8. Prijatie toho, čo je.

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World“

 

Prijatie toho, čo je 02

Dr. Hawkins: „Čo tým myslím je, že ako sa práve teraz s vami rozprávam,

uvoľňujem vo vedomí

akúkoľvek túžbu čokoľvek zmeniť.

%

Osvetlenie v tejto miestnosti je také, aké je.

Váš hlas je taký, aký je.

Poslucháči sú takí, akí sú.

Takže je tu uvoľňovanie akéhokoľvek úmyslu čokoľvek pozmeniť na iné ako to je,

a úplné prijatie toho,

že osvetlenie nemusí byť také dokonalé, ako ja chcem,

že otázka nemusí byť formulovaná tak, ako ja chcem,

že obrus nemá takú farbu, akú ja chcem.

Vidíte, že myseľ sa zvyčajne pokúša mať veci pod kontrolou,

veci meniť, veci vylepšovať, veci vyžehľovať.

Krabička s papierovými vreckovkami by mala byť otočená týmto smerom,

ale nie, mala by byť druhým smerom.

%

Takže myseľ sa sústavne snaží veci poopraviť,

a keď dosiahnete stav nepretržitej duchovnej zamyslenosti či meditačného stavu,

veci sú, ako sú,

a keď niekto povie, viete, to je koniec všetkého čo je,

poviete, nuž teda zbohom.“

%

Susan: „Takže je to tak trochu ako prijatie toho čo je, však?“

Dr. Hawkins: „Správne, je to hlboké prijatie toho čo je, áno, áno.“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World”

Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 2