. 45. Mysl – 3.část kapitoly 7 z B2; Vzdávání tvrdohlavosti; Poslední metry finiše; Dynamika osvícení – 6.9.2021

6. září/september 2021

 

Vítám všechny, kteří právě sledují naše první poprázdninové on-line setkání studijní skupiny Dr. Hawkinse. Ačkoliv to může vyznít, že jsme se přes léto nesetkávali, opak je pravdou a pravidelně se virtuálně setkáváme již po 10 měsíců a děkujeme, že jsme nevynechali jediné pondělí.

Kdokoliv, komu rezonuje učení Dr. Hawkinse, se může připojit. Není potřeba být administrativně členem, vyplňovat formálně přihlášky, atd. Jednoduše vítáme každého, kdo se připojil nebo právě sleduje záznam setkání.

Nacházíme se v etapě, v další části on-line setkání naši studijní skupiny, kde již není cílem takzvaně „vědět“, ale to co bylo řečeno v předchozích setkáních dělat a na základě nepřetržitého dělání se tím postupně i stát.

Příprava témat setkání nelze přesně plánovat. Dokonce ani v průběhu setkání nikdy nevíme, na co se Julo naladí, tedy co přesně bude říkat. 

PROGRAM: – tedy co nás dnes čeká:

Hlavní, oficiální část:

1) Motto skupiny a upozornění.

2) Část, ve které Skupina získává pro ni nové poznatky učení Dr. Hawkinse:

– Mysl – 3.část, pokračování 7. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’.

3) Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
– v rámci utvrzování: – Vzdávání tvrdohlavosti;
Poslední metry finiše; Dynamika osvícení

Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (18) na setkání z 30. srpna/augusta 2021.

– DoOdezva od „Amandy č.2 z minulého setkání

– Odezva od dnešní „Amandy“

– Odezva od Ivana

– Nové Informace k živému setkání ve Střílkách a k živému setkání v Liptove na Slovensku. Zopakuji, že ve Střílkách se přesouváme z haly Ganga přímo na zámek do meditační místnosti, ohledně nových informací ze setkání na Liptove nás bude informovat Juraj.

5) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?

6) Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC – po vyčerpání témat neoficiální části.

 

1) HONZA: Protože je tato stránka věnovaná dílu Dr. Hawkinse, přečteme jako již tradičně – motto setkání a upozornění:

 

Motto CZ: „Orientace a oddanost této skupiny je k učení Dr. Davida Hawkinse. Záměrem této skupiny je sloužit jako nástroj nejvyšší duchovní Vůle, mít příležitost byt v kruhu stejně zaměřených a podporovat zvyšování našeho vědomí ve jménu služby Bohu, své Bytosti a lidstvu.“

NEČTENO: – Motto SK: „Orientácia a oddanosť tejto skupiny je k učeniu Dr. Davida Hawkinsa. Zámerom tejto skupiny je slúžiť ako nástroj najvyššej duchovnej Vôle, mať príležitosť byť v kruhu rovnako zameraných a podporovať zvyšovanie nášho vedomia v mene služby Bohu, svojej Bytosti a ľudstvu.“

Upozornění:

Když nesouhlasíte s tímto mottem, pak prezentovaný materiál může být pro vás znepokojující, a proto by se mu raději měli vyhnout a odtud odejít.

Jste na správné stránce, když chcete mít klid a ne pravdu!

Věty, které tady při čtení odezní, jsou volně přeloženy Julem z děl Dr. Hawkinse. Diskuze pak ale zrcadlí různé úrovně lidského vědomí jednotlivých hovořících.

Všechen originální materiál je k zakoupení na stránce Veritaspub.com

zopakuji i dvě poznámky k mottu:

  1. Julo volně: Na dosažení (ne motání se) v mottu uvedeného cíle je potřebné být v neustálém střehu, jako kdyby na tom závisel váš život – neboť závisí – a to výhradně od vašeho rozhodnutí výběru předmětu zaostření.
  2. Dr. David Hawkins, Ph.D., Discovery of the Presence of God, kap.2, str.55. Duchovní oddanost je životní styl nepřetržitě zaměřený do našeho nitra, který zahrnuje soustavné pozorné uvědomování. {Neboť neošetřené ego doluje z nesrovnalostí.}

2) Zahajujeme Částí, ve které si Skupina připomíná učení Dr. Hawkinse některými, podle zájmu posluchačů, vybranými tématy:
– Mysl – 3.část, neboli pokračování 7. kapitoly – Julova překladu 2. knihy DRH: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

Je tu ještě jedna informace, která se týká uvedených textů a vždy je potřeba si ji pokaždé zopakovat. J Je cílená těm, kteří nás sledují poprvé:

Z díla Dr. Davida Hawkinse z originálů v angličtině, využívajíc poznatky z osobních účastí na setkáních v městech Spojených Států (Sedona, AZ, Prescot, AZ, Cottonwood, AZ, Los Angeles, CA) s Dr. Hawkinsem, volně přeložil do slovenštiny Julo, který, na základě svého omezeného stanoviska (každé stanovisko je omezené subjektivitou a je dobrovolné), vybral, rozkouskoval a vložil očíslování vět, se záměrem snad lehčího studia originálních textů a jejich limitovaného počtu oficiálních a ne vždy významově správných překladů. Přitom věří, že vystihuje originální význam a omlouvá se a prosí o odpuštění, jestli tomu tak není.  S láskou děkuje. {Julové dodatky jsou označeny v takových – běžně nepoužívaných –  složených závorkách anebo je text označen „Julo volně“}.

Samozřejmě že každý překlad, i Julův, vnáší do překladu nežádoucí subjektivitu. Pokud jste schopní číst anglické originály, čtěte je! I když ani to není jednoduché, jak Julo později zjistil…

Julo, tímto ti předávám slovo, můžeš i zopakovat podstatné předchozí modré věty této 7. Kapitoly:

JULO:

01 Preložil a vyčačkal Julo pre českú & slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Dr Dávid R Hawkins, Kniha 2: ‘Oko Ja-Bytia, Pred Ktorým Nie Je Nič Zatajené’

 

DRH používa neobvyklú štylizáciu, v kombinácii s ním vymyslenými slovíčkami, a pozície slov v jeho vetách vyjadrujú ich závažnosť. Z dôvodu zachovania tohto DRH zámeru, Julo sa rozhodol byť mu verný, a preklady pripomínajú spleť neštandardných štylizácií, a nesprávnej interpunkcie, použitej na oddelenie viacnásobných myšlienok v jedinej vete. Keby sa bol DRH chcel vyjadrovať ináč, tak by to bolo ináč, a Julov preklad by sa dal čítať ako beletria. Pri čítaní, namiesto tvrdenia si ‘to nesedí’, Julo doporučuje klásť si otázku ‘Čo je potrebné vo mne zmeniť, aby mi to sedelo?’ Julove študijné pomôcky sú v {…}.

Tretia časť

SMER CESTY K VEDOMIU

KAPITOLA 7

Myseľ

Pokračování z minula…

Meditácia: Pozorovanie Toku Vedomia Mysle

.7.25. Zámerná

Tok myšlienok sa rozmáha a je mu dodávaná energia vrstvami motívov a zámerov, ktoré možno rozpoznať nasledovne:

.1. Túžba slovne vyjadriť emócie: Toto sa deje vo forme pripomenutia si, precvičovania, a opakovaného spracovania udalostí a ideí, ktoré sú viazané na emócie. Tento proces sa niekedy označuje akože myseľ spracováva svoje zlyhania.

.2. Očakávanie: Robenie plánov na predpokladané alebo možné budúce udalosti alebo možné rozhovory či stretnutia.

.3. Omieľanie si minulosti.

.4. Preinačenia scenárov, či už naozajstných, alebo vyfantazírovaných.

.5. Utváranie vyfantazírovaných scenárov – snenie počas dňa.

.6. Rozpamätávanie sa – reprízy a pripomínanie si.

.7. Riešenie problémov.

.7.26. Nezámerná

.1. Nevypýtané opakovanie vyššie uvedeného

.2. Nezmyselné bľabotania, časti viet, útržky myšlienkových pochodov, {počutie} hlasov a hudby v pozadí {hlavy}.

.3. Komentáre.

.4. Tiesnivé spomienky, bolestivé okamihy, nepríjemné udalosti a pocity.

Umlčanie Mysle; Prekročenie Jej Rámca

Motívy {Mysle}

.7.27.    Možno pozorovať, že myseľ získava zadosťučinenie zo svojich rozjímaní a z myšlienkového rozpracovávania. Potešenie je výsledkom premýšľania, a vykonávania činnosti „niečo robenia“, napríklad: „Neotravuj ma; ja premýšľam“. Časťou potešenia z {takéhoto myšlienkového} robenia niečoho je mylná predstava, že človek {pritom} dosahuje nejaký cieľ, {že} tvorí riešenia precvičovaním a plánovaním, {že} napravuje pomyselné krivdy, alebo {že} tamtým si teda povie svoje. Prejavuje sa tu teda pohnútka preinačenia vlastného života a jeho histórie, na priaznivejší a uspokojivejší obraz, ktorý sa {akože} odzrkadľuje priaznivejšie {pred nami samými v našej hlave}. Ide o pokus prinavrátenia sebavedomia, a {tým} zvýšenia svojej spôsobilosti na prežitie. Základnými zámermi bežnej duševnej, {teda myšlienkovej,} činnosti sú (1) cítiť sa lepšie a (2) prežiť.

Vytváranie Myšlienky

.7.28.    Na dosiahnutie {týchto svojich} cieľov, myseľ, ako je možné vypozorovať, sa predovšetkým upriamuje na svoj vlastný, od okamihu k okamihu, chod, so zreteľom na ovládanie {, teda šéfovanie,} ďalšieho okamihu; je nekonečne pripravená {, v strehu} v očakávaní byť nad vecami v nasledujúcom zlomku sekundy, a snaží sa dohliadať na každý {tento} následný okamih prežívania. Tento ústredný zámer {mysle byť nad vecami} je základom {každého ľudského myslenia všedného ja, a ináč povedané, základom} všetkých spôsobov, ktoré môže duševné {myšlienkové} spracovanie nadobudnúť; a je neustále prítomný. Leží {,tento zámer,} tesne pod povrchom samotného obsahu myslenia. Jeho motívom je prežitie a pretrvávanie vlastného fungovania. Myseľ akoby mala strach, že zanikne, ak sa čo i len na chvíľu odmlčí. (Väčšina ľudí prehlušuje ticho, a to hudbou v pozadí a konverzáciou.)

.7.29.    Na utíšenie mysle, istých pohnútok sa treba vzdať a zrieknuť sa ich Bohu:

.1. Túžby myslieť.

.2. Túžby po pôžitku z myslenia.

.3. Útechy záruky pokračovania vlastnej existencie.

.7.30.    Nie je odporúčané, snažiť sa zastaviť myšlienky silou vôle, pretože to len udržuje v chode myseľ tým, že ju núti, aby si naďalej vyžadovala svoje vlastné pozastavenie {svojim –myslením!}. Účinnejším postupom je zbaviť sa túžby myslieť, a pomyselných odmien alebo výhod, ktoré by myslenie so sebou údajne prinieslo. Nevyskytuje sa vlastne nijaký osobnostný tvor, ktorý by stál za myšlienkami. Sú motivované samy sebou, zo zvyku. Myšlienky v skutočnosti slúžia len ako pohodlnosť, ale nie na prežitie, pretože keď sa myseľ odmlčí, život ide radostne ďalej aj bez nich.

.7.31.    Pri tom, ako sa {v našej duchovnej práci} blížime k vzdaniu sa mysle, {hneď} spočiatku si všimneme, že myseľ vytvára príbehy a zdĺhavé scenáre. Jej túžby to robiť sa {však} dá vzdať. {Ak sa tak stane,} potom myseľ rozpráva v kratších odsekoch, a potom v kratších vetách, úlomkoch viet a zoskupeniach slov. Pod akýmkoľvek prejavom myšlienok, bez ohľadu na ich obsah alebo výjavy, sa {vždy} nachádza tá istá pohnútka, ktorou je túžba po sebazáchove a {túžba po} myslení, {ktorá, túžba, je} zameraná na ovládanie, a očakávanie zážitku nasledujúceho okamihu.

.7.32.    Myšlienky nadobúdajú čoraz detailnejšiu formu {,či tvar}, ako sa vynárajú z rozptýlenejšieho zárodku, ktorý vzchádza z energetického poľa, ktoré podporuje a šíri myšlienky. Keď sa človek zameria na zanechanie pohnútok za myslením, je možné pristihnúť myšlienky pri tom, ako sa práve sformovávajú. Táto šablóna myšlienkových tvarov {sformovávania} sa dá spozorovať v zlomku sekundy bezprostredne pred vznikom konkrétnej myšlienky. Táto šablóna {sformovávania} je miestom jemného tlaku, ktorý stojí za výrobou myšlienok. Vzdanie sa tohto zámeru {šéfovať nasledujúcemu okamihu, a prežiť} má za následok prestanie myšlienok. V tichu, ktoré nastane, prevláda kľud Božej Prítomnosti ako Všetko-Čo-Je. Božskosť jej Podstaty vyžaruje ako neforemnosť za všetkými formami, v nádhernej dokonalosti, mimo všetkého času a priestoru.

.7.33.    Zanechanie premýšľania je uľahčené uvedomením si, z duchovného hľadiska, že všetky myšlienky sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, ješitnosti, a to bez {akejkoľvek im} vrodenej skutočnosti alebo hodnoty. Ich atraktivita pramení z premrštenej hodnoty {uvalenej na ne všedným ja}, ktorá plynie z toho, že sú považované {všedným ja} za ‘moje’, a preto sú výnimočné, hodné úcty, obdivu alebo {ich} starostlivého uchovávania {a obraňovania}. Odstrániť zovretie mysľou {, teda jej nadvládu, } si vyžaduje zásadnú pokoru {v zmysle uznania si vlastných nedostatkov a nevedomosti}, a výraznú ochotu vzdať sa jej podkladových pohnútok. Táto {výrazná} ochota dostáva energiu a moc z ochoty, ktorá vychádza z lásky k Bohu, a z vášne pre vzdanie sa lásky k myšlienkam, za lásku k Bohu {, teda z nášho rozhodnutia alebo slúžiť všednému ja a mať vo veciach pravdu a vyhrať, alebo slúžiť Ja-Bytiu a mať vnútorný mier}.

.7.34.    Jednou z nechutí pre zanechanie myšlienok je mylná predstava stotožňovania sa s myšlienkami nielen akože sú ‘moje’, ale aj akože som to ‘ja’. Myseľ má sklon byť hrdá na svoje myšlienky, ako keby uchovávala veľký poklad. Je užitočné si ujasniť, že Ja-Bytie je porovnateľné s hardvérom počítača, {čo sú všetky jeho konštrukčné hmatateľné prvky}, a myšlienky {sa vlastne na tomto hardvéry len vykonávajú, podobne ako} softvéry, čo sú zameniteľné {rôznorodé} programy vonkajšieho pôvodu {, prehrávajúce sa na nemenlivom hardvéry}.

.7.35.    Zo všetkých {možných} programov {všedného ja} sú {to práve naše} názory {, ktoré sú} často vysoko cenené {;} hoci, pri kritickom pohľade na ne, sú názory v podstate bezcenné. Každá myseľ má nekonečné množstvo názorov na všetko, aj keď o danej tematike vôbec nič nevie. Všetky názory sú preceňovaním vysokej mienky o sebe a svojich prednostiach, a sú bez {akejkoľvek im} vrodenej hodnoty, a sú vlastne následkom nevedomosti. Názory sú pre svojich majiteľov nebezpečné, pretože sú emocionálne nabitými spúšťačmi k nesúhlasu, sváru, hádke, a stanovisku. Človek nemôže zastávať názor, a zároveň preklenovať protiklady. Odstránenie názoru uľahčuje uznanie si vlastných nedostatkov a nevedomosti; keď myseľ prerazí cez vlastné sebaobdivovanie, rozpozná, že vlastne nie je schopná nič vedieť, v pravom zmysle toho, čo poznanie vlastne znamená {z úrovne Ja-Bytia}. Myseľ má ‘o’ čomkoľvek len informácie a predstavy; nemôže v skutočnosti ‘vedieť’, pretože vedieť znamená byť tým, čo sa vie. Všetko ostatné sú len špekulácie a domnienky {pochádzajúce zo zdanlivosti vnímania}. Keď je myseľ preklenutá, nieto čo vedieť, pretože v Skutočnosti Ja-Bytie je Všetkým-Čo-Je. Neostáva nič mimo, na čo by sme sa mohli pýtať. Tomu, čo je úplné, nič nechýba, a táto úplnosť je zjavná svojou Všezahrnutosťou.

.7.36.    Zanechanie akéhokoľvek predstierania vedomostí alebo znalostí o čomkoľvek je veľkou úľavou, ktorú človek prežíva ako obrovskú výhodu, a nie ako stratu, ako sa obával. Človek bol, bez toho, aby to bol vedel, v putách obsahu, a preto je uvoľnenie sa od mysle sprevádzané hlbokým pocitom mieru a absolútneho bezpečia. Keď k tomu dôjde, človek je konečne naplno doma, nezostávajú mu žiadne pochybnosti. Už nie je nič, čo by sa dalo získať, nič, čo by bolo potrebné dosiahnuť, alebo o čom by bolo potrebné premýšľať. Jeho dokončenosť je absolútna, dôkladná, nehybná a kľudná. Nekonečné obťažovania túžob a chcení, a nátlak času sa nadobro skončili, a ich planosť stojí obnažená.

Stanovisko {Že Všetko Viem}

.7.37.    So zanechaním stanoviska človeku trkne, že {sú to práve stanoviská, ktoré} boli zdrojom všetkých predchádzajúcich útrap, strachov, a nešťastnosti, a že {mať} akékoľvek stanovisko je vo svojej podstate mylné. Všetky postoje, ktoré človek zastával, sa dajú {jednoducho} odpustiť. Vzhľadom na {vtedajšie} naprogramovanie {všedného ja}, a rámca {v ktorom sa udalosti odohrávali}, zneli, v tom čase, ako dobrý nápad. Všetky takéto {kadejaké naše} nápady boli založené na rovnako mylnom poňatí, ktoré, {nápady,} do istej miery {, aj vtedy}, slúžili na pokračovanie prežitia oddeleného, nezávislého ega/všedného ja, ako vlastnej sebaidentifikácie. Vlastne, keď {stanovisko} zmizne, strata nie je možná a zisk nie je potrebný. Bola to samotná mylná predstava, ktorá bola vlastne príčinou nekonečnej bolesti a utrpenia.

3) HONZA: Část, ve které Skupina praktikuje vzdávání:
Zde jsme postupně zveřejnili překlady textů skupin Dr. Hawkinse, potřebné na vzdávání se. Nyní je čas na postupné utvrzování, a proto si těchto 16 stran textu označených jako SUR – zkratka anglického Surrender – uložených v „Našich jiných textech“ na stránkách hawkins.support.

Dnes budeme pokračovat stranou SUR_11: Vzdávání tvrdohlavosti;
a SUR_12: Poslední metry finiše; Dynamika osvícení.

Tyto texty bude číst Julo, který z angličtiny texty překládal a může v průběhu jejich čtení přidat i potřebná dopřesnění.
Předávám slovo:

JULO:

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

Vzdávanie tvrdohlavosti 04

„Takže preklenúť stotožňovanie sa s obsahom vedomia, {s tým, čo práve teraz máte na mysli}, je najrýchlejšia cesta k stavu, v ktorom zanechávate všetko, zároveň ako to vzchádza {pred vaše vedomie}.

To nás teda privádza späť k zámernosti. Zámer oddanosti Bohu znamená vzdať sa svojvôle a odovzdať ju Bohu. Takže po celý čas sa vzdávame svojvôle (…) Takže najrýchlejšia cesta samozrejme je (…) buď môžete stráviť celý život nasledovaním rozmanitých duchovných prístupov, meditácií a podobných vecí, alebo sa môžete, hlboko vo svojom vnútri, odovzdať Bohu. Toto odovzdanie sa Bohu, hlboko vo svojom vnútri, môže trvať zlomok sekundy, ale dopracovať sa k tomu zlomku sekundy môže trvať veľa prevtelení, strávených v agóniách a utrpeniach (…) Majúc duchovnú prípravu, a teda počujúc určité duchovné pravdy, môže tento čas ohromne skrátiť. Teraz si človek aspoň uvedomuje, v čom je problém.

Zotrvávanie v tvrdohlavosti je práve to, čo zabraňuje Osvieteniu
– to a len to {!!!!}.

Jedna jediná vec: neúprosné trvanie na tom, čo ja chcem, po čom ja túžim, ako to ja vidím. Takže osobné, všedné ja a jeho požiadavky sústavne stoja v ceste do ticha. Ochota vzdať sa svojej tvrdohlavosti a odovzdať ju Bohu, teda ‘Oddaná Nedualita’ {ako to DRH pomenoval}, znamená, že Láska k Bohu je taká intenzívna, že človek je ochotný vzdať sa svojej osobnej vôle {, a tým zažiť smrť ’existencie’ svojho všedného ja}. Človek sa ocitne pred tým {rozhodnutím} zoči-voči v poslednom okamihu.

(…) človek začne preklenovať ego, a ono začne uvoľňovať svoj zovretie, zmierňovať nadvládu nad vecami svojou vôľou a chcieť ich meniť (…) a ‘vzdávanie sasa teraz dostáva do popredia ako životný štýl a spôsob, akým vo svete sme. Takže pritom, ako všetko vzchádza, sa všetko vzdáva Bohu – aby to bolo tým, čím to je v tom okamihu, bez akejkoľvek túžby to zmeniť.

Vzdanie sa svojvôle teda vytrháva spod ega jeho opory, čím sa oslabí a zosype, a človek sa dostane do úžasného stavu.”

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „The Highest Levels of Enlightenment”, CD 6: Stopa 2 & 3

Pre českú a slovenskú on-line skupinu <hawkins.support>
Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

Posledné metre finišu 04

 

Ak sú podmienky – zahrňujúc prevládajúci stav mysle, zámer, oddanosť – priaznivé, môže vzniknúť rozhodnutie {ozaj} všetko svetské zanechať a úplne sa vrhnúť – s klapkami na očiach, neprerušovane, zaostrene ako laser, jednobodovo nasmerovane – do vzdania sa tej časti ega, ktorá sa týka zdanlivosti vnímania/prežívateľa.

Tento postup privedie človeka pomerne rýchlo mimo myseľ, k samotnému ‘okraju spracovávania’ {=vznikajúceho počiatku prežívania} prežívateľa.

Tento ‘okraj spracovávania’ je u všedných ľudí presne práve to udomácnené miesto ich všedného pocitu ‘ja’, a vytvára oneskorenie 1/10,000nu sekundy medzi Skutočnosťou a svetom vytvorenom zdanlivosťou vnímania alebo prežívaním.

Táto rozluka je kľúčovým bodom a ložiskom mylných predstáv všedného ja, ako aj duality, ktorá zatemňuje chápanie prirodzenej Skutočnosti Neduality (Ja-Bytia).

S preklenutím mylnej predstavy existencie oddeleného, individuálneho, osobného všedného ja, vystúpi do popredia Žiarivosť a Jednoliatosť Ja-Bytia, prostredníctvom ktorej sa všetok život, či už je označovaný za subjektívny alebo objektívny, pretaví do Jednoliatosti {Všetkého-Čo-Je}.

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, „Reality, Spirituality, and Modern Man“, 2008, str. 356

Nasledujúce preložil a vyčačkal Julo z angl. orig.: Dr Dávid R Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

Dynamika osvietenia 04

 

Na veľmi vysokých úrovniach {vedomia}, subjektívne prežívanie existencie už nie je obmedzované narcistickým egom, a ani psychologickými zábranami stanovísk. Tento stav je dôsledkom postupného vzdávania sa, vo veľkej hĺbke, všetkých prekážok a nazhromaždených presvedčení, {okrem viery v návod od DRH, viď ‘prečo Hawkins’ na web stránke}. Požiadavkou je sústavné ‘jednobodové zameranie mysle’ odbúravajúce emocionálne/mentálne pozostatky z nižších úrovní vedomia, a odovzdávanie všetkých sebaidentifikácií a mentálnych presvedčení. Tento proces je uľahčovaný a podporovaný nerušeným tokom duchovnej {, takzvanej} kundalini energie do vyšších éterických duchovných tiel nad korunnou čakrou.

Tok kundalini energie je odozvou na odovzdanie osobnej vôle priamo Božskému Učiteľovi, Avatárovi, Mudrcovi alebo Božstvu, bez ohľadu na to, pod akým pomenovaním sa ho dovolávame.

Predchádzajúce z angl. originálu:, Dr Dávid R Hawkins, „Transcending the Levels of Consciousness“, 2006, str. 297-298

„Všetko vzdávate Bohu, nepretržite, vrátane pocitov a udalostí a

myšlienok – všetko, {už} pri vzchádzaní, vzdávate nepretržite Bohu“

Predchádzajúce z angl. originálu: Dr Dávid R Hawkins, Kórejská Lekcia, Dec 2008

 

HONZA: Tímto je hlavní program u konce. Zbývá už jen dodat: Julko, vřelé díky za vše, co pro naši skupinu děláš. Za to, že tu jsi.


Zahajujeme Neoficiální část setkání:

4) Odezvy a Odpovědi (18) na setkání z 30. srpna/augusta 2021.

a) DoOdezva od „Amandy č.2 z minulého setkání

b) Odezva od dnešní „Amandy“

c) Odezva od Ivana

d) Informace k živému setkání ve Střílkách – opakuji – přesouváme se z haly Ganga přímo na zámek do meditační místnosti
e) Informace k živému setkání v Liptove na Slovensku. – bude informovat Juraj.

 

Ad a. – DoOdezva od „Amandy č.2 z minulého setkání

Původní Odezva byla dotazem na knihu Úspěch je pro Vás a vysvětlení „příčinnosti“ ABC oproti A -> B -> C :

Dobré ráno,

velmi děkuji za zodpovězení mého dotazu.

Vážím si vaší práce- vašeho poslání. 

S úctou a pozdravy

Amanda č.2

Odpoveď: Rádo se děje Amando, i my děkujeme za dotaz. Jsme rádi, že jsme s Julem pomohli.

S Láskou
Honza

Předávám Slovo Julovi: ….

JULO:  odpověď pouze ze záznamu

 

Ad B. – Odezva od Amandy

Velice děkujeme za tuto odezvu, kterou si dovolím zde anonymně zveřejnit a požádám Františka o její přečtení – TEXT JE BEZ HÁČKŮ A ČÁREK:

Dobre rano Honzo,

Chtela bych se zeptat jestli planujes  – a jestli je to vubec mozne kvuli velikosti – dat na stranky dalsi audio nahravky pondelnich setkani. Posloucham je vsechny postupne jednu za druhou ze zaznamu jelikoz na zive vysilani se dostanu tak jednou ze dvou az tri setkani. Dosla jsem na posledni zaznam na strankach z 12.4. Pokousela jsem se stahnout a prevest nahravku z youtube do mp3 ruznymi zpusoby ale nepochodila jsem; Muj pocitac budto odmita pouzit aplikace z internetu ktere tyto sluzby nabizeji anebo aplikace ktere by ,uj pocitac prijal zase nespolupracuji s youtube…

Posloucham nahravky v aute anebo pri praci (jsem svobodnějšího povolání – takze poslouchat pri praci je naprosto v souladu) a nemuzu byt stale pripojena na internet, potrebovala bych najit nejake reseni offline.

Vim ze by to pro tebe predstavolalo dalsi praci nahravky tam umistit ale muzes mi alespon poradit jak, kde si je nejak stahnout ?

Moc dekuji za pripadnou odpoved a zdravim,

Amanda

Odpoveď:

HONZA: Děkuji za přečtení. Mp3. Opět mi naskočila modrá věta: Vykonávám potřeby přítomnosti; bez toho, aby jsem si přál, aby věci byly jinak; a vím, že budu vědět co třeba, až to bude třeba; a jsem zodpovědný za snahu a ne za výsledek.

Vrátím se k dotazu. Všechny MP3 záznamy které jsou na stránkách hawkins.support jsme s Františkem vytvářeli ve spolupráci: František si z youtube stáhl video, vytvořil z něj MP3 a vložil na google Disk. Honza zbytek dokončil vložením odkazů na stránku Naše audia na Hawkins.support.

Takto to fungovalo do doby, než na youtube něco změnily a nyní videa již nejde snadno stahovat kýmkoliv, tak jako předtím. Nyní může jako zálohu stáhnout video asi jen vkladatel – autor. Díky zaplněnosti disků jsme z darů zakoupili dva větší disky na ukládání dat a nyní je ještě potřeba oklonovat starý disk do nového, včetně operačního systému. Potom bude možnost postahovat videa z youtube a vytvořit z nich MP3ky a zpřístupnit je již zmíněným způsobem. Až budou dlouhé zimní večery, bude i větší prostor na rozkouskování MP3jek a jejich tematickému rozřazení. Tím že je vidět díky odezvě potřeba MP3jek, doděláme je a zpřístupníme.

Julo, předávám ti slovo, – ak k tomu chceš niečo povedať:

 

Ad C. – Odezva od Ivana:

Tato odezva přišla také mailem a zařazuji ji do odezev. Velice děkuji Ivanovi a požádám jej, aby svoji odezvu i přečetl:

IVAN:

Dobré ráno všetkým.

Táto „úvaha“ vznikla ako „nekonečné vŕtanie sa Ega, nad 7. kapitolou (a predtým v spojení s predchádzajúcimi). Pri snahe toto všetko odovzdávať, ONO (alebo niečo iné?) hľadalo obmäkčenie na prebiehajúce vŕtanie.

Ak Julo uzná, že to môže pomôcť ostatným, tak je to aj pre nich.

Textová príloha:

Dobré ráno

Hneď po odoslaní Poznámok k B2K7_ods25-54, a tým aj poznámky k 7.34, Všedné ja – Ivan sa pri umývaní riadu dostalo k analógii Počítač – Vedomie a myšlienky. (Namiesto toho, aby upúšťalo od všetkých myšlienok atď!) No do popredia sa predral „učiteľ“, a tak sa Ono chce s tebou podeliť s jeho poznaním tejto problematiky. (Súvisí to aj s tým, že Julo „minule“ napísal, že tak, ako Hawkins ani On nie je počítačový odborník.)

Ono bude rado, keď to pomôže.

Hawkins prirovnáva Vedomie a Myšlienky k počítaču – Hardweru a Softweru (Programy), no neuvádza sa tu jedna dôležitá vec, a tou je Operačný systém – OS počítača. Samotné H a S by boli naprosto k ničomu, keby tu nebol OS. A „zdá sa“, že tak je to aj s Vedomím a Myšlienkami. Zdá sa, že by neboli  k ničomu, keby tu nebolo niečo, čo odpovedá OS v počítači. Zdá sa, že tým OS je samotné IQ. IQ ako výsledok „štruktúry“ a „správneho“ fungovania mozgu. A tak, ako OS určuje ako „dobre“ budú fungovať Programy (Softwer), tak sa zdá, že IQ určuje ako „dobre“ budú fungovať Myšlienky – Všedné ja, na danej úrovni Vedomia.

Pokiaľ OS je u všetkých počítačoch (Windows) úplne rovnaký, tak IQ je u každého človeka JEDINEČNÉ! Zdá sa, že ONO a Úroveň vedomia (v ktorom Ivan predpokladá, že je zahrnutá Karma) určujú, aké „kvalitné“ (čoho schopné) bude Ego. Zdá sa, že IQ určuje, do čoho sa bude Ego( v danej úrovni vedomia) vŕtať viac a do čoho menej, čiže čo vlastne bude pre neho „dobré“ na „vlastné obmäkčenie“. Inými slovami, zdá sa, že na „Pochopenie“ sú u každého jednotlivca potrebné „iné súvislosti“. Niet divu, že tým pádom (aj keby bola úroveň vedomia u všetkých rovnaká) každému „nesedí“ niečo iné. A čo potom v prípade, že je ešte iná aj úroveň vedomia!  Ale že niečo „nebude sedieť“ je isté a počet toho čo nesedí, bude u každého jednotlivca rôzny.

Tu už „zdá sa“ nie je potrebné. Ďalej Je to už fakt z praxe.

Otázkou tiež je, či takéto Ego vie „prečo mu niečo nesedí“. Výhrou je, keď si „uvedomí“, že „mu“ niečo nesedí, lebo potom sa „môže“ spýtať na to „čo“ mu to nesedí. Nájsť na „to“ odpoveď, je vo väčšine prípadov vo vlastne réžii veľmi ťažké, až nemožné (ale u niektorých možné). A nato sú tu „učitelia“.

Poznámka:

Ivan uvedie jeden príklad:

Predstav si, že Julo stojí pred triedou žiakov a vysvetľuje matematickú úlohu. A teraz nech Julo aplikuje, všetko hore napísané, na túto situáciu.

Koľko žiakov „pochopí“ úlohu?

Koľko žiakov pochopí „čo nesedí“?

Koľko žiakov pre to „čo nesedí“ , „začne“ hľadať riešenie?

Koľko žiakov „nájde“ riešenie?

 

Je až neuveriteľné, ako je analógia s počítačom „vhodná“. Aspoň sa to tak javí. Z toho zároveň vzchádza „nevyhnutná potreba“ tzv. Julových zátvoriek. Julo to intuitívne vycítil. A tí, ktorí to „nepotrebujú“, nech sú bezpodmienečne ohľaduplní k tým ostatným.

Prepáč, ak Ivan tým „otravoval“.  Ivan to uvádza ako „učiteľ – učiteľovi.

 

Ďakujem.

Človek (Ivan), ktorý sa ako Osobnosť (Ivan), prostredníctvom „jeho(človek) úrovne vedomia“, vyjadruje cez Všedné ja (Ivan).

 

HONZA:

Děkuji Ivanovi za přečtení své odezvy a rovnou předávám slovo Julovi:

JULO: odpověď pouze ze záznamu

 

HONZA:
Informace k živým setkáním ve Střílkách, na Moravě, a Liptove, na Slovensku:

Zopakuji: Ohledně akce ve Střílkách došlo k výraznému posunu a změnám. Vlivem světovému dění se Duchovní vůdce tohoto mezinárodního společenství rozhodl koncem tohoto měsíce neodcestovat z Ašramu ve Střílkách a proto jejich jogový program bude dále pokračovat i v 9. měsíci – v září/septembri. Z organizačních důvodů bude i hala Ganga obsazena a nám byla nabídnuta alternativa – uspořádat naše setkání přímo na Zámku, v jeho oddělené části. Předminulou sobotu jsme s Františkem a Hedvikou navštívili Ašram, abychom vše viděli a vše dojednali.

Byla nám nabídnuta ucelená část v objektu zámku, kde budeme mít v přízemí jídelnu a nad ni v 1 patře renovované pokoje s 4 – 6 lůžky, do kterých budeme ubytovávat po 2, max. po třech účastnících setkání, tak jak bylo slíbeno. Program setkání bude probíhat v modlitební místnosti, ve které již přes 20 let se setkávají místní členové k pravidelným meditacím a modlitbám. Z této místnosti vyzařuje velmi příjemná energie.

Na našich stránkách již jsou aktualizovány veškeré informace. Dotazy ohledně ubytování směřujte na Hedviku, kromě místa se počty lidí na pokojích nemění. Protože díky společným sprchám a WC na chodbě bude levnější ubytování, případná cenová vyrovnání přeplatků vyřešíme po setkání vratkou z účtu.

Při vstupu na Zámek bude vyžadován alespoň čerstvý lékařsky potvrzený antigenní test.

Program bude, jak už bylo minule řečeno, přizpůsoben podle přání účastníků setkání a jejich úrovně vědomí. Současně požadujeme, aby všechny diskuse na živém setkání byly jenom o tom, co si můžeme vzít z těchto diskusí se sebou domů jako nástroj, který pomůže k zvyšování úrovně vědomí.

Dneškem uzavíráme přihlášky a případní další zájemci budou přizvání jen po telefonické dohodě. Evidujeme cca 35 přihlášených, což je tak na hranici ve vztahu k velikosti meditační místnosti. Na všechny se velice těšíme, s některými jsme se neviděli již dva roky a s novými tvářemi ještě vůbec.

A jak to bude na Slovensku? Nosný program bude identický on-line i off line, lišit se budeme v meziprogramových rautových diskusích, budeme vzájemně propojeni on-line a Julo se bude k nám připojovat. Do vysílání obou skupin a Jula se nebude možné on-line připojit.
Předávám slovo Jurajovi:

JURAJ: (nebude písemný záznam – k poslechu ze záznamu)…

5.) Julova doplnění na odpovědi z minula a na co si během týdne vzpomenul.

– ?


Předávám slovo Julovi…

 

JULO:

6. Otázky a odpovědi na cokoliv – pro lepší uchopení učení DRH.

KONEC –  po vyčerpání témat neoficiální části.

Nabízíme záznam pořízený uložením živého vysílání na youtube: