´Normální ´ oproti ´změněnému´ stavu Vědomí; Vzdávání tvrdohlavosti – 14.6.2021

Záznam on-line meetingu ze 14.6.(jun)2021 na téma: ´Normální ´ oproti ´změněnému´ stavu Vědomí; Vzdávání tvrdohlavosti.

 

14june2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíte se v další etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečené v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat.
Máme to jako bonus, jako třešničku na dortíku, jen nevíme, KDY to přijde! J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

 

1) Motto skupiny a upozornění.

 

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

Nacházení se Lidstva jakoby ´V Změněném Stavu Vědomí´ – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

   

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:

{Ode}Vzdávání tvrdohlavosti.

 

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (06) na setkání ze 7 června/júna 2021.

 

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Proč bylo minule prezentováno video´Co je Duch´,

– Emočně nabitá, nenabitá slova.

– Proč se zlobím?

– Překlad Žalmu 91

 

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění :

Motto CZ: “Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.”

Nečteno: – Motto SK: “Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.”

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

HONZA: zopakuji i dvě poznámky k mottu:

 1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
 2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
Nacházení se Lidstva jakoby ´V Změněném Stavu Vědomí´ – pokračování 4.kapitoly: Základy – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je i dnes potřeba si ji zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé.

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takové – běžné nepoužívané – závorce anebo označen “Julo volně”}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo.

JULO:

02 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’

 KAPITOLA 4  Základy

 Pokračování …

 B2K4_SK_ods39-56

         Nachádzanie sa Ľudstva Akoby ‘V Zmenenom Stave Vedomia’

 1. Faktom alebo pravdou nie je to, v čo verí väčšina ľudí, ako nám zjavne ukazuje história. Faloš je najčastejšie sa vyskytujúcou ľudskou skúsenosťou. Jedným z najvýznamnejších objavov vo výskume vedomia je, že to, čo sa bežne chápe a prijíma ako ‘normálna ľudská skúsenosť’ v myslení, v správaní, a cítení, je technicky len zmenený stav vedomia, ktorý prevláda v istej vrstve spoločnosti, a to po nejakú dobu. Ale v podstate to nie je {, z pohľadu Ja-Bytia,} naozajstný stav človeka.
 1. Človek je natoľko zvyknutý na obavy, strach, úzkosť, výčitky svedomia, vinu, konflikt, a tieseň, že ich prijíma ako normálnu súčasť života, spolu s negatívnymi emóciami, postojmi, a pocitmi. Človeku (pacientovi) sa {v svete všedných-ja neperspektívne} odporúča, aby vyhľadal {všedného-ja} terapeuta, a to preto, aby sa ‘vysporiadal so svojimi pocitmi’. Radšej však namiesto takéhoto prístupu ‘vysporiadania sa’ sa so svojimi výplodmi kvasenia klamných predstáv, bolo by užitočnejšie ich zlikvidovať odhalením ich pôvodu, ktorým je samotná zdanlivosť vnímania.
 1. Skutočne ‘normálny’ stav vedomia je taký, ktorý je zbavený všetkej negativity, a namiesto toho je naplnený radosťou a láskou. Čokoľvek iné je založené na mylnej predstave, a na zdanlivosťou vnímania vytvorenými skresleniami. To, že v spoločnosti prevláda choroba, neznamená, že choroba je normálnym stavom. V priebehu celej histórie ľudstva takéto okolnosti v spoločnosti prevládali, a v skutku vyhubili veľké časti obyvateľstva, čo však neznamená, že sú prirodzeným stavom. Dokonca aj čierny mor nakoniec vymizol.
 1. Jednoduchými prostriedkami možno objaviť, že sedemdesiatosem percent obyvateľstva na svete je vlastne narušených. To znamená, že len dvadsaťdva percent obyvateľstva je mimo extrémne nebezpečnej zóny ciachovaných úrovní vedomia pod 200.
 1. Zmenený stav vedomia si zvyčajne predstavujeme ako nejaký umelo vyvolaný paranormálny stav, alebo niečo podobné hypnotickému stavu alebo tranzu, alebo ako naprogramovanie alebo vymývanie mozgu. Zo štúdia prevládajúcich vplyvov, ktoré pôsobia opakovaným opantávaním úrovní vedomia človeka, sa stane zrejmým, že myseľ ľudstva spĺňa {klinické} kritériá ovládania, ovplyvňovania, a vymývania mozgu systematickým a sústavným spôsobom, ktorý je v súlade s definíciou takýchto procesov vo vedeckom výskume. {Sú to v prvej autorovej prvej knihe ‘Moc Oproti Sile’ opísané priťahujúce, (atraktorové) polia}.
 1. Dieťa sa narodí s nevinnosťou nenaprogramovaného vedomia, ale potom je ako hardvér počítača, systematicky programované softvérom, čo je vstupom spoločnosti. Tento systém má však jeden očividný a veľmi závažný nedostatok. Neexistuje žiaden vopred ‘nainštalovaný’ alebo dostupný program na overenie pravdivosti alebo falše nových softvérových programov! (Je to podobné ako počítačový vírus.) Dieťa {a tak isto aj dospelý} nevinne uverí všetkému, čo sa mu povie. Nechránené vedomie dieťaťa sa potom stáva korisťou kolektívnej nevedomosti, dezinformácií, a mylných presvedčení, ktoré ničili schopnosť človeka byť šťastným počas posledných tisícročí.
 1. Programovanie, ktoré nasleduje, je vlastne neopraviteľné, pretože neexistoval mechanizmus na otestovanie pravdivosti materiálu, ktorým je myseľ dieťaťa programovaná. Na prvý pohľad sa zdá, že takmer sedemdesiatosem percent údajov bude nielenže mylných, ale aj ničivých a škodlivých. To je navrstvené na ľudský mozog, ktorý je už od svojho počiatku geneticky poškodený. Viac ako tretina ľudstva má mozog, ktorý dokonca ani nedodáva dostatok neurotransmiteru serotonínu na to, aby človek nepodliehal depresiám, prejedaniu sa, prepadnutiu návykovosti, alebo aby sa nevymykal z rámca primeraného správania. Samotná schopnosť rozumne uvažovať môže byť v okamihu úplne zničená nekontrolovateľnými výbuchmi emócií.
 1. Schopnosť rozumne myslieť je navyše podkopávaná biologickým faktom, že {vývojovo} prastarý mozog, {zdedený od} plazov a zvierat, je stále anatomicky a funkčne prítomný, a jeho z minulosti stále sa prejavujúca aktivita, naďalej tlačí svojím sústavne pôsobiacim zvieracím inštinktom, ktorý posilňuje dravecké sklony a agresivitu. Všetky zvieracie inštinkty pretrvávajú, a ovplyvňujú, alebo dokonca ovládajú, veľkú časť správania a pociťovania. Emócie zvieraťa sú sústavne prítomné a {číhajúce na svoje prejavenie sa} tesne pod povrchom. Tieto zvieracie sklony samy o sebe podliehajú vplyvom a manipulácii prostredníctvom sociálneho programovania a propagandy.
 1. Človek teda {od narodenia} začína s biologicky poškodeným mozgom, s inštinktmi zvieraťa, a jeho inteligencia a informácie sú potom systematicky degradované a programované údajmi, ktoré sú nepresné, mylné, zničujúce, negatívne, a škodlivé, a to v najmenej sedemdesiatich ôsmich percentách prípadov. To je len štatistická pravdepodobnosť pre ľudstvo ako celok, ale v rámci spoločnosti existujú ohromne veľké skupiny obyvateľstva, kde sa percento mylných informácií blíži takmer k sto percentám, napríklad v subkultúrach kriminálnych pouličných gangov, atď. Často, a čo je najškodlivejšie, je to, že chyba v programovaní sa týka veľmi kritických prvkov spoločenského správania. Celková hospodárska výroba celých národov a kultúr sa môže zvrhnúť na deštruktívne účely. Celá ekonomika jednotlivých národov, ako napríklad Nemecka a Japonska počas druhej svetovej vojny, bola svojím nasmerovaním zvrátená na hromadné ničenie nielen nevinných obetí, ale aj ich {spôsobu života} a kultúry. Celé krajiny je možné obrátiť na hromadu trosiek propagandou, ktorá je tak neotesaná a klamlivá, že sa človek spätne čuduje, ako vôbec niekto mohol byť natoľko ľahkoverný, že jej uveril, a už vôbec nie, aby za ňu obetoval svoj život.
 1. Jednoduchý svalový test okamžite odhalí pravdu. Pri testovaní diktátorov dochádza pri všetkých testovateľoch k ochabeniu, napríklad Hirohito je odhalený ako nie Božský, Cézar nie je Bohom, atď.
 1. Spoločnosť nemá inú ochranu než ako naučiť obyvateľstvo jednoduchý test pravdy, ktorý môže ktokoľvek robiť {, ktorý spĺňa nevyhnutné podmienky na testovanie}, kdekoľvek, a v okamžiku. Keby bol tento jednoduchý test všeobecne rozšírený, mal by na ľudstvo naprostý, povznášajúci účinok.
 1. Samotná jednoduchosť testu, spolu s jeho rozsiahlym úžitkom a dostupnosťou, ho zaraďuje do rovnakej skupiny ako je vynález kolesa, vodováhy, elektriny, alebo počítačového čipu. Pri nulových nákladoch môže ľudstvo žať neobmedzený úžitok. Snáď uvedomenie si, že test sa dá použiť aj na dosiahnutie lukratívnych výnosov, by mohlo vyvolať pozornosť a záujem.
 1. Použitie testu na podnikanie, výskum, výrobu a v priemysle vlastne zaručuje dosiahnuteľné výhody, v podobe úspor doslova biliónov dolárov. Na druhej strane, veľké časti spoločnosti majú svoje osobné záujmy na zachovaní súčasného stavu, aký je. Akokoľvek sa to môže zdať prekvapujúce, žijeme s spoločnosti, kde trestní prokurátori vedome zatajujú dôkazy, ktoré by dokázali nevinu obžalovaného, len aby dosiahli odsúdenie, dokonca aj keď to znamená popravu. Takéto prípady sú proste symptómami, ktoré poukazujú na stupeň závažnosti choroby ľudského vedomia.
 1. Rovnako ako test DNA, aj svalový test okamžite odhalí vinu alebo nevinu každého obvineného. Okamžite určí pravdivosť alebo falošnosť akéhokoľvek svedka alebo svedeckej výpovede. Okamžite odhalí prítomnosť alebo totožnosť zradcov, zbehov, zahraničných agentov, udavačov, podvodníkov, klamárov, a všetkých druhov odpadlíkov.
 1. Test odhalí, v priebehu niekoľkých sekúnd alebo minút, totožnosť priemyselných alebo politických špiónov, nepoctivých zamestnancov, drogových dílerov, nebezpečných osôb, a miesta, kde sa zločinci zdržiavajú. Netrvá stovky alebo tisíce hodín kriminálneho vyšetrovania, aby sa identifikoval sériový vrah alebo miesto jeho pobytu. Všetky trestné činy sa dajú ľahko vyriešiť. Každý detail trestného činu, alebo minulých trestných činov a udalostí je presne vystopovateľný, vrátane času, dátumu, motívu, miesta kde sa nachádzajú dôkazy, totožnosti páchateľov, atď. Odpovede na otázky, ako napríklad kde je telo, kde je zbraň a aký bol motív, sú zodpovedateľné.
 1. Podobne ako kompas umožňuje navigáciu, ďalekohľad astronómiu, a mikroskop bakteriológiu, tak aj svalové testovanie umožňuje človeku objaviť akýkoľvek fakt, o akomkoľvek predmete, kdekoľvek na svete, alebo v minulosti, a to v priebehu niekoľkých sekúnd. Svalové testovanie je veľmi všestranný nástroj, ktorého skutočná hodnota je doposiaľ neobjavená.

Historické hľadisko

 1. V priebehu histórie existovalo množstvo duchovných učení a osvedčených ciest k Bohu. Toto sú ‘jogy’, či cesty, ktoré boli tradične opisované. Každá z nich vyvinula svoje vlastné školy, náboženstvá, duchovnú literatúru, Písma, svätcov, učiteľov, a historické postavy. Historicky do seba v rôznej miere vstrebali aj etnickú príslušnosť a pozostatky kultúry, v ktorej vznikli. Väčšina veľkých svetových duchovných tradícií sa tak stotožnila s etnickými vplyvmi a zvykmi, ktoré môžu byť, a často aj sú, odrádzajúcou alebo rozptyľujúcou črtou od vnútornej čistoty samotných učení.
 1. Toto viedlo k rozkolu medzi veľkými svetovými náboženstvami, a dokonca to bolo podkladom strašných náboženských vojen. Možno by obnovené štúdium duchovnej pravdy preklenulo tieto povrchné rozdiely, a vylovilo by rozhodujúcu podstatu všetkých kvalitných duchovných učení, bez ohľadu na ich pôvod alebo pomenovanie.

KONIEC B2K4 ods. 39-56

 

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
ve které postupně zveřejňujeme překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se.

    Dnes se budeme věnovat straně č.11 – {Ode}Vzdávání tvrdohlavosti.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

Vzdávanie tvrdohlavosti 03

„Takže preklenúť stotožňovanie sa s obsahom vedomia, {s tým, čo práve teraz máte na mysli}, je najrýchlejšia cesta k stavu, v ktorom zanechávate všetko, zároveň ako to vzchádza {pred vaše vedomie}.

To nás teda privádza späť k zámernosti. Zámer oddanosti Bohu znamená vzdať sa svojvôle a odovzdať ju Bohu. Takže po celý čas sa vzdávame svojvôle (…) Takže najrýchlejšia cesta samozrejme je (…) buď môžete stráviť celý život nasledovaním rozmanitých duchovných prístupov, meditácií a podobných vecí, alebo sa môžete, hlboko vo svojom vnútri, odovzdať Bohu. Toto odovzdanie sa Bohu, hlboko vo svojom vnútri, môže trvať zlomok sekundy, ale dopracovať sa k tomu zlomku sekundy môže trvať veľa prevtelení, strávených v agóniách a utrpeniach (…) Majúc duchovnú prípravu, a teda počujúc určité duchovné pravdy, môže tento čas ohromne skrátiť. Teraz si človek aspoň uvedomuje, v čom je problém.

Zotrvávanie v tvrdohlavosti je práve to, čo zabraňuje Osvieteniu

– to a len to.

 

Jedna jediná vec: neúprosné trvanie na tom, čo ja chcem, po čom ja túžim, ako to ja vidím. Takže osobné, všedné ja a jeho požiadavky sústavne stoja v ceste. Ochota vzdať sa svojej tvrdohlavosti a odovzdať ju Bohu, teda ‘Oddaná Nedualita’ {ako to DRH pomenoval}, znamená, že Láska k Bohu je taká intenzívna, že človek je ochotný vzdať sa svojej osobnej vôle {, a tým zažiť smrť ’existencie’ svojho všedného ja}. Človek sa ocitne pred tým {rozhodnutím} zoči-voči v poslednom okamihu.

(…) človek začne preklenovať ego, a ono začne uvoľňovať svoj zovretie, zmierňovať nadvládu nad vecami svojou vôľou a chcieť ich meniť (…) a ‘vzdávanie sasa teraz dostáva do popredia ako životný štýl a spôsob, akým vo svete sme. Takže pritom, ako všetko vzchádza, sa všetko vzdáva Bohu – aby to bolo tým, čím to je v tom okamihu, bez akejkoľvek túžby to zmeniť.

Vzdanie sa svojvôle teda vytrháva spod ega jeho opory, čím sa oslabí a zosype, a človek sa dostane do úžasného stavu.”

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

 

HONZA: Julko, děkujeme ti za vše, co pro naši skupinu děláš, jak pomáháš zvedat lodě na hladině československého rybníku! I za tyto překlady textů.


Tímto je hlavní program u konce a zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (06) na emaily a setkání z 7. června/júna 2021.

Na dnešek mám připravenou jednu odezvu, přečtu ji na poprosím Jula o odpověď. Tentokrát mi napsal František, který dotaz přednese sám, nebo to přečtu za něj…

Dotaz na větu „Jsem zodpovědný za snahu ne za výsledek“

Záměrem tohoto příspěvku je více obnažit slovo SNAHA. V našich pondělních rozhovorech tato souvislost několikrát zazněla, proto ji připomenu. 

 1. Jedna žena se ptala DRH: „Dlouhodobě se snažím zvyšovat si vědomí, ale stále se mi to nedaří. Co dělám špatně?“ Odpověd DRH: (nejedná se o doslovný překlad): Ano, Vy do toho jen občas ďobnete tím, že jdete jednou týdně na náboženské setkání. Seriózní zvyšování vědomí se provádí soustavnou duchovní zamysleností. 
 1. Byl rozhovor s opravářem myček, kdy Vám do telefonu řekl: „Budu se snažit přijet do konce týdne opravit Vám tu myčku.“ Po týdnu mu voláte a ptáte se proč nepřijel: Odpovídá „Ale já jsem Vám nelhal, opravdu jsem se snažil přijet, bohužel mi to nevyšlo“. 
 1. V minulosti jsme probírali, že pokud řeknu: „Snažím se zvyšovat si vědomí“, jde vlastně o hlasité prohlášení Ega, že se to snaží dělat. Přitom víme, že Ego nemá zájem, aby docházelo ke zvyšování našeho vědomí, protože v konečném důsledku jde o jeho zánik. 

Z těchto souvislostí mi více rezonuje „Jsem zodpovědný za záměr ne za výsledek“ 

Mohu si opakovat takovéto pojetí věty? 

Děkuji za odpověď. 

Dobré ráno 🙂 František

 

HONZA: Odpověď:

Dobré ráno Františku, děkujeme za email. Tuto otázku adresuji přímo na Jula:

– odpověď je v záznamu setkání

 

5.) HONZA: Otázky Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Proč bylo minule prezentováno video´Co je Duch´, 

– Emočně nabitá, nenabitá slova.

– Proč se zlobím?


JULO: volně bez písemné přípravy, tj. – odpovědi jsou v záznamu setkání
+ …

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Z Aramaickej Pešitty by George M. Lamsa (1933), ktorú uprednostňoval Dr. David R Hawkins

 

 Žalm 91

Pozor: Julova interpretácia

KTO VOLÍ OCHRANU NAJVYŠŠIEHO

{pred každou vetou si zamrmlajte: Nuž reku:}

1      Kto prebýva pod ochranou Najvyššieho, zotrváva pod záštitou Všemohúceho.

2    O Jeho Výsosti poviem: „Je mojím útulkom a mojou pevnosťou, mojím Bohom, ktorému budem dôverovať.“

3    Určite ťa oslobodí z pasce lovca a márnivých klebiet.

4    Prikryje ťa svojim perím a pod jeho krídlami sa možeš spoľahnúť, že jeho Pravda bude tvojím štítom a ochranou.

5      Netreba sa ti báť ani hrôzy noci; ani šípu, letiaceho vo dne;

6    Ani spiknutia, ktoré sa šíri v temnote; ani pohromy, ktorá pustoší napoludnie.

7       Tisíce padnú popri tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nedostane.

8      Iba svojimi očami zahliadneš odplatu hriešnikov.

9      Veď tebe, Ó, Vaša Výsosť, dôverujem;  ty si si zriadil svoje obydlie na vrchole.

10     Pod ním sa ti nič zlého nestane, a žiadna pohroma sa nepriblíži k tvojmu príbytku.

11     Pretože svojím anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

12     Na rukách ťa budú nosiť, aby si si netresol nohu o kameň.

13     Pošlapeš po vretenici a užovke, podupeš leva a hada-pokušiteľa {jabĺk}.

14     {Boh sám pre seba:} Pretože ma miloval, oslobodím ho; povznesiem ho {nad záplavy}, pretože sa hlásil k môjmu menu.

15      {Boh sám pre seba:} Keď ma vyzve, tak mu odpoviem; budem s ním v tiesni; oslobodím ho a budem ho držať v úcte.

16     {Boh sám pre seba:} Dlhý život mu pokojný ubezpečím a odhalím mu svoju spásu.

KONIEC Žalmu 91

 

6.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.


Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: