možno zistiť, že pod samotnými vyobrazeniami a slovami, sa nachádza akási hnacia energia, túžba myslieť, premieľať myšlienky, zamestnávať sa akýmikoľvek podnetmi, ktoré myseľ dokáže nájsť, {len} aby vyplnila medzery {ticha medzi myšlienkami}. Človek môže postrehnúť pohnútku k ‘premýšľaniu’, ktorá je neosobná. Pozorovaním človek môže postrehnúť, že vôbec nieto nejakého ‘ja’, mysliaceho si tieto myšlienky. Vlastne, ‘ja’ len zriedkavo zasahuje. Skutočné ‘ja’, Ja-Bytie, má dokonca problém vniesť niekoľko zmysluplných slov alebo myšlienok {do toku bľabotu všedného ja}. Keď je toho schopné, nazývame tento zásah ‘sústredením sa’, ale vyžaduje si to úsilie a energiu na odsunutie bľabotu a rozptýlení, aby bolo schopné zostaviť sled logických myšlienok {, nakoľko hovoríme z uhľa podhľadu všedného ja}.

.7.8.     Prvou časťou takéhoto procesu {sústredenia sa všedného ja} je zameranie sa na želaný predmet, a obmedzenie toku {kadejakého víriaceho sa} obsahu, {iba} na tému, zvolenú na {toto sústredené} nepretržité duchovné zamyslenie. Psychológovia sa tu domnievajú, že tok myšlienok je určovaný inštinktívnymi popudmi, alebo že obsah myšlienok je organizovaný podľa {v mysli už existujúcich podobných} združení {myšlienok}, a podľa natrénovaného spôsobu myslenia {, vypestovaného odozvami na predošlé obdobné podnety}. Všetko teoretizovanie o rysoch myšlienok sa domnieva, že {niekde v nás} sa nachádza vnútorný ‘mysliteľ’, {nejaký} neviditeľný škriatok, ktorý šéfuje tomuto prebiehajúcemu, rôznorodému súboru procesov, nazývaných {vo svete všedných ja} ‘myšlienkové pochody’.

.7.9.     Počítače študujú tieto javy a dúfajú, že vytvoria programy umelej inteligencie. Avšak, prinajlepšom, tieto {programy} len napodobňujú {iba} niektoré čiastkové logické pochody. Mnohostranné, komplexné pochody celej mysle sú nelineárne, a nedajú sa obsiahnuť v rámci newtonovského modelu {príčinných súvislostí} tak, aby boli vhodné na kompjuterizáciu. Prvotný obsah mysle sa dá najlepšie opísať akoby náhodný alebo chaotický, s občasnými {popretkávanými} zábleskami logiky, rozumnosti alebo inteligencie, ktoré sa {však} rovnako rýchlo opäť rozplynú v šume nekonečného žvatlania.

.7.10.    {Časovo obmedzené} obdobia inteligentných logických sledov akoby sa objavovali chaoticky {, kedy sa im zachce}. Podobne ako obrazotvorné dumanie, fantazírovanie alebo snenie počas dňa, myseľ si takisto náhodne vyberá {aj} krátke {časové} úseky, zamerané na spracovávanie sledov potrieb {vykonávania denných činností života}. Intuitívne skoky {, ‘Aha!’ okamihy,} sa objavujú bez varovania. Rovnako pravdepodobné sú {aj} obdobia odblokovania myšlienok, výpadky, zabudnutia, a rôzne čriepky stratené v nekonečnom bludisku.

.7.11.    Jedna vec je zrejmá – myseľ je úplne nespoľahlivá. Nedá sa na nej vlastne vôbec byť závislý. Nie je schopná byť, sústavne, dôsledná, a jej pôsobenie je aj nepravidelné, aj nevyspytateľné. Zabudne si vziať kľúče od kancelárie, zabudne telefónne čísla a adresy, a stane sa zdrojom rozčarovania alebo roztrpčenia. Myseľ je zamorená emóciami, pocitmi, predsudkami, mŕtvymi uhlami {, ako na aute v bočnom zrkadle – pozerá, ale nevidí}, či slepými škvrnami {, slepá škvrna je miesto v našich očiach, v ktorom prechádza optický nerv sietnicou do mozgu a nemá fotoreceptorové bunky – takže tú časť zorného poľa nevnímame}, popieraním, prognózami, vymyslenými podozreniami, chorobným strachom, strachmi, ľútosťou, vinou, obavami, úzkosťou, a desivými prízrakmi chudoby, staroby, choroby, smrti, zlyhania, odmietnutia, straty, a pohromy. Okrem všetkého uvedeného bola myseľ nevinne a mylne naprogramovaná aj nekonečnou propagandou, politickými sloganmi, náboženskými a spoločenskými dogmami, a neustálym prekrúcaním faktov, nehovoriac o falšovaní, bludoch, nesprávnych úsudkoch a nesprávnych informáciách.

.7.12.    Dokonca aj dôsledne organizované a ukáznené tradičné spoločenské zariadenia, akým je právo a súdne konania, pojednávania a súdne postupy, sú plné chýb (ako to okato odhalili testy DNA). Dokonca aj očití svedkovia sa opakovane hlboko mýlia. Nadovšetko, hlavnou vadou mysle je nielen jej obsah, ktorý je zvyčajne bezpredmetný {k danej súčasnej situácii, ako sú dohady, emócie, atď.} alebo chybný, ale {to, že} nemá prostriedky na odlíšenie pravdy od falše. Je to len hracia plocha.

 

Ako Postupovať {Pre Upevnenie Si Motívu}

.7.13.    Z uvedeného vyplýva, že je márne snažiť sa nájsť pravdu pomocou mysle. (Výhodou cesty srdca, čo je cesta Bezpodmienečnej Lásky {na 540} je, že obchádza mnohé úskalia a zdanlivo neriešiteľné situácie takzvanej {ako ju vidí všedné ja} mysle.) Aj keby sa dalo mysli veriť, že vytvorí logický, ustálený produkt, jednoducho {1.} nedokáže uchopiť dôležitosť rámca {v ktorom sa ‘dianie odohráva’}, {2.} a {vôbec si dovolí, vo svojej nafúkanosti} vykladať výsledky, {3.} alebo ich nesprávne uplatňuje, napr. súčasná ‘politicky korektná’ hra, ktorá akoby nikdy nepredvídala neočakávané dôsledky.

.7.14.    Cesta smerom cez myseľ je vlastne cestou smerom ‘nie mysle’ v tom zmysle, že jej postupy sú vytvorené na úplné obídenie mysle a myslenia. Myseľ by sme mohli prirovnať k nádobe so zlatými rybkami. Voda je samotné vedomie {, teda priestor pre tie rybky, myšlienky, v ktorom sa tešia a vyskakujú}. Rybky sú {obsah v tej vode, vedomí, teda} myšlienky a náhľady. {To isté ešte raz:} Mimo obsahu mysle je rámec, či priestor, {či vedomie}, skrze ktorý sa myšlienky objavujú. Voda zostáva vždy rovnaká a nie je dotknutá myšlienkami. {Ešte raz táto veta, kvôli jej extrémnej dôležitosti. Vedomie zostáva vždy rovnaké a nie je dotknuté myšlienkami, bez ohľadu na ich obsah!} {Iná téma v tomto odsekuà:} {Všedné ja/ego} má sklon lipnúť na myšlienkach, pretože ego ich vo svojej ješitnosti preceňovania vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach označuje za ‘moje’. Ide o ješitnosť vlastnenia, ktorá automaticky pridáva cennosť a dôležitosť čomukoľvek (majetku, vlasti, príbuzným, názorom, {stoličke, tuške}), akonáhle sa k nim pripojí prívlastok ‘moje’. Akonáhle bola domnelá hodnota myšlienky zvýšená prívlastkom ‘moja’, preberá teraz úlohu tyrana a má sklon prevládať nad {ďalšími} myšlienkovými scenármi a automaticky ich skresľovať. Väčšina ľudí sa vlastne desí vlastnej mysle, a žije v strachu, z nej. {Myseľ} môže napadnúť duševný kľud človeka, kedykoľvek, a bez varovania, s náhlymi strachmi, ľútosťami, vinou, výčitkami, spomienkami, atď.

.7.15.    Na odbúranie nadvlády myšlienkového obsahu je potrebné odstrániť mylnú predstavu, že myšlienky {1.} sú osobné, že {2.} sú cenné, alebo {3.} že patria k {môjmu} vlastnému {všednému} ja, alebo {4.} že pramenia z {môjho} vlastného {všedného} ja. Podobne ako telo, {aj} myseľ, a jej obsah sú vlastne výtvorom sveta. Človek sa narodí s orgánom nazývaným mozog, ktorý je geneticky predurčený na to, že má určité štruktúry a schopnosti, ako aj obmedzenia, v závislosti od chromozómov a kombinácií génov, sekvencií DNA, atď.

.7.16.    Zo všetkej tejto genetickej zmäteniny vzniká krehký, zložitý priebeh rastu mozgových neurónov a synapsií, ktoré teraz podliehajú vnútromaternicovým vplyvom a popôrodným údelom, akými sú výživa, opatera, a emocionálne a duševné prostredie. Spolu s tým je tu vplyv nekonečného množstva neuroprenášačov, neurohormónov, rizík životného prostredia a {ľubovoľne} náhodilého programovania {dobre mieneným okolím}. IQ {inteligenčný kvocient} je už nastavený, spleť domotancov je už na mieste {; nuž,} a teraz musí človek z toho vytiahnuť čo sa dá, pretože spoločnosť, so všetkou svojou zložitosťou a omylnosťou, potom pokračuje v plánovitom programovaní tohto {už od počiatku geneticky} poškodeného orgánu softvérom s pochybnou správnosťou, užitočnosťou alebo pravdivosťou.

