Přehled – Evoluce vědomí

Předcházející část: Úvod

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

***

Oddíl První

Koncentrační úrovně pod 200 – Ego

Přehled:

Evoluce Vědomí

Kapitola 1 Ostuda (Cal. Level 20)
Kapitola 2 Vina / Nenávist (Cal. Level 30)
Kapitola 3 Apatie (Cal. Level 50)
Kapitola 4 Smutek (Cal. Level 75)
Kapitola 5 Strach (Cal. Level 100)
Kapitola 6 Touha (Cal. Level 125)
Kapitola 7 Hněv (Cal. Level 150)
Kapitola 8 Pýcha / Hrdost (Cal. Level 175)

Oddíl První – Přehled

Evoluce Vědomí

Abychom pochopili kalibrované úrovně vědomí, je vhodné zopakovat vznik vědomí na planetě a jeho vývoj přes živočišnou říši do jeho projevu v lidstvu. Počátečním středem zájmu je vývoj ega, se svými vrozenými omezeními. Výraz „ego“ má jiný význam v duchovní práci, než tomu bylo v psychologii, psychoanalýze a teorii Carla Junga nebo Sigmunda Freuda. Tyto rozdíly budou objasněny později.

Ego není překonáno tím, že ho uvidíme jako nepřítele. Je to biologické dědictví, a bez něho by nikdo nemohl být naživu a ani by nemohl litovat omezení svého ega, kdyby ega nebylo. Díky pochopení svého původu a vnitřního významu pro přežití, ego může být viděno jako velký přínos, ale je náchylné k tomu, stát se neovladatelné a způsobuje emocionální, psychologické a duchovní problémy, dokud nejsou vyřešeny.

Od neprojeveného k projevenému, energie vědomí ve styku s hmotou, a jako výraz božství z této interakce vznikl život. Ve svých prvních formách byly výrazy života velmi primitivní a zvíře nemělo vrozený, vnitřní zdroj energie. Přežití proto záviselo na získávání energie z vnějšku. To nebyl problém v rostlinné říši, kde chlorofyl automaticky převádí sluneční energii do potřebných chemických procesů. V živočišné říši musel tvor získat to, co bylo potřeba z vnějšího prostředí, a tato zásada pak byla stanovena jako hlavní jádro ega, které je neustále primárně zapojeno do vlastního zájmu, nabývání, dobývání a soupeření s jinými organismy pro přežití. Důležité nicméně je, že také mělo vlastnosti zvědavosti, vyhledávání, a proto učení.

Jak vývoj postupoval, mechanismy přežití se staly propracovanější jako kvalita inteligence, pomocí níž se získané informace uchovávaly, zpracovávaly, porovnávaly, integrovaly a rozvrstvily. Tento poznatek je základem pro teorii „inteligentního designu“, která nevyžaduje žádnou domněnku božství a Stvořitele. Ta potvrzuje, že vrozená kvalita energie života získává informace a zkušenosti, a je schopná je zpracovávat a postupné integrovat a stratifikovat při zvyšující se složitosti.

Život pak se vyvinul do progresivně vyšších forem života, a je-li to zmapované přes velké evoluční eposy času, jeho exprese v živočišné říši je zřejmá. (Převzato zde pro doplnění z knihy Pravdy vs. lži.)

Vidíme pak, že na úrovni vědomí pod 200 (s výjimkou většiny ptáků), mohl být život popsán jako dravý. Získává svoji energii na úkor ostatních, a protože přežití je založeno na získávání, vidí ostatní jako soupeře, konkurenty, a nepřátele. Životní energie až do úrovně vědomí 200 je získávána na základě silně konkurenčního boje a osobního zájmu. Vzhledem k tomu, že vnímá ostatní jako potenciální nepřátele, v moderním názvosloví by to bylo nazýváno majetnickým, konkurenčním, nepřátelským a v extrémních projevech agresivním a divokým.

Na úrovni vědomí 200 dochází k posunu k více neškodným stavům, to znamená, že kromě masožravců, se objeví i býložravec. Od úrovně vědomí 200 nahoru se povaha života stává harmonická. Objeví se mateřské pečování, spolu s obavami o ostatní, bratrská loajalita, identifikace s ostatními, a začátek toho, co se později projevuje v lidské povaze jako příbuzenské vztahy, společenský život, hry, rodiny a sdružování páru a skupinová spolupráce na společných cílech, jako je například přežití prostřednictvím komunitních aktivit.

Úrovně vědomí archeologických ér

Období Doba trvání (miliony let) Formy života Numerický životní standard
Čtvrtohory 1 Rozvoj a lidská dominance 212
Svrchní třetihory

Dolní třetihory

60 Moderní zvířata a rychlý vývoj rostlin

Moderní savci, hmyz a rostliny

112
Svrchní křída

Spodní křída

60 Primitivní savci, poslední dinosauři

Vývoj kvetoucích rostlin, prvních ptáků, prvních savců

84
Jura 35 Řada plazů, jehličnany 68
Trias 35 Vznik dinosaurů, sagovníkových rostlin, kostnaté ryby 62
Perm 25 Vzestup plazů.

Moderní hmyz. Vymizení mnoha skupin rostlin a živočichů

45
Svrchní karbon

(uhlí)

Spodní karbon

(uhlí)

85 První plazi, obojživelníci, primitivní hmyz, semenné kapradiny, doba rozkvětu, Megalodon 33
Devon 50 První obojživelníci, první suchozemští šneci. Primitivní suchozemské rostliny. Rozkvět ramenonožců.

První stopy suchozemského života

27
Silur 40 Škorpioni, první dvojdyšné ryby.  Rozšíření korálových útesů 17
Ordovik 90   12
Kambrium 100 První ryby 8
Proterozoik   Elementární 2
Archeozoikum Nad 1300 Řasy, lišejníky, bakterie 1
Věk nejstarších skal je stanoven na 1,85 miliardy let

 

S rozvojem evoluce se objevily dvounohé bytosti, kterým se uvolnily dvě končetiny, které nepotřebují pro pohyb, takže stojí ve vzpřímené poloze, přičemž obě volné končetiny si vyvinuly manuální zručnost a v důsledku vývoje palce tím bylo umožněno vytvářet nástroje tvorby a tím i řemesla.

Zvýšená složitost byla usnadněna vznikem předního mozku a prefrontální kůry jako anatomického sídla lidské inteligence. Nicméně, vzhledem k převaze zvířecích instinktů inteligence zpočátku sloužila primitivním instinktům. To znamená že prefrontální kortex byl podřízený zvířecím motivacím pro přežití. Jak vyplývá z pozorování, evoluce představuje stvoření a základní kvalitou Stvoření je evoluce, protože jsou jedno a totéž.

Primitivní člověk se objevil jako výhonek z evolučního stromu, počínaje pravděpodobně „Lucy“ před třemi miliony let, a pak mnohem později jako neandrtálec, člověk kromaňonský, Homo erectus, a jiní, z nichž všichni měli úroveň vědomí přibližně 80 až 85. Nejnověji před asi 600.000 roky, se objevil v Africe pravděpodobný předchůdce moderního člověka, Homo sapiens sapiens, jehož úroveň vědomí byla asi 80 až 85.  

Přetrvávání primitivního ega u člověka je označováno jako narcistické jádro „sobectví“, které je na úrovni kalibrace pod hodnotou 200 a indikuje přetrvávání primitivních vlastních zájmů, nerespektování práv druhých a vnímání druhých lidí jako nepřátele a konkurenty, spíše než jako spojence. Z bezpečnostních důvodů, se lidé sdružili do skupin a objevili přínos vzájemnosti a spolupráce, což opět bylo důsledkem zvířecího světa rozvoje stád, hejn a založení rodiny u savců a ptáků.

Zvířecí říše

Bakterie

Elementární

Korýši

Hmyz

Pavoukovci

Amphibia

Ryby

Chobotnice

Žraloci

Zmije

Varan komodský

Plazi

Masožraví savci

(Hyena, lev, tygr)

Hadi

Aligátoři

Dinosauři

Velryby

Delfíni

Stěhovaví ptáci

Draví ptáci

Hlodavci

Nosorožci

Paviáni

Pěvci

Holubi

Lední medvědi

Medvěd grizzly

Vodní buvol

Baribal

Šakali, lišky

1

2

3

6

7

17

20

20

24

35

40

40

 

40

45

45

60

85

95

105

105

105

105

105

125

145

160

160

175

180

185

Vlci                                       190

Hroši                                    190

Pekariovití                           195

Býložravci

(Zebry, gazely, žirafy)        200

Jelen                                     205

Buvol                                    205

Domácí prasata                  205

Los                                        210

Dojnice                                 210

Ovce                                      210

Stepní dobytek                    210

Sloni                                      210

Opice                                     210

Domácí kůň                         240

Kočky                                    240

Papoušek šedý                    240

Domácí kočky                     245

Dostihoví koně                   245

Psi                                         245

Rodinné prase                    250

Černí havrani                      250

Gorily                                    275

Šimpanzi                               305

Výjimky:

Alex, (afričan gray)             401

Papoušek šedý                     405

Coco (školená gorila)          405

Zpěvní ptáci                          500

Předoucí kočka                     500

Pes vrtící ocasem                 500

 

Úroveň vědomí lidí se vyvíjí pomalu. V době narození Buddhy bylo kolektivní vědomí celého lidstva kalibrováno na 90. To pak vzrostlo na 100 v době narození Ježíše Krista a pomalu se vyvinulo v průběhu posledních dvou tisíciletí až 190, kde zůstalo na mnoho století až do roku 1980. Potom, asi v důsledku Harmonické konvergence v roce 1980, náhle vyskočilo ze 190 na 204 – 205, kde zůstalo až do listopadu 2003, kdy opět náhle skočilo z 205 na svou současnou úroveň 207 (rok 2007). V současné době přibližně sedmdesát osm procent celého lidstva kalibruje pod úrovní vědomí 200, ačkoli toto číslo je v Americe jen čtyřicet devět procent. Významné je, že úroveň vědomí je u asi osmdesáti procent světové populace stále nižší než 200, a proto dominují primitivní zvířecí instinkty, motivace a chování (jak je uvedeno v nočních zprávách).

Na mapě vědomí (viz dodatek) je důležité, že kritická úroveň 200 rozlišuje pravdu od lži. Proto úrovně nad 200 na logaritmické stupnici ukazují na úroveň moci, a úrovně pod hodnotou 200 udávají spoléhání na sílu, ať již emocionální, fyzickou, sociální nebo jakkoliv jinak vyjádřenou. Tuto diferenciaci označuje výrok, že pero (ideologie) je mocnější než meč (síla).

Zásadní význam má, že fyziologie mozku se rovněž dramaticky změní na úrovni vědomí 200, což je úroveň, kde je kvalita změn života, a to nejen u člověka, ale i ve zvířecí říši, kdy dravci přecházejí v neškodné živočichy. Tato skutečnost se projevuje vznikem zájmu o životní podmínky, přežití a štěstí druhých, spíše než jen pro osobní prospěch. Výhody vývoje péče a duchovního růstu jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Korelace stavu vědomí a míra štěstí

ÚROVEŇ

log. stupnice

% štěstí

Osvícení 700 – 1000 100
Mír 600 100
Radost 570 99
Bezpodmínečná láska 540 96
Láska 500 89
Rozum (kombinační) 400 79
Přijetí 350 71
Ochota 310 68
Neutralita 250 60
Odvaha 200 55
Hrdá pýcha 175 22
Hněv 150 12
Touha 125 10
Strach 100 10
Smutek 75 9
Apatie, nenávist 50 5
Vina 30 4
Hanba 20 1

Dynamika ega bude zkoumána v každé následující kapitole vztahující se k dané úrovni, a tudíž vyjasníme úroveň vědomí podrobněji.

Následující část: Kapitola 1. Hanba: zoufalství (úroveň 20 a níže)

Napsat komentář