SUR_3. – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania

Předcházející část: SUR_2. Aký je najjednoduchší postup na meditovanie?

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce voľne preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

 

.1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania 04

 

Ľudia sú zvedaví {a pýtajú sa Dr. Hawkinsa}: „Ako je možné dosiahnuť taký {vysoký} stav uvedomovania?“. Ale málokto tieto kroky nasleduje, pretože sú tak jednoduché.

.1.     V prvom rade {musí vo vás existovať} neotrasiteľné rozhodnutie{v originály je slovo: túžba}, že cieľom je dosiahnuť tento stav.

%

.2.     {Na základe tohto rozhodnutia} vznikne {oddanosť k} disciplinovanosti účinkovať {v živote} s neoblomným a stále prítomným odpúšťaním a láskyplnosťou {orig: jemnosťou}, a to bez výnimky{, teda ku všetkému, čo vzchádza pred naše vedomie}.

.3.     {Nevyhnutnou podmienkou je pritom} mať súcit {a ochotu, porozumenie, a vidieť nevinnosť, a to v každom, a} vo všetkom, teda aj vrátane seba {a vlastných} myšlienok.

.4.     {Okrem túžby dosiahnuť vysoký stav vedomia je potrebné} byť ochotným zanechať {všetky ostatné} túžby. {S tým súvisí vzdanie sa tvrdohlavosti , aby bolo po mojom, inými slovami} vzdať sa svojej vlastnej vôle, a to v každom okamihu {sústavnosti}.

%

.5.     Pri tom, ako sa každá {tendencia vlastniť} myšlienku, pocit, túžbu a či skutok {uvoľňovali a} odovzdávali Bohu, myseľ postupne utíchala.

.6.     {Týmto postupne} utíchalo {zdôvodňovanie a pestovanie si} najprv príbehov, a nakoniec {sa rozptýlili} aj idey a koncepty {s nimi súvisiace}.

.7.     Ako sa človek vzdá {autorstva a} priania vlastniť tieto myšlienky, prestanú sa rozvíjať do detailov a začnú sa rozpadávať {v priebehu ich vytvárania}, kým sú len napoly vytvorené.

.8.     Nakoniec bolo možné vzdať sa energie, ktorá stála sa samotným procesom myslenia, a to predtým, ako sa vôbec {myšlienka začala vytvárať, ako sa} stala myšlienkou.

%

.9.     {Táto} činnosť sústavného a neúnavného sústredenia sa, nedovoľujúca ani čo len {jediný} okamih odpútania pozornosti od {priebežnej} meditácie, pokračovala počas vykonávania bežných, každodenných aktivít.

 

Predchádzajúce voľne z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. XXVI

 

Ke stažení:
SUR_SK04 – Slovenské texty překladů pro skupinu Dr. Hawkinse praktikující vzdávání (se). Jde o materiál označený jako tzv. “16 stran”.

 

Následující část: SUR_4. – 2 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania

Total Page Visits: 231 - Today Page Visits: 1