.7.17.    Rovnako ako telo, ani myseľ nie je skutočným ja, a rovnako ako telo, je v podstate neosobná. Má myšlienky, ale tieto myšlienky nie sú výtvorom vlastného ja. Dokonca aj keď človek myseľ nechce, aj tak ju má. V tejto veci sa nevyskytuje žiadna voľba; myseľ je človeku nanútená, a naň vrhnutá, bez požiadania. Fakt, že mať myseľ je nedobrovoľné nanútenie, pomáha pri porozumení, že nejde o osobnú voľbu alebo rozhodnutie {mať myseľ}.

 

Ďalšie Pozorovania {, Návod Na Odosobnenie Obsahu A Vkĺznutie Do Ticha}

.7.18.    Po tom, ako človek nahliadol do {takto vyššie opísaného} celkového poľa mysle, je zrejmé, že vlastný obsah prúdu myšlienok nebude pravdepodobne {nijako} prínosný {, čo sa týka nášho hľadania a rozriešenia ega}. Človek musí poodstúpiť, {a} posunúť sa ďalej, na ďalšiu úroveň vedomia, a spýtať sa, čo je to, čo sleduje, pozoruje, uvedomuje si a registruje tok myšlienok. Tak ako oko nie je ovplyvňované tým, čo je pozorované, alebo ucho tým, čo je počuté, je {tu aj} prebiehajúci proces pozorovania, ktorý nie je ovplyvnený {, nie je dotknutý} tým, čo je pozorované.

.7.19.    {Ako pri oku, a uchu,} ani v tomto prípade nieto bytosti, ktorá by {‘}robila{‘} myslenie, a nieto ani svedka, ktorý by stál za sledovaním {, s mäkkým í}. Sledovanie je neosobnou, vrodenou črtou a charakteristickým rysom samotného vedomia. {Ak sa tak rozhodne svojím zámerom,} človek môže odstúpiť {,zdržať sa,} od zapletania sa s obsahom myslenia, a rozhodnúť sa zaujať postoj pozorovania alebo sledovania {toho obsahu, teda nezapletania sa s obsahom}. Stať sa v tom {postoji pozorovateľa} zručným si vyžaduje určitý cvik. Aby sme si to oťukali, môžeme si vyskúšať pozorovanie z okna auta tak, že svoj pohľad uprieme cez určité miesto na okne; potom sa už nesústreďujeme na každý jeden predmet osobitne, ale na pomyselnú štrbinu, cez ktorú predmety akoby prúdili, a v dôsledku toho nemôžeme s istotou rozpoznať každý predmet, pretože sa na každý nesústreďujeme osobitne.

{Ak je vám predošlé jasné, preskočte nasledujúce a pokračujte na .7.20}.

{Keď sa veziete, ako cestujúci v aute, tak si najprv dáte pred svoje bočné okno čierny, nepriehľadný papier, do ktorého ste predtým vyrezali úzku zvislú štrbinu. Potom sa pozeráte von z auta cez túto štrbinu, pričom máte tvár trochu vzdialenú od tej štrbiny. Teraz sa to, čo je za oknom, nedá sledovať ako odohrávajúci sa príbeh, lebo sa to nedá, nakoľko auto ide rýchlo, a štrbina je úzka! Takže vaša úloha je stále, nepretržite, čumieť, pozerať, a pozorovať, čo je za oknom, ale iba cez túto štrbinu. Teraz sa vám však všetky veci zobrazujú iba na okamih. Nemôžete byť k pozorovanému pripútaný. Ste od vecí, od pozorovaného, odškrtený, a teda sa nezapletáte s obsahom, s pozorovaným}.

.7.20.    {Definícia:}Sledovanie alebo pozorovanie sa nezaostruje na nejaký nápad alebo vyobrazenie, ale povoľuje im pretiecť bez zaangažovania sa. {odplichtiť sa, spraviť prelet, odviať, stratiť sa ako smrad, odfrčať, …}. Človek potom príde na to, že myšlienkové vyobrazenia sa objavujú samovoľne, a že {vlastné vzchádzanie} myšlienok nie je výsledkom osobného rozhodnutia {myslieť}, ale že prúd myšlienok je neosobný. Myšlienky nie sú ‘moje’, pretože tu nie je {zapletená} nejaká {osobnosť} ‘ja’. Pri tom, ako fyzické oko vidí vyobrazenia, nerobí si nárok na autorstvo {týchto} vyobrazení, tak ani ucho si nerobí nárok na autorstvo zvuku. Preto, s určitou skúsenosťou so sledovaním a čírym pozorovaním, sa tiež stáva zrejmým, že myšlienky nemajú autora v nejakej unikátnej osobnosti, nazývanou {všedným ja akože} ‘ja’ {, a dokonca ich ‘ja’ ani nepovolilo; ‘ja’ s nimi nič nemá, nech si len kvakotajú – ja nič, ja muzikant}. Sú výsledkom kombinácií a permutácií programov predstavivosti a emócií, ktoré sa odohrávajú na hracej ploche {.7.12.}. Keď nám trkne, že myseľ nie je to isté ako ‘ja’ alebo ‘seba’, rúca sa stotožnenie ‘ja’ s mysľou.

.7.21.    Toto trknutie sa tiež vzťahuje na telo, keď človeku dôjde, že je len svedkom, prežívateľom, a pozorovateľom vnemov. Človek vlastne nezažíva telo, ale iba vnemy.

.7.22.    Blízkym ku sledovaniu alebo pozorovaniu je prežívanie. Máme tu sledovanie a pozorovanie, a potom tu máme prežívanie alebo to {toho,} čo je sledované a pozorované. Presunutie bodu pozorovania z toho, čo sa práve sleduje {, teda od predmetu sledovania} , k tomu, že sme pozorovateľmi, je {zrejmým} nasledujúcim krokom do poľa vedomia, ktorým je uvedomenie si prežívania. Je prežívanie vykonávané „kým“ alebo „čím“?

.7.23.    Človek pozorovaním objaví, že ‘niečo’, a na rozdiel od ‘niekoho’, {akože všedného ja}, funguje ako neosobný prežívateľ a pozorovateľ, ktorý je {, bol, a ostáva} nezmenený a neovplyvnený obsahom toho, čo sa práve prežíva, pozoruje alebo čoho je svedkom.

.7.24.    Ďalšia vec na povšimnutie je, že obsah mysle je forma. Aby bola forma pozorovateľná, musí sa vynoriť pred pozadím ne-formy. Obdobne, predmety sú viditeľné len v {takom} priestore, pretože je priestor prázdny a bez formy. Podobne, človek môže počuť zvuk len proti pozadiu ticha. Použitie bieleho šumu na znepočutie reči je zrejmým príkladom. Keďže vedomie je bezforemné a úplne bez obsahu, je schopné rozpoznať formu. Myšlienky sú rozoznateľné len vtedy, ak sa pohybujú v poli ne-myšlienok. Pozadím mysle je teda ticho samotného poľa vedomia. No a vedomie, ktoré je poľom potenciálnej energie, je zasa postrehnuteľné, pretože je ožiarené svetlom Uvedomenia, ktorým je Ja-Bytie.

 

Meditácia: Pozorovanie Toku Vedomia Mysle

.7.25. Zámerná

Tok myšlienok sa rozmáha a je mu dodávaná energia vrstvami motívov a zámerov, ktoré možno rozpoznať nasledovne:

.1. Túžba slovne vyjadriť emócie: Toto sa deje vo forme pripomenutia si, precvičovania, a opakovaného spracovania udalostí a ideí, ktoré sú viazané na emócie. Tento proces sa niekedy označuje akože myseľ spracováva svoje zlyhania.

.2. Očakávanie: Robenie plánov na predpokladané alebo možné budúce udalosti alebo možné rozhovory či stretnutia.

.3. Omieľanie si minulosti.

.4. Preinačenia scenárov, či už naozajstných, alebo vyfantazírovaných.

.5. Utváranie vyfantazírovaných scenárov – snenie počas dňa.

.6. Rozpamätávanie sa – reprízy a pripomínanie si.

.7. Riešenie problémov.

.7.26. Nezámerná

.1. Nevypýtané opakovanie vyššie uvedeného

.2. Nezmyselné bľabotania, časti viet, útržky myšlienkových pochodov, {počutie} hlasov a hudby v pozadí {hlavy}.

.3. Komentáre.

.4. Tiesnivé spomienky, bolestivé okamihy, nepríjemné udalosti a pocity.

 

Umlčanie Mysle; Prekročenie Jej Rámca

Motívy {Mysle}

.7.27.    Možno pozorovať, že myseľ získava zadosťučinenie zo svojich rozjímaní a z myšlienkového rozpracovávania. Potešenie je výsledkom premýšľania, a vykonávania činnosti „niečo robenia“, napríklad: „Neotravuj ma; ja premýšľam“. Časťou potešenia z {takéhoto myšlienkového} robenia niečoho je mylná predstava, že človek {pritom} dosahuje nejaký cieľ, {že} tvorí riešenia precvičovaním a plánovaním, {že} napravuje pomyselné krivdy, alebo {že} tamtým si teda povie svoje. Prejavuje sa tu teda motív prepracovania {, preinačenia,} vlastného života a jeho histórie, na priaznivejší a uspokojivejší obraz, ktorý sa {akože} odzrkadľuje priaznivejšie {pred nami samými v našej hlave}. Ide o pokus prinavrátenia sebavedomia, a {tým} zvýšenia svojej spôsobilosti na prežitie. Základnými zámermi bežnej duševnej, {teda myšlienkovej,} činnosti sú (1) cítiť sa lepšie a (2) prežiť.

 

Vytváranie Myšlienky

.7.28.    Na dosiahnutie {týchto svojich} cieľov, myseľ, ako je možné vypozorovať, sa predovšetkým upriamuje na svoj vlastný, od okamihu k okamihu, chod, so zreteľom na ovládanie {, teda šéfovanie,} ďalšieho okamihu; je nekonečne pripravená {, v strehu} v očakávaní byť nad vecami v nasledujúcom zlomku sekundy, a snaží sa dohliadať na každý {tento} následný okamih prežívania. Tento ústredný zámer {mysle byť nad vecami} je základom {každého ľudského myslenia všedného ja, a ináč povedané, základom} všetkých spôsobov, ktoré môže duševné {myšlienkové} spracovanie nadobudnúť; a je neustále prítomný. Leží {,tento zámer,} tesne pod povrchom samotného obsahu myslenia. Jeho motívom je prežitie a pretrvávanie vlastného fungovania. Myseľ akoby mala strach, že zanikne, ak sa čo i len na chvíľu odmlčí. (Väčšina ľudí prehlušuje ticho, a to hudbou v pozadí, a konverzáciou.)

KONIEC 1 části B2K7, {} ‘’ ô ä „“

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul, které souvisí s učením DRH.

– Hovorenie si viet pred Osvietením;

Čo ostáva nemenné pro tomto meniacom sa cirkuse?

– Zkratka přes čas;

– ?

__________________________________________________________________

From: “The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden” (2002), Chapter 12: The Search for Truth, p. 178:

Z 2021dec20: Hľadajte {teda buďte} ‘poznaním’, {a} nie {že máte} ‘poznatky o {tom}’. {Byť} ‘poznaním’ naznačuje subjektívne prežívanie; ‘{mať} poznatky o’ znamená hromadiť fakty {a robiť si doktorát}. Nakoniec, {pri dosiahnutí osvietenia,} všetky fakty zmiznú, a nieto žiadnych na spoznanie.

__________________________________________________________________

Dr. David R. Hawkins, June 2010 lecture, Arizona:

Preklenovávanie ega je predmetom všetkých kníh, ktoré som napísal, desať kníh na túto tému. Je to aj tematika každej prednášky ktorú konám. Druhou vecou, ktorú treba urobiť, je vzdať sa idey, že máte ego, ktoré musíte prekonať, a ujasniť si, že je to nezmysel. Chcete, aby sa myseľ odmlčala. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je nemať na nič názor.“

__________________________________________________________________

From: “I: Reality and Subjectivity” (2003), Chapter 1, Teachers and Students: pp. 6–7:

Na overenie hodnotnosti učiteľa {pre toho­-ktorého duchovného študenta} alebo {hodnotnosti} duchovného smeru cesty, je prvotným a najkľúčovejším určením to, či ciachujú nad úrovňou 200. Platní {, ‘praví’, } učitelia a učenia {sa nájdu a} sú k dostupné pre všetky úrovne. Učenie na úrovni 300-viek podporuje ochotu a používanie vlastnej osobnej {, teda vnútornej,} moci s nadšením. Nadšená a oddaná skupina môže byť, z času na čas, užitočnejšia, ako čítanie pokročilejších textov. Ak je príliš veľká rozdielnosť medzi {študentovov} vlastnou úrovňou a úrovňou učiteľa, celá hromada užitočných informácií sa môže vytratiť alebo nebyť nasiaknutá. Osvietený mudrc môže byť na veľmi vysokej úrovni vedomia, a predsa nie byť vlastne schopným vyučovať, práve tak ako byť vynikajúcim klaviristom nerobí z neho vynikajúceho učiteľa klavíra. Vyučovanie si vyžaduje schopnosti iné ako virtuozitu.

__________________________________________________________________

From: “Letting Go: The Pathway of Surrender” (2012), Chapter 13: Peace, p. 189–190:

Vyskytuje sa tichý, neslovný {, nie cez texty a poučky, ale ‘iba‘ cez energiu} úžitok z {telesného, osobného} bytia v ozajstnej prítomnosti osvieteného stavu {nejakého osvieteného učiteľa}. Klasicky by to bol pokročilý duchovný učiteľ, svätec alebo mudrc. {Duchovní} hľadajúci cestujú veľké vzdialenosti, aby boli vo fyzickej prítomnosti tohto energetického poľa. Oddaný, či hľadajúci, obdrží tichý prenos vysokofrekvenčnej energie aury učiteľa, ktorý sa opisuje ako ‘prenos ne-mysle’, ‘ priazeň gurua’ ,alebo ‘blahoslavenstvo učiteľa’. Tento prenos sa uskutočňuje sám od seba a nie je osobný. Stav nekonečného pokoja vyžaruje a prichádza do popredia bezpodmienečne, sám od seba, z energetického poľa učiteľa alebo svätca. Keď Buddha dal svojmu stúpencovi kvet, bol to symbolický prenos energie. Ak sme boli v prítomnosti veľkého učiteľa, ktorý túto energiu vyžaruje, už nikdy nebudeme rovnakí. Najprínosnejšia vec, ktorá sa nám môže stať, že sme boli vo {fyzickej} prítomnosti veľkého učiteľa, pretože pochytíme vibrácie tým, že sme vo fyzickej prítomnosti toho stavu pokoja a úplného vzdania sa. Tichý prenos tohto naplneného stavu je neslovný, energetický úkaz, ktorý nezávisí od logiky ani reči. Vibrácia, ktorá sa nachádza v aure pokročilého učiteľa, funguje ako nosná vlna, na uľahčenie nášho pochopenia slov, ktoré sú hovorené. Ale je to práve vlna energie, a nie slová, ktoré sú stimulujúcim prvkom. Prostredníctvom tichého prenosu je energia od pokročilého učiteľa alebo svätca začlenená do našej aury, do činnosti nášho mozgu, a do celej našej bytosti.

__________________________________________________________________

From “Discovery of the Presence of God: Dev.Nond.” (2006), Chapter 5: Clarifications, pp. 91–92:

Protirečivo, cesta neduality {ktorú učím = DRH} je ‘činenie’ odčiňovania, {teda ‘robenie’ odstraňovania toho, čo sme si v epizódach životov nazhromaždili (=fúúúúru stanovísk), a teraz pracujeme na ich ‘odrobení’}.

__________________________________________________________________

From: “Transcending the Levels of Consciousness:” (2006), Chapter 14: Love, p. 246:

Úroveň 500-viek sa vyznačuje vývojom energetického poľa, ktoré je postupne bezpodmienečné, nemeniace sa, a trvalé. Nekolíše, pretože jeho zdroj v osobe, ktorá je milujúca, nie je závislý od vonkajších faktorov {, ‘opičiarne’ okolo tej osoby}. Láskyplnosť je spôsob bytia vo svete a vzťahu k svetu, a je odpúšťajúca, pestujúca a podporujúca. Láska nie je intelektuálna a nevychádza z mysle; láska vyžaruje zo srdca. Má spôsobilosť pozdvihnúť druhých, a vykonať veľké skutky, vďaka čistote svojho motívu.

V stave lásky, každé ráno sa prebúdzame a vzdávame vďaku za ďalší deň života, a snažíme sa urobiť život lepším pre všetkých okolo nás. Vďaka prítomnosti lásky, veci idú lepšie; vajíčka sa lepšie smažia; kačička sa zachráni; mačička sa nakŕmi; a psík je adoptovaný z útulku a privedený domov. Zdieľame svoju lásku so všetkým okolo nás, so všetkými formami života: mačičkami, psíkmi, inými ľuďmi, so všetkými živými bytosťami. Áno, dokonca aj so zloduchmi. Ak je našou úlohou strážiť chyteného zloducha, snažíme sa urobiť jeho život znesiteľným. Hovoríme: „Je mi ľúto, že musím držať pištoľ pri tvojej hlave, ale je to moja robota“. Snažíme sa byť čo najláskavejší a najštedrejší, ako len vieme, a to bez výnimky.

__________________________________________________________________

.2.9.     Zdalo sa, že telesná choroba bola vlastne výsledkom negatívnych súhrnov presvedčení, a že telo by sa vlastne mohlo doslova zmeniť následkom posunu profilu presvedčení. Človek ozaj podlieha iba tomu, čo uchováva v mysli. (Je všeobecne známe, že mnohí ľudia sa zotavili zo skoro každej choroby, ktorú ľudstvo pozná, tým, že nasledovali duchovné smery ciest.)

__________________________________________________________________

.4.63.    Jednou z hlavných pák, ktoré naklonili svet negatívnym smerom, bola sebazničujúca zbraň náhľadov, nazývaná ‘mravopočestnosť’, ktorá ciachuje ako Hrdosť na 190. Tá bola hlavnou ničivou silou a Achillovou pätou za posledných niekoľko tisíc rokov v dejinách ľudstva. Tá bola tou veľkolepou, najvypuklejšou zámienkou pre všetky podoby nepredstaviteľnej krutosti a barbarstva.

JULO: více řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce.
Přejeme vám do Nového roku vše, co si sami přejete. Pokud do těchto přání zahrnete i zvýšení úrovně vědomí, pomůžete tím nejen sobě, ale i celému lidstvu.

Co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Sláva Bohu!
Za to že:

 1. Je přítomen Julo, který je pro skupinu velkou pomocí s předáváním učení podané přes Dr. Hawkinse srozumitelnou formou.
 2. Existuje Dáša, se kterou sdílím životní cestu a která celou naši skupinu nezištně udržuje – více než rok – z jednoho průměrného, úřednického, platu. Je jasné, že kdyby Honza nastoupil kamkoliv jinam do práce, nezvládl by dělat, co dělá…
 3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary drží naši studijní skupinu přes družstvo Evoluce provozuschopnou.

Děkuji.

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

5) Odezvy a Odpovědi (34) na setkání z 20. prosince/decembra 2021.

– Odezva od Adama – poděkování a nabídka emailu pro Suzan Hawkins;

– Odezva od Amandy – poděkování a přání do nového roku;

– ?

Rád bych poděkovat všem – a nebylo vás málo, co jste odpověděli na Vánoční přání – Veselé vánoce všem I. i II. a popřáli nám – Julovi a Honzovi – k Vánocům i k Novému roku.
První Veselé Vánoce všem, které Julo také dostal, vyvolali tuto reakci:

 

JULO – mi napsal email:
Honza, keď som to začal čítať, hovorím si „také by DRH nepovedal“. A zrazu na konci je uvedené, že to povedal DRH. Nuž, keď som si prečítal, čo naozaj povedal DRH v angličnine, tak je to iné. Preklad je na hovno – tomuto výrazu sa dá rozumieť. Keďže je to raz za rok, čo máme k Vianociam DRH, tak som môj „zdá sa mi“ názor na preklad napísal na rovinu. Samozrejme z mojej subjektivity. Ak to chceš opraviť s tým, že uvedený preklad je podľa Jula chybný, a preposlať ostaným, daj vedieť a preložíme to spolu. Priložená fotka je dobrá. Julo.

Tedy Julo opravil a Honza znovu rozeslal, tentokráte s i tou pravdivou fotkou. První verzi Honza přeložil už vloni pomocí překladače a minulý rok přání vložil na hawkins.support, tenkrát ale Julo reagoval jen na fotku Dr. Hawkinse. Že je ze soukromé kolekce paní Suzan Hawkins a neměla by se používat. Po roce našeho setkávání se ve skupině už Julo naznal, že je potřeba více přesnosti při překladu. J Že, Julo?


JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

Ad A. K emailové odezvě Adama – poděkování a nabídka emailu pro Suzan Hawkins.

Ahoj Honzo a Julo, 

děkuji za vánoční přání a vše, co děláte pro skupinu hawkins support. Děkuji za odpověď na moji otázku v minulém setkání. 

Také dávám vědět, že Julovy překlady a dovysvětlení mi pomohly k uvědomění, které jsem v českých překladech knih od nakladatelství pravda.je neobjevil. (Je možné přeposlat Susan)

Děkuji, že mohu být součástí skupiny. Děkuji za Julkovu přítomnost a jeho atraktorové pole, které se mi jeví, jako zvyšující úroveň vědomí. Děkuji za Julkovy různé příklady ze života, spojené s učením Dr. Hawkinse. Honzo, zdá se mi, že jsi toho udělal nesmírmě moc, věci, o kterých ani nemám tušení, které jsou součástí webu, zoomu, evoluce, sdílení s lidmi, atd. děkuji ti za to všechno. Děkuji tvé ženě Dáši, za její ochotu umožnění ti takto tvořit. (teď mi tak přišlo, že celý tento mail je možné poslat Susan)

Veselé Vánoce a Dobré ráno. 

Adam

 HONZA: Děkujeme Adame za email. Rádi jej přeložíme a zveřejníme jeho překlad pro paní Suzan. Všichni jsme rádi za „Julové Trkance“. Jen je potřeba nepoužívat při překladech od Jula automatické překladače, aby z „Julových Trkancov“ nabyla „Červencová trkání“. Pravda je, že nakladatelství Pravda.je ve svých knihách předkládá čtenářům často stručnější překlady textů, než obsahuje originál knihy. Tam kde je originální text obtížně uchopitelný, je vynechán nebo přeložen nějak – opisným a méně přesným způsobem. Tam kde je text přeložitelný jako beletrie, tam je to uchopitelné. Ale i tak děkujeme majitelům z Pravdy.je – Karlovi Svobodovi, Romanu Stříbrnému a za jejích činnost a osvětu učení DRH, díky patří za propagování učení DRH – Jaroslavu Duškovi.
Co se týče stránek hawkins.support či evoluce.eu, ty jsou výsledkem často kolektivní práce v průběhu asi pěti let, jen Honza to vše nějak ze své subjektivity do stránek sestavil, aby to, podle něj, dávalo smysl. V posledním roce tato práce nabrala na obrátkách a stránky supportu odráží i Julovy záměry.
Julko, předávám ti slovo, ak chceš k tomu niečo povedať…

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

Ad B. – K odezvě od Amandy – poděkování a přání do nového roku;

 Dobré ráno Honzo,
chci vám všem, co se podílite na přípravě, realizaci meetů a překladech (Julo,Juraj,Peter, Hedvika, František) popřát požehnané vánoční svátky plné radosti a do Nového roku… ať se nám všem daří zanechávat stanoviska a zvyšovat si úroveň vědomí.

Děkuji, že jste i za celý rok neúnavné práce. Pomahate nám být lepšími a za to mnohokrát DĚKUJI 

Bůh nám (vám) žehnej 

Amanda.

 HONZA: Odpověď: Děkujeme za email a za poděkování i přání k Vánocům a do Nového roku. Jsme vzájemně se doplňující tým.
Přečtu vám cíle Družstva Evoluce, které byly do stránek sepsány před více jak dvěma lety – tedy ještě před tím, než se objevil nebezpečný virus, před tím, než jsme společně uspořádali první setkání, pořádané už bez Anronína Mareše a jeho příznivců, v Radějově v roce 2019:

Cíle družstva Evoluce:

1) Organizování setkání, seminářů a přednášek pro příznivce Dr. Davida R. Hawkinse.

2) Údržba a provozování internetových stránek rozvíjejích učení Dr. Hawkinse – www.hawkins.support.

3) Vytvoření studijních skupin v Čechách, ve Slezsku, na Moravě a Slovensku.

4) Vytvoření pracovních skupin v Čechách, ve Slezsku, na Moravě a Slovensku:

 – testování úrovní pravdivosti metodou svalového testu Dr. Hawkinse;

 – revize přeložených knih a překlad dosud nepřeložených knih Dr. Hawkinse do českého a slovenského jazyka s cílem zachování co nejvyšší úrovně pravdivosti textů a jejich následné darování držitelům autorských práv na dílo Dr. Davida R. Hawkinse.

5) Provozování e-shopu pro e-knihy a e-časopisy, pro doplňkové prodeje a sponzorské dary na chod družstva.

6) Zprostředkování prodeje a prodej literatury a knih.

Mnohé z cílu, formulovaných na této stránce se samo podařilo naplnit. Díky různým okolnostem, přišel do našich životů Julo i „Vir zabiják“ a za pomoci internetu jsme dokázali to, co jsme si vysnili a vymodlili.

Rekapitulace jen slovně…

Julo, předávám ti slovo, děkuji za doplnění a k tomuto emailu:

JULO: většina řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

7) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

 • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com. Také je funkční i druhá adresa: macto@hawkins.support, tu si ale Honza nechává automaticky přeposílat na gmail.
 • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
 • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný a máte možnost – zaregistrujte se.
 • Je přidána nová funkce – stažení jakékoliv stránky jako PDF soubor. Julo si to přál, tak jsem to zprovoznil. Je to podprogram, který je nabízený bezplatně, proto je omezený v rámci typů písma a dalších možností jako jsou vložení názvu stránky do názvu PDF souboru apod.
 • Na hawkins.support vytvářím nový oddíl, který jsem nazval Studijní Centrum. Tento oddíl je viditelný jen po přihlášení a po ověření přihlašující se adresy.
  Zde bude možnost neveřejně komunikovat o důvěrnějších věcech v rámci studia DRH.
  Také jsem vytvořil složku pro zápis dat pro vzájemné kontaktování se a pro setkávání se v regionech.
  Současně vytvářím oddíl, kde bychom na základě prvních 14 setkání – díky rozdělení a setřídění textů a videí mohli nabídnout komukoliv a kdykoliv opakování témat s možností dotazů i odpovědí členů skupiny či delegování otázky přímo na Jula.
  Také je tu archiv budoucích odezev a odpovědí.
  Další náměty prosím pište na email nebo navrhněte v diskusi při posledním bodu setkání.

Přesdílím obrazovku, ukážu vám a okomentuji oddíl se „studijním centrem“:
Rekapitulace jen slovně…

 

 • Jarní živé setkání proběhne v termínu 29.4.-1.5.2022, opět bude na Zámku ve Střílkách. Pokud nebude možné společné setkání, pak ve stejném termínu proběhne setkání i v Jakubovanoch a budeme se propojovat on-line tak, jako posledně. Tuto událost budu zviditelňovat už příští týden na stránkách hawkins.support i na facebookové skupině Vědomí a začátkem příštího roku začneme přijímat přihlášky a platby záloh na toto osobní setkání.

Dotazy?


8) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul a nevztahuje se to přímo k učení DRH.

– ?

Předávám Julovi slovo:

B3/p179: meet2021jan11: Všetky reakcie na život sú subjektívne. Nič sa nedeje, čo je hrozné, vzrušujúce, smutné, dobré alebo zlé. Je nezmyselné zastávať pozíciu, že katastrofy by nemali ‘existovať’, alebo že tí nevinní ‘si to nezaslúžili’, alebo že je niečo ‘nehorázne‘, alebo ‘niekto musí byť na vine‘. S nadhľadom je možné nenechať sa vyviesť z miery, a to ani jednotlivými príhodami, a ani širšími okolnosťami života, z ktorých vyvierajú. To si vyžaduje vzdať sa veci hodnotiť, vzdať sa predstáv ako by sa mali veci odohrávať a vzdať sa „precitlivenosti“. Šanca, že sa nejaká udalosť udeje, sa dá zmeniť modifikáciou podmienok, čím sa ovplyvní náchylnosť sklonov na jednu alebo druhú stranu. Ako príklad uvedieme citát múdreho pozorovateľa lesného požiaru, ktorý sa v novinovom článku o tomto požiari vyjadril, že „Požiare nie sú dobré ani zlé. Odrážajú miestne podmienky.“ (Paxon, 2002.) To, čo obyvatelia považujú za ‘zlé’, je pre les z dlhodobého hľadiska zdravé, normálne a ‘dobré’. V Skutočnosti (s veľkým S) nieto udalostí; nie sú v nej žiadne začiatky alebo konce. Pozadie je tiché, nehybné, a nevyrušené filmom toho, čo sa naň premieta. … Naozajstné miesto pocitu reality sa nachádza stopercentne vo vedomí ako subjektivita. Aj keby existovalo niečo také ako nezávislá, objektívna realita, bolo by ju možné spoznať len prostredníctvom vnútornej subjektivity.


JULO: více řečeného je zatím jen ze záznamu…

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

Odkaz na Kurz Zázraků:

CZ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cH1IzDh6xU7XKHZk1AXvG5yUnthFSpDUfttYo4GAfg4/

SK: https://www.youtube.com/playlist?list=PLbiww6tIaQ_WyLWkWyZxP0wyysLTuRPCT

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam on-line setkání ze Zoomu: