. 88. 9 hlavních rysů duchovního přístupu; Jaký je nejjednodušší postup pro meditaci; Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si; Kniha B2: kap.13. Vysvetlenia – 2. část ze 3 – 4.7.2022

. 4. července/júla 2022

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 88. on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Pro poruchu internetu, která byla nejspíš způsobená výbojem blesku během bouřky, Honza zajistil vysílání v omezeném režimu – jen z mobilního připojení.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy – co – přesně bude říkat. J

V rámci vyšší kvality on-line setkávání naši studijní skupiny používáme službu ZOOM. Výdaje na ZOOM nejsou jedinou nákladovou položkou pro zajištění chodu skupiny. Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů. Proto děkujeme všem dárcům, kteří svými dary podporují naši aktivitu. Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky jsou postačující na krytí výdajů.

Aktuální výše darů je nově zveřejněna i na našich webových stránkách v boční liště. K za měsíc – červen – bylo vámi darováno 12905 Kč, K 3.7.2022 za tento měsíc – červenec – bylo vámi darováno 750 Kč.

.

Dnešní PROGRAM:

Oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění, požehnání DRH posluchačům a Modlitba za nejvyšší dobro;

 

2) Vzdávání: SUR 1: 9 hlavních rysů duchovního přístupu;
+ SUR 2: Jaký je nejjednodušší postup pro meditaci;
+ SUR 3: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– z vybraných textů pro vzdávání se používaných ve studijních skupinách DRH.

3) Četba z díla DRH: Kniha B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’
–  kap.13. Vysvetlenia – 2. část z 3;

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– 3 skutky oddanosti v jednom;
–?

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (60) na setkání z 27. června/júna 2022.
– Odezva od Miriam – proč se pro Miriam celé učení DRH scvrklo na slovo „rovnako“ neboli „stejně“?
– ?

6) Info k on-line mítinkům a ke stránkám hawkins.support od Honzy.
– Otevřeno přihlašování se na osobního setkání ve Střílkách v termínu 16. – 18.9.2022 s možností neoficiálního setkání již od čtvrtečního večera, tj. od 15.9.2022;
– Vytvořena nová stránka pro informace o regionálních setkáních.

7) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které nejsou součástí učení DRH.
– ?

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, s vypnutými mikrofony:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

 

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Julo ještě přečte motto v angličtině:

JULO:

Motto of this group – EN: “This group is aligned with and devoted to the teachings of Dr. David Hawkins. The intent for the group is to serve as a vehicle of Divine Will, an opportunity to keep holy company, and support our advancement of consciousness in service of God, the Self and mankind.“

 

HONZA:

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném (místě: na internetové stránce či) on-line setkání, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní požádám Jula o přesdílením videa, ve kterém DRH žehná posluchačům. Minule jsme měli za „domácí úkol“ zjistit, co jsou ty tři skutky oddanosti v jednom, o kterém mluví Dr. Hawkins. Kdo to nestihl, má právě příležitost to zjistit:

Video DRH s Julovým dabováním: – pro poruchu internetového připojení Honzova PC počítače, sdílí Julo, ale bohužel je v přímém přenosu bez zvuku, zvuk byl doplněn až do sestříhaného záznamu setkání.

 

. c) Poprosil bych Jula, aby přednesl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

 JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na postupné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat:

– SUR 1: 9 hlavních rysů duchovního přístupu;

+ SUR 2: Jaký je nejjednodušší postup pro meditaci;

+ SUR 3: Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;

Tyto texty bude pomalu číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy může po přečtení přidat i potřebná dopřesnění …
Předávám slovo:

JULO:

SUR1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu:

Klikni a otevři ke čtení
SUR 1 – 9 Hlavních rysů duchovního přístupu

 

SUR2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

Klikni a otevři ke čtení
SUR 2 – Jaký je nejjednodušší postup na meditování?

 

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text SUR 3

 

HONZA:
3) pokračujeme částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.

Dnes budeme číst Knihu B2 ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’,  –  kapitolu 13. Vysvetlenia – 2. část z 3;

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo Julovi – čeká nás čtení druhé části 13. Kapitoly – Vysvětlení:

JULO:

 

 

Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 19jún2022.
Dr. Dávid R. Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’, 2001

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku „Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?“ Julove subjektívne študijné pomôcky sú v {…}.

KAPITOLA 13

Vysvetlenia

.13.5.   Otázka: Ako môže človek nazrieť za protiklady duality?

Odpoveď: Všadeprítomnosť a úplnosť Boha sú všetko, čo je {v Skutočnosti} možné, čo {teda tým inými slovami povedané vlastne} vylučuje všetky iné alternatívy. {Pozor, ide nová téma:} Boh ako ‘prázdno’ je neprejavená Vrcholná-Božia-Hlava {, Prapočiatok} nekonečnej vrodenej driemajúcej pretrvávajúcej spôsobilosti možného prejavenia sa, nevyjadrená, beztvará, neviditeľná, a neuchopiteľná. Je to nekonečný Brahman, mimo všetkých rámcov existujúci a všetky rámce presahujúci Krišna, mimo existencie alebo bytia. Je to nezrodený {, nenarodený, neprejavený, pred všetkými rámcami ‘existujúci’}, nevyjadrený zdroj. {A} z {tohto} neprejaveného {Zdroja, z tejto ‘prázdnoty’, z tejto Vrcholnej-Božej-Hlavy, z tohto Prapočiatku, až potom} vzniká {všetkoobsahujúca, vyčerpávajúca} Úplnosť, ktorá je {to, čo sa bežne nazýva} Boh, vyjadrený ako tvorenie alebo Všetko-Čo-Je. {Všimnime si, že Boh prichádza na javisko neskoro v hre, z Vrcholnej-Božej-Podstaty, z Prapočiatku.}

{Naspäť ‘iba’ k Bohu:} Boh je Všetka Prítomnosť, {a to} súčasne ako prejavená a neprejavená, ako prázdnota a Všetko-Čo-Je, ako viditeľná a neviditeľná, ako <vrodená driemajúca pretrvávajúca spôsobilosť možného prejavenia sa> a ako uskutočnená, ako vyjadrená a nevyjadrená.

{Naspäť k otázke duality:} Tanec Šivu je zdanlivé objavovanie sa alebo miznutie týchto zdanlivých protikladov, ktoré sú vlastne len alternatívnymi {, rôznymi} pohľadmi. Dochádza k ním rovnako, ako je vzhľad hologramu určený polohou pozorovateľa, a nie pohybom alebo zmenou samotného hologramu. Použime príklad koncept teploty, ktorá zahŕňa {aj} všetky možnosti, v rámci ktorých by nebolo ani horúco, ani chladno, okrem podľa definície a ľubovoľného bodu vytýčenia.

Z takéhoto chápania môžeme vidieť, že všetky zdanlivé alternatívy sú proste iba možnosťami {z toho-ktorého svojvoľného} pohľadu alebo definície {, vytvorené egom jednotlivca, ako aj vytvorené egom spoločnosti jednotlivcov}. Všetky definície sú čisto subjektívne, preto nieto samoexistujúceho {objektívneho čohosi a kohosi} ‘tam vonku’, ktorého za hocičo viniť. Človek nemôže byť obeťou búrky alebo lavíny; človek je len {ako} zúčastneným {, a práve prítomným} pozorovateľom {práve sa} prejavujúceho úkazu {do ktorého sa nemusí emocionálne vkladať}. Človek nemôže byť preto obeťou života, ale len zaujať postoj {ako rozpoznanie, ale nie vkladanie sa}, že niektoré pomery sú priaznivé alebo nepriaznivé, želané alebo neželané. Preto, všetka nenávisť, pomsta, zloba so snahou ublížiť, zatrpknutosť, a hnev sú bez akéhokoľvek opodstatnenia v Skutočnosti, a všetko je to pomyselné.

Každý človek je vystavený životu {ktorý sa mu predstiera} v jeho prejave {aj} ako príroda, a taktiež v ľudskom vzájomnom spolupôsobení, ktoré sa nazýva {ľudskou} spoločnosťou. Toto vzájomné spolupôsobenie je {z vyššieho hľadiska videné ako} neosobné, a zvraty osudu sú {v každodennom živote} nevyhnutné a neodvratné {tvorením}. Tieto {zvraty osudu} môžu byť buď {všedným ja považované za} vyzývavo povzbudzujúce, alebo deptajúce, závisiac len od uhla pohľadu človeka {, pochádzajúceho z jeho úrovne vedomia. Otázka: „Je niečo problémom alebo príležitosťou?“}. Bez stanoviskovitosti, život je zažívaný ako vyrovnaný a zaujímavý. Napomáha rastu a, dúfajme, že skôr múdrosti než sebaľútosti alebo zatrpknutosti. Každý je slobodný urobiť voľbu {hoci všedné ja bude vždy a bez výnimky každému tvrdiť, že ‘muselo’ alebo ‘bolo prinútené’ konať určitým spôsobom}. Dážď nerozhoduje o tom, či človek {urobí voľbu, že} bude šťastný alebo sklamaný {že napríklad nemôže ísť s deťmi na výlet, alebo ísť hrať tenis na nekryté kurty}. Vzdanie sa tvrdohlavosti / stanoviskovitosti prináša mier za každých okolností.

.13.6.   Otázka: Nie sú rozumné názory a stanoviská založené na tom, že sú realistické { a potrebné}?

Odpoveď: {Stanoviská, nuž} to sú predovšetkým pohodlnosti; vlastne, sú to sebapôžitky {, pochádzajúce hlavne z naprogramovania spoločnosťou, ktoré, toto naprogramovanie, vyúsťuje v každodenných zvyklostiach}. Všetky zatrpknutosti sú vrtkavé sebapôžitky sentimentality, emocionality a melodrámy. {Prečo?} Človeku sa dostáva {príležitosť zahrať si a} byť mučeníkom, alebo poľutovaniahodnou obeťou, alebo sa sám obsadzuje {do divadelnej role} ako tragický, alebo hrdinský. Nekonečné množstvo pádnych vysvetlení alebo ospravedlnení je k dispozícii {a po ruke všednému ja}, na {jeho} {‘}rozumné{’} odôvodňovania, vysvetľovania alebo, zdôvodňovania absolútne akéhokoľvek {, aj života ničiaceho} ľudského správania či odozvy {na niečo}. Reaktivita {, všedného ja, a jeho naskočenie na akúkoľvek zdanlivú urážku} je natrénovaná {pre dané podmienky}, ale je aj výberová {pre dané podmienky}. Tieto pokušenia byť detinským, musia byť obchádzané, serióznym duchovným hľadačom, ktorý ich {z vyššej úrovne už snáď} vidí také, čím sú, a {teda} odmieta príťažlivosť emocionálnych hier. Na určitej úrovni ich {, tieto pokušenia,} všetky možno vidieť ako falošné. Sú vlastne ‘dejstvom’ človeka {na javisku života}, aj keď si {ešte} neuvedomuje, že sú len tým.

Mier je doslova voľbou a rozhodnutím,

hoci nie je populárny v našej spoločnosti, napriek všetkým rečičkám o tomto pojme.

Rozhodnutie prehliadnuť zdanlivé nerovnoprávnosti života, namiesto reagovania na ne, je voľbou,

{s ktorou ego/všedné ja absolútne nesúhlasí, pretože by prišlo o dolovanie energie z nezrovnalostí, čím by sa obralo o svoj potrebný prísun energie.}

.13.7.   Otázka: A čo sociálne problémy?

Odpoveď: Byť sociálnym reformátorom {, aktivistom, so snahou meniť spoločnosť} je úplne iná kariéra od tej, ktorou je hľadanie osvietenia. Je dobré si zapamätať, že duchovný pokrok ovplyvňuje všetkých ostatných {z ich} zvnútra, zatiaľ čo sila sa snaží zmeniť len vonkajšie. {Zo zrelšieho duchovného pohľadu} vzdať sa osobnej sťažnosti alebo nevôle je prínosnejšie pre celú spoločnosť, než ako pochodovať hore-dole s provokačnými plagátmi a sloganmi. Pre duchovne pokročilých ľudí je nepodstatné, či s nimi ostatní ľudia súhlasia alebo nie, nakoľko už nepotrebujú hľadať mimo seba uznanie alebo súhlas.

.13.8.   Otázka: Čo znamená ísť do stavu blaženosti? Čo človek robí? Čo sa deje?

Odpoveď: Byť rozpustený v intenzívnej, nekonečnej láske je omračujúce a zneschopňujúce. Nieto ani túžby, ani schopnosti vyjsť z tohto stavu bez pomoci. Všetky telesné funkcie ustanú. Dokonca aj samotné dýchanie môže ustať, a obnoviť sa len ako odozva na úpenlivú prosbu inej osoby, ktorá {, osoba,} je intenzívne milujúca. Avšak, nie je to {obnovenie dýchania} potrebné. Človek má dovolenie od Poznania, opustiť telo, ako možnosť.

V tomto {, v autorovom,} prípade, aby sa uznala {, prisvedčila} láska, dýchanie sa obnovilo. Snáď o tom rozhodla karma. Avšak, voľba bola taktiež urobená aj so súčasným uvedomením si, že akýkoľvek návrat do telesnosti je len dočasný, a konečné rozpustenie späť do Nekonečnej Lásky je nevyhnutné a zaručené. V porovnaní s večnosťou onoho nekonečného stavu, krátky návrat do ríše telesnosti sa zdal byť triviálny.

.13.9.   Otázka: Čo keby naokolo nebolo nikoho, kto by človeka úpenlivo prosil, aby sa vrátil k pozemskému životu?

Odpoveď: To, či tieto okolnosti {, že niekto je naokolo poruke,} prevládnu alebo nie, pravdepodobne závisí od karmy, okolností, pomerov, Božej Vôli, a vzájomného spolupôsobenia vesmíru ako celku. Ak by nebolo vmiešania sa {do veci karmou}, potom by telo expirovalo {, vypršala by mu ‘záručná lehota’}, čo by v tom {stave a} čase bolo celkom prijateľné. Keď Ramana Maharši spontánne upadol do onoho stavu blaženosti, nebol objavený po nejakú dlhšiu dobu, pričom dovtedy už bol ťažko poštípaný mnohým hmyzom, a bol bez obživy po neznámy počet dní. Úpenlivo ho prosili, aby pil a jedol. Odozva bola {u neho} pomalá a napokon obnovil pohyb a fungovanie; avšak, nerozprával {, nekomunikoval s okolím} rečou ešte ďalšie dva roky.

.13.10. Otázka:rozličné stupne stavov Blaženosti {, preklenutia}?

         Odpoveď: Sú rôzne úrovne samádhi, klasicky opísané sanskritskými názvami. Jestvuje stav, ktorý je preklenujúci, ale pretrváva len dovtedy, pokým má človek zatvorené oči v meditácii. Jestvuje intenzívnejšie samádhi, ktoré pretrváva v meditačnom stave dokonca aj po otvorení očí. Je tu ešte pokročilejší stav, ktorý pretrváva dokonca aj keď stúpenec vstane a je schopný chodiť a zjednodušene fungovať. Tieto stavy sa odrážajú na elektroencefalograme (EEG) ako vlny ‘alfa’, ktoré sú oveľa pomalšie ako vlny beta, ktoré označujú všedné vedomie. Pokročilejší stav je trvalé uvedomenie, ktoré pretrváva nepretržite, takže návratné fungovanie vo svete je možné, ak {je to} určené karmou, alebo predošlým rozhodnutím, voľbou, či súhlasom. Navrátilec do sveta sa potom označuje ako ‘mudrc’, a môže fungovať v úlohe liečiteľa, učiteľa, a zdroja informácií. V EEG osvieteného mudrca prevládajú pomalé vlny Theta (4-7 cyklov za sekundu), čo značne sťažuje fungovanie v bežnom svete.

V tom stave, možnosť opustiť svet kedykoľvek pretrváva, a je trvalou, otvorenou možnosťou, akoby to bolo súčasťou tichej dohody alebo poznania. Nieto žiadnej povinnosti pretrvávať alebo pokračovať.

.13.11. Otázka: Ako sa teda obnoví pozemský život {zo stavu osvietenia, ak je to karmicky dané}?

         Odpoveď: Po období {až} rokov, je vykonané prispôsobenie, s opätovným naučením sa komunikačných štýlov, a s opätovným oboznámením sa s ľudskými {každodennými ako aj celosvetovými} záležitosťami, postačujúcimi na fungovanie. Bolo potrebné dohnať nedávnu históriu {, politické dianie vo svete o ktorom nebolo ani potuchy}. To je možné uskutočniť zaobstaraním si televízora, sledovaním spravodajských relácií, a čítaním novinových titulkov. V celkovom poli ľudského vedomia prebieha neustály dialóg, ktorý je {však} akoby priehľadný {a zrejmý} svojou podstatou; a vďaka rozpoznaniu ponúka stránky, s ktorými má človek možnosť reagovať.

.13.12. Otázka: Čo pretrváva?

Odpoveď: Božia Prítomnosť a uvedomenie Ja-Bytia sú neustále prítomné. Zvyšok osobnosti {, ak sa dá tak nazvať,} vzájomne spolupôsobí {, komunikuje,} s očakávaniami sveta, aby zostala {táto osobnosť, teda súhrn jej čŕt, vlastností, a správania} primeraná a nevyvolávala komentáre alebo povšimnutie {na nej} niečoho iného, ako všedných vecí. Hoci táto všednosť je naučená a dobrovoľná, vyžaduje si vynaloženie energie, a pozornosti na formu. Vzájomné spolupôsobenie s formou ľudského života môže prebiehať len určitý čas a môže sa zdať dosť vyčerpávajúcim, pretože nie je {už teraz} prirodzeným stavom človeka. Nie všetkým požiadavkám alebo želaniam sveta sa dá vyhovieť, preto je tu náchylnosť šetriť energiu, aby sa uspokojili skôr ‘potreby’ než chcenia.

Mudrc pretrváva len ako prostriedok, ktorého účel je vymedzený Božskou vôľou, vyjadrenou prostredníctvom Ja-Bytia. Človek je jednoducho svedkom diania, ktoré {, toto svedkovanie,} je spontánne. Telo naďalej pôsobí akoby živá bábka {riadená špagátikmi}, a správa sa ľudským spôsobom. Jeho potreby sú napĺňané automaticky, vzájomným spolupôsobením s vesmírom.

.13.13. Otázka: Je nejaká ‘ľútosť’ {, nejaký povzdych nad niečím}?

Odpoveď: Nie ľútosť, ale uvedomovanie si, že očakávania a priania sveta často sa nedajú splniť.

End 2of3

 

HONZA: Dotazy?

 

4) Julova doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

 

– 3 skutky oddanosti v jednom:
⇒ Sloužíme Bohu,
⇒ sloužíme spoluobčanům
⇒ a take sloužíme našemu Já-Bytí
tím, že jsme spolu!

HONZA: Dotazy?

 

HONZA: Tímto je oficiální část „u“ konce. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen ve skupině Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Je mi umožněno být součástí naši studijní skupinu DRH…
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 88 týdnů.

 

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

5) Odezvy a Odpovědi (60) na setkání ze 27. června/júna 2022.

– Odezva od Miriam – proč se pro Miriam celé učení DRH scvrklo na slovo „rovnako“ neboli „stejně“?

– ?

Miriam napsala:
Ahojte všetkým,…na samom začiatku neustáleho čítania a počúvania učenia DRH, slovo „rovnako“ zo slovného spojenia „rovnako ku všetkému a ku všetkým“ v Miriam vyvolávalo dojem, že prečo toto slovo je tam uvedené, keď aj bez neho, by bol význam tejto vety zrozumiteľný…..…..to slovo „rovnako“ je pre Miriam, zdá sa momentálne najdôležitejším slovom……už pri opakovaní viet (do blba), dáva dôraz hlavne na toto slovo……záblesk toho, že všetko okolo je zrazu na jednej úrovni, je len zábleskom……..ego, zdá sa, rado kategorizuje rovnakosti…..…tak otázočka znie: prečo má Miriam dojem, že „zažranie“ tohto slova „rovnako“ do jej vnútra je pre ňu to najdôležitejšie?………prečo sa pre ňu celé učenie DRH scvrklo na slovo „rovnako“…..…tak Miriam úprimne všetkým ďakuje za to, že ste…a ďakuje za odpoveď…

HONZA:
Děkujeme za email. Přímo požádám Jula o odpověď.

JULO:

?…

6) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a jejich tématech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.
  • Registrace a obnovování hesel na stránkách hawkins.support již jsou funkční, kdo tam nejste zaregistrovaný/á a máte možnost – zaregistrujte se.
  • Protože stránky hawkins.support prozatím nemají zprovozněno automatické rozesílání nových příspěvků, tedy fungují jen automaty pro dvoufázovou registraci a obnovování hesel, a proto pro zasílání upozornění je nutno stále žádat emailem.

 

  • Podzimní osobní setkání ve Střílkách se bude konat v termínu: 16.-18.9. – září, septembra 2022. Je tu možnost se setkat již o den dříve, na takovém předsetkání. Je to určeno těm, co mají možnost přijet už ve čtvrtek večer. Představa je, že oficiální program bude začínat až v pátek večer, náplň předsetkání bude jen přátelskou diskuzí v kruhu stejně zaměřených.
  • Na stránkách hawkins.support v oddíle Osobní setkání je vytvořena nová stránka s informacemi pro přihlášení se, program setkání je jen orientační, možná zařadíme i něco dalšího než jen dabovaná videa.
  • Také v oddíle Osobní setkání je vložen odkaz na Regionální setkání. Tato stránka se zobrazuje jen přihlášeným, je to ochrana proti spamu a pro větší pocit soukromí, máte možnosti ji sami editovat vložením nového tématu – s informací – kde a kdy – se bude konat regionální setkání, které jste se spolu rozhodli uskutečnit. Nebo když to nezvládnete sami, pak to za vás vloží Honza, když mu o plánovaném setkání napíšete.

Dotazy?

 

7) Julova doplnění k minulému setkání na věci, které nejsou součástí učení DRH.

– ?;

8.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání: