Úvodní slovo

Předcházející část: Upozornění: poznámka k čtenáři

Úvodní slovo

Následná prezentace materiálu je jedinečná v tom, že se dívá na celkovou lidskou zkušenost a vývoj života prostřednictvím nového a relativně nedávno objeveného prostředku výzkumu. To zahrnuje nové  pozorování a porozumění nejen obyčejného, údajně objektivního světa (přírody), ale rovněž jednoznačně, poprvé v jakémkoli výzkumu, současně koreluje se samotnými prostředky pozorování (subjektivitou). To znamená, že obchází a přesahuje věky starý hlavní zdroj chyb (dualitu) pomocí jednoty (non-dualita), což je transformační proces sám o sobě. Kalibrování úrovně pravdy bylo často překvapivé, a jako objev rentgenu, mikroskopu a teleskopu, i ono otevřelo ohromující obrovské možnosti pro výzkum, jaký tu ještě nikdy předtím nebyl a na oblasti, které nebyly v žádném případě přístupné. Množství vhodných námětů se rozšiřovalo ohromující rychlostí a nakonec se došlo k poznání, že metoda může být použita ke všemu.Začátek formuláře

Zatímco by se mohlo předpokládat, že klíčový objev povede k uspokojení, tak v tomto případě to bylo naopak tak ohromující, že trvalo celé roky, než došlo k přeorientování v rozhodování. Může být porozumění věci vysvětlené? Pokud ano, jak a kdy by to mělo být?  

Vznik práce byl důsledkem kataklyzmatických subjektivních změn vědomí autora, které se vyskytly samovolně, v raném věku, a potom, v roce 1965, se odhalil celý nový způsob vědění, který dal do kontextu samotné jádro zkušeností. Posun byl v podstatě z obsahu a souvislostí na centrální ohnisko vědomí, které transformuje všechny významy

Výzkumná technika také samovolně odhalila, že porozumění a chápavost pocházely z hlediska celku (pole), namísto z osobního omezeného těžiště. Základní nástroj pro zpracování zkušeností a informací se posunul z lineárního specifického omezení na nelineární autonomní kvalitu vědomí. Posun a jeho odvozené možnosti si vynutily opuštění obrovské psychiatrické praxe a strávení dvaceti roků uvažováním, z kterého povstal základní výzkum ohlášený v jakostní a kvantitativní analýze a kalibrování úrovně lidského vědomí, které byly předchůdci publikace Moc versus Síla v roce 1995. Toto následovně vyústilo v to, co může být popsáno jako nová kultura zájmu, vyšetřování a inspirace, která vedla ke spontánním objevům a k četným celosvětovým nezávislým studijním komisím.

Sbírka velkého množství materiálu se stala velmi rozšířenou a také i veřejným vlastnictvím, kde desítky tisíc lidi experimentovaly s novou technikou kalibrující úrovně vědomí čehokoli a všeho možného. A rozšířené sítě v potvrzeních a odezvách způsobily zrychlené veřejné rozšiřování informací pomocí četných přednášek, veřejných pracovních seminářů a zaznamenaných diskuzí účastníků v tradičních sezeních v otázkách a odpovědích. Všechny veřejně prezentované práce byly zaznamenané a nahrané na videu ve Spojených Státech, stejně jako i v Orientu (Korea) a v Evropě (Oxford unie). Informace byly nezávisle posouzeny mnoha tisíci pozorovateli a účastníky, stejně jako sofistikovanými, pokračujícími diskusními skupinami. Některé z prvotních dat se nemusí shodovat s osobními očekáváními a předpokládanými odpověďmi.

Objev každé nové informace o skutečném významu vždy vyvolal dotazy a pochyby. Na data, která jsou v rozporu s osobním přesvědčením, je nejlépe pohlížet jako na informace, které jsou „možnou alternativou“, nikoli jako na „špatné“, což automaticky přivolá protest ega nebo dokonce jeho rozhořčení. Zvláštní je, že protest je často potvrzením, že udeřil hřebík na hlavičku. Třebaže lidská mysl ráda věří, že „samozřejmě“ hledá pravdu, ve skutečnosti opravdu hledá potvrzení toho, v co již věří. Ego je vrozeně domýšlivé a nevítá odhalení, která ukazují, že velká část jeho víry jsou pouze iluze vnímání. Výzkumnou analýzou bylo zjištěno, že ve skutečnosti jen 35 procent z veřejnosti se skutečně zajímá o pravdu a její vlastní příčinu. Objevy a práce sama nepochází z osobního zdroje, ale jsou následkem vzestupu lidského vědomí, i celkového klimatu.

Obecně, kalibrované číslo se zaokrouhluje k nejbližšímu číslu 5, například, 63 je ohlášené jako 65, 242 je ohlášené jak 240, a tak dále. Skutečný význam je v tom, aby se lokalizovala úroveň vědomí vztažená k celkové stupnici vědomí. Více specifická čísla jsou významná, jen když se dělá detailní výzkum. Nějaké změny číslicových specifik mohou být mezi různými badateli a skupinami, ale oni se přesto neodmyslitelně shodují, a variace jsou způsobeny jen osobními rozdíly v technice (jsou popsané v dodatku C). To je srovnatelné s regulováním tlakoměru v jiné nadmořské výšce.

 Primární je vědět jak z celkového přístupu najít a říkat pravdu a jak ji oddělit od klamu, tj. od nepřítomnosti pravdy. Spolehlivost závisí v první řadě na integritě tazatele a na záměru dotazujícího se. Věnování se pravdě samotné je rychlá cesta k jejímu objevu.

První blok pochybností, který musí být překonaný, je překvapivý objev, že pravda o čemkoli je běžně dostupná za několik sekund, jen po dotazu. Normální odpovědí na tento objev je nedůvěra, následovaná šokem, ale pak převládne zvědavost. Celý vesmír očekává objevení nové úrovně porozumění, z které vyvstává soucit a moudrost.

Účel práce je dlouhodobý, a informace jsou nejlepším asimilovaným odrazem, který vyvolává další porozumění. Četné pochyby a otázky, které vyvstávají, již byly značně prozkoumané, tříděné, diskutované, a řešeny na základě kolektivního záměru, protože kdyby lidstvo opravdu nechtělo vědět pravdu, prostředky k jejímu objevu by nebyly odhaleny.

 

Následující část: Předmluva

Napsat komentář