. 47. Odezvy na živá setkání; Modlitba oddanej neduálnosti; Poslední schod ke stavu osvícení – 20.9.21

.20.září/september 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. J

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V rámci utvrzování:

– Modlitba oddanej neduálnosti;

– Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia.

3) Odezvy a Odpovědi (20) na živá setkání z 17.-.19. září/septembra 2021.

4) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

5) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat setkání.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

NEČTENO: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce veritaspub.com

Zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_15: Modlitba oddanej neduálnosti;
a SUR_16: Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

Modlitba oddanej neduálnosti 04

„To, čo je Hlasom Boha, je ticho. Keď sa vnárame do Božieho Hlasu, vnárame sa do ticha, ktoré poukazuje na Božiu Prítomnosť. V pozadí pod {každou každučkou} myšlienkou, v pozadí pod myslením, je Nekonečné Ticho, a toto Nekonečné Ticho je zdrojom všetkej existencie; a teda {, laicky povedané, medzi myšlienkami, {ale v skutočnosti} pod myšlienkami, je hrobové ticho, a jediné, čo musíme urobiť, je uvedomiť si {prítomnosť} tohto ticha – jediné, čo musíme urobiť je, uvedomiť si to ticho – tým, že si uvedomíme jeho existenciu:

( tichá odmlka )

{V pozadí} za všetkými zvukmi vesmíru, je navždy {sa vyskytujúce} ticho. V pozadí za zvukmi v lese je ticho. Zvuk vtáka nemá nič spoločné s tichom. Všimnite si, že ticho {, ako podklad pre zvuk, sťaby tiché javisko, na ktorom počuť zvuk hercov}, si neustále udržuje svoju tichosť, a to aj napriek tomu, že je nad ňou {, nad tou tichosťou,} zvuk. {Teda} jediným dôvodom, prečo môžete počuť {nejaký} zvuk je, že {znie a ‘opiera sa’ o} pozadie ticha. Takže ticho je {sústavne} tam – priamo uprostred zvuku. Takže sústreďujte sa na to ticho, ktoré {, toto ticho,} je stále prítomné!

 

Uprostred nekonečnej zmesi disharmonických zvukov a katastrofy – guľky lietajú okolo a lietadlá havarujú a rozpútava sa peklo – nie je nič iné ako Nekonečné Ticho. Takže stotožnite sa s tým tichom a iba si udržujte {jeho} uvedomovanie. Môžete pokračovať vo svojom každodennom živote a robiť všetko, čo potrebujete – a stále pritom, po celý čas {, požívajúc neustálu duchovnú zamyslenosť,} si uvedomovať výskyt ticha. Takže to vás ‘zorientuje’. Možná modlitba na zorientovanie sa, je, že {prosíte o} sústavné uvedomovanie si ticha, ktoré je nekonečným rámcom. Skutočnosť Prítomnosti Boha je Nekonečné Ticho. A potom, to, čo držíte v mysli, v tom tichu, má sklon sa prejaviť, {ale} nie ako výsledok príčinných súvislostí, ale ako prejavenie sa možností {,ak sú podmienky na ich prejavenie priaznivé}. {Hovoríte:}

A ďakujeme Ti, Ó, Pane

za Tvoju Božiu Prítomnosť,

{ktorá sa prejavuje} ako Nekonečné Ticho,

z ktorého vzchádza naša existencia.

Amen!“

 

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reason vs. Truth“, video, Aug 2006, Disk 3, 1:44:00

Nasledujúce z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

Ticho prevláda, takže ticho nie je prerušované,  nie je vytláčané zvukom;

nič nenarušuje jeho kľud, a  nič neprekáža jeho pokoju.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Eye Of The Eye“, 2001 str. 5

 

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

Posledný krok na dosiahnutie stavu osvietenia 04

.1.  Zamerajte sa do svojho vnútra, na absolútnu subjektivitu všetkého {svojho} prežívania.

.2.  Skúmajte povahu toho, čo {nazývame} subjektivitou, ktorá doprevádza každý prejav života.

.3.  Bez toho, aby ste čokoľvek {čo si všimnete, čo je obsah} pomenovali, všimnite si, že v každom okamžiku, v každučkom okamihu, za každých okolností, je {‘s vami na cestách’} sústavne prítomný, už ďalej nedeliteľný, {‘doprevádzajúci‘} podklad subjektivity.

                          

.4.  {A táto subjektivita sa} nikdy nemení. {Váš životný príbeh sa mení z ‘hodiny na hodinu’, ale stále je tu čosi, čo je nemenné, a to čosi sústavne pozoruje a trochu na inej úrovni prežíva.}

.5.  Podstatou všetkého prežívania, a to vo všetkých jeho formách (myslenie, cítenie, videnie, poznanie atď.) je prítomnosť tohto subjektívneho stavu.

.6.   Nuž a začnite z bližšia bádať, čo toto stále prítomné subjektívne prežívanie je.

.7.  Bez neho by nebolo možné vedieť, že človek existuje.

%

.8.  Spýtajte sa: „Ako {je možné, že} si uvedomujem, alebo – ako dokonca viem, že existujem?“

.9.  Toto je najlepšia otázka, na ktorú je treba nájsť odpoveď, pretože vedie priamo a {intuitívne,} bez slov ku stále vyskytujúcej sa Skutočnosti.

.10.   {Odpoveď je:} Stotožnite sa s tým stavom, (schopnosťou, črtou, fenoménom) stále prítomnej subjektivity, ktorá je prežívaná ako podklad uvedomovania.

 

.11. To je samotné vedomie. {Vy ste to čosi z bodu 3 a 4}.

.12.   Stotožnite sa s týmto vedomím, namiesto s tým, o ‘čom’ si je {vedomie} vedomé.

.13. To je priama cesta vedúca k {vašej podstate, teda k} Ja-Bytiu.

.14. Je to vlastne jediný prístup, ktorý vedie priamo cez dvere {vedúce k stavu osvietenia}.

.15. Netreba nič vedieť, nič sa naučiť, nič si pamätať {, a odôvodňovať, špekulovať, vymýšľať,…}.

 

.16. Je iba jednoducho potrebné – zamerať sa, zaostriť sa, pomeditovať, duchovne sa zamyslieť, pozrieť sa na vec a uvedomiť si, – že podkladom a zdrojom existencie je neúprosná subjektivita Božej Prítomnosti {prejavujúca sa} ako Svetlo Vedomia.

%

.17. Subjektivita, bez akéhokoľvek obsahu, {teda} bez mylnej predstavy subjekt/objekt {teda neJednoliatosti a oddelenosti vonkajšieho a vnútorného sveta} je Ja-Bytie.

.18. Subjektívne ‘ja’ z Ja-Bytia je nezávislé na obsahu či forme, {čiže je} mimo všetkých myšlienok či konceptov.

.19.   {Takže} nie sú to ani pocity a ani myšlienky {= obsah}, ktoré sú dôležité, ale iba subjektivita {= nekonečný rámec}, ktorá je podkladom ich zdanlivej dôležitosti. {To čosi z bodu 11}.

.20.   Paradoxne, je to práve neúprosná subjektivita, ktorá vedie k úžasnému objavu jedinej možnej pravej ‘objektivity’.

.21. Jediný fakt, ktorý môže byť objektívne, vždy a za každých okolností overený hocikým a hocikde je absolútny, nedeliteľný fakt subjektivity.

.22. Dokonca aj dôkladné vedecké vŕtanie sa {do tohto} vedie k odhaleniu, že bez subjektivity nie je nič spoznateľné a {bez subjektivity} sa ani dokonca nedá povedať, že {niečo} existuje.

.23. Uvedomovanie si uvedomovania si, uvedomovanie si ‘byť pri vedomí’ a uvedomovanie si obsahu – sú všetky závislé na vzchádzaní z tejto subjektivity.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „I: Reality and Subjectivity“, 2003, str. 398-399

 

3) Odezvy a Odpovědi (20) na žívá setkání ze 17.-19. září/septembra 2021.

Live – naživo – neexistuje písemný záznam.

4.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– Potřebujeme od vás napsat, čeho na příštím živém setkání chcete více a čeho méně, co by mohlo pomoct, a třeba se i aktivně zapojit…

– Věta na tento týden zní: Nátlak je náhražka pravdy. 
Vašim úkolem je si toho všímat – kdekoliv jste nebo pozorujete – lidi, sdělovací prostředky, internet…

– Zanechat myšlenky, že se něco nedaří, když se něco nedaří.

5.) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC

 

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: