Úvodní slovo

Před úvodním slovem

Toto je šestá kniha autorovy progresívní série, dokončující a objasňující povahu a podstatu termínu „Osvícení (Enlighment)“. Ačkoli pro vysvětlení čerpá především z výzkumu vědomí, jedná se především o příručku pro seriózní duchovně oddané lidi a odhaluje informace známé pouze těm, kteří transformovali své ego k dosažení Božské Realizace.

Toto je vnitřní cesta od já k Já a zde popisované progresívní stavy mají sloužit ke čtenářovu vlastnímu osvětlení (Illumination).

Subjektivní stavy mystiků vždy vzbuzovaly velký zájem, ale nikdy dosud nebyly objasněny v takovém stupni jako v této částečně autobiografické práci, která poskytuje prostředek, jak identifikovat jejich vzácný výskyt a popisuje jádro spirituální Pravdy.

Je zde odhalená nedotčená podstata celé spirituální Pravdy v její čistotě, bez církevní doktríny a systémů víry. Stává se jasným, že opravdu „vědět“ znamená „být“, a ne vědět o něčem. A také proč všechny knihy doktora Hawkinse začínají a končí Gloria in Excelsis Deo!

David R. Hawkins M.D.,Ph.D. je celosvětově uznávaný vedoucí učitel na cestě k Osvícení. Jeho životní cesta zahrnuje padesátiletou zkušenost z práce na psychiatrii. Je uznávaným vůdčím výzkumníkem v oblasti vědomí a přednášel po celém světě.

ÚVODNÍ SLOVO

Předcházející písemné práce plus zaznamenané přednášky mají poskytnout organizovaný soubor informací, které jsou příčinou mnoha studií prováděných skupinami v celém světě a jsou jako díla překládány do hlavních světových jazyků. Výzkum vědomí vedl k rozsáhlému rozšíření podstatných informací, které dříve nebyly lidstvu k dispozici.

Zatímco primární smysl výzkumu vědomí měl usnadnit duchovní uvědomění a identifikovat ověřitelnou pravdu, bylo také výchovné použít stejné techniky k objasnění evoluce vědomí a jeho vyjádření v průběhu času jako různé aspekty civilizace a historie, jak bylo popsáno v „Pravda vs. faleš“. Patří sem studium světových náboženství a ověření učitelů a učení o duchovní pravdě v průběhu věků, které má velkou pragmatickou hodnotu pro duchovně hledající.

Veškeré výše uvedené výsledky vedou k destilaci kritických premis, které tvoří základy, jež je třeba znát, aby se usnadnila evoluce duchovního vědomí individuálního hledajícího člověka. To platí zejména pro lidi vážně oddané duchovním pravdám jako cesta k Osvícení. Cesta je ověřitelná i subjektivně zážitková. Tak je cesta k oddané nedualitě přímým směrem k Osvícení prostřednictvím vyjasnění klíčových základů, které jen čekají na aktivaci rozhodnutím, záměrem a vůlí.

Zatímco literatura a písma, která jsou uctívaná učiteli duchovní pravdy a osvícení, jsou k dispozici na celém světě, jejich historické práce nebyly sepsané, verbalizované nebo kontextualizované tak, aby byly připravené pro porozumění modernímu člověku, který je nyní formálně vzdělanější. Současná lidská mysl často odkládá zdánlivě cizí učení, která se vzájemně propojují s tradičními náboženstvími, jako neznámé jazykové nebo církevní doktríny, které zahrnují především etnické časové a místní obyčeje. Jejich nadměrným zdůrazňováním se takové učení stává zmateným a ztrácí se podstata, čímž se snižuje jeho důvěryhodnost a jasnost.

Aby byla pravda pravdou, musí jí být v celém rozsahu času, což znamená, že musí být ověřitelná a potvrditelná i v dnešní době.

Realizace pravdy je tedy nejen radikální, zážitkový, subjektivní stav, ale také stav, který lze potvrdit metodikou vědeckého výzkumu vědomí. Takže skutečnost duchovního stavu je ověřitelná jak zevnitř (zážitková subjektivita), tak i z venku (potvrditelná objektivita), jako Descartesova res interna (cogitans) a res extensa (svět jako takový).

Proto, aby se vyhovělo objektivním požadavkům, kniha zahrnuje kalibrování úrovně všech kapitol, díla jako celku a důležitých tvrzení. Kromě toho v příloze C existuje popis jednoduché techniky, jak může kdykoli integrovaná osoba nezávisle potvrdit úroveň pravdivosti jakéhokoli prohlášení nebo principu, jejichž platnost nezávisí na konkrétním systému učení nebo víry.

Následující část: Předmluva