. 117. on-line setkání skupiny Dr. Hawkinse zaměřené na vzdávání se srozumitelné v CZ a SK jazycích – 23.1.2023

. 23. ledna/januára 2023

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše 117. on-line setkání „Hawkinsovy dozrávárny“, setkání, která přítomným umožňují postupné posuny z kvakotání na trknutí – na takzvané „Aha momenty“.

Díky našemu každopondělnímu on-line setkávání se, se v naši duchovní práci nacházíme v etapě, kde důrazem není již jenom „vědět“, ale stávat se tím, co se učíme. A to s pomocí naši nepřetržité duchovní zamyšlenosti. Je to mysl, která nás dovede k nemysli. Tím se postupně posouváme do setkání, která jsou více zaměřené na vzdávání se, nebo-li přijímání toho, co je,  a – toto vzdávání – je srozumitelně podané ve slovenském či českém jazyce.

Ti posluchači, kteří se připojili nedávno, mohou načerpat vědomosti z našeho archivu on-line setkání na webu hawkins.support.

Bezplatné připojování se zůstává zachováno, pokud vaše příspěvky postačují na krytí výdajů.

Družstvo Evoluce, které tyto aktivity zastřešuje, je financováno jen z vašich darů.

Za minulý týden bylo vámi darováno 1.706 Kč. Děkujeme za finanční podporu.

 

Dnešní PROGRAM:

 

Oficiální část:

Motto skupiny, Požehnání Dr. Hawkinse a Modlitba ve jménu nejvyššího dobra, čtení textů na vzdávání se, jiná čtení z díla Dr. Hawkinse či doplnění učení.

 

Neoficiální část:

Odezvy a odpovědi, info o věcech, které se týkají skupiny a otázky a odpovědi na cokoliv – pro „trkance“ z učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato skupina věnovaná učení Dr. Hawkinse, na úvod našeho on-line setkání přečteme motto setkání, poslechneme Požehnání od Dr. Hawkinse a Modlitbou ve jménu Nejvyššího Dobra.

 

. a) Vyzývám ke společnému čtení motta, které jsou uvedeno v chatu, s vypnutými mikrofony:

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost být v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

 

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Doporučujeme zvyšování úrovní vědomí, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí zaměření se.

Jste na správném místě, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. Neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.

 

. b) Nyní přesdílím video, ve kterém DRH žehná posluchačům:

Video DRH s Julovým dabováním:

 

. c) Požádal bych Jula, aby přečetl Modlitbu ve jménu Nejvyššího Dobra:

JULO:

„Modlíme sa, v mene najvyššieho dobra. Všetko, čo prijímame, vyžarujeme pre tých, pre ktorých je to prínosné. Aby všetci ľudia, aj my, videli všetky udalosti vo svojej rodine, vo svojom okolí, ako aj vo svete, k čomu patrí aj momentálna vojna, ako cennú príležitosť k zvyšovaniu úrovne vedomia a k celosvetovému vzájomnému odpusteniu a súcitu, ktoré sú ozajstnou cestou k vnútornému pokoju a Mieru. Aby všetci ľudia videli, aj my, že všetko čo sa tvorí pred ich očami, každý okamih, každú sekundu, je tou najlepšou, najvhodnejšou príležitosťou k ich osobnému rastu. Ďakujeme.“

Pritom pod súcitom rozumieme: “Schopnosť chápavo vidieť emocionálne rozpoloženie iných, bez nášho vnorenia sa do ich emocionality, a vidieť v nich nevinnosť; ak je to vhodné, našou púhou fyzickou prítomnosťou, poprípade slovami, náš chápavý postoj bezpodmienečnej ohľaduplnosti komunikovať.“

 

2) Pokračujeme Částí, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
V této části jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je příležitost na jejich utvrzování, a proto si opakujeme těchto původních 16 stran textu označených jako SUR – ze zkratky anglického Surrender – vzdávání se – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme číst:

– SUR 3: 1. Postup na dosažení vysokého stavu uvědomování si;
– SUR 5: Podstata duchovní práce;
– SUR 6a: Přijetí toho, co je;

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a tedy jistě přidá i další rozvinutí.

Předávám slovo:

JULO:

SUR3: 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

Klikni zde a otevři text
SUR 3  – 1 Postup na dosiahnutie vysokého stavu uvedomovania si

SUR5: Podstata duchovnej práce

Klikni zde a otevři text
SUR 5 – Podstata duchovnej práce

SUR6: Prijatie toho, čo je!

Klikni zde a otevři text
SUR 6 -Prijatie toho, čo je!

 

HONZA:
3) dále pokračujeme částí,
ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse četbou překladů.


Je připraven výběr textů od Jula:

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás dnes sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescott, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (neboť každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), tak Julo vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Tímto předávám slovo: čeká nás čtení textů:

Protože naše aktivity v rámci překladů a dabování videí s DRH – nejsou ze strany držitele autorských práv podporovány, texty nejsou v archivu setkání zveřejňovány a lze je jen vyposlechnout naživo nebo ze záznamu.


JULO

B2K15.13

.15.13. Otázka: Nie je láska len bežná emócia? Hovorí sa o nej donekonečna. 

Odpoveď: {Vo význame slovíčka Láska, ako ho my používame, a akou Láska v Skutočnosti je,} Láska {, ako stav bytia,} rozhodne nie je prevládajúcou úrovňou vedomia ľudstva. Sedemdesiatosem percent svetového obyvateľstva ciachuje pod 200 (čo je základná Bezúhonnosť), a preto sa zameriava na negativitu {, a pod láskou rozumie kolísavé emocionálne dočasné záchvaty voči tým, ktorí si ju ‘zaslúžia’}. Iba 0,4 percenta obyvateľstva vôbec niekedy dosiahne úroveň Bezpodmienečnej Lásky, ktorú možno nazvať ‘láskyplnosťou’. 

Láska je uvedomovanie, prístup {stavania sa k veciam}, rámec chápania života. Láska je predným okrajom Skutočnosti, a jednoty a podstaty Ducha. Popierať lásku znamená popierať Boha. Láska je zastretá stanoviskom a posudzovaním. Väčšina spoločnosti považuje lásku za neplatnú, ako rozumný základ pre rozhodovanie a konanie. Sú celé vrstvy obyvateľstva, ktoré považujú lásku k blížnemu za slabosť. Ľudstvo ozaj vlastne chce zisk, hrdosť, majetky, nadvládu, a právo na pomstu a odvetu trestom. 

Spojené štáty, krajina ‘slobody’, má viac ľudí a väčšie percento obyvateľstva vo väzení ako ktorákoľvek iná krajina okrem Číny. Spoločnosť vyhlasuje ‘vojnu’ svojim problémom, ktoré sa potom, samozrejme, množia. Sila je neúčinná, a je slabou náhradou moci. Naopak, ľudia urobia takmer všetko z úcty a lásky, {ale} len veľmi málo zo strachu. Bez lojality zrodenej z úcty, ani generál nedokáže prikázať svojim vojakom, aby poslúchali, a bez tej črty lásky, ktorý sa nazýva úcta, vznikajú povstania a vzbury. Sila môže pôsobiť len ako dočasné oparenie. Všetky ríše, ktoré boli ovládané strachom, sa zrútili. Náboženstvá, ktoré sú založené na strachu z hriechu, namiesto na láske k Bohu, sú {v dôsledku toho} slabé. 

Láskyplnosť je spôsob {nášho} vzťahu k svetu. Je to veľkodušnosť, štedrosť, a hojnosť {nášho} prístupu {stavania sa k veciam}, ktorá sa prejavuje zdanlivo malými, ale mocnými spôsobmi. Je to prianie priniesť druhým radosť, rozjasniť im deň, a odľahčiť ich bremeno. Už len to, že sme priateľskí a pochvalní ku každému, koho počas dňa stretneme je odhaľujúce. To, že to nie je bežný prístup {stavania sa} je odhalené na základe odoziev ľudí, keď sa s takýmto prístupom stretnú. Častokrát odpovedajú s prekvapením alebo dokonca v potešujúcom stave šoku. „Nikto nikdy nepochváli to, čo robím, iba sa sťažujú,“ je poznámka, ktorú budete počuť. Väčšina ľudí, pretože sa sústreďuje na vlastné chcenia, a kritické postoje, {a tým} zrejme ani nevidí pozitívne stránky života, a nie je schopná na ne reagovať. Služby druhých berú ako samozrejmosť s vysvetlením: „Nuž, veď sú za to platení, no nie?“ (Čo je vlastne úplne mimo veci.) 

Veľké časti spoločnosti fungujú na úrovni nelásky. Gigantické korporácie a vládne agentúry sa dajú popísať len ako neprívetivo fungujúce. Hlboká vďačnosť sa neobjavuje, a dokonca sa ani nepovažuje za spoločensky vhodnú. Láska je bagatelizovaná ako ‘citlivuškárska’. Láska je preto spoločensky obmedzená na romantiku, na matky a ich deti, alebo na vlastného psa. Ak je prejavovaná inde, stáva sa trapasom. {Avšak} je {aj} zopár mužských oblastí, v ktorých je láska v poriadku, ako napríklad k rodine, športu, vlastnej krajine, alebo k autu. 

Veľkou oblasťou života, ktorá je spoločensky prijateľná a otvorená pre každého, je oblasť, ktorá sa nazýva ‘opatrovanie’. ‘Opatera’ je široký otvorený priestor na {spoločensky prijateľné} vyjadrenie a rozvinutie lásky. Ľudia hovoria, že nemôžu nájsť lásku, akoby to bolo niečo, čo sa dá vyfasovať. Keď človek začne byť ochotný lásku dávať, rýchlo príde k objavu, že je obklopený láskou, a len nevedel, ako ju sprístupniť. Láska je vlastne prítomná všade, a jej prítomnosť si treba len uvedomiť. 

Vesmír odpovedá na lásku odhalením jej prevládajúcej miery. Je skrytá bežnému vnímaniu, ale {jej} uvedomovanie si je dotvárané samotnou láskou. Uvedomenie je spôsobilosť, ktorá presahuje zmysly alebo emócie. Ak človek prestane s premietaním pripisovania a obmedzeností ľudských vlastností {na kadečo}, odhalí sa, že všetko, čo existuje, je vrodene vedomé, a vyžaruje lásku ako dôsledok božskosti Tvorenia. 

Každá rastlina si je vedomá svojho okolia, a obdivu a rešpektu k nej. Vracia nám to {odhaľovaním} svojej prirodzenej dokonalosti a krásy. Každá rastlina sa vyníma ako jedinečná, tvorivá socha a je dokonalým vyjadrením svojej podstaty. Božskosť vyžaruje z celého Stvorenia pre tých, ktorí ju dokážu vidieť. Príroda sa stáva {vlastne} nie nepodobnou detským kresleným príbehom, kde sa stromy usmievajú, zvieratá rozprávajú, a kvety sa živo pohybujú. Keď zdanlivosť vnímania prestane, odhalí sa svet úžasu. Vedomie je vo všetkom, čo existuje. Spoznáva samo seba, prejavujúc sa ako Všezahrnutosť Tvorenia. 

 

HONZA:

4) Doplnění k minulému setkání a na věci, které jsou součástí učení DRH.
– Není připraveno

5) Opakování: z prvních setkání studijní skupiny DRH
– Není připraveno

 

Tímto je oficiální část těsně před koncem. Než bude ukončena, je potřeba poděkovat.

Tedy co říci na závěr? Gloria in Excelsis Deo! Neboli – Nejvyšší Sláva Bohu!
Za to že:

  1. Je přítomen Julo, který nezištně každý týden předává učení podané Dr. Hawkinsem!
  2. Že Honza může být součástí této studijní skupinu DRH.
  3. Existují dárci, kteří svými peněžními dary naši skupinu podporují.

Jen díky spolupráci nás všech už fungujeme 117 týdnů.

Děkuji vám!

 

Zahajujeme Neoficiální část setkání:

Neoficiální část:

 

6) Odezvy a Odpovědi (88) na setkání z minulého týdne – 16.ledna/januára 2023:

– Odezva od Adama 55  – Kauzalita a lékořice alias sladké drievko.
– Odezva od Amandy č.1 – o vyskakování myšlenek, duše a myšlenek těla.
– Odezva od Míry – o regionálním setkání v Praze.

 

Ad: Odezva od Adama 55 – téma: kauzalita a sladké drievko.

Přišlo e-mailem:

Adam zdraví Honzu, Jula a všetkých počúvajúcich.

Veľmi rád počúvam zo záznamu on-line stretnutia skupiny Dr. Hawkinsa, hoci viacerým veciam moc dobre nerozumiem. Napríklad Julo často spomína, že neexistuje žiadna kauzalita, že žiaden dej nie je spôsobený iným dejom. Všetko sú to vraj len naše nakúpené programy. Napríklad ak zjem jedlo, o ktorom si myslím, že mi škodí, tak mi to jedlo uškodí kvôli programu, ktorý mám v mysli a nie kvôli samotnému nevhodnému jedlu a pod. Postupne sa snažím osvojovať si tento pohľad na vec a zanechávať rôzne programy, hoci stále nie som s takýmto pohľadom stotožnený a mám k nemu viacero výhrad. Dnes ma však prekvapil sám Julo, keď som počúval 115 stretnutie, v ktorom Julo popisoval ako bol na vyšetreniach krvného tlaku a neskôr zistil že jeho zvýšený krvný tlak spôsobilo nadmerné jedenie „pelendrekov“. Veď to je typická kauzalita, či nie? Žiaden taký program v sebe nemal a aj tak sa to prejavilo. A ak by teraz tvrdil, že program mal skrytý v podvedomí, prečo nezapracoval na jeho zanechaní, ale len omedzil jedenie sladkého drievka. Prosím o detailnejšie vysvetlenie, lebo už v tom mám guláš. Ďakujem za reakciu a vašu činnosť.

Adam 55

HONZA:

Děkujeme Adamovi za odezvu a předávám slovo Julovi:

JULO:

Ako to vidí Julo:  …

 

Ad: Odezva od Amandy č.1 – téma: o vyskakování myšlenek, duše a myšlenek těla.

Přišlo nadvakrát e-mailem:

20.1.:
Dobrý večer pane Jane,
omlouvá se, možná toto neřešíte tímto způsobem, pravděpodobně inspirace z dnešního příspěvku.
 
Napadla mě otázka – z Ticha Vědomí jako ryby vyskakují myšlenky. Tak podobně vyskakuje i duše a myšlenka těla? A ten hmotný svět, či jakýkoliv se tvoří jen tím, že ego rozvine zachycené myšlenky?
 
Moc děkuji a přeji dobrou noc.

Amanda

21.1.:

Dobré ráno,

děkuji.

Včera byla ještě jedna synchronicita. Odešel mi kocour a doposud se nevrátil. Když se to stalo u jiného a ten se už opravdu nevrátil, tak to pro mě byla doslova katastrofa.

Včera mi bylo jasné, že je to moje a ne Roníčka, stejně jako v příběhu paní Amandy. Zároveň s tím přišel Julův výklad ohledně Ticha a myšlenek. A tak jsem to jakoby uplatnila, ale u bolesti těla, která v noci nastala, to nešlo. Ale poprosila jsem tedy Nejvyšší Vědomí a bolest odešla. Dříve jsem to řešila sama meditacemi a pohyby.

Protože mám zkušenosti s astrálem, aha se dostavilo, chápu, proč se zbožštili.

Ano, teď se toho mé ego chytlo. Ale budu jako figurka pokračovat jakoby dál.

Děkuji .

V Lásce Amanda

HONZA:

Děkujeme Amandě za odezvu a předávám slovo Julovi:

JULO:

Ako to vidí Julo:  …

 

Ad: Odezva od Míry – téma: regionální setkání v Praze.

Přišlo messengerem:

Regionální setkání bylo opět fajn, myslím že lidé k sobě mají blíže a jsou velmi otevření. Velice příjemné sdílení. Děkuji za vše co pro nás děláte. Přeji dobré ránko

 

HONZA:

Děkujeme Mírovi za odezvu. Mám radost, že fungují skupiny v Praze, v Západním Slovensku a na Ostravsku. Pokud by se povedlo fungovaní na Liberecku, Plzeňsku a Brněnsku, bylo by to skvělé.
Výzva:
Jste-li od Liberce, Plzně a Brna chcete se zapojit do regionálních skupin, napište na jan.macto@gmail.com a Honza se pokusí vás propojit, abyste vytvořili regionální skupinu. To stejné platí i pro Prahu, Ostravsko a západní Slovensko, pokud se chcete do těchto skupin připojit. Pošlu kontakty na regionální organizátory.

 

7) Informace k on-line, i osobním, setkáváním a ke stránkám hawkins.support od Honzy.

  • Pokud zatím nedostáváte emailem avíza o nadcházejících událostech a chcete tyto emaily dostávat, napište mi na: macto@gmail.com.
  • Na stejný email můžete psát i odezvy a dotazy.

Přesouváme termíny regionálních setkávání na druhou sobotu v měsíci, aby se příští prosincové setkání nekrylo s vánočními firemními večírky a jinými akcemi. Termín pro únor 2023 bude v sobotu 11.2.2023. Začátek pro on-line připojení bude v 14:45 a krátký on-line přenos budeme zahajovat v 15 hod, délka max. na 20 – 30 min, přesdílíme do skupin Požehnání DRH a DRHclip nadabovaný od Jula, který si předem poptáte. Další pokračování programu ve skupinách bude takové, jaké si to sami vytvoříte…

Osobní setkání ve Střílkách je dojednáno na termín od 27. – 30.4.2023, kdy 27.4. ve čtvrtek večer a celý den 28.4. bude neformální setkání a hlavní program bude začínat 28.4. v pátek večer. Ukončení bude v neděli odpoledne. Přihlášky budou na webu k dispozici po obdržení aktualizovaného ceníku pro rok 2023. Nosným tématem bude přednáška Dr. Hawkinse z ledna / januára 2002, kterou Julo připravuje nadabováním do slovenštiny.

 

8) Doplnění k minulému setkání a na věci, které se týkají studijní skupiny DRH.

 

9) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

 

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

Nabízíme záznam celého on-line setkání:

 

Zvukový záznam v MP3:

https://drive.google.com/file/d/1JRATXHEImao7O6Z2UmVXL7SPbxEhwDur/view?usp=sharing