. 118. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 30.1.2023

. 30. ledna/januára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 118. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 2.805 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Dnešní PROGRAM:

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse či doplnění učení.

 

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, která jsou uvedena v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Originální materiál ve formě videozáznamů z přednášek je přístupný za 20-ti dolarový měsíční poplatek na stránce www.veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich pravidelné utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených ve složce „Naše jiné texty“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 6b: No a Co? Anebo „Naučte se přestat myslet!“;

Tyto texty bude číst Julo, který je z angličtiny překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

 

SUR6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

Klikni a otevři ke čtení
SUR 6b – No A Čo? alebo „Naučte sa prestať myslieť!“

 

rozšířený text:

DRHclip-Julo025. „No a čo?” teda Naučte sa prestať myslieť! [SUR6b]

.1. Študent: Mojou oštarou je akási reakcia, ktorú mám, keď som, povedzme v malej skupine. Môže to byť duchovná skupina a niekto položí svoju otázku, ktorá už bola zodpovedaná alebo zopakovaná mnohokrát, a ja budem musieť počúvať dlhú odpoveď, a potom sa zdvihnú a odídu z miestnosti. Alebo pociťujem veľkú netrpezlivosť. A tiež to pociťujem s inými šoférmi. Najmä vtedy, keď na mňa ten druhý vodič zatrúbi a ja som toho veľa nenarobil. {Síce} stále pozorujem, ale {aj} stále reagujem!

DRH: Netrpezlivosť, o tom hovoríte?

Študent: Áno.

DRH: Netrpezlivosť je čo? Tvrdohlavosť! Neskrotená svojvôľa! Teda, je to dieťa. Čo sa s vami dialo, keď ste boli dieťaťom, s vašou matkou alebo s vaším otcom? Neustále ste len vykrikovali a ziapali, aby ste dosiahli svoje? Čo sa dialo?

Študent: Nie, myslím si, že som mal ťažkosti robiť určité veci správne {, podľa stanovísk iných}. Bol som kritizovaný.

DRH: Ak nebolo po vašom?

Susan: Ak to neurobil podľa iných správne. Môže to byť kritika.

Študent: Niektorí z týchto ľudí to nerobili správne, s otázkami, ktoré kládli.

DRH: Čo povedal?

Susan: Ľudia to nerobia správne s otázkami, ktoré kladú.

DRH: Takže sa stávate netrpezlivým kvôli tomu, že sa nudíte, je to tak?

Študent: Je to tak.

DRH: Aha, a čo je to nuda? Čo je to s {tou} nudou?

Študent: Musí to byť o ťahaní zadosťučinenia z ega.

DRH: Vzdorovanie nude?

Študent: Bola to len nuda.

DRH: Vzdorujete nude?

Študent: Áno.

DRH: Aha! Kto je to, kto sa nudí? Čo je to, čo sa nudí?

Študent: To musí byť čelný, predný okraj ega.

DRH: Predný, nabiehajúci okraj, jasné. Ten vám ohlasuje, čo si myslí, že sa deje. {Avšak v Skutočnosti} to nie je to, čo sa deje. Nehlási vám to, čo sa deje. Preto vás to nudí.

∞ ∞ ∞

.2. DRH: Myslím si, že sa musíte naučiť prestať myslieť!

.3. Pod myšlienkovitosťou je nekonečné ticho. Práve v tomto okamihu som naladený na ticho. Vôbec nič sa nedeje. Páči sa vám to? Žiaden televízor, žiadne štekanie psov, no proste deje sa nič. Čo sa deje v tomto priestore {ticha}? Nič sa nedeje! Všetko je mierumilovné a tiché. Ste s tým v pohode? Áno? Dobre, žite tam {, v tom tichu}. Zostaňte v ňom. Rozpoznajte tento priestor ticha, a noste ho so sebou ako to, že ste ním. Nemyslite si, že mier a ticho sú mimo vás; sú vo vás.

Študent: Ďakujem.

.4. Viete, ticho je tesne pod povrchom myšlienkovitosti a zábavného cirkusu {okolo vás}. Ostaňte vo vnútri tohto {ticha}, a čokoľvek čo sa deje, je nepodstatné. Navzájom sa tam zabíjajú, a vy poviete: „Aha, … nuž, áno.“; [Ubližujú si.] [?]. „Jasné, aha“ A guľky lietajú a vy poviete: „V pohode“. (pauza) „No a čo?“ Takže naučte sa hovoriť „NO A ČO?“, nakoľko to likviduje cenenie si myslenia. No a čo?

Študent: No a čo?

.5. {Niekto vám povie:} „Idem sa zabiť!“ {A vy na to:} „No a čo? Čo chceš po mne aby som spravil? Zavolal policajtov alebo niečo?“ Chápete čo tým myslím? {Po tichu a len pre seba,} si povedzte: „No a čo?“ na hocijakú {práve} prebiehajúcu konverzáciu, či vo vašom vnútri, či mimo, a žite v tichu.

.6. Dôvod, že to, čo ľudia hovoria, ma netrápi je, že nemám ani štipku záujmu venovať tomu pozornosť. {Navonok,} sa tvárite zaujato, ale {viete, že} nie je v tom ‘vaša koža’. {Pritom ale} robíte primerané spoločenské odozvy. „Ideš sa zabiť? Ale čo? A prečo?“ Nuž a tak. (pauza)

.7. (frčať, frčať) Viete, ľudia {, ako aj vaše ego} vás chcú šikanovať, zahrávať sa s vami s ich drámou. Ak túto {ich} dramatickú hru odmietnete, môžete žiť v mierumilovnej tichosti a celá vec {vám bude pripadať ako} zábavná. Takže namiesto toho, aby ste boli netrpezlivý a išli {tvrdohlavo} za svojím, viete, buďte akoby toho svedkom. Ste iba svedkom. Z {pozadia} tichosti to všetko svedkujete. Vtáci priletúvajú, vtáci hniezdia, prichádza jar, prichádza jeseň, prichádzajú vojny, prichádza mier, sprievody prechádzajú okolo, navršujú na seba rakvy; je to všetko to isté. Jasné?

.8. Držte sa toho {, čo vám vravím}. Jednoducho sa držte toho, čo vám hovorím. Nerozoberajte alebo nerozpitvávajte to. Iba sa držte toho, čo som vám povedal. Dobre?

Študent: Ďakujem.

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Julo nám dnes něco řekne z textů od Dr. Hawkinse.

Mohlo by to být B2K15 odst. 10-14 na téma Láska

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení textů:

 

JULO

B2K15.10-14

.15.10. Otázka: Aký je dosiahnuteľný duchovný cieľ pre priemerného človeka

Odpoveď: Každý pokrok po úrovniach vedomia je významný a veľmi hodnotný. Praktickým cieľom, ktorý je dosiahnuteľný pre každého človeka, ktorý je vážne duchovne zaviazaný, je dosiahnutie Bezpodmienečnej Lásky {, 540}. To je úroveň premeny, z ktorej {idúc ďalej} človek môže poľaviť, pretože hlavný cieľ bol dosiahnutý. Vrodenou súčasťou úrovne Bezpodmienečnej Lásky je túžba zdokonaľovať tento stav. Keď je táto úroveň dosiahnutá, aj tá najmenšia nedokonalosť Lásky je neprijateľná a volá po náprave. 

 

.15.11. Otázka: Aký je najúčinnejší prostriedok duchovnej očisty? 

Odpoveď: Zamerajte sa na Lásku ako takú. To je kráľovská cesta k Bohu, ktorá je prítomná všade a dostupná každému. Na začiatku sa láska chápe ako dualistická, t. j. ako ten, kto miluje, a to, alebo ten, kto je milovaný. Láska začína ako podmienený a pocitový stav, ale {postupne} sa vyvíja. {Pričom postupne} sa stane zrejmým, že láska je spôsob nazerania, prežívania, a vysvetľovania si života. Neskôr sa ukáže, že je to stav bytia {, teda stav, v ktorom sa posudzovanie vytratilo, takže všetci sú ako sú, a tým je človek automaticky schopný byť láskavý ku všetkým}. 

Život ako taký, sa stáva prejavom lásky, a táto láska je cestou k poznaniu, že život človeka je láska. Pri poslednom trknutí, božskosť lásky, pretvára zdanlivosť vnímania, na duchovné ‘videnie’ {úplného neobmedzeného vnútorného ‘nadhľadu’ bez myšlienkového premieľania}, a prítomnosť Boha ako Všetkého-Čo-Je sa stáva sebaodhaľujúcou. Všetka existencia {, všetko čo existuje,} vyžaruje božskosť svojej podstaty ako Tvorenie, ktoré je prejavom lásky Boha. 

 

.15.12. Otázka: Láska je cestou oddanosti. Nie je preto najúčinnejšia? 

Odpoveď: 

● Láska je pretvárajúca, jej moc zmieta všetky prekážky. 

● Je zároveň aj prostriedkom, aj cieľom. 

 Vzbudzuje ochotu a schopnosť vzdať sa. 

 Prináša súcit a túžbu porozumieť. Porozumenie vedie k odpusteniu. 

 So vzdaním sa stanoviska si človek uvedomí, že nie je čo odpúšťať. 

 Posudzovanie sa rozplynie, a odsudzovanie a nenávisť už nie sú viac možné. 

 Neznalosť zrodená z nevinnosti je videná ako jediný ‘nedostatok’, ktorý je potrebný preklenúť. 

● Je vidieť, že podstata Tvorenia je taká, aká je, a nepotrebuje korektúru. 

 

.15.13. Otázka: Nie je láska len bežná emócia? Hovorí sa o nej donekonečna. 

Odpoveď: {Vo význame slovíčka Láska, ako ho my používame, a akou Láska v Skutočnosti je,} Láska {, ako stav bytia,} rozhodne nie je prevládajúcou úrovňou vedomia ľudstva. Sedemdesiatosem percent svetového obyvateľstva ciachuje pod 200 (čo je základná Bezúhonnosť), a preto sa zameriava na negativitu {, a pod láskou rozumie kolísavé emocionálne dočasné záchvaty voči tým, ktorí si ju ‘zaslúžia’}. Iba 0,4 percenta obyvateľstva vôbec niekedy dosiahne úroveň Bezpodmienečnej Lásky, ktorú možno nazvať ‘láskyplnosťou’. 

Láska je uvedomovanie, prístup {stavania sa k veciam}, rámec chápania života. Láska je predným okrajom Skutočnosti, a jednoty a podstaty Ducha. Popierať lásku znamená popierať Boha. Láska je zastretá stanoviskom a posudzovaním. Väčšina spoločnosti považuje lásku za neplatnú, ako rozumný základ pre rozhodovanie a konanie. Sú celé vrstvy obyvateľstva, ktoré považujú lásku k blížnemu za slabosť. Ľudstvo ozaj vlastne chce zisk, hrdosť, majetky, nadvládu, a právo na pomstu a odvetu trestom. 

Spojené štáty, krajina ‘slobody’, má viac ľudí a väčšie percento obyvateľstva vo väzení ako ktorákoľvek iná krajina okrem Číny. Spoločnosť vyhlasuje ‘vojnu’ svojim problémom, ktoré sa potom, samozrejme, množia. Sila je neúčinná, a je slabou náhradou moci. Naopak, ľudia urobia takmer všetko z úcty a lásky, {ale} len veľmi málo zo strachu. Bez lojality zrodenej z úcty, ani generál nedokáže prikázať svojim vojakom, aby poslúchali, a bez tej črty lásky, ktorý sa nazýva úcta, vznikajú povstania a vzbury. Sila môže pôsobiť len ako dočasné oparenie. Všetky ríše, ktoré boli ovládané strachom, sa zrútili. Náboženstvá, ktoré sú založené na strachu z hriechu, namiesto na láske k Bohu, sú {v dôsledku toho} slabé. 

Láskyplnosť je spôsob {nášho} vzťahu k svetu. Je to veľkodušnosť, štedrosť, a hojnosť {nášho} prístupu {stavania sa k veciam}, ktorá sa prejavuje zdanlivo malými, ale mocnými spôsobmi. Je to prianie priniesť druhým radosť, rozjasniť im deň, a odľahčiť ich bremeno. Už len to, že sme priateľskí a pochvalní ku každému, koho počas dňa stretneme je odhaľujúce. To, že to nie je bežný prístup {stavania sa} je odhalené na základe odoziev ľudí, keď sa s takýmto prístupom stretnú. Častokrát odpovedajú s prekvapením alebo dokonca v potešujúcom stave šoku. „Nikto nikdy nepochváli to, čo robím, iba sa sťažujú,“ je poznámka, ktorú budete počuť. Väčšina ľudí, pretože sa sústreďuje na vlastné chcenia, a kritické postoje, {a tým} zrejme ani nevidí pozitívne stránky života, a nie je schopná na ne reagovať. Služby druhých berú ako samozrejmosť s vysvetlením: „Nuž, veď sú za to platení, no nie?“ (Čo je vlastne úplne mimo veci.) 

Veľké časti spoločnosti fungujú na úrovni nelásky. Gigantické korporácie a vládne agentúry sa dajú popísať len ako neprívetivo fungujúce. Hlboká vďačnosť sa neobjavuje, a dokonca sa ani nepovažuje za spoločensky vhodnú. Láska je bagatelizovaná ako ‘citlivuškárska’. Láska je preto spoločensky obmedzená na romantiku, na matky a ich deti, alebo na vlastného psa. Ak je prejavovaná inde, stáva sa trapasom. {Avšak} je {aj} zopár mužských oblastí, v ktorých je láska v poriadku, ako napríklad k rodine, športu, vlastnej krajine, alebo k autu. 

Veľkou oblasťou života, ktorá je spoločensky prijateľná a otvorená pre každého, je oblasť, ktorá sa nazýva ‘opatrovanie’. ‘Opatera’ je široký otvorený priestor na {spoločensky prijateľné} vyjadrenie a rozvinutie lásky. Ľudia hovoria, že nemôžu nájsť lásku, akoby to bolo niečo, čo sa dá vyfasovať. Keď človek začne byť ochotný lásku dávať, rýchlo príde k objavu, že je obklopený láskou, a len nevedel, ako ju sprístupniť. Láska je vlastne prítomná všade, a jej prítomnosť si treba len uvedomiť. 

Vesmír odpovedá na lásku odhalením jej prevládajúcej miery. Je skrytá bežnému vnímaniu, ale {jej} uvedomovanie si je dotvárané samotnou láskou. Uvedomenie je spôsobilosť, ktorá presahuje zmysly alebo emócie. Ak človek prestane s premietaním pripisovania a obmedzeností ľudských vlastností {na kadečo}, odhalí sa, že všetko, čo existuje, je vrodene vedomé, a vyžaruje lásku ako dôsledok božskosti Tvorenia. 

Každá rastlina si je vedomá svojho okolia, a obdivu a rešpektu k nej. Vracia nám to {odhaľovaním} svojej prirodzenej dokonalosti a krásy. Každá rastlina sa vyníma ako jedinečná, tvorivá socha a je dokonalým vyjadrením svojej podstaty. Božskosť vyžaruje z celého Stvorenia pre tých, ktorí ju dokážu vidieť. Príroda sa stáva {vlastne} nie nepodobnou detským kresleným príbehom, kde sa stromy usmievajú, zvieratá rozprávajú, a kvety sa živo pohybujú. Keď zdanlivosť vnímania prestane, odhalí sa svet úžasu. Vedomie je vo všetkom, čo existuje. Spoznáva samo seba, prejavujúc sa ako Všezahrnutosť Tvorenia. 

 

.15.14. Otázka: Ako môže k takému úžasnému odhaleniu dôjsť? 

Odpoveď: 

  Samotným zámerom {preukazovania} láskavosti, úcty a ohľaduplnosti ku Všetkému-Čo-Je, bez výnimky, a to v každej drobnosti, vrátane seba samého.   

   Vidíme {to}, v čo veríme, a prijímame to, čím sme my sami.   

  {Črty} vlastnosti hlbokej vďačnosti, vďaky, jemnosti, a oceňovania {samých seba a druhých} sú samy o sebe nesmierne premieňajúce   

  Naše prežívanie sveta a života  {, teda ako ho pociťujeme,} je naprosto výsledkom {našich} vnútorných presvedčení a stanovísk.   

  Z lásky a úcty k Bohu vzchádza ochota vzdať sa všetkých tých unáhlených úsudkov, a pokorné uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti, ktoré z toho plynú, otvára dvere k nádhere Skutočnosti, ktorá je odhalením Ja-Bytia. Láska je kúzelným spúšťačom, ktorý prináša uvedomenie. Napokon je viera nahradená istotou, a preto sa hovorí, že Boha nachádzajú tí, ktorí ho hľadajú. 

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.

– Není připraveno

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Není připraveno

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 118 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (89) na setkání z minulého týdne – 23.ledna/januára 2023:

Zde je prostor vyhrazen pro vaše odezvy a dotazy, které můžete směřovat na email jan.macto@gmail.com, na dnešní setkání žádná odezva či dotaz nebyl zaslán.

 

Minulý týden přišlo emailem od Amandy poděkování za odpověď Jula z minulého týdne:

Dobré ráno pane Honzo,

velmi děkuji Julovi za odpovědi na otázky.

Tomu, že jakoby existuje tzv. pytel myšlenek a každý si dle svého nastavení z nich jakoby vybírá, ho přitahují, se mu ukazují, to ano. Ale ten pytel již nevznikl z ega, či duše, ale pravděpodobně ze samotného Nejvyššího Vědomí, Boha, Zdroje..

Přesto si myslím, že nejvhodnější je nechytat se na žádné myšlenky a samozřejmě být laskavý co možná nejvíce to půjde a předávat, spíš vše předat Nejvyššímu Vědomí, Bohu, Zdroji (jen naše výrazy, kterých je jistě mnoho).

Tento svět je pravdivý jen prostřednictvím rozvíjení myšlenek – Velmi Děkuji, s tím se ztotožňuji. Pak mě přitom napadá, že je to jak nějaký experiment Boha, Zdroje, Nejvyššího Vědomí, kdy v Podstatě lze říci, že sám se sebou, protože ten Základ si vytvořil – pytel myšlenek, ego, duše a pravděpodobně i ticho (když z ticha ty myšlenky nevznikají, ale jsou oproti tichu)

No, Probuzená nejsem. A pokud to bude, jak má být, tak se Vše Ozřejmí.

Ještě jednou velmi Děkuji i za přeložené texty, které jsou k dispozici.

Přeji Vám Vše Dobré.

V Lásce a Míru a s Úctou ke všemu Amanda.

HONZA:

Děkujeme Amandě za poděkování a zpětnou vazbu a předávám slovo Julovi:

 

JULO:

Ako to vidí Julo:  …

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Termín regionálních setkávání pro únor 2023 bude v sobotu 11.2.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Děkujeme, že fungují skupiny v Praze, v Západním Slovensku a na Ostravsku.
Pokud by se povedlo fungovaní na Liberecku, Plzeňsku a Brněnsku, bylo by to skvělé.

Opětovná výzva:

Jste-li od Liberce, Plzně a Brna chcete se zapojit do setkání regionálních skupin, napište na jan.macto@gmail.com a Honza se pokusí vás propojit, abyste vytvořili regionální skupinu. To stejné platí i pro Prahu, Ostravsko a západní Slovensko, pokud se chcete do těchto skupin připojit. Pošlu kontakty na regionální organizátory.

 

Osobní setkání ve Střílkách je dojednáno na termín od 27. – 30.4.2023, kdy 27.4. ve čtvrtek večer a celý den 28.4. bude neformální setkání a hlavní program bude začínat 28.4. v pátek večer. Ukončení bude v neděli odpoledne. Přihlášky budou na webu k dispozici po obdržení aktualizovaného ceníku pro rok 2023. Nosným tématem bude přednáška Dr. Hawkinse z ledna / januára 2002, kterou Julo připravuje nadabováním do slovenštiny.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

– ?

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1KdmFpjhylJEDCMr2wEqb1BzP9Wky12MX/view?usp=sharing