Přechod z nižší mysli do vyšší

Předcházející část: Funkce mozku a fysiologie pravdy

***

Vzestup po úrovních vědomí


Přesměrovat a objednat knihu…

Práva na vydávání překladů knih Dr. Davida R. Hawkinse mají v ČR s SR dvě společnosti – Nakladatelství Pravda.je a Pragma.
Nevytváříme vlastní e-shop, ale můžete náš web a naše společné neziskové akce a setkání podpořit zakoupením knihy na stránkách vydavatele.  Námi vytvořené družstvo EVOLUCE, které je účetně pořadatelem neziskových akcí a setkání, získá z takto zakoupené knihy příspěvek na svoji činnost.
Při objednávání stačí ve třetím kroku, kdy vyplňujete „Informace o vás“ rozkliknout „Zadat poznámku pro prodejce“ a napsat text „evoluce“.   🙂

Doprava i platba je přizpůsobena pro Českou i Slovenskou republiku.

Vydalo nakladatelství PRAVDA.Je – 2017

 

***

 

Mozkové funkce a fyziologie

Nižší mysl (pod 200)

 


Vyšší mysl (nad 200)

 


Funkce mozku a fyziologie
Pod 200                                                                     Nad 200

Dominance levé hemisféry   Dominance pravé hemisféry
Lineární   Nelineární
Stres – Adrenalin   Klid – Endorfiny
Boj nebo útěk   Pozitivní emoce
Alarm – odporu – vyčerpání (Selye- Cannon: Boj / útěk)   Podpora brzlík
Klesá počet bílých krvinek a klesá imunita   Stoupá počet bílých krvinek
Brzlík stres   stoupá imunita
Narušení akupunkturních drah   Vyvážený systém akupunktury
Choroba   Léčení
Negativní reakce svalů   Pozitivní reakce svalů
Klesá hladina neurotransmiterů – Serotonin    
Sledování emocí dvakrát rychlejší, než sledování emocí přes prefrontální kůru    Sledování emocí je pomalejší než z prefrontální a éterické kůry
Zornice se rozšíří   Zornice se zúží

Význam:

Duchovní úsilí a záměr změnit funkci mozku a fyziologii těla vede k tvorbě zvláštního prostoru pro duchovní informace v pravé mozkové prefrontální kůře a v její odpovídající éterické části mozku.

Mentální změny na úrovni vědomí 200

Hladiny vědomí jsou v souladu s kalibrovatelnými energetickými poli v nelineární dynamice, jež jsou označována za „atraktorová pole“. Ta ovládají určitou úroveň příslušného energetického pole spojeného s určitou úrovní vědomí a stupněm inteligence. Atraktorové pole, které je nastaveno především na přežití se nazývá „nižší mysl“ a kalibruje na úrovni 155. To se týká fyzického přežití, emočních potěšení a osobního zisku. To je označováno jako bytí ve sledování vlastních zájmů.

Jak se vědomí stále vyvíjí, stále více se uvědomuje důležitost druhých, a se zvýšeným rozlišováním nakonec dorazí na úroveň 275, označená jako „Vyšší mysl“, která je schopna se vypořádat s nelineárními abstrakcemi a podstatami. Je proto vnímavější k principům a jemným esencím.

Postoje

Odrážejí míru vlivu na vnímání, emoce, myšlení a rozum na různých úrovních vědomí. Na úrovni vědomí 275, vyšší mysli, zažívá člověk úplně jiný svět než na úrovni nižší mysli s kalibrací 155. Tyto úrovně hluboce ovlivňují všechny aspekty života. Stupeň rozdílu je téměř ekvivalentní k popisování dvou různých, kontrastních civilizací s různou úrovní kvality mezilidských vztahů, potěšení, štěstí v životě, světského úspěchu, filosofie, politiky, a co je nejdůležitější, úrovně duchovního uvědomění.

Jak je zřejmé, nižší mysl se zaměřuje na lineární specifika situace a vidí je z hlediska vlastních zájmů. Naproti tomu vyšší mysl zahrnuje celkový kontext a je proto vědoma abstraktního nelineárního smyslu, včetně duchovního významu.

Pro názornost přikládáme údaje z již dříve publikovaných výzkumných a přednáškových materiálů.

Tabulka 1: Fungování mentality

Nižší mysl (kalibrace 155) Vyšší mysl (kalibrace 275)
Hromadění Růst
Získávat Vychutnat
Pamatovat Přemýšlet
Udržovat Vyvíjet
Myslet     Zpracovat
Citace Odvození
Čas je omezení Čas = příležitost
Zaměřit se na dnešní / minulé Zaměřením na současnost / budoucnost
Ovládán emocemi / chtěním Vládne příčina / inspirace
Obviňuje Přebírá odpovědnost
Neopatrný Disciplinovaný
Obsah (specifika) Kontext plus pole (podmínky)
Rigidní, nepružný Abstraktní, nápaditý
Limitovaný čas, prostor Neomezený
Osobní Neosobní
Forma Význam
Zaměření na specifika Obecné
Exkluzivní příklady Kategorizovat  třídu, zahrnovat
Reaktivní Oddělený
Pasivně agresivní Ochranný
Připomínat si události   Dávat významy do souvislostí
Plánovat Tvořit
Definice Esence, význam
Konkretizovat Zobecnit
Místní Transcendentní
Motivace Inspirující, záměr
Morálka Etika
Příklady Zásady
Fyzické a emocionální přežití Duševní vývoj
Potěšení a spokojenost Uskutečnění potenciálu

Mezi kontrastními dvojicemi existuje celá řada mezistupňů, například je rozdíl mezi intenzitou chuti, touhy, „muset mít“ a vyžadování oproti preferenci, doufání, přání, volbě, zalíbení či přijetí. Rozdíl jen v této jediné kvalitě může znamenat rozdíl mezi zabitím, vztekem, depresí a trápením proti spokojenosti, relaxaci, a uvolněnému očekávání.

Psychologie, psychiatrie a výzkum chemie mozku nyní věnuje velkou pozornost studiu postojů, které ukazuje, jak jsou spokojenost a úspěch důležité pro lidské štěstí (Szegedy – Maszak, 2004, Arehart – Treichel, 2005, Moran, 2004, et a kol.). „Postoj“ může být definován jako obvyklý pohled na sebe a vnímaný svět a další. V naší společnosti jsou postoje studovány v rámci takzvané oblasti „sebezdokonalování“, pro něž existují semináře a objemná literatura. Společnou kolektivní zkušeností je, že očekávání od sebe a od druhých se mění s růstem a s progresivní dospělostí, spolu s duchovním vývojem. To znamená, že kulturní oblasti růstu přitahují progresivní část společnosti v poslední době označenou jako „tvůrci kultury“ (Ray a Anderson, 2000). Jednoduché cvičení v prohlížení kontrastních seznamů, včetně jednoho, který následuje, má uvolňující účinek, neboť pomáhá pochopit různé možnosti, které byly dříve bez povšimnutí.

Tabulka 2: Funkce mysli – postoje

Nižší mysl (úroveň 155) Vyšší mysl (úroveň 275)
Netrpělivý Tolerance
Požadavek Upřednostnit
Přání Hodnota
Frustrace, stres Klid, rozvážnost
Ovládání Uvolnění, zřeknutí se
Praktické využití Vidí možnosti
Doslovný Intuitivní
Zaměření na ego Orientace na ego i ostatní
Přežití sebe a své rodiny Přežití dalších
Stahující se Rozšiřující se
Využít, spotřebovat Uchovat, podpořit
Design Umění
Soupeření Spolupráce
Příjemné, atraktivní Estetika
Naivní, vnímavý Moudrý, znalý
Vina Litovat
Důvěřivý Přemýšlivý
Pesimista Optimismus
Exces Vyrovnanost
Síla Moc
Chytrý Inteligentní
Využívat život Sloužit životu
Hrubý Milosrdný
Necitlivý Citlivý
Konkretizovat Dávat do souvislostí
Tvrzení Hypotéza
Uzavřenost Otevřený konec
Závěrečný Zárodečný
Sympatizovat Vcítit
Vypočítat Ohodnotit
Přát Zvolit
Vyhnout se Postavit se čelem
Dětinský Zralý
Útoky Vyhýbá se útokům
Kritický Přijímající
Odsuzující Odpouštějící
Skepticismus Pochopení

Tabulka 2 ukazuje další možnosti, které jsou přínosné pro sebeuvědomění. Omezené postoje byly nazývány „charakterové vady“, a skupiny, které podporují duchovní růst, si všimly, že tyto vady začnou rychle slábnout, jakmile jsou přiznány a je za ně převzata odpovědnost.

Přiznání a přijetí vady namísto jejího popírání je doprovázeno zvýšeným vnitřním pocitem vlastní poctivosti, bezpečnosti a vyšší sebeúctou a značně se snižují obranné postoje a neurotická „citlivost“ na vnímané „ústrky“. Čestný člověk není náchylný k pocitům ublíženosti nebo k údajným urážkám. Upřímný vhled má okamžitý přínos na snížení skutečné i potenciální emocionální bolesti. Osoba je citlivá na emocionální bolest v přesném poměru ke stupni sebeuvědomění a sebepřijetí. Když se lidé nebojí přiznat svou stinnou stránku, těžko je tam jiní mohou napadnout. V důsledku toho se člověk cítí emocionálně méně zranitelný a více v bezpečí.

Většina domácích hádek vychází z odmítnutí převzít odpovědnost i za jednoduché charakterové vady, jako je zapomenout na schůzku nebo se jedná o nějakou banalitu, které kupodivu, tvoří většinu interpersonálních konfliktů. Většina hašteření představuje nekonečné vzájemné obviňování z malicherností, takže především emoční zralost a poctivost by jim zabránily. Domácí zabití a týrání vznikají ze světských záležitostí a pak se stupňují, protože spouštějí uvolňování narcistického ega, které musí „mít pravdu“, což je překvapivě mnohem důležitější než i život sám.

Klíčem k bezbolestnému růstu je pokora, což představuje pouze vzdání se pýchy a předstírání a přijímání omylnosti jako normální lidské vlastnosti u sebe i u druhých. Nižší mysl vidí vztahy jako konkurenční, vyšší mysl je vidí jako spolupráci. Nižší mysl soupeří s ostatními, vyšší mysl je v harmonii s ostatními. Jednoduchá slova „Je mi to líto,“ uhasí většinu požárů bezbolestně. Chcete-li vyhrát v životě, vzdejte se posedlosti „kdo je na vině“. Laskavost je mnohem mocnější než bojovnost. Je lépe uspět než „vyhrát“.

Tabulka 3: Funkce myšlenek a postojů

Nižší mysl (úroveň155) Vyšší mysl (úroveň 275)
V obranném postoji Přátelský, otevřený
Cynický Optimistický, plný naděje
Podezíravý Důvěřivý
Sobecký Ohleduplný
Lakomý Štědrý
Vypočítavý Plánující
Potutelný, kličkující Přímočarý
Daleko od reality Stálý
Vybíravý, malicherný Potěšený
Nedostatek peněz Požadavky splněny
Trvá na svém Ptá se
Exces Vyrovnaný
Hrubý Zdvořilý
Zastává extrémní postoje Připraven ke kompromisu
Spěchá „Pokračuje v pohybu“
Nenasytnost „Peníze – nejsou všechno“
Chtíč Přát si
Nevděčný Vděčný, uznalý
Urážky Neurážlivý
Přesvědčení Nesouhlas
Sexistický Humanista
Degradace Vývoj
Zaměření se na sebe Péče o ostatní a svět
Oportunista Příští život – plán
Uspokojení Seberozvoj
Vulgární, hrubý Diskrétní, jemný
Zrádný Upřímný, poctivý
Žárlivost Porozumění, respekt
Nasupený Smysl pro humor, veselý

Síla přijmout pozitivní postoje namísto negativních je již k dispozici v oblasti vůle. Pomáhá prosba o Božskou pomoc za výsledky v transformačním procesu, který se stává silnější s praxí, protože osobnost je nyní více naladěna na silné pozitivní atraktorové pole, než na slabé lineární pole ega. V praxi se na začátku to, co se může zdát falešné nebo umělé, stává překvapivě přirozené a snadné, protože je to v souladu s realitou. Lineární ego bojuje o přežití, ale moc duchovního Já je podporována nekonečným polem, které život rozvíjí. Láska vyvolává podporu, vztek ji odpuzuje. S odhozením zátěže odporu se korek automaticky zvedne k povrchu oceánu v důsledku své vlastní nižší hustoty.

Osobnostní vlastnosti, formování charakteru

Učení a adaptace konstruktivních a vyspělejších postojů má za následek, že osobnost se stává více příjemnou, spokojenější a je více v souladu se sebou i s druhými. Míra subjektivního štěstí na úrovni 155 je jen patnáct procent, ale na úrovni vědomí 275 (vyšší mysl), se čtyřikrát zvyšuje (na šedesát procent).

Ukazuje se, že ego se skládá ze vzájemně spojených bloků a pohyb jednoho z nich otřese celou hromadou, která se pak začne hroutit vlastní gravitací. Dokonce i zdánlivě malá snaha může mít velmi významný vliv, a člověk zjistí, že i jen prostý úsměv může zcela změnit život. Mnoho tisíc lidí, kteří sledují cestu sebezdokonalování a duchovní práce, potvrzují realitu tohoto objevu.

Níže je uveden seznam postojů „vítěze“ z nichž všechny jsou poměrně jednoduché a mají dlouhodobé přínosy (převzato z Pravdy vs. lži). Život v oblasti energetiky úrovně vědomí nad 200 je dosti odlišný od života pod touto úrovní.

Pozitivní osobnostní rysy – Část I

K dispozici 265 Diplomatický 240
Vyvážený 305 Bezstarostný 210
Přívětivý 225 Spravedlivý 365
Klidný 250 Poctivý 305
Ohleduplný 295 Věrný 365
Spokojený 255 Pevný 245
Srdečný 255 Flexibilní 245
Slušný 295 Přátelský 280
Spolehlivý 250 Opravdový 255
Pilný 210 Radostný 335
Šťastný 395 Tvrdá práce 200
Zdravý 360    

Výše uvedená tabulka ukazuje vlastnosti, které jsou oceňovány a podporovány všemi úspěšnými společnostmi v průběhu času, které jsou v úrovni vědomí vyšší než 200. Cesta k duchovnímu uvědomění je podporována faktem, že vyšší motivace jsou podporovány energiemi, které jsou projevem síly, zatímco egoistické pozice jsou slabé, omezené, a vyčerpávající. Stejně jako negativní vlastnosti, jsou kladné vlastnosti propleteny navzájem tak, že pokrok v jedné oblasti přináší překvapivé zlepšení v jiných oblastech, které nebyly ani vědomě řešeny.

Výzkum vědomí prokázal, že přijetí pozitivního postoje okamžitě otevírá celou oblast atraktorového pole vědomí, které pak nevědomky začíná měnit osobnost a přináší prospěch jak ve vlastním životě, tak i v životě druhých lidí.

Pozitivní osobnostní rysy – Část II

Ochotný 220 Ochranný 265
Upřímný 200 Racionální 405
Ctihodný 255 Spolehlivý 290
Humánní 260 Slušný 250
Pokora 270 Uctivý 305
Idealistický 295 Odpovědný 290
Družný 220 „Sůl země“ 240
Pěkný 255 Rozumný 300
Normální 300 Smysl pro humor 345
Otevřený 240 Stabilní 255
Uspořádaný 300 Podpůrný 245
Trpělivý 255 Přemýšlivý 225
Vytrvalý 210 Tolerantní 245
Příjemný 275 Vstřícný 205
Zdvořilý 245 Moudrost 385
Pozitivní 225    

Přechod z nižší mysli k vyšší mysli vede k poklesu nezaměstnanosti z téměř padesáti procent na pouhých osm procent. Také míra chudoby klesne výrazně z 22 procent na 1,5 procenta, a míra kriminality klesá z 50 procent na pouhých 9 procent. Podobné hlavní výhody se projeví ve všech ostatních důležitých oblastech života, včetně úrovně vzdělání, příjmů, manželských úspěchů, pověsti, osobního vzhledu, společenského uznání, počátečního dojmu, jazykového stylu a politických a společenských názorů. Všechny odrážejí převzetí osobní odpovědnosti, a tudíž mají za následek významnou změnu, pokud jde o dopravní přestupky, úvěrový rating, procento vlastnictví domů, fyzické zdraví, dlouhověkost, a co je velmi důležité, osobní spokojenost.

I když tyto výhody jsou velmi zřejmé a jasné na osobní úrovni, stanou se ještě zřetelnější na kolektivní úrovni. Společnost, která má průměrnou úroveň vědomí 155, se vyznačuje převahou sociálně slabých vlastností, jako je špatný hospodářský rozvoj, nízká míra gramotnosti, vysoká novorozenecká a dětská úmrtnost a vysoká míra nezaměstnanosti. To je také prostoupeno vykořisťováním a potlačováním občanských práv, bezuzdnou korupcí a hrubými extrémy v rozdělování bohatství. Tyto společnosti vykazují všudypřítomnou chudobu, nedostatek občanských svobod, výskyt násilí a útlaku, a obecně zůstávají nerozvinuté nebo dokonce docela primitivní.

Prožitek „reality“

Ego předpokládá a je přesvědčeno, že jeho vnímání a interpretace životních zkušeností jsou „skutečnost“ a proto jsou i „pravdivé“. Rovněž se na základě projekce domnívá, že ostatní lidé vidí, myslí a cítí stejně, a pokud tomu tak není, že se mýlí. Tak tímto vnímáním posiluje své postavení na základě konkretizace a domněnek.

Jak již bylo popsáno, každá úroveň vědomí je v souladu s dominantním atraktorovým polem vědomí, které ovlivňuje významy a hodnoty. Každý člověk tedy žije ve svém vlastním vytvořeném světě, který je podporován souhlasem ostatních a různými racionalizacemi. Kladný postoj kompenzuje rozdíly empatií, soucitem, přijetím a moudrostí.  Negativní stav mysli naproti tomu vidí rozdíly jako zdroje hněvu, zášti a dalších negativních pocitů.

Vyvstává otázka, zda zkušenostní rozdíly jsou omezeny jen na res interna (vnímání), nebo jsou důsledkem vnějších rozdílů samotných zážitků. Klinická pozorování naznačují, že lidé vnímají nejen velké rozdíly v souladu s jejich úrovní vědomí, ale ve skutečnosti zažívají zcela odlišné události. Pro ty, kteří jsou nepřátelští, jsou ostatní lidé vnímáni často jako chladné a nepřátelské bytosti a přitom titíž lidé mohou být pro vřelou, milující osobu ve stejném prostředí vnímáni jako srdeční a podpůrní. Na základě toho co jsme, my jemně ovlivňujeme dění kolem nás. Vzhledem k mírným, srdečným postojům přitahují milující lidé pozitivní události, a opak je také pravda (s karmicky ovlivněnými variantami). Dokonce i zvířata mohou vytušit záměr, přičemž lidé jsou vedeni podprahovými signály, které odrážejí záměr, postoj, a úrovně vědomí. A tak tím máme možnost zažít odraz toho, čím jsme se stali.

Skeptik má pochybnosti o platnosti duchovních skutečností, protože s nimi nemá zkušenosti, a proto neguje realitu vyšších rozměrů, ve které se vyskytují. Mechanistická mysl vidí všechny takové jevy (siddhy apod.) přinejlepším jako šarlatánství nebo přímo bludy, a nedokáže pochopit, že existuje schopnost obsáhnout podstatu. Každá úroveň vědomí má tedy tendenci být sebepotvrzující, a tím se osvětluje důvod, proč se vývoj vědomí jeví pomalý.

Shrnutí

Z výše uvedeného je zřejmé, že překonání hranice vědomí 200 je velmi významné a má rozhodující význam v každé oblasti života, a to jak u jednotlivce, tak kolektivně. Z duchovního hlediska je tento posun ještě důležitější, protože hladina 200 označuje přechod od bytí ovládaného klamem k bytí v souladu s pravdou. Jak již bylo uvedeno, velmi významná je skutečnost, že dosud, sedmdesát osm procent světové populace má úroveň vědomí pod 200 (čtyřicet devět procent ve Spojených státech). Vzhledem k enormnímu nárůstu schopností v úrovních nad 200 (logaritmická progrese), vyvažuje tato populace negativitu většiny obyvatelstva na celém světě. Tak civilizace přežije, aby se i nadále vyvíjela.

 

Následující část: Kapitola 9. Odvaha (úroveň 200)

Napsat komentář