Kapitola 1. Předmluva

Předcházející část: Úvod

***

Jednoho dne mysl v kontemplaci řekla:

„Co je s námi v tomhle světě v nepořádku? „
„Proč tu není spokojenost? „
„Kde jsou odpovědi? „
„Jakým způsobem zjistíme lidské dilema? „
„Jsem blázen já, nebo zešílel svět? „

Zdá se, že vyřešení jakéhokoliv problému přináší jen krátkodobou úlevu, protože to je ve skutečnosti příčinou dalšího problému:

„Je lidská mysl beznadějnou veverčí klecí? „
„Je to nejasné každému? „
„Ví Bůh, co sám dělá? „
„Je Bůh mrtvý? „

Mysl prostě neustále brebentí.

„Je něco, co je komukoliv nejasné?“

Nebojte se – každý je zoufalý. Někteří se zdají být v pohodě. Říkají: „Nechápu, k čemu je všechen ten  povyk. Život mi připadá jednoduchý.“ Nejsou vylekaní, protože to ještě nedokážou uvidět.

A co odborníci? Jejich zmatenost je sofistikovanější, zabalená do působivého odborného žargonu a komplikovaných mentálních konstrukcí. Mají předem vytvořený soubor názorů, který se vám snaží vnutit. Chvíli se to zdá být funkční a pak nastane zase návrat do původního stavu.

Bylo běžné spoléhat se na sociální instituce, jenže to přestalo platit; nikdo jim už nevěří. V současné době máme spíš hlídací psy než ústavy. Nemocnice jsou monitorované mnoha agenturami. Nikdo nemá čas na pacienty, ti jsou odsunuti stranou. Podívejte se na chodby. Nejsou tam žádní lékaři ani sestry. Jsou v ordinacích a dělají úřednickou práci. Celá oblast je odlidštěná.

„No“, řeknete, „musí tu být nějací odborníci, kteří znají odpovědi“. Když jste rozrušeni, jděte k lékaři nebo k psychiatrovi, k analytikovi, k sociálnímu pracovníkovi nebo k astrologovi. Zabývejte se náboženstvím, uchylte se k filozofii, zúčastněte se Erhardova semináře, podstupte EFT. Vyrovnávejte své čakry, zkuste nějakou reflexní masáž, docházejte na ušní akupunkturu, absolvujte iridologii, uzdravujte se pomocí světel a krystalů.

Meditujte, zpívejte mantry, pijte zelený čaj, vyzkoušejte pentecostalismus[2] , silně vyjadřujte svůj hněv, i slovně a písemně. Soustřeďujte se, připojte se k jungiánské skupině. Praktikujte rolfing, vyzkoušejte halucinogeny, zabývejte se četbou o psychice, jógou, fitness programem jazzercise, kombinujícím aerobní cvičení s džezovým tancem, vyplachujte si tlusté střevo, začněte se starat o výživu, cvičte aerobik, zavěšujte se hlavou dolů, noste psychicky působící šperky. Získávejte víc vhledu, biologickou zpětnou vazbu, podstupujte Gestalt terapii.

Setkávejte se se svým homeopatem, chiropraktikem a přírodním léčitelem. Vyzkoušejte kineziologii, zjistěte, jaký máte typ eneagramu, vyvažujte své meridiány, připojte se ke skupině, zvyšující úroveň vědomí, berte uklidňující prostředky. Můžete dostat nějaké dávky hormonů, zkuste buněčné soli, vyrovnávejte v sobě hladinu minerálů, modlete se, vzývejte a naléhavě proste. Naučte se astrální projekci. Staňte se vegetariánem. Jezte jen zelí. Zkuste makrobiotiku, jezte pouze přírodní produkty,  žádné geneticky modifikované organismy (GMO).  Setkávejte se s přírodními americkými medicinmany, podstupujte potní lázeň. Vyzkoušejte čínské bylinky, vonné tyčinky, shiatsu, akupresuru, feng shui. Vydejte se do Indie. Najděte si nového gurua. Svlékněte oblečení. Plavejte v Ganze. Dívejte se upřeně do slunce. Oholte si hlavu, jezte pěti prsty, staňte se zcela zanedbanými, oplachujte se studenou vodou.

Zpívejte domorodé zpěvy. Prožívejte minulé životy. Zkuste hypnotickou regresi. Vykřičte svou původní nervozitu.Tlučte do polštáře. Absolvujte Feldenkraisovu metodu. Připojte se ke skupině manželských párů. Jděte k Jednotě. Pište si afirmace. Udělejte si nástěnku snů. Staňte se znovuzrozenými. Studujte I-ging. Pracujte s tarotovými kartami. Studujte Zen. Navštěvujte víc kurzů a workshopů. Čtěte hodně knih. Podstupte transakční analýzu. Učte se jógickým lekcím. Věnujte se okultismu. Studujte magii. Pracujte s kahunou.[3] Podnikněte šamanskou cestu. Seďte pod pyramidami. Čtěte Nostrodama. Připravujte se na nejhorší.

Podstupte retreat. Zkuste půst. Berte aminokyseliny. Opatřte si generátor záporných iontů. Vstupte do školy mysterií. Naučte se čtení z ruky. Zkuste tónování. Vyzkoušejte terapii barvami. Zkuste podprahové nahrávky. Užívejte mozkové enzymy, antidepresiva, léčivé prostředky z květin. Jeďte do léčivých lázní. Odcestujte do Tibetu. Pátrejte po svatých mužích. Držte se za ruce v kruhu a dostávejte se do výšin. Vzdejte se sexu i návštěv kina. Noste okrové roucho. Připojte se ke kultu.

Vyzkoušejte bezpočet druhů psychoterapie. Berte zázračné drogy. Objednejte si množství časopisů. Vyzkoušejte Pritkinovu dietu. Jezte jen grapefruity. Čtěte ze své dlaně. Připojte se k myšlení New Age. Zlepšujte ekologii. Zachraňujte planetu. Naučte se číst auru. Noste křišťál. Objevte indickou astrologickou interpretaci. Navštivte transmédium. Podstupte sexuální terapii. Vyzkoušejte tantrický sex. Získejte požehnání nějakého gurua. Připojte se k anonymní skupině. Cestujte do Lurd. Potápějte se do horkých pramenů. Vstupte do školy Arica. Noste terapeutické sandály. Uzemněte se. Získávejte víc prány a vydýchejte se z onoho stavu temné negativity. Vyzkoušejte zlaté jehly akupunktury. Kontrolujte hada žlučníku. Zkoušejte dýchání čakrami. Čistěte své čakry. Meditujte ve velké Cheopsově pyramidě v Egyptě.

Říkáte, že vy i vaši přátelé jste tohle všechno vyzkoušeli? Ó člověče, ty úžasné stvoření! Tragické, komické, a přece tak ušlechtilé! Taková odvaha pokračovat v hledání! Co nás nutí hledat odpovědi? Utrpení? Ano. Naděje? Jistě. Ale je tu ještě něco víc.

Intuitivně víme, že někde existuje konečná odpověď. Klopýtáme vedlejšími slepými cestami do slepých uliček a cest; byli jsme využívaní a ovládaní, rozčarovaní, naštvaní, a snažíme se dál.

Kde je naše slepá skvrna? Proč nemůžeme najít odpověď?

Nerozumíme problému; to je důvod, proč nemůžeme najít odpověď.

Možná, že je výjimečně jednoduchá, a to je důvod, proč ji nedokážeme uvidět.

Možná, že řešení není ´tam venku´ a to je důvod, proč ho nemůžeme najít.

Možná, že máme tolik systémů přesvědčení, že jsme slepí k tomu, co je zřejmé.

Několik jedinců dosáhlo během minulosti velké jasnosti a zažili definitivní vyřešení všech lidských strastí. Jak k tomu dospěli? Co bylo jejich tajemstvím? Proč nemůžeme pochopit, čemu se museli naučit? Je to opravdu skoro nemožné, nebo snad i málem beznadějné? A co obyčejný člověk, který není duchovním géniem?

Mnoho lidí sleduje duchovní cesty, ale ti, kteří nakonec uspěli a realizovali konečnou pravdu, jsou vzácní. Proč to tak je? Sledujeme rituály a dogmata a horlivě praktikujeme duchovní disciplíny – a znovu zkrachujeme! I když to funguje, rychle přijde ego a uvízneme v hrdosti a samolibosti já, přesvědčeného, že zná odpověď. Ó, Pane, chraň nás od těch, kteří mají odpovědi! Chraň nás od spravedlivých! Chraň nás od dobrodinců!

Nejasnosti jsou naše spása. Pro ty, kterým to není jasné, stále existuje naděje. Držet se svého nevědění. Je to nakonec váš nejlepší přítel, vaše nejlepší ochrana proti smrtící řadě odpovědí těch ostatních, před znásilňováním jejich představami. Není-li vám všechno jasné, tato kniha je pro vás.

Co je v této knize? Sděluje jednoduchý způsob, jak dosáhnout velké jasnosti a překonat své problémy na cestě. Nedojde k tomu nalezením odpovědi, ale rozpuštěním příčiny problému. Stav dosažený velkými mudrci v minulosti je k dispozici; řešení jsou v nás a je snadné je najít. Mechanismus upouštění od ulpívání je prostý a skutečnost je evidentní. Funguje to během každodenního života. Není to žádné dogma nebo soubor přesvědčení. Všechno si můžete sami ověřit a nemůže tak být svedeni na scestí. Neexistuje závislost na jakýchkoliv naukách. Vyplývá to z výroků „Poznej sebe sama“, „Pravda vás osvobodí“; a „Boží království je ve vás.“ Funguje to cynikovi, pragmatikovi, nábožensky věřícímu i ateistovi. Funguje to v jakémkoliv kulturním prostředí i jakékoliv věkové kategorii. Funguje to duchovním lidem a stejnou měrou i lidem neduchovním.

Jelikož tento mechanismus je váš vlastní, nikdo vám ho nemůže vzít. Nehrozí vám rozčarování. Zjistíte sami pro sebe, co je skutečné a co jsou pouhé programy mysli a systémy přesvědčení. Během doby kdy to všechno probíhá budete stále zdravější, s menším úsilím budete úspěšnější, spokojenější a schopnější skutečné lásky. Vaši přátelé si povšimnou rozdílů; změny jsou trvalé. Nejdete za dosažením něčeho ´vysokého´ a následným krachem. Zjistíte, že ve vás je jakýsi bezděčný učitel.

Nakonec odhalíte své vnitřní Já.  Vždycky jste podvědomě tušili, že tam je. Když ho najdete, pochopíte, co se velcí mudrcové minulosti pokoušeli sdělit. Budete tomu rozumět, protože Pravda je zcela zřejmá a je uvnitř vašeho vlastního Já.

Tato kniha se trvale píše v mysli spolu s vámi, čtenáři. Je to jednoduché, snadné a příjemné. Není tu nic, čemu by bylo nutné se naučit, nebo co by bylo třeba si zapamatovat. Při čtení se budete cítit lehčí a spokojenější. Jak budete číst, vyvolá to automaticky prožívání svobody. Budete cítit, že zátěže se odstraňují. Všechno vám bude připadat radostnější. Věci probíhají stále líp a líp!

Je v pořádku být skeptický. Rozebrali jsme předchozí běžně známé cesty, buďme tedy tak skeptičtí, jak je nám libo. Skepse je samozřejmě vhodná, umožňuje vyvarovat se exaltovaného nadšení a být připravený na pozdější zklamání. Lépe než elán vám proto poslouží tiché pozorování.

Existuje ve vesmíru cosi takového jako něco za nic? Ano, jistě. Je to vaše vlastní svoboda, na kterou jste zapomněli a nevíte, jak ji prožívat. To, co se vám nabízí, není něco, co by se dalo získat. Není to nic nového nebo něco mimo vás. Už teď je to vaše a je třeba to jen znovu probudit a odhalit. Projeví se to ze své vlastní přirozenosti.

Smyslem sdílení tohoto přístupu je pouze uvést vás do kontaktu s vaším vnitřním cítěním a zkušenostmi. Navíc je tu mnoho velmi užitečných informací, které vaše mysl bude chtít zjistit. Proces odevzdávání začne automaticky, protože přirozeností mysli je hledat úlevu od bolesti a utrpení a zažívat hlubší spokojenost.

 

[2]  Pentecostalismus je „letniční“ hnutí obnovy v protestantské církvi, striktně se řídící vírou v neomylnost bible (pozn. překl.)

[3] Havajské označení kněze, průvodce, čaroděje

 

Následující část: Kapitola 2. Mechanismus vzdávání se

Napsat komentář