SUR_7. Vysvetli ‘vzdania sa’

Předcházející část: SUR_6b. No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“


Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>. Editované Julom 05mar2022.
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr. Dávid R. Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

Vysvetliť vzdanie sa’

„Vysvetliť vzdanie sa? {všetkého, napríklad aj starnutia.}

Prestaň sa snažiť {napríklad byť večne mladým}. Môžeš sa prestať snažiť?

Nevzdám sa. Budem bojovať, bojovať, bojovať.

Nie, {predsa len,} vzdám sa.

To znamená upúšťanie od chcenia niečo zmeniť.

Znamená to prijatie {toho, čo je}.

{Ale iba ak chcete žiť v sústavnom mieri, ináč to netreba!}

Prijímam skutočnosť, že som starý a škaredý, a nemôžem si pomôcť!

Viním za to Boha!

Keby Boh chcel, aby som vyzeral ako ryba a plával,

bolo by to tak.

Keby On chcel, aby som mal krídla a lietal,

bolo by to tak.

Chce, aby som bol starý a akosi sa potácal,

tak som takým.

Tak teda prijmi to, čo je, a ako sme stvorení.

Sme stvorení tak, že ako plynú roky, starneme viac a viac,

a ku koncu sme čoraz slabší a slabší, až sa nakoniec proste prevalíme.

Takže {, ak chceme žiť v sústavnom pokoji} musíme prijať, že je to {proste} tak, ako je.

Prijatie znamená upúšťanie od tvrdohlavosti.

A človek sa môže modliť za {Božiu} Priazeň.

%

Modlím sa za Priazeň, Tvoju Priazeň, Ó, Pane,

pomocou ktorej môžem prijať Tvoju Božiu Vôľu.

Amen!

%

Musí ti trknúť, že Boh nebude meniť celé ľudstvo, len aby ťa potešil.

Takže prijmeš spoločný osud bytia človekom.

Všetci sme smrteľní, a ľudia, a

ak

Boh

by to bol

chcel ináč,

bolo by to ináč.

Predchádzajúce preložil a vyčačkal Julo z angl. originálu: Dr. Dávid R. Hawkins, Sep 2011 lekcia, „Love“

 

Následující část: SUR_8. Čo znamená ‘vzdanie sa’ z hľadiska posledných metrov finišu pred osvietením?