SUR_6a. Prijatie toho, čo je.

Předcházející část: SUR_5. Podstata duchovnej práce


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World“

Prijatie toho, čo je!

Dr. Hawkins: „Čo tým myslím je, že

ako sa {práve} teraz s vami rozprávam,

dochádza vo vedomí k upúšťaniu akejkoľvek túžby čokoľvek zmeniť.

%

Osvetlenie {v tejto miestnosti} je také, aké je.

Váš hlas je taký, aký je.

Poslucháči sú takí, akí sú.

Takže je tu upúšťanie od akéhokoľvek zámeru čokoľvek pozmeniť na iné, než aké to je,

a úplne prijímať to,

že osvetlenie nemusí byť také dokonalé, ako ja chcem,

že otázka nemusí byť formulovaná tak, ako ja chcem,

že obrus nemá takú farbu, akú ja chcem.

Takže myseľ sa zvyčajne pokúša ‘byť nad vecami’,

veci meniť, veci vylepšovať, veci vyžehľovať.

Krabička s papierovými vreckovkami by mala byť {otočená} týmto smerom,

ale nie, mala by byť iným smerom.

%

Takže myseľ sa stále snaží veci poopraviť,

a keď dosiahnete stav nepretržitej duchovnej zamyslenosti, či meditačného stavu,

veci sú, ako sú,

a keď niekto {, napríklad váš priateľ} povie, že, viete, to je koniec všetkého čo je,

{vášho priateľstva,} poviete, nuž teda zbohom.“

%

 Susan: „Takže je to tak trochu ako prijatie {toho, čo je}, však?“

Dr. Hawkins: „Správne, je to hlboké prijatie {toho čo je}, áno, áno.“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Feb 2009, „What is the World”

 

Následující část:  SUR_6b. No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